Про Вовчанськ Галерея Звернення до головиКонтакти

Вовчанська міська рада

Офіційний сайт Вовчанської міської ради

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Будівництво КНС №1, КНС №2, мережі самопливної та напірної каналізації в м. Вовчанську Харківської області». 1-й пусковий комплекс. КНС2 (Рубіжанське шосе). Мережі самопливної та напірної каналізації (Рубіжанське шосе)

 

І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ

Назва проекту

Будівництво КНС №1, КНС №2, мережі самопливної та напірної каналізації в м. Вовчанську Харківської області». 1-й пусковий комплекс. КНС2 (Рубіжанське шосе). Мережі самопливної та напірної каналізації (Рубіжанське шосе)

Заявник

Вовчанська міська рада Харківської області

Тематичний напрям реалізації проекту

Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385, та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Стратегічна ціль № 2. Зменшення територіальних диспозицій у якості життя та поліцентричний розвиток.

Операційна ціль № 6. Проведення інвентаризації, реконструкції та модернізації очисних споруд Харківської області в межах урбанізованих зон з метою зменшення антропогенного впливу на поверхневі водні об’єкти та забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення.

«Проведення інвентаризації, реконструкції та модернізації очисних споруд Харківської області»

Період реалізації проекту

2018 - 2019

Обсяг фінансування проекту, тис. грн

6524,826

Назва регіону, в якому реалізується проект

Харківська область

Назва району, в якому реалізується проект

Вовчанський район, місто Вовчанськ

 


 Анотація проекту

Робочий проект «Будівництво КНС №1, КНС №2 мережі самопливної та напірної каналізації в м Вовчанськ Харківської області. 1-й пусковий комплекс. КНС2 (Рубіжанське шосе). Мережі самопливної та напірної каналізації (Рубіжанське шосе)» розроблено ТОВ «Демпікс груп».

Основною метою проекту є забезпечення споживачів послуг з водовідведення та попередження збільшення антропогенного впливу на навколишнє середовище р. Сіверський Донець.

Розробка робочого проекту будівництва каналізаційних насосних станцій та мережі самопливної і напірної каналізації покликана необхідністю збору і перекачування стічних вод на очисні споруди міста Вовчанська, що покращить соціальні та побутові умови життя населення і істотно поліпшить екологічну обстановку в місті.

Потреба реалізації робочого проекту викликана відсутністю централізованих мереж водовідведення у двох великих мікрорайонах міста, які відповідають відповідним сучасним нормам для житлових будинків та установ соціальної сфери, також забрудненням навколишнього природного середовища, поганою якістю питної води, незадовільними соціально-побутові умовами життя населення.

У 2016 та 2017 роках за рахунок коштів міського бюджету було збудовано 2-й пусковий комплекс: КНС 1 (Пролетарське поле) та мережі самопливної і напірної каналізації (Пролетарське поле). Побудована каналізація на даний час не експлуатується у зв’язку із відсутністю отримувача стічних вод – КНС 2 (Рубіжанське шосе).

Проблема полягає в тому, що на будівництво «1-го пускового комплексу. КНС2 (Рубіжанське шосе). Мережі самопливної та напірної каналізації (Рубіжанське шосе)» в міському бюджеті Вовчанської громади не вистачає коштів.

Для реалізації проекту у запланованих обсягах необхідні кошти в сумі 6524,826 тис. грн.

Впровадження даного проекту на території міста Вовчанська дасть можливість при відсутності достатньої кількості фінансових ресурсів, за підтримкою держави, збудувати каналізаційні мережі та споруди, не забруднювати поверхневі води, покращити екологію міста Вовчанськ, та земель за межами населеного пункту, забезпечить комфортне проживання мешканців на території міста, сприяти покращенню їх емоційного та фізичного стану.

Реалізація інвестиційного проекту суттєво впливає на покращення стану навколишнього природного середовища.

Перелік заходів проекту: даним проектом передбачається будівництво КНС №2 (Рубіжанське шосе); будівництво мережі самопливної та напірної каналізації по вул. Рубіжанське шосе; підключення КНС №1 (Пролетарське поле) до КНС №2 (Рубіжанське шосе); введення в експлуатацію КНС№1, КНС №2, мережі самопливної та напірної каналізації в місті Вовчанськ Харківської області; ознайомлення громадськості з ходом виконання та позитивними результатами реалізації проекту шляхом висвітлення заходів проекту на офіційному сайті Вовчанської міської ради; в соціальних мережах; публікації матеріалів в міській газеті «Вовчанський вісник» та в районній газеті «Хлібороб».

Тривалість проекту складатиме 6-7 місяців.

Вигоду від проекту отримають жителі двох мікрорайонів – близько 1400 осіб, які підключать до централізованої каналізаційної мережі свої будинки, населення і гості міста Вовчанська, в зв’язку зі значним зменшенням кількості побутових стоків що потрапляють до ґрунтових вод та басейну річки Вовча, з поліпшенням екологічного стану рекреаційної зони та всього міста в цілому. Повна реалізація проекту дозволить розширити зону надання послуг, покращити соціально-побутові умови життя населення, захистити його від епідеміологічних захворювань, а також від забруднення навколишнього природного середовища.

Організації-партнери:

 • Комунальне підприємство «Вовчанські очисні споруди»;
 • Комунальне підприємство «Вовчанськ».

Впровадження проекту має декілька складових:

Фінансова сталість

Фінансова сталість проекту полягає в тому‚  що він стосується майна комунальної власності територіальної громади міста та здійснюється на його території, подальше утримання каналізаційної мережі здійснюватиметься за кошти міського бюджету.

Реалізація проекту позитивно вплине на розвиток комунальної інфраструктури міста. Власником матеріальних продуктів, отриманих за результатами проекту, буде територіальна громада міста Вовчанськ, форма власності – комунальна.

Реалізація  проекту призведе до збільшення кількості абонентів, що користуватимуться послугами комунального підприємства "Вовчанськ" і відповідно призведе до збільшення сплати за користування централізованою каналізацією.

Інстуційна сталість

Вигоду від проекту отримають жителі двох мікрорайонів, які підключать до централізованої каналізаційної мережі свої будинки, населення і гості міста Вовчанська, в зв’язку зі значним зменшенням кількісті побутових стоків що потрапляють до ґрунтових вод та басейну річки Вовча, з поліпшенням екологічного стану рекреаційної зони та всього міста в цілому. Повна реалізація проекту дозволить розширити зону надання послуг, покращити соціально-побутові умови життя населення, захистити його від епідеміологічних захворювань, а також від забруднення навколишнього природного середовища.

Політична сталість

Реалізація проекту позитивно вплине на імідж Вовчанської міської ради, підвищить рівень довіри громадян до органів місцевого самоврядування, значно зніме соціальну напругу серед населення даних мікрорайонів оскільки реалізація даного проекту призводить до задоволення потреб населення міста. Впровадження заходів проекту пов’язане із завданнями Державної стратегії регіонального розвитку - «Надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом» та Стратегії розвитку Харківської області до 2020 року – «Зменшення територіальних диспозицій у якості життя та поліцентричний розвиток». Таким чином, реалізація проекту - це реалізація завдань Стратегії розвитку регіону та Державної стратегії регіонального розвитку.

 

 1. Детальний опис проекту.

 

2.1. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямований проект

Розвиток сучасного суспільства характеризується все більш відчутними негативними наслідками впливу життєдіяльності людини на навколишнє природне середовище та на стан водних об'єктів. Забруднення природних вод становить небезпеку для життя на землі, м тому не можна допускати скидання неочищених стічних вод в природні водойми.

Забруднюючі речовини, потрапляючи в природні водойми, призводять до якісних змін води, які в основному виявляються в зміні фізичних властивостей води, що сприяє появі неприємних запахів, присмаків. Відбувається зміна хімічного складу води, поява в ній шкідливих речовин, наявність плаваючих речовин на поверхні води і відкладанні їх на дні водойм. Крім того, попадання стічних вод у водойми загрожує небезпекою інфекційних захворювань, може стати причиною зниження вмісту розчиненого у воді кисню і деградації водних екосистем. Тому збір каналізаційних стоків і доставка їх до очисних споруд є дуже важливим завданням в даний час.

Місто Вовчанськ Харківської області місто районного значення, чисельність населення складає на 01.01.2017 - 18,5 тис. осіб.

Каналізаційні очисні споруди і мережі в місті Вовчанську, як і в інших регіонах України, побудовані в 70-80-ті роки минулого століття. Користувачами централізованої мережі очисних споруд є 4218 чоловік, в основному це жителі багатоквартирних будинків.

У місті Вовчанську є два великих мікрорайону - Рубіжанське шосе і Пролетарське поле із щільно забудованою двоповерховими житловими будинками територією, розташовані в цих мікрорайонах дитячий садочок, відділення пошти, крамниці. Будівлі, розміщені на цій території, мають централізоване водопостачання, але каналізація забезпечується вигрібними ямами, розташованими у дворах будинків.

Розробка робочого проекту будівництва каналізаційних насосних станцій та мережі самопливної і напірної каналізації викликана необхідністю збору і перекачування стічних вод на очисні споруди міста Вовчанська, що покращить соціальні та побутові умови життя населення і істотно поліпшить екологічну обстановку в місті.

Робочий проект «Будівництво КНС №1, КНС №2 мережі самопливної та напірної каналізації в м. Вовчанськ Харківської області» розроблено у 2015 році на загальну суму 10371,064 тис.грн. Робочим проектом передбачено два пускових комплекси: «1-й пусковий комплекс. КНС2 (Рубіжанське шосе). Мережі самопливної та напірної каналізації (Рубіжанське шосе)» на суму 6661,518 тис.грн. та «2-й пусковий комплекс. КНС1 (Пролетарське поле). Мережі самопливної та напірної каналізації (Пролетарське поле)» на суму 3709,546 тис.грн.

КНС 1 розрахована на обслуговування населення мікрорайону Пролетарське поле близько 800 чоловік, КНС 2 повинна приймати стичні води від КНС 1 та обслуговувати населення мікрорайону Рубіжанське шосе близько 600 чоловік.

У 2016 та 2017 роках за рахунок коштів міського бюджету було збудовано 2-й пусковий комплекс: КНС 1 (Пролетарське поле) та мережі самопливної і напірної каналізації (Пролетарське поле). Будівельна готовність об’єкта «Будівництво КНС №1, КНС №2 мережі самопливної та напірної каналізації в м. Вовчанськ Харківської області» становить 36 %.

Побудована каналізація на даний час не експлуатується у зв’язку із відсутністю отримувача стічних вод – КНС 2 (Рубіжанське шосе).

Для того, щоб проект запрацював, міською радою вже проведено такі заходи:

 • проведені топо-геодезичні роботи для розташування КНС в м. Вовчанськ, витрати міського бюджету склали 29,95 тис.грн.;
 • за роботи по приєднанню до електричних мереж об’єктів КНС1 та КНС2 перераховано з міського бюджету 19,0 тис.грн.;
 • виготовлена проектно-кошторисна документація та проведено експертизу проекту – на суму 218,387 тис.грн.;
 • проект затверджено рішення виконавчого комітету Вовчанської міської ради «Про затвердження проектно-кошторисної документації «Будівництво КНС№1, КНС №2 мережі самопливної та напірної каналізації в місті Вовчанськ Харківської області» № 5.18 від 30.06.2015 року;
 • здійснений авторський та технічний нагляд, витрати міського бюджету склали - 34,757 тис. грн.
 • завершено будівництво «2-го пускового комплексу: КНС 1 (Пролетарське поле) та мережі самопливної і напірної каналізації (Пролетарське поле)» за рахунок міського бюджету на загальну суму 3496,453 тис.грн.

Проблема полягає в тому, що на будівництво «1-го пускового комплексу. КНС2 (Рубіжанське шосе). Мережі самопливної та напірної каналізації (Рубіжанське шосе)» в міському бюджеті Вовчанської громади не вистачає коштів.

Соціальний аспект виникнення проблеми - відсутність централізованих мереж водовідведення у двох мікрорайонах міста з двоповерховими будинками та установами соціальної сфери, що приводить до забруднення навколишнього природного середовища побутовими стічними водами. Мета проекту - будівництво водовідведення дозволить покращити соціально - побутові умови життя, захистить населення від захворювання, покращить екологічний стан регіону.

Реалізація цього проекту це, перш за все, забезпечення споживачів послуг з водовідведення та попередження збільшення антропогенного впливу на навколишнє середовище річки Вовча та річки Сіверський Донець.

 

2.2. Мета та завдання проекту

Основна мета даного проекту - це ліквідація екологічних ризиків від потрапляння стічних вод до водних об’єктів, підземних, ґрунтових вод і ґрунту та покращення санітарно – епідеміологічної ситуації на території впровадження проекту шляхом ліквідації вигрібних ям, підключення каналізації будівель житлових мікрорайонів м. Вовчанська Пролетарське поле та Рубіжанське шосе до міських очисних споруд. Забезпечення споживачів послуг з водовідведення належними умовами та якістю надання послуг. Недопущення забруднення неочищеними стічними водами навколишнього природного середовища. Попередження збільшення антропогенного впливу на навколишнє середовище басейну р. С.Донець, сприяння розвитку екологічно безпечних видів діяльності, визначення головних напрямків дій відносно раціонального використання, охорони та відновлення водних ресурсів.

Реалізація проекту позитивно вплине на розвиток комунальної інфраструктури міста. Власником матеріальних продуктів, отриманих за результатами проекту, буде територіальна громада міста Вовчанськ, форма власності – комунальна.

Реалізація проекту призведе до збільшення кількості абонентів, що користуватимуться послугами комунального підприємства "Вовчанськ" і відповідно призведе до збільшення сплати за користування централізованою каналізацією.

Реалізація проекту позитивно вплине на імідж Вовчанської міської ради, підвищить рівень довіри громадян до органів місцевого самоврядування, значно зніме соціальну напругу серед населення даних мікрорайонів оскільки реалізація даного проекту призводить до задоволення потреб населення міста.

 

2.3. Основні заходи проекту

Виготовлена проектно-кошторисна документація пройшла державну експертизу, про що отримано Експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації робочого проекту «Будівництво КНС №1, КНС №2, мережі самопливної та напірної каналізації в м. Вовчанськ Харківської області. 1-й пусковий комплекс. КНС2 (Рубіжанське шосе). Мережі самопливної та напірної каналізації (Рубіжанське шосе)», складений експертною організацією ТОВ «Експертиза ЗО» № 346/15 від 03.06.2015 р.

Основні заходи проекту включают:

- будівництво КНС №2 (Рубіжанське шосе), а саме:

* загально будівельні роботи КНС-2;

* загально будівельні роботи КНС-2. Резервуар аварійного зливу;

* придбання технологічного обладнання КНС-2;

* монтаж технологічного обладнання КНС-2;

* придбання електрообладнання для мережі електропостачання КНС-2;

* будівельні роботи. Мережа електропостачання КНС-2;

* обгороджування майданчика КНС-2;

* благоустрій КНС-2:

* пусконалагоджувальні роботи КНС-2.

- будівництво мережі самопливної та напірної каналізації по вул. Рубіжанське шосе;

- підключення КНС №1 (Пролетарське поле) до КНС №2 (Рубіжанське шосе);

- введення в експлуатацію об’єкту «Будівництво КНС№1, КНС №2, мережі самопливної та напірної каналізації в м. Вовчанськ Харківської області»;

- ознайомлення громадськості з ходом виконання та результатами реалізації проекту шляхом висвітлення заходів проекту на офіційному сайті Вовчанської міської ради; в соціальних мережах; публікації матеріалів в міській газеті «Вовчанський вісник» та в районній газеті «Хлібороб».

 

2.4. План-графік реалізації заходів проекту

Тривалість проекту складатиме 6-7 місяців.

 

2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

 1. Під’єднання існуючих дворових каналізаційних мереж житлових будинків двох мікрорайонів міста: Рубіжанське шосе та Пролетарське поле; ДНЗ №1, відділення пошти та крамниць до централізованого водовідведення.
 2. Усунення екологічної небезпеки від потрапляння стічних вод до водних об’єктів, підземних, ґрунтових вод і ґрунту та покращення санітарно – епідеміологічної ситуації на території впровадження проекту.
 3. Створення комфортних умов проживання мешканців житлових будинків.
 4. Дотримання санітарно-епідеміологічних норм життєдіяльності.
 5. Підвищена свідомість населення з питань екологічної безпеки.

Вигоду від проекту отримають жителі двох мікрорайонів – близько 1400 осіб, які підключать до централізованої каналізаційної мережі свої будинки, населення і гості міста Вовчанська, в зв’язку зі значним зменшенням кількості побутових стоків що потрапляють до ґрунтових вод та басейну річки Вовча, з поліпшенням екологічного стану рекреаційної зони та всього міста в цілому. Повна реалізація проекту дозволить розширити зону надання послуг, покращити соціально-побутові умови життя населення, захистити його від епідеміологічних захворювань, а також від забруднення навколишнього природного середовища.

 

Показники успішності проекту

Значення показників станом на початок проекту

Значення показників станом на завершення бюджетного року

Джерела інформації про показники

1 рік проекту

2 рік проекту (за наявності)

3 рік проекту (за наявності)

1 рік після завершення проекту

2 рік після завершення проекту

3 рік після завершення проекту

Кількість підключених до централізованого водовідведення багатоповерхових будинків

23

56

-

-

56

56

56

Звітність КП «Вовчанськ»

Кількість населення, будинки яких підключені до каналізаційних мереж

4218

5544

-

-

5544

5544

5544

Звітність КП «Вовчанськ»

 

2.6 Інновації проекту

Інноваційність проекту полягає в екологічних складових проекту. Екологічні заходи проекту направлені на запобігання аварійним ситуаціям, унеможливлення потрапляння стічних вод до водоймищ, підземних вод і ґрунту та покращення санітарно – епідеміологічної ситуації на території впровадження проекту шляхом ліквідації вигрібних ям, підключення каналізації будівель до міських очисних споруд. Крім того, завдяки реалізації заходів проекту буде виключено можливість переповнення резервуарів та виходу стоків на поверхню землі.