Про Вовчанськ Галерея Звернення до головиКонтакти

Вовчанська міська рада

Офіційний сайт Вовчанської міської ради

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ/ПЕРЕБУВАННЯ ОСОБИ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ № 2

 ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ/ПЕРЕБУВАННЯ ОСОБИ

  Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Харківська область

Вовчанський район

місто Вовчанськ

вулиця Соборна, будинок 92

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

понеділок-четверг: з 8:00 год. до 17:15 год.;

п’ятниця: з 8:00 год. до 16:00 год.;

обідня перерва – з 12:00 год. до 13:00 год.;

вихідні дні: субота, неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

(057-41)-4-33-00

факс(057-41)-4-21-70

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання» від 11.12.2003 №1382-IV

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» від 2 березня 2016 р. № 207

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

_

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

_

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява особи або законного представника

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Для зняття з реєстрації місця проживання особа або її представник подає:

Письмова заява про зняття з реєстрації місця проживання  згідно з додатком 11

Решення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про зняття з реєстрації місця проживання особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою (оригінал) при цьому подається заява написана позивачем в довільній формі та його ксерокопія паспорта

Повідомлення територіального органу або підрозділу ДМС із зазначенням відповідних реквізитів паспорта померлої особи або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку

Інших документів, які свідчать про припинення:

- підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства (інформація територіального органу ДМС або територіального підрозділу ДМС, на території обслуговування якого зареєстровано місце проживання особи, про закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання або копія рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання чи скасування дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання в Україні);

- підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту (письмове повідомлення соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту);

- підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення, строку навчання в навчальному закладі ( у разі реєстрації місця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла та інших визначених законодавством документів)

Разом із заявою особа подає:

Документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження; (оригінал та копії)

Квитанцію про сплату адміністративного збору;(на ім’я заявника )

Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку). (оригінал та копії)

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами зняття з реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним із батьків здійснюється за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

Для зняття з реємтрації місця проживання одинокої матері з малолітньою дитиною необхідно подати такі документи - заяву згідно додатку 7 до Правил, квітанцію про сплату адміністративного збору та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відмостей про батька відповідно до частини 1 статті 135 Сімейного кодексу України.

Зняття з реєстрації місця проживання ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ,осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки і піклування

Зняття з реєстрації місця проживання у зв'язку з ПРИПИНЕННЯМ ПІДСТАВ ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ БЕЗДОМНОЇ ОСОБИ У СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ СОЦІАЛЬНІЙ УСТАНОВІ, закладі соціального обслуговування та соціального захисту та припиненням підстав на право користування житловим приміщенням здійснюється за клопотанням уповноваженої особи закладу/ установи або за заявою власника/наймача житла або їх представників.

У разі подання заяви ПРЕДСТАВНИКОМ особи додатково подаються:

- документ, що пісвідчує особу представника;

- документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини- батьками (усиновлювачами)

Свідоцтво про смерть подається до Вовчанської міської ради (оригінал та копія)

Примітка: Зняття з реєстрації місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто заявником або законним представником

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

 Платно

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Стаття 11-1 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання» від 11.12.2003 №1382-IV

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

     у  разі  звернення  особи  протягом встановленого цим Законом строку - у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати;

     у разі звернення особи з порушенням встановленого цим Закономстроку - у розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати.

     У  разі  реєстрації  місця  проживання одночасно із зняттям зпопереднього  місця  проживання  адміністративний  збір стягуєтьсялише за одну адміністративну послугу та зараховується до місцевого
бюджету за новим місцем проживання.

Оплата наданої послуги здійснюється шляхом перерахування заявником коштів через банки, відділення поштового зв’язку або програмно-технічних комплексів самообслуговування

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Отримувач : УДКСУ у Вовчанському районі

Код отримувача : 37345943

Банк отримувача: ГУДКСУ у Харківській області

МФО: 851011

Номер рахунку: 33212879700157

Код класифікації доходів бюджету: 22012500

Найменування плати : Плата за надання інших адміністративних послуг – за зняття з реєстрації місця проживання

12.

Строк надання адміністративної послуги

В день отримання  відповідних документів від ЦНАП

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1)     особа не подала необхідних документів або інформації;

2)     у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані  документи є недійсними;

3)      звернулася особа, яка не досягла 14 років.

14.

Результат надання адміністративної послуги

 Внесення відомостей про зняття з реєстрації місця проживання до паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист   Оформлення і видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання дітям, які не досягли 16 років, та громадянам, які мають паспорт громадянина України у формі картки, а також вилучення раніше виданої довідки про реєстрацію місця проживання для подальшого знищення.          

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або законним представником

16.

Примітка

У разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу.

За власним бажанням заявник може подати домову книгу для проставлення відповідного штампу.