Про Вовчанськ Галерея Звернення до головиКонтакти

Вовчанська міська рада

Офіційний сайт Вовчанської міської ради

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ/ПЕРЕБУВАННЯ ОСОБИ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ № 1

РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ/ПЕРЕБУВАННЯ ОСОБИ 

  Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Харківська область

Вовчанський район

місто Вовчанськ

вулиця Соборна, будинок 92

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

понеділок-четверг: з 8:00 год. до 17:15 год.;

п’ятниця: з 8:00 год. до 16:00 год.;

обідня перерва – з 12:00 год. до 13:00 год.;

вихідні дні: субота, неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

(057-41)-4-33-00

факс(057-41)-4-21-70

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання» від 11.12.2003 №1382-IV

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» від 2 березня 2016 р. № 207

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

_

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

_

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява особи або законного представника

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

 Для реєстрації місця проживання особа або її представник подає:

 Письмова заява про реєстрацію місця проживання згідно  з додатком 6

 Письмова заява про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини   згідно  з додатком 7

 Письмова заява про реєстрацію місця перебування   згідно  з додатком 8

 Документ до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні);

Свідоцтво про народження (для осіб, що не досягли 16-річного віку) (оригінал та копія)

Квитанцію про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу);(на ім’я заявника)

Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку); (оригінал та копія)

Документи, що підтверджують:

- право на проживання в житлі — ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи. (оригінал та копія)

У разі ВІДСУТНОСТІ зазначених документів реєстрація особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї на реєстрацію місця проживання (ЗАЗНАЧЕНІ ДОКУМЕНТИ АБО ЗГОДА НЕ ВИМАГАЮТЬСЯ ПРИ РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗА АДРЕСОЮ РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ БАТЬКІВ/ОДНОГО З БАТЬКІВ АБО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВНИКА/ПРЕДСТАВНИКІВ);

- право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи — ДОВІДКА про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи, КОПІЯ ПОСВІДЧЕННЯ про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики (ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ОБЛІКУ У ЦИХ УСТАНОВАХ АБО ЗАКЛАДАХ);

- проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації — ДОВІДКА про проходження служби у військовій частині, видана командиром військової частини (ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, КРІМ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ);

Заяву про зняття особи з реєстрації місця проживання (У РАЗІ ЗДІЙСНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ З ОДНОЧАСНИМ ЗНЯТТЯМ З РЕЄСТРАЦІЇ ПОПЕРЕДНЬОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ).

Примітка: У разі подання заяви представником особи додатково подаються:

- документ, що посвідчує особу представника;

-документ, що підтверджує повноваження особи, як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини — батьками (усиновлювачами);

Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

У разі реєстрації місця проживання БАТЬКІВ ЗА РІЗНИМИ АДРЕСАМИ місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, РЕЄСТРУЄТЬСЯ РАЗОМ З ОДНИМ ІЗ БАТЬКІВ ЗА ПИСЬМОВОЮ ЗГОДОЮ ДРУГОГО З БАТЬКІВ У ПРИСУТНОСТІ ОСОБИ, ЯКА ПРИЙМАЄ ЗАЯВУ, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування)

Для реєстрації місця проживання одинокої матері з малолітнею дитиною необхідно подати такі документи - заяву згідно додатку 7 до Правил, квітанцію про сплату адміністративного збору та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини 1 статті 135 Сімейного кодексу України.

 Реєстрація місця перебування ОСІБ, ЩО ЗВЕРНУЛИСЬ ЗА ЗАХИСТОМ В УКРАЇНІ із заявою про реєстрацію місця перебування, здійснюється на визначений законом строк на підставі вищевказаному переліку документів, крім квитанції про сплату адміністративного збору.

 

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто заявником або законним представником

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

 Платно

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Стаття 11-1 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання» від 11.12.2003 №1382-IV

 

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

     у  разі  звернення  особи  протягом встановленого цим Законом строку - у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати;

     у разі звернення особи з порушенням встановленого цим Закономстроку - у розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати.

     У  разі  реєстрації  місця  проживання одночасно із зняттям зпопереднього  місця  проживання  адміністративний  збір стягуєтьсялише за одну адміністративну послугу та зараховується до місцевого
бюджету за новим місцем проживання.

Оплата наданої послуги здійснюється шляхом перерахування заявником коштів через банки, відділення поштового зв’язку або програмно-технічних комплексів самообслуговування

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Отримувач : УДКСУ у Вовчанському районі

Код отримувача : 37345943

Банк отримувача: ГУДКСУ у Харківській області

МФО: 851011

Номер рахунку: 33212879700157

Код класифікації доходів бюджету: 22012500

Найменування плати : Плата за надання інших адміністративних послуг – за реєстрацію місця проживання

12.

Строк надання адміністративної послуги

В день отримання  відповідних документів від ЦНАП

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1)     особа не подала необхідних документів або інформації;

2)     у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані  документи є недійсними;

3)      звернулася особа, яка не досягла 14 років.

14.

Результат надання адміністративної послуги

      Внесення відомостей про реєстрацію місця проживання до паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист (далі — документ, до якого вносяться відомості про місце проживання), а відомості про реєстрацію місця перебування — до довідки про звернення за захистом в Україні (шляхом проставлення в них відповідного штампа реєстрації місця проживання/перебування особи).

Відомості про реєстрацію місця проживання вносяться до паспорта громадянина України

          Оформлення і видача довідки про реєстрацію місця проживання/перебування дітям до 16 років та громадянам, які мають паспорт громадянина України у формі картки.

   

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або законним представником

16.

Примітка

У разі звернення особи для реєстрації місця проживання більше, чим через 30 календарних днів після  зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання, до неї застосовуються заходи адміністративного впливу відповідно до статті 197 КУпАП (санкція – попередження . Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачені частиною першою цієї статті.- тягнуть за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громодян). За власним бажанням заявник може подати домову книгу для проставлення відповідного штампу.