Про Вовчанськ Галерея Звернення до головиКонтакти

Вовчанська міська рада

Офіційний сайт Вовчанської міської ради

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

РІШЕННЯ "Про затвердження Природоохоронної програми на 2019 рік"

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХLVI СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

від 14 грудня 2018 року                                                                               № 6-VII

 

 

Про затвердження Природоохоронної програми на 2019 рік

 

Керуючись Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» № 1264-ХІІ від 25.06.1991 р., постановою КМУ «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» № 1147 від 17.09.1996 р., наказом Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів» № 194 від 12.06.2015 р., наказом Міністерства екології та природних ресурсів України  «Про затвердження Методики оцінки ефективності реалізації регіональних природоохоронних та державних (загальнодержавних) цільових екологічних програм» № 491 від 15.10.2012 р., п. 13 ст. 91 Бюджетного кодексу України № 2456-VI від 08.07.2010 р., наказом Міністерства економіки України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання» № 367 від 04.12.2006 р., ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-вр від 21.05.1997 р., міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Природоохоронну програму на 2019 рік (Додаток 1).
  2. Доручити виконавчому комітету Вовчанської міської ради забезпечити виконання цієї Програми.
  3. Зобов’язати начальника відділу бухгалтерського обліку і господарської діяльності Л. Катасонову при формуванні міського бюджету на 2019 рік передбачити кошти на реалізацію цієї Програми.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (голова комісії В. Козлова) та постійну депутатську комісію з земельних питань, охорони навколишнього середовища, природних ресурсів та екології (голова комісії З. Григорян)

 

         

Вовчанський міський голова                                                В. ШЕВЧЕНКО

 

Додаток 1
до рішення ХLVІ сесії
Вовчанської міської ради VII скликання
від 14 грудня 2018 р. № 6-VII

 

Природоохоронна програма на 2019 рік

 

І. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет Вовчанської міської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Рішення ХLVІ сесії Вовчанської міської ради VІІ скликання від 14 грудня 2018 року № 6-VІІ

3.

Розробник програми

Відділ бухгалтерського обліку і господарської діяльності Вовчанської міської ради

4.

Співрозробники програми

-

5.

Відповідальний виконавець програми

Виконавчий комітет Вовчанської міської ради

6.

Учасники програми

Населення міста Вовчанська, органи виконавчої влади, підприємства, організації, установи

7.

Термін реалізації програми

2019 рік

7.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

-

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть учать у виконанні програми (для комплексних програм)

Міський бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, в тому числі:

124600,00 грн.

9.1.

Коштів місцевого бюджету

31000,00 грн.

9.2.

Коштів інших джерел

93600,00 грн.

 

ІІ. Загальні положення

Природоохоронна програма на 2019 рік (далі – Програма) включає заходи, впровадження яких спрямовується на вирішення першопричин найбільш пріоритетних проблем у сфері охорони навколишнього природного середовища, що може призвести до ліквідації негативних наслідків або запобігання негативним наслідкам для навколишнього природного середовища. Реалізація заходів, що встановлюються Програмою, спрямовується на поетапне досягнення поставлених цілей.

 

ІІІ. Завдання Програми

Завдання Програми сформульовані у вигляді плану природоохоронних заходів з розбивкою за кодами Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету (КПКВК).

План природоохоронних заходів за КПКВК 8311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» – Додаток 1 до Програми.

План природоохоронних заходів за КПКВК 8330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» – Додаток 2 до Програми.

План природоохоронних заходів за КПКВК 8340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» – Додаток 3 до Програми.

Екологічна ефективність цієї Програми виражається в обмеженні або усуненні негативного впливу господарської діяльності на людину та навколишнє природне середовище, а також у поліпшенні умов життя населення, в збереженні та відновленні природних ресурсів і елементів, необхідних для забезпечення життєдіяльності людини.

 

ІV. Виконання Програми

Виконання Програми включає впровадження природоохоронних заходів за такими напрямками, як:

  • охорона і раціональне використання водних ресурсів;
  • раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів;

План природоохоронних заходів за КПКВК 8311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів», з зазначенням екологічних показників ефективності впровадження заходів та відповідальних виконавців – Додаток 1 до Програми.

План природоохоронних заходів за КПКВК 8330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів», з зазначенням екологічних показників ефективності впровадження заходів та відповідальних виконавців – Додаток 2 до Програми.

План природоохоронних заходів за КПКВК 8340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів», з зазначенням екологічних показників ефективності впровадження заходів та відповідальних виконавців – Додаток 3 до Програми.

 

  1. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування природоохоронних заходів здійснюється в межах асигнувань, передбачених у бюджеті Вовчанської міської ради на зазначені цілі за рахунок загального фонду міського бюджету.

Сума видатків за КПКВК 8311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» на 2019 рік – 6000,00 грн.

Сума видатків за КПКВК 8330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» на 2019 рік – 25000,00 грн.

Сума видатків за КПКВК 8340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» на 2019 рік – 93600,00 грн.

Загальна сума видатків за Природоохоронною програмою на 2019 рік – 124600,00 грн.

VІ. Очікувані результати

         Очікувані результати виконання цієї Програми у 2019 році:

- обмеження (усунення) негативного впливу господарської діяльності на людину та навколишнє природне середовище, поліпшення екологічних умов життя населення;

- збереження та відновлення природних ресурсів і елементів, необхідних для забезпечення життєдіяльності людини.

 

VІІ. Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюють Вовчанський міський голова, постійні комісії Вовчанської міської ради.

 

 

 

Секретар міської ради                                                          Л. ДУДКА

 

Додаток 1
до Природоохоронної програми на 2019 рік,
затвердженої рішенням ХLVІ сесії
Вовчанської міської ради VII скликання
від 14 грудня 2018 р. № 6-VII

 

 

План природоохоронних заходів
за КПКВК 8311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» на 2019 рік

 

№ з/п

КЕКВ

Назва природоохоронного заходу

Витрати на впровадження заходу, тис. грн.

Обсяг коштів, який передбачається залучити у 2019 році, тис. грн.

Виконавець заходу

Очікувані якісні та/або кількісні характеристики природоохоронного ефекту (екологічні результати)

Всього

Міський бюджет

Інші джерела фінансування

1

Охорона і раціональне використання водних ресурсів

1.1

2282

Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби зі шкідливою дією вод (біологічна меліорація водних об’єктів, винесення водоохоронних зон в натуру, упорядження джерел, очищення русел від дерев, що потрапили до них внаслідок проходження весняних повеней, будівництво протиповеневих водосховищ і дамб тощо), п. 12 постанови КМУ № 1147 від 17.09.1996 р.

6,0

6,0

6,0

-

КП Старосалтівська аварійно-рятувальна служба

Обстеження водолазами дна річки Вовча

 

 

                           Секретар міської ради                                                                          Л. ДУДКА

 

Додаток 2
до Природоохоронної програми на 2019 рік,
затвердженої рішенням ХLVІ сесії
Вовчанської міської ради VII скликання
від 14 грудня 2018 р. № 6-VII

 

 

План природоохоронних заходів
за КПКВК 8330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» на 2019 рік

 

№ з/п

КЕКВ

Назва природоохоронного заходу

Витрати на впровадження заходу, тис. грн.

Обсяг коштів, який передбачається залучити у 2019 році, тис. грн.

Виконавець заходу

Очікувані якісні та/або кількісні характеристики природоохоронного ефекту (екологічні результати)

Всього

Міський бюджет

Інші джерела фінансування

1

Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

1.1

2282

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, п. 74-1 постанови КМУ № 1147 від 17.09.96 р.

25,0

25,0

25,0

-

Вовчанська міська рада, КП «Вовчанськ»

Недопущення забруднення річок

 

 

 

                           Секретар міської ради                                                                         Л. ДУДКА

 

Додаток 3
до Природоохоронної програми на 2019 рік,
затвердженої рішенням ХLVІ сесії
Вовчанської міської ради VII скликання
від 14 грудня 2018 р. № 6-VII

 

 

План природоохоронних заходів
за КПКВК 8340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» на 2019 рік

 

№ з/п

КЕКВ

Назва природоохоронного заходу

Витрати на впровадження заходу, тис. грн.

Обсяг коштів, який передбачається залучити у 2019 році, тис. грн.

Виконавець заходу

Очікувані якісні та/або кількісні характеристики природоохоронного ефекту (екологічні результати)

Всього

Міський бюджет

Інші джерела фінансування

1

Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

1.1

2282

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, п. 74-1 постанови КМУ № 1147 від 17.09.96 р.

93,6

93,6

93,6

-

Вовчанська міська рада, КП «Вовчанськ»

Недопущення утворення стихійних звалищ твердих побутових відходів

 

 

 

                          Секретар міської ради                                                                          Л. ДУДКА