Про Вовчанськ Галерея Звернення до головиКонтакти

Вовчанська міська рада

Офіційний сайт Вовчанської міської ради

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Програма використання коштів резервного фонду міського бюджету на 2020 рік

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

LIХ СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

від 29 листопада 2019 року                                                                  № 8-VII

 

 

Про затвердження Програми використання коштів резервного фонду міського бюджету на 2020 рік

 

Розглянувши на засіданнях простійних депутатських комісій інформацію провідного спеціаліста Вовчанської міської ради О.Аргунової, керуючись Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», п. 2 ст. 24, п. 16) ст. 91 Бюджетного кодексу України, постановою КМУ «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету» № 415 від 29.03.2002 р., ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-вр від 21.05.1997 р., міська рада

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Програму використання коштів резервного фонду міського бюджету на 2020 рік (Додаток 1).

 

  1. Доручити виконавчому комітету Вовчанської міської ради забезпечити виконання цієї Програми.

 

  1. Зобов’язати начальника відділу бухгалтерського обліку і господарської діяльності Л. Катасонову при формуванні міського бюджету на 2020 рік передбачити кошти на реалізацію цієї Програми.

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (голова комісії В. Козлова).

 

              

 

 

Міський голова                                                              Володимир ШЕВЧЕНКО

 

Додаток 1
до рішення LІХ сесії
Вовчанської міської ради
VII скликання
від 29 листопада 2019 р. № 8-VII

 

П Р О Г‎‎ Р А М А

використання резервного фонду міського бюджету на 2020 рік

 

І. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет Вовчанської міської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Рішення виконавчого комітету Вовчанської міської ради від 25 листопада 2019 року № 7.5

3.

Розробник програми

Відділ бухгалтерського обліку і господарської діяльності Вовчанської міської ради

4.

Співрозробники програми

Виконавчий комітет Вовчанської міської ради

5.

Відповідальний виконавець програми

Виконавчий комітет Вовчанської міської ради

6.

Учасники програми

Населення міста Вовчанська та села Плетенівка Вовчанського району Харківської області, органи виконавчої влади, підприємства, організації, установи

7.

Термін реалізації програми

2020 рік

7.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

-

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть учать у виконанні програми (для комплексних програм)

Міський бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, в тому числі:

230000,00 грн.

9.1.

Коштів місцевого бюджету

230000,00 грн.

9.2.

Коштів інших джерел

-

 

ІІ. Загальні положення 

        Ця Програма визначає напрями використання коштів резервного фонду міського бюджету і встановлює процедури, пов'язані з виділенням коштів резервного фонду міського бюджету.

        Резервний фонд міського бюджету формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру, і не може перевищувати 1 відсотка обсягу видатків загального фонду міського бюджету на відповідний рік. Отже, основною проблемою, на вирішення якої спрямована ця Програма, є фінансування непередбачених видатків, що не мають постійного характеру.

ІІІ. Завдання Програми

        Основними завданнями Програми є подолання наслідків надзвичайних ситуацій природного, техногенного і соціального характеру, фінансування заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, на основі даних моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію техногенного та природного характеру або пом'якшення її можливих наслідків, інших непередбачених заходів, які відповідно до законів можуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету, але не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету.

 

ІV. Виконання Програми

        Виконання Програми полягає в використанні коштів резервного фонду міського бюджету на здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного, техногенного і соціального характеру, на здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, на основі даних моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію техногенного та природного характеру або пом'якшення її можливих наслідків, інших непередбачених заходів, які відповідно до законів можуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету, але не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету.

        Кошти резервного фонду міського бюджету можуть використовуватися на придбання матеріалів та надання матеріальної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій природного, техногенного і соціального характеру, на проведення заходів, пов’язаних з запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій природного, техногенного і соціального характеру, в тому числі – на харчування населення у разі припинення газопостачання.

        Виконання робіт (надання послуг, постачання товарів), пов’язаних з подоланням наслідків надзвичайних ситуацій природного, техногенного і соціального характеру, та із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, виконання інших непередбачених заходів, які відповідно до законів можуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету, але не мають постійного характеру, здійснюється на підставі договорів, укладених між Вовчанською міською радою та виконавцями таких робіт (надавачами послуг, постачальниками товарів).

 

  1. V. Фінансове забезпечення Програми

        Фінансування цієї Програми здійснюється за рахунок коштів загального фонду міського бюджету в межах затверджених асигнувань.

Сума видатків на 2020 рік складає 230000,00 грн.

 

VІ. Очікувані результати

         Очікувані результати виконання цієї Програми у 2020 році:

- подолання наслідків надзвичайних ситуацій природного, техногенного і соціального характеру, у разі виникнення таких ситуацій;

- здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, на основі даних моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію техногенного та природного характеру або пом'якшення її можливих наслідків;

- проведення інших непередбачених заходів, які відповідно до законів можуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету, але не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету.

 

VІІ. Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюють Вовчанський міський голова, постійні комісії Вовчанської міської ради.

 

Секретар міської ради                                                            Людмила ДУДКА