Про Вовчанськ Галерея Звернення до головиКонтакти

Вовчанська міська рада

Офіційний сайт Вовчанської міської ради

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Положення про звільнення від плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах Вовчанської міської ради на 2020 рік

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

LIХ СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

від 29 листопада 2019 року                                                     № 12-VII

 

 

Про затвердження Положення про звільнення від плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах Вовчанської міської ради
на 2020 рік

 

Розглянувши на засіданнях простійних депутатських комісій інформацію провідного спеціаліста Вовчанської міської ради О.Аргунової, керуючись Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», п. 5 ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту» № 2628-ІІІ від 11.07.2001 р., п. 2 наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» № 667 від 21.11.2002 р., п. 20 Прикінцевих і перехідних положень Бюджетного кодексу України, ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-вр від 21.05.1997 р., міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Положення про звільнення від плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах Вовчанської міської ради на 2020 рік (Додаток 1).

 

 1. Доручити виконавчому комітету Вовчанської міської ради забезпечити виконання цього Положення.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (голова комісії В. Козлова) та постійну депутатську комісію з питань економічного і соціального розвитку міста, соціального захисту, медичного обслуговування населення, з гуманітарних питань, питань молодіжної політики та спорту, засобів масової інформації та зв’язків з громадськими організаціями (голова комісії А. Зарубіна)

 

 

             

Міський голова                                                          Володимир ШЕВЧЕНКО

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення «Про затвердження Положення про звільнення від плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах Вовчанської міської ради на 2020 рік»

 

І. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Пунктом 5 статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту» передбачене встановлення пільгових умов оплати харчування в закладах дошкільної освіти для багатодітних сімей, малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, на підставі рішення органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевих бюджетів. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» № 667 від 21.11.2002 р. визначає загальний порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах. Цим наказом також передбачена можливість звільнення батьків від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах на підставі рішення органів місцевого самоврядування, які мають у своєму підпорядкуванні такі навчальні заклади. З метою конкретизації порядку звільнення від плати за харчування дітей, встановлення чіткого переліку документів, необхідних для прийняття рішення про звільнення від плати за харчування дітей, та порядку їх розгляду і затвердження, необхідно прийняти рішення, що розглядається.

 

ІІ. Цілі і завдання проекту рішення

Основною ціллю цього проекту рішення є встановлення прозорих і зрозумілих умов звільнення батьків від плати за харчування їх дітей у дошкільних навчальних закладах міста.

Завданнями цього проекту рішення є:

1) затвердження повного переліку категорій осіб, які можуть бути звільнені від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах Вовчанської міської ради, в тому числі – категорій, які передбачені Законом України «Про дошкільну освіту» (діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму, який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти), та категорій, щодо яких встановлюються додаткові пільги з плати за харчування дітей (діти з інвалідністю, діти-напівсироти, діти, які проживають в дитячих будинках сімейного типу, знаходяться під опікою, діти, батьки яких мають статус внутрішньо переміщених осіб, діти учасників антитерористичної операції (операції об’єднаних сил)на сході України);

2) затвердження рівня забезпечення прожиткового мінімуму, який використовується з метою порівняння середньомісячного сукупного доходу на кожного члена сім’ї, на 2020 рік;

3) затвердження переліку документів, необхідних для звільнення від плати за харчування дітей, по кожній категорії пільговиків;

4) затвердження порядку розгляду поданих документів та підготовки на їх основі рішення про звільнення від плати за харчування.

 

ІІІ. Загальна характеристика і основні положення проекту рішення

Проект рішення містить такі основні положення:

1) Від плати за харчування дітей звільняються батьки або особи, що їх замінюють.

2) З осіб, які не подали необхідних документів щодо звільнення від батьківської плати або зменшення її розміру, плата справляється у розмірі, встановленому рішенням виконавчого комітету Вовчанської міської ради на відповідний рік.

3) Середньомісячний сукупний дохід обчислюється за Методикою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженою спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 15.11.2001 р. № 486/202/524/455/3370, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.02.2002 р. за № 112/6400.

4) Звільнення від батьківської плати здійснюється щорічно, починаючи з місяця подання батьками відповідних документів, діє протягом календарного року, крім випадків звільнення від батьківської плати сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

5) Батьки, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», звільняються від плати за харчування дітей на період дії довідки, наданої Управлінням соціального захисту населення Вовчанської РДА, що підтверджує призначення відповідної допомоги.

6) Звільнення від плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах Вовчанської міської ради встановлюється рішенням виконавчого комітету Вовчанської міської ради на підставі письмової заяви будь-якого з батьків або осіб, що їх замінюють, на ім’я міського голови, до заяви додаються документи відповідно до переліку, затвердженого цим Положенням.

7) Після розгляду міським головою, та з резолюцією міського голови, документи, зазначені в розділі 3 цього Положення, передаються до відділу бухгалтерського обліку і господарської діяльності Вовчанської міської ради для перевірки відповідності наданих документів затвердженому переліку та підготовки проекту рішення виконавчого комітету про звільнення від батьківської плати.

Крім того, проект рішення містить:

1) Перелік категорій дітей, які звільняються на 100 %.

2) Перелік категорій дітей, які звільняються на 50 %.

3) Перелік документів, які необхідно подавати до Вовчанської міської ради для звільнення від плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах.

 

 1. IV. Нормативно-правова база у даній сфері регулювання

Проект рішення розроблений відповідно до п. 5 ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту» № 2628-ІІІ від 11.07.2001 р., п. 2 наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» № 667 від 21.11.2002 р., п. 20 Прикінцевих і перехідних положень Бюджетного кодексу України № 2456-VI від 08.07.2010 р., ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-вр від 21.05.1997 р.

 

 1. V. Фінансово-економічне обґрунтування

Станом на 01.11.2019 року до облікового складу дітей у дошкільних навчальних закладах Вовчанської міської ради входять 171 дитина пільгових категорій, а саме:

- діти, що перебувають в дитячих будинках сімейного типу – 9 осіб

- діти під опікою – 4 особи

- діти з багатодітних сімей – 30 осіб

- діти, батьки яких мають статус внутрішньо переміщених осіб – 2 особи

- діти учасників антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) на сході України – 38 осіб

- діти з малозабезпечених сімей – 72 особи

- діти з інвалідністю – 9 осіб

- діти-напівсироти – 7 осіб.

 

При розробці цього проекту рішення враховані внесені до проекту рішення про міський бюджет на 2020 рік показники щодо батьківської плати та плати за харчування дітей, яка здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, а саме:

1) планова сума надходження батьківської плати у 2020 році – 1209400,00 грн. (при розрахунку цього показника враховані фактична кількість діто-днів відвідування ДНЗ за 2019 рік – 67105 д/дн., фактичний  відсоток  відвідування ДНЗ у 2019 році – 47,83 %);

2) планова сума видатків на оплату харчування дітей в дошкільних навчальних закладах протягом 2020 року (з урахуванням дітей пільгових категорій) – 1460300,00 грн.,

в тому числі оплата харчування дітей пільгових категорій – 486936,00 грн., а саме:

30 осіб х 251 робочий день за рік х 47,83 % фактичного відвідування у 2019 році х 13,00 грн. (50 % вартості харчування дитини у день у 2020 році) = 46821,00 грн.

141 особа х 251 робочий день за рік х 47,83 % фактичного відвідування у 2019 році х 26,00 грн. (100 % вартості харчування дитини у день у 2020 році) = 440115,00 грн.

 1. VI. Очікувані результати прийняття рішення

 

1) Дотримання вимог чинного законодавства.

2) Створення єдиних організаційно-правових та економічних засад встановлення пільгових умов оплати харчування в закладах дошкільної освіти.

 

 

Виконавець: провідний спеціаліст                                            Олена Аргунова

 

Додаток 1
до рішення LІХ сесії Вовчанської міської ради VII скликання
від 29 листопада 2019 р. № 12-VII

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про звільнення від плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах Вовчанської міської ради на 2020 рік

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає умови та порядок звільнення батьків від плати за харчування дітей (далі – батьківська плата) в дошкільних навчальних закладах, підпорядкованих Вовчанській міській раді.

1.2. Від плати за харчування дітей звільняються батьки або особи, що їх замінюють, за рішенням виконавчого комітету Вовчанської міської ради.

1.3. Від плати за харчування на 100 % звільняються:

- діти-сироти

- діти-напівсироти

- діти з інвалідністю

- діти, позбавлені батьківського піклування

- діти з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»

- діти, які знаходяться під опікою

- діти, які проживають в дитячих будинках сімейного типу

- діти учасників антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) на сході України

- діти, батьки яких мають статус внутрішньо переміщених осіб

- діти з сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти.

1.4. Від плати за харчування на 50 % звільняються:

- діти з багатодітних сімей (у сім’ях яких троє і більше дітей).

1.5. При зменшенні на 50 % плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах нарівні з рідними дітьми враховуються падчерки та пасинки, які проживають у цій сім’ї, якщо вони не були враховані в сім’ї іншого з батьків, а також діти, на яких оформлена опіка у зв’язку зі смертю батьків, позбавленням їх батьківських прав, засудженням до позбавлення волі, включаючи час перебування під слідством, або направленням на примусове лікування тощо.

1.6. Виконавчий комітет Вовчанської міської ради може встановлювати додаткові пільги щодо батьківської плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах за рахунок коштів міського бюджету.

1.7. З осіб, які не подали необхідних документів щодо звільнення від батьківської плати або зменшення її розміру, плата справляється у розмірі, встановленому рішенням виконавчого комітету Вовчанської міської ради на відповідний рік.

1.8. Середньомісячний сукупний дохід обчислюється за Методикою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженою спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 15.11.2001 р. № 486/202/524/455/3370, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.02.2002 р. за № 112/6400.

Від плати за харчування звільняються діти з сімей, в яких обчислений таким чином середньомісячний сукупний дохід на кожного члена сім’ї не перевищує рівень забезпечення прожиткового мінімуму у відповідному календарному році.

1.9. У 2020 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму, який використовується з метою порівняння середньомісячного сукупного доходу на кожного члена сім’ї, становить 691,00 грн.

1.10. Відшкодування витрат на харчування дітей, батьки яких звільняються від батьківської плати, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в межах затверджених лімітних призначень.

 

 1. ПОРЯДОК ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПЛАТИ ЗА ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

2.1. Звільнення від батьківської плати здійснюється щорічно, починаючи з місяця подання батьками відповідних документів, діє протягом календарного року, крім випадків звільнення від батьківської плати сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

2.2. Батьки, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», звільняються від плати за харчування дітей на період дії довідки, наданої Управлінням соціального захисту населення Вовчанської РДА, що підтверджує призначення відповідної допомоги.

2.3. Звільнення від плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах Вовчанської міської ради встановлюється рішенням виконавчого комітету Вовчанської міської ради на підставі письмової заяви будь-якого з батьків або осіб, що їх замінюють, на ім’я міського голови, до заяви додаються документи відповідно до переліку, затвердженого цим Положенням.

 

 1. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПЛАТИ ЗА ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

3.1. Для звільнення від плати за харчування дітей, які є сиротами, позбавлені батьківського піклування, перебувають під опікою та в дитячих будинках сімейного типу, до заяви додаються:

- копія паспорта опікуна (заявника)

- копія номеру картки платника податків заявника

- копія рішення про опіку.

3.2. Для звільнення від плати за харчування дітей з інвалідністю до заяви додаються:

- копія паспорта одного з батьків (заявника)

- копія номеру картки платника податків заявника

- копія посвідчення про встановлення інвалідності (або відповідної медичної довідки).

3.3. Для звільнення від плати за харчування дітей, які є напівсиротами, до заяви додаються:

- копія паспорта одного з батьків (заявника)

- копія номеру картки платника податків заявника

- копія свідоцтва про смерть одного з батьків.

3.4. Для звільнення від плати за харчування дітей з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», до заяви додаються:

- копія паспорта одного з батьків (заявника)

- копія номеру картки платника податків заявника

- довідка про склад сім’ї

- довідка про призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

3.5. Для звільнення від плати за харчування дітей учасників антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) на сході України до заяви додаються:

- копія паспорта одного з батьків (заявника)

- копія номеру картки платника податків заявника

- копія посвідчення учасника антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) на сході України.

3.6. Для звільнення від плати за харчування дітей, батьки яких мають статус внутрішньо переміщених осіб, до заяви додаються:

- копія паспорта одного з батьків (заявника)

- копія номеру картки платника податків заявника

- копія довідки про встановлення заявнику статусу внутрішньо переміщеної особи.

3.7. Для звільнення від плати за харчування дітей за доходами (сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму) до заяви додаються:

- копія паспорта одного з батьків (заявника)

- копія номеру картки платника податків заявника

- довідка про склад сім’ї

- довідки про доходи кожного з членів сім’ї за останні три місяці, що передують зверненню

- довідка про наявність (відсутність) земельної ділянки.

3.8. Для звільнення від плати за харчування дітей з багатодітних сімей до заяви додаються:

- копія паспорта матері (заявника)

- копія номеру картки платника податків заявника

- довідка про склад сім’ї

- копія посвідчення багатодітної матері

  (у разі відсутності посвідчення – копії свідоцтв про народження усіх дітей).

 

 1. ПРОЦЕДУРА ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПЛАТИ ЗА ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

4.1. Після розгляду міським головою, та з резолюцією міського голови, документи, зазначені в розділі 3 цього Положення, передаються до відділу бухгалтерського обліку і господарської діяльності Вовчанської міської ради для перевірки відповідності наданих документів затвердженому переліку та підготовки проекту рішення виконавчого комітету про звільнення від батьківської плати.

4.2. У разі подання документів, які не відповідають затвердженому переліку, або неподання деяких документів, зазначених в розділі 3 цього Положення, спеціалісти відділу бухгалтерського обліку і господарської діяльності повідомляють про це заявника.

Надання додаткових документів здійснюється протягом одного місяця з дати звернення, якщо додаткові документи не будуть надані протягом цього терміну, питання звільнення від батьківської плати знімається з контролю до подання нової заяви з додаванням усіх необхідних документів, перелік яких затверджений цим Положенням.

4.3. Проект рішення про звільнення від батьківської плати разом з необхідними документами передається на розгляд виконавчого комітету Вовчанської міської ради.

 

 1. ОБЛІК ДІТЕЙ, ЯКІ ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ ВІД ПЛАТИ ЗА ХАРЧУВАННЯ

5.1. Облік дітей, які звільняються від плати за харчування згідно з цим Положенням, веде відділ бухгалтерського обліку і господарської діяльності Вовчанської міської ради.

 

Секретар міської ради                                                            Людмила ДУДКА