Про Вовчанськ Галерея Звернення до головиКонтакти

Вовчанська міська рада

Офіційний сайт Вовчанської міської ради

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

П Р О Г Р А М А соціального захисту та соціального забезпечення населення міста Вовчанська на 2018 рік

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХХІІ СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

від 08 грудня 2017 року                                                                      № 9-VII

 

 

Про затвердження Програми соціального захисту та соціального забезпечення населення міста Вовчанська на 2018 рік

 

Керуючись проектом Закону України «Про Державний бюджет на 2018 рік», п. 3 ст. 91 Бюджетного кодексу України № 2456-VI від 08.07.2010 р., наказом Міністерства економіки України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання» № 367 від 04.12.2006 р., ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-вр від 21.05.1997 р., міська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму соціального захисту та соціального забезпечення населення міста Вовчанська на 2018 рік (Додаток 1).

 

 1. Затвердити Положення про надання адресної матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення міста Вовчанська у 2018 році (Додаток 2).

 

 1. Виконавчому комітету Вовчанської міської ради забезпечити виконання цієї Програми.

 

 1. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності Катасоновій Л.М. при формуванні міського бюджету на 2018 рік передбачити кошти на реалізацію цієї Програми.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (голова комісії Козлова В.В.), з питань економічного і соціального розвитку міста, соціального захисту, медичного обслуговування населення, з гуманітарних питань, питань молодіжної політики та спорту, засобів масової інформації та зв’язків з громадськими організаціями (голова комісії Зарубіна А.І.).

 

 

 

              

Вовчанський міський голова                                                 В.С.Шевченко

Додаток 1
до  рішення ХХХІІ сесії VII скликання
Вовчанської міської ради
від 08 грудня 2017 року № 9- VII

 

 

П Р О Г Р А М А

соціального захисту та соціального забезпечення
населення міста Вовчанська на 2018 рік

 

І. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет Вовчанської міської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Проект рішення ХХХІІ сесії VІІ скликання Вовчанської міської ради

від 08 грудня 2017 року № 6-VІІ

3.

Розробник програми

Відділ бухгалтерського обліку і господарської діяльності Вовчанської міської ради

4.

Співрозробники програми

-

5.

Відповідальний виконавець програми

Виконавчий комітет Вовчанської міської ради

6.

Учасники програми

Населення міста Вовчанська, органи виконавчої влади, підприємства, організації, установи

7.

Термін реалізації програми

2018 рік

7.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

-

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть учать у виконанні програми (для комплексних програм)

Міський бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, в тому числі:

750000,00 грн.

9.1.

Коштів місцевого бюджету

750000,00 грн.

9.2.

Коштів інших джерел

-

 

ІІ. Загальні положення

Програма розроблена відповідно до Законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Бюджетного кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Основною проблемою, на вирішення якої спрямовані заходи цієї Програми, є підвищення соціальної захищеності та соціального забезпечення найбільш вразливих верств населення міста Вовчанська.

 

ІІІ. Завдання Програми

Програма розроблена з метою здійснення соціального захисту та соціального забезпечення малозахищених верств населення міста у 2018 році, надання адресної підтримки за такими напрямками, як лікування, вирішення соціально-побутових питань, поховання, підтримка учасників АТО, ветеранів війни, організація пільгового проїзду в міському автомобільному транспорті.

 

 1. IV. Виконання Програми

Ця Програма передбачає здійснення виплат:

- матеріальної допомоги малозабезпеченим мешканцям міста на лікування та вирішення соціально-побутових питань – 208000,00 грн.

- матеріальної допомоги на поховання – 33000,00 грн.

- матеріальної допомоги ветеранам війни та учасникам бойових дій на передплату періодичних видань – 2200,00 грн.

- фінансової підтримки міській раді ветеранів та молодіжній раді – 7200,00 грн.

- матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції на сході України на вирішення соціально-побутових питань – 55000,00 грн.

- відшкодування витрат на пільгове перевезення окремих категорій громадян у міському автомобільному транспорті загального користування – 450000,00 грн.

 

 1. V. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів, передбачених цією Програмою на 2018 рік, буде здійснюватись за рахунок коштів загального фонду міського бюджету в межах затверджених лімітних призначень.

Загальна сума коштів на виконання Програми у 2018 році складає 750000,00 грн.

 

VІ. Очікувані результати

Очікувані результати виконання цієї Програми у 2018 році:

- надання фінансової допомоги особам, які опинилися в складних життєвих обставинах у зв'язку з важкою хворобою, пожежею і таке інше, з метою їх матеріальної підтримки;

- забезпечення підтримки осіб, які приймали участь в антитерористичній операції;

- забезпечення підтримки міської ради ветеранів;

- забезпечення безоплатного проїзду в міському автомобільному транспорті тим категоріям пасажирів, які мають право на пільговий проїзд згідно чинного законодавства.

 

VІІ. Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюють Вовчанський міський голова, постійні комісії Вовчанської міської ради.

 

 

Секретар міської ради                                                                                Л.І.Дудка

 

Додаток 2
до  рішення ХХХІІ сесії VII скликання
Вовчанської міської ради
від 08 грудня 2017 року № 9- VII

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про надання адресної матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення м. Вовчанська у 2018 році

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Це Положення визначає умови та порядок надання адресної матеріальної допомоги (надалі – матеріальна допомога) малозахищеним верствам населення міста Вовчанська для здійснення лікування та вирішення соціально-побутових питань.

 

1.2. Дія цього Положення поширюється на громадян, зареєстрованих за місцем проживання у місті Вовчанську.

 

1.3. Матеріальна допомога надається малозахищеним верствам населення міста за рішенням виконавчого комітету Вовчанської міської ради за рахунок коштів загального фонду міського бюджету в межах видатків, передбачених на цю мету в поточному році.

 

 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

 

2.1. Матеріальна допомога надається громадянам, середньомісячний дохід на кожного члена сім’ї яких не перевищує розміру прожиткового мінімуму, встановленого на момент звернення за допомогою для відповідної категорії осіб, визначений з розрахунку доходів усіх членів сім’ї за три місяці, що передують зверненню за допомогою.

 

2.2. Матеріальна допомога надається на підставі письмового звернення (заяви), до якого додаються документи згідно з затвердженим цим Положенням переліком.

 

2.3. Матеріальна допомога надається на лікування у випадках захворювання на онкологічні, гематологічні хвороби, трансплантації органів, лікування кардіологічних захворювань хірургічними та інтервенційними методами, дітям з генетичною патологією, у випадках необхідності проведення складного та високовартісного лікування, в розмірі до 2000,00 грн.

 

2.4. Матеріальна допомога на лікування нескладних захворювань надається малозабезпеченим мешканцям міста у розмірі до 1000,00 грн.

 

2.5. Матеріальна допомога учасникам антитерористичної операції на сході України на вирішення соціально-побутових питань надається у розмірі 1000,00 грн.

 

2.6. Матеріальна допомога на лікування надається не більше одного разу на календарний рік, матеріальна допомога учасникам антитерористичної операції на сході України на вирішення соціально-побутових питань надається одноразово.

 

2.7. Матеріальна допомога надається у грошовому вигляді та отримується у відділі бухгалтерського обліку і господарської діяльності Вовчанської міської ради.

 

2.8. Матеріальна допомога не надається на лікування у приватних клініках та на санаторно-курортне лікування.

 

 1. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

 

3.1. Для отримання матеріальної допомоги на лікування подаються такі документи:
  - заява на ім’я міського голови

- копія паспорта заявника

- копія картки платника податків заявника

- довідка про стан здоров’я (необхідність лікування, направлення на
  лікування, результати обстеження)

- довідка про склад сім’ї

- довідки про доходи членів сім’ї за три місяці, що передують зверненню.

 

3.2. Для отримання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань подаються такі документи:

- заява на ім’я міського голови

- копія паспорта заявника

- копія картки платника податків заявника

- довідка про склад сім’ї

- довідки про доходи членів сім’ї за три місяці, що передують зверненню.

 

3.3. Учасники АТО для отримання матеріальної допомоги подають:

  - заяву на ім’я міського голови

- копію паспорта заявника

- копію картки платника податків заявника

- копію посвідчення учасника бойових дій або копію довідки про участь в
  антитерористичній операції.

 

 

 1. ПРОЦЕДУРА ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ ПРО НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

 

4.1. Після розгляду міським головою, та з резолюцією міського голови, документи, зазначені в розділі 3 цього Положення, передаються до відділу бухгалтерського обліку і господарської діяльності для перевірки відповідності наданих документів затвердженому переліку та підготовки проекту рішення виконавчого комітету про надання матеріальної допомоги без визначення суми допомоги. Сума матеріальної допомоги визначається членами виконавчого комітету Вовчанської міської ради.

 

4.2. У разі подання документів, які не відповідають затвердженому переліку, або неподання деяких документів, зазначених в розділі 3 цього Положення, спеціалісти відділу бухгалтерського обліку і господарської діяльності повідомляють про це заявника. Надання додаткових документів здійснюється протягом одного місяця з дати звернення, якщо додаткові документи не будуть надані протягом цього терміну, питання виділення матеріальної допомоги знімається з контролю.

 

4.3. Проект рішення про надання матеріальної допомоги разом з необхідними документами передається на розгляд виконавчого комітету Вовчанської міської ради для визначення суми матеріальної допомоги по кожному заявнику.

 

 1. ОБЛІК ГРОМАДЯН, ЯКІ ОТРИМАЛИ МАТЕРІАЛЬНУ ДОПОМОГУ

 

5.1. Облік громадян, які отримали адресну матеріальну допомогу згідно з цим Положенням, веде відділ бухгалтерського обліку і господарської діяльності Вовчанської міської ради.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                  Л.І.Дудка