Про Вовчанськ Галерея Звернення до головиКонтакти

Вовчанська міська рада

Офіційний сайт Вовчанської міської ради

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Регламент Вовчанської міської ради VII скликання

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                   Рішенням ІІ пленарного засідання

ІІ (позачергової) сесії

Вовчанської міської радиVІІ скликання

№ 2-VІІ від 15.12.2015 року

Вовчанський

міський головаВ С.Шевченко

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ

 

Вовчанської міської ради

VІІ скликання

 

зі змінами та доповненнями (рішення ХХ сесії Вовчанської міської ради VІІ скликання від 27.01.2017 року № 12-VІІ та рішення ХХVІІ сесії Вовчанської міської ради VІІ скликання від 28.07.2017 року № 9.7- VІІ)

 

 

м. Вовчанськ

 

РОЗДІЛ   І

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.1.

Порядок діяльності Вовчанської міської радиVІІ (далі міська рада), її депутатів,  посадових осіб і органів    визначається    Конституцією    України,  Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», і «Про статус депутатів місцевих рад» та цим Регламентом.

 

Стаття 1.2.

Регламент Вовчанської міської ради (далі Регламент), затверджується не пізніш, як на другій сесії рішенням ради, прийнятим більшістю депутатів від загального складу міської ради.

У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.

У випадку прийняття законодавчих актів, внаслідок яких виникнуть розбіжності окремих положень цього Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту.

При наявності розбіжності з діючим законодавством, до внесення змін до цього Регламенту, діють норми відповідного Закону України, які мають вищу юридичну силу відносно до Регламенту міської ради.

 

Стаття 1.3. Гласність і відкритість діяльності міської ради.

 1. Засідання сесій міської ради та постійних депутатських комісій є гласними.
 2. За рішенням міської ради можуть проводитись її закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань .

На закритому засіданні ради мають право бути присутніми працівники прокуратури, а також особи, присутність яких за визначенням ради необхідна для розгляду відповідного питання.

 1. Гласність роботи міської ради забезпечується шляхом оприлюднення інформації про діяльність у Вовчанській районній газеті «Хлібороб», інших засобах масової інформації та мережі «Інтернет» на офіційному сайті Вовчанської міської ради.

Механізм реалізації забезпечення гласності роботи міської ради здійснюється шляхом обов’язкового ведення аудіо запису кожного пленарного засідання Вовчанської міської ради із застосуванням записуючих систем та видачі копій дисків аудіо записів пленарних засідань депутатам міської ради на їх вимогу

 1. Виконавчий апарат міської ради заздалегідь інформує редакції Вовчанської районної газети «Хлібороб», , інші засоби масової інформації та мережу «Інтернет» про важливі заходи, плани, організаційно сприяє виконанню ними професійних обов'язків.
 2. На засіданнях міської ради, постійних депутатських комісій, можуть бути присутні депутати інших рад, а також за запрошенням представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, керівники підприємств, організацій, установ, представники засобів масової інформації .

Головуючий на пленарному засіданні ради повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням.

Цим особам за рішенням ради може бути надане право виступити на засіданні міської ради.

 1. Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, не повинні порушувати порядок, стримуються від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні.

          У разі недотримання цих вимог вони, за розпорядженням головуючого на засіданні, можуть бути виведені із приміщення засідання .

 

РОЗДІЛ II

 

СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 2.1. Перша сесія міської ради нового скликання.

            Вовчанська міська рада проводить свою роботу сесійно.
Сесія складається з пленарних  засідань  ради,  а  також  засідань постійних комісій.
            Перша сесія новообраної Вовчанської міської ради
скликається відповідною міською виборчою комісією не пізніш,
як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів міської ради в
кількості, яка забезпечує повноважність складу ради, відповідно до
статті 45  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  (далі Закон).

            Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова міської виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів відповідного міського голови.

            З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови відповідно до ст. 42 Закону головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний міський голова.

 

Стаття 2.2. Скликання і  підготовка сесій .

 1. Сесії міської ради скликаються міським   головою   в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал а з питань відведення земельних ділянок не рідше ніж один раз на місяць.

          У разі немотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію ради, сесія скликається секретарем міської ради.

У цих випадках сесія скликається:

1) якщо   сесія  не   скликається  міським   головою  у  строки,   передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2) якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених цим Регламентом.
          2. Сесія міської ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш, як однієї третини депутатів від загального складу міської ради, виконавчого комітету міської ради. У разі, якщо посадові особи, зазначені у ч.1 та ч.2 ст.2.2  цього Регламенту, у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб'єктів, зазначених у частині третій цієї статті, сесія може бути скликана депутатами міської ради, які становлять не менше, як одну третину складу ради, або постійною депутатською комісією міської ради .

2.1.Позачергова сесія із зазначенням проекту порядку денного скликається міським головою за необхідності.

Повідомлення про скликання позачергової сесії публікується в офіційному друкованому виданні  міської ради газеті або розміщується на офіційному сайті  міської ради в мережі Інтернет не пізніше ніж за один день до початку сесії. Розміщення проектів рішень позачергової сесії забезпечується безпосередньо перед початком пленарного засідання.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій (стихійного лиха у місті чи районах міста, введення надзвичайного положення чи військового положення) міська рада збирається без скликання не пізніше чотирьох годин із моменту їх оголошення для проведення позачергової сесії міської ради.

2.2. Для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, сесія скликається протягом строку, встановленого для її розгляду.

 1. Рішення про скликання сесії міської ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш, як за 20 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

         Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися міським головою, виконавчим комітетом міської ради, постійними депутатськими комісіями, депутатами.

         Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до Закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

         Не пізніш, як на другій сесії затверджується Регламент роботи міської ради а також Положення про постійні депутатські комісії ради.

 

 1. Порядок проведення  першої  сесії ради, порядок обрання
  секретаряміської ради,  скликання  чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії  та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії
  визначаються  Регламентом  ради з урахуванням вимог Закону України « Про  засади державної регуляторної політики у сфері господарської
  діяльності»

         До прийняття Регламенту ради чергового скликання  застосовується  Регламент  ради, що діяв у попередньому скликанні. 

 

Стаття 2.3. Правомочність сесії.

 1. Сесія міської ради є правомочною, якщо на її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради .
 2. Перед кожним засіданням виконавчий апарат міської ради проводить реєстрацію депутатів, які прибули на засідання, повідомляє голову чи секретаря про кількість депутатів, про яких відомо, що вони відсутні з поважних причин та поіменним списком депутатів, які не інформували раду про причину своєї відсутності на сесії.

Дані цієї реєстрації є підставою для відкриття засідання .

На початку засідання міської ради голова, (а в його відсутність – секретар міської ради) інформує депутатів про кількість депутатів присутніх на засіданні і про яких відомо, що вони відсутні з поважних причин.

У разі відсутності необхідної кількості депутатів за розпорядженням міського голови проведення сесії переноситься на інший час.

 

Стаття 2.4. Ведення пленарних засідань міської ради.

 1. Засідання міської ради відкриває, веде і закриває міський голова або секретар, крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 2. Пленарні засідання міської ради і постійних депутатських комісій проводяться українською та російською мовами. Діловодство міської ради ведеться державною мовою .

Головуючий має право :

 • в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання ;
 • ставити запитання ;
 • у випадках, передбачених Регламентом, позбавляти виступаючого слова ;

4) виступати позачергово з продовженням при цьому часу, відведеного для дебатів.

Під час засідання ради головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо виступаючих і їх виступів, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

 1. Пленарні засідання ради проводяться з 10.00 до 18.00 години з перервами на 15 хвилин через кожні 1.5 години роботи і на 1 годину – з 13.30 до 14.30 години. Зміни часу початку і закінчення засідань приймаються більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні.
 2. В необхідних випадках, за рішенням ради, під час проведення пленарного засідання можуть бути проведені окремі або спільні засідання постійних депутатських комісій. В таких випадках оголошуються додаткові перерви в роботі сесії з визначенням їх тривалості.
 3. Кожне пленарне засідання сесії міської ради розпочинається і завершується виконанням Державного Гімну України.

 

Стаття 2.5. Секретаріат сесії.

І. За пропозицією міського голови або депутатів на кожній сесії більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні, персонально або списком обирається секретаріат сесії в кількості, як правило, двох депутатів. В ході сесії до складу секретаріату сесії у такому ж порядку можуть бути внесені зміни.

 1. Cекретаріат сесії надає допомогу головуючому у веденні сесії, записує депутатів для виступів на підставі їх заяв, поданих у письмовій формі, веде реєстрацію скарг, заяв, що надійшли   на   адресу   сесії,   забезпечує   передачу   цих   документів виконавцям.   Оголошує  на  засіданні  звернення депутатів,  подані   у  письмовій формі.

 

Стаття 2.6. Підготовка питань на розгляд сесії. Порядок денний сесії.

 1. Проект порядку денного сесії готується міським головою за пропозиціями депутатів, депутатських груп та фракцій, постійних депутатських комісій міської ради, виконавчим комітетом. Питання на розгляд міської ради можуть бути внесені міським головою.
 2. До порядку денного сесії включаються питання про хід виконання раніше прийнятих рішень сесії, які перебувають на контролі, та питання про депутатські запити.
 3. Пропозиції до проекту порядку денного сесії міської ради вносяться міському голові або секретарю в письмовій формі не пізніше як за 20 днів до відкриття чергової сесії. Пропозиція надається з супровідною запискою і проектом рішення міської ради. В ході обговорення питання на постійних депутатських комісіях до проекту рішення вносяться зміни та доповнення, якщо такі надійшли. А у разі надходження пропозиції про внесення до порядку денного сесії міської ради організаційних питань, передбачених пунктом 10 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», то рішення з цього питання приймається сесією міської ради таємним голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 депутатів від загального складу міської ради.
 4. Пропозиції після реєстрації разом з іншими матеріалами при необхідності передаються у відповідні комісії ради згідно з їх функціональною спрямованістю.
 5. Проекти рішень сесії ради перевіряються на відповідність вимогам діючого законодавства спеціалістом ради, на якого покладені ці обов’язки, відповідно до посадової інструкції.
 6. Постійна депутатська комісія розглядає пропозицію та проект на своєму засіданні з запрошенням її автора, а при необхідності, з залученням спеціаліста міської ради та інших фахівців з обговорюваного питання. Висновки комісії повинні обов'язково мати обґрунтування щодо законності та доцільності прийняття рішення, пропозиції щодо порядку подальшої роботи над ними. Ця комісія має право підготувати свій проект рішення сесії з запропонованого питання, у якому може викласти альтернативні варіанти спірних положень .

У   випадку   невідповідності   запропонованого   проекту рішення міської ради   вимогам   чинного законодавства він повертається автору із зазначенням мотивів повернення .

 1. Проекти, які передбачають нові видатки з міського бюджету, подаються крім постійної комісії, яка розглядає це питання, також на розгляд комісії з питань бюджету.
 2. Проекти рішень сесії міської ради з найбільш важливих питань можутьоприлюднюватися у Вовчанській районній газеті «Хлібороб», інших засобах масової інформації. Та мережі «Інтернет» на сайті Вовчанської міської ради.
 3. Проект порядку денного сесії, сформований відповідно до вимог цієї статті, обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів ради.

Стаття 2.7. Порядок розгляду питань на сесії.

 1. Час, який надається на доповіді з питань, які внесені до порядку денного сесії, не може бути більше 20 хвилин, співдоповіді - 10 хвилин і заключного слова – 5 хвилин. Виступаючим у дебатах надається час тривалістю не більше 5 хвилин. Для повторних виступів у дебатах, виступів з порядку ведення, з мотивів голосування, а також для внесення пропозицій, пояснень, зауважень, запитань, повідомлень і довідок, внесення поправок, надається до 5 хвилин, для заяв, внесення запитів – до 3 хвилин.
 2. Для надання слова на більш тривалий час, ніж встановлено п.1 цієї статті, рада приймає процедурне рішення без дебатів. У разі необхідності головуючий на засіданні ради за проханням окремого виступаючого, за згодою більшості присутніх депутатів може продовжити йому час для виступу.

Запис для виступів у дебатах проводиться під час розгляду питання через секретаріат сесії письмово або усно. Депутати виступають в порядку черговості подання заяви.

Головуючий на засіданні може надати слово для виступу також у випадку усного звернення депутата або іншої особи, за згодою більшості від присутніх депутатів.

На засіданні ради ніхто не може виступити без дозволу головуючого. Головуючий на засіданні надає слово депутатам з дотриманням черговості, встановленої для виступаючих на підставі їх заяв.

У разі відсутності депутата в момент надання йому слова, вважається що він відмовився від виступу

З одного питання депутат може виступити не більше 2 разів, не враховуючи випадків виступів щодо порядку ведення засідання .

Слово для довідки, відповіді на запитання або надання пояснень може бути, а щодо порядку ведення засідання ради і з мотивів голосування, повинно бути, надано головуючим на засіданні позачергово, але не перериваючи виступаючого.

 1. Перед розглядом питання рада може визначити загальний час для обговорення або час для запитань і відповідей, після закінчення якого головуючий на засіданні припиняє надання слова.

Якщо з витоком часу, відведеного для дебатів, більше 1/3 загального складу ради наполягає на наданні слова депутатам, головуючий зобов'язаний надати слово не більше як трьом депутатам.

Рішення про дострокове припинення дебатів приймається більшістю від присутніх на засіданні депутатів.

Тексти виступу депутатів, які записались для виступу, але не змогли їх проголосити в зв'язку з припиненням дебатів, за проханням депутатів повинні бути включені до звіту засідання, якщо були подані до секретаріату сесії відразу після закінчення засідання .

 1. Запитання до доповідача або співдоповідача депутати ставлять в письмовій або усній формі, відповіді на них даються відразу після доповіді або відповіді спочатку на письмові запитання, а потім - на усні. Депутат має право при розгляді кожного питання ставити в усній та письмовій формі не більше двох запитань.
 2. Перед кожним виступом депутат зобов'язаний називати своє прізвище і номер виборчого округу та назву фракції або групи.

Виступаючий на сесії не повинен вживати у своїй промові грубих і некоректних висловів або закликати до незаконних дій. У разі таких висловів і закликів, головуючий повинен зробити попередження про їх неприпустимість. Після другого попередження виступаючий позбавляється слова. При цьому може бути вимкнено мікрофон, а подальша промова виступаючого не записується. У цьому випадку питання про поведінку депутата за рішенням ради може бути передано в комісію з питань депутатської діяльності та етики. Цим особам слово для повторного виступу з обговорюваного запитання не надається .

Якщо виступаючий повторює те, що вже виголошували інші виступаючі під час обговорення питання, або у випадку, якщо він відхиляється від теми, головуючий на засіданні може звернутися до нього з проханням відповідно скоротити, закінчити виступ або дотримуватись теми обговорюваного питання.

 1. В кінці кожного дня засідання відводиться до 20 хвилин для заяв і запитань депутатів, визнання звернень депутатів депутатськими запитами, відповідей посадових осіб на запити і запитання депутатів. Для оголошення звернень депутатів відводиться до 3 хвилин кожному, для відповідей на запити і запитання депутатів - до 5 хвилин. Дебати по заявах депутатів не відкриваються.

 

Стаття 2.8. Обговорення проектів рішень.

 1. Рішення міської ради не повинні суперечити Конституції України та чинному законодавству України.
 2. Рішення міської ради з будь-якого запитання приймаються на її пленарному засіданні після його обговорення. Прийняття рішення без обговорення допускається лише в випадках, передбачених Регламентом та рішенням ради.
 3. Розгляд проектів рішень, як правило, здійснюється на засіданнях постійних депутатських комісій. Кожен проект повинен містити інформацію про його ініціатора, назву постійної комісії, якій була доручена підготовча робота з цього документу.
 4. Пропозиції, поправки, зауваження до проекту подаються у письмовій формі через секретаріат сесії чи головуючого на пленарному засіданні ради.

Під час обговорення поправок спочатку слово надається доповідачу, потім авторові поправки (якщо комісія не рекомендує поправку для прийняття) або одному   з   депутатів,   який   виступає   проти   прийняття   поправки   (у   випадку рекомендації постійної комісії для її прийняття). На цьому дебати з поправки закінчуються .

Якщо до статті проекту рішення надійшли поправки, але постійні комісії не рекомендують їх для прийняття, то кожна поправка ставиться на голосування окремо на пленарному засіданні ради.

 

Стаття 2.9. Прийняття рішень.

 1. Рішення міської ради (крім процедурного або зазначеного у законі та Регламенті окремо) вважаються прийнятими, якщо після їх обговорення за них проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.
 2. Рішення щодо застосування заходів по забезпечення участі депутатів на засіданні ради та постійних депутатських комісій, а також рішення про перенесення дати чи часу засідання приймається більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні, незалежно від їх кількості.
 3. Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні депутатів, за винятком випадків, окремо передбачених у Регламенті, законодавстві України.
 4. Рішення сесії міської ради приймаються відкритим поіменним або таємним голосуванням у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» і оформляються протягом 4 -10 днів.

          5.Розгляд питань та прийняття рішень міської ради нормативно-правового характеру здійснюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 1. Результати поіменного голосування обов’язково оприлюднюються на офіційному веб-сайті ради, де розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку.
 2. За рішенням ради таємне голосування проводиться шляхом подачі бюлетенів, в цьому випадку результати голосування підраховуються лічильною комісією, обраною радою.
 3. Рішення про обрання, призначення або затвердження посадових осіб колегіальних органів у раді приймаються у порядку,   передбаченому чинним законодавством.
 4. Рада може прийняти рішення про голосування щодо кандидатур за списком, якщо інше не передбачено законодавством.
 5. Рада приймає рішення про створення, ліквідацію і реорганізацію комунальних підприємств не менше як 2/3 голосів від її складу.

 

Стаття 2.10 Дисципліна та етика пленарних засідань.

 1. На засіданні міської ради виступаючий не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити виступаючого про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення - позбавити його права виступу на даному засіданні.
 2. Якщо депутат виступає без дозволу головуючого на засіданні, головуючий може позбавити його слова.
 3. Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова.
 4. Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засіданні невірно тлумачить його слова або дії, він може у письмовій або усній формі звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. У цьому випадку депутату надається слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування.
 5. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку.
 6. У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди у проведенні засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

 

Стаття 2.11. Протокол сесії.

 1. Засідання сесій міської ради протоколюється. Ведення та оформлення протоколу здійснює виконавчий апарат. У протоколі засідання зазначаються відомості про дату, час і місце проведення засідання сесії; кількість депутатів, присутніх на засіданні; питання порядку денного,   винесені   на   розгляд   сесії; прізвища головуючого на засіданні і виступаючих; всі внесені на голосування питання і пропозиції; повні результати поіменного голосування та прийняті рішення сесії.
 2. Протокол сесії підписується головуючим на сесії міської ради.

3.Представникам кожної політичної партії, депутати від якої обрані до міської ради, не пізніше ніж через 10 робочих днів після завершення сесії видається протокол та рішення (з усіма додатками) цієї сесії, пронумеровані, прошнуровані та закріплені мокрою печаткою.

 

                                           РОЗДІЛ III

 

ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЬКОЇ РАДИ,

ОРГАНИ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 3.1. Депутати міської ради.

 1. Порядок діяльності депутатів у міській раді та її органах визначається законодавчими актами, зазначеними у статті 1.1. цього Регламенту.
 2. Депутат міської ради зобов'язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарному засіданні ради та її органів, до яких його обрано. Відсутність депутата на засіданнях ради і її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин. У разі неможливості брати участь у роботі ради в зазначених випадках депутат повинен письмово або у інший зручній для нього формі, з зазначенням причин, завчасно повідомити про це голову ради, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії - голову цієї комісії у тому ж порядку.

У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань міської ради або засідань постійної депутатської комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, міська рада може звернутись до виборців відповідного  виборчого округу або до партійної організації, яка висунула кандидата у депутати з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

 1. Депутат повинен брати участь у голосуванні, за винятком випадків, якщо рада приймає окреме рішення щодо нього персонально.
 2. Депутат має право звернутися із запитом до керівників міської ради та їїорганів, міського голови, керівників органів державної та виконавчої влади всіх рівнів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на відповідній території. 
           5. Якщо депутат допускає образливі або лайливі висловлювання щодо інших депутатів або вчиняє дії, не сумісні з правилами депутатської етики, радою до нього, за висновком комісії з питань депутатської діяльності та етики, можуть бути застосовані такі заходи впливу : попередження, попередження з оприлюдненням у районній газеті «Хлібороб», інших засобах масової інформації або мережі «Інтернет»на сайті Вовчанської міської ради, а у разі систематичного порушення норм етики і моралі - звернення до виборців з пропозицією про відкликання цього депутата.

      

 1. Строк повноважень депутата міської ради встановлений Конституцією України.
 2. Для здійснення зв’язку з виборцями по узгодженню з партійними організаціями, які висунули кандидатів у депутати міського ради, депутати закріплюються за відповідними  округами на строк повноважень міської ради.

 

 Стаття 3.2.  Групи і фракції депутатів.

            1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах, депутати  міської  ради  можуть,  на  основі  їх взаємної згоди, об'єднуватися в депутатські групи.             Депутати міської ради об'єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих  округів,  спільністю  проблем,  які вони вирішують, або іншими ознаками.              Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень
депутата міської ради, передбачених Законом.              Членство депутата міської ради в  депутатській  групі  не звільняє  його  від  персональної  відповідальності  за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.            

  2. Порядок утворення депутатських груп            Депутатська група  може  бути  утворена  в  будь-який  час протягом  строку  повноважень  ради  даного  скликання за рішенням зборів депутатів міської ради,  які виявили бажання увійти до  її складу.  Депутатська група в міській раді складається не менш як із п’яти депутатів.            Депутати міської ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.              Депутатська  група реєструється міською радою за  поданням  особи,  яка  очолює  депутатську  групу,  до   якого додається  підписане  депутатами  цієї групи письмове повідомлення про  формування  депутатської  групи  із зазначенням  її  назви, персонального  складу  та  партійної  належності  членів  групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.              Депутатські групи можуть утворюватися на  визначений  ними період, але не більше ніж на строк повноважень міської ради.              Організація   діяльності  депутатських  груп  визначається Вовчанською міською радою.           

     3.  Діяльність депутатської групи припиняється:      1) у разі вибуття окремих депутатів міської ради,  внаслідок чого  її чисельність стає меншою,  ніж встановлено частиною другою цієї статті;
     2) у разі прийняття депутатами міської ради,  які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;     3) після  закінчення  строку,  на який депутати міської ради об'єдналися  в   депутатську   групу,   або   строку   повноважень міської ради. Рада  сприяє  діяльності  зареєстрованих  нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

4.Депутатські фракції          Депутатські  фракції  міської ради формуються на партійній основі депутатами міської ради.    Депутат міської ради може входити до складу  лише  однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному  засіданні Вовчанської  міської  ради  інформує  депутатів міської ради про 

реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.

 5.Права депутатських груп, фракцій    Депутатські групи, фракції мають право:      

1) на  пропорційне  представництво  в постійних та тимчасових комісіях міської ради; 

   2) попередньо обговорювати кандидатури посадових  осіб,  яких обирає, призначає чи затверджує рада;   

   3) на  гарантований  виступ  свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

     4) об'єднувати  зусилля  з  іншими  групами,  фракціями   для створення більшості в раді чи опозиції;    

5) здійснювати інші права, передбачені законами України.

 

Стаття  3.3.   Міський голова .

 1. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста. Міський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на строк визначений Конституцією України і здійснює свої повноваження на постійній основі.
 2. Міський голова виконує свої обов'язки до обрання міського голови нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень голови ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 3. Повноваження міського  голови починаються  з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його  обрання. Повноваження міського голови закінчуються  в день відкриття першої сесії відповідної   міської  ради,  обраної  на наступних чергових місцевих виборах,  або,  якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої  особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового  припинення  його  повноважень  відповідно  до частин першої та другої статті 79 Закону.
 4. У разі звільнення з посади міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його  повноважень  або його  смерті,  а  також  у  разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження міського  голови здійснює секретар відповідної міської ради. Секретар міської  ради  тимчасово  здійснює зазначені   повноваження   з   моменту   дострокового   припинення повноважень міського голови і до  моменту початку   повноважень    міського  голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону,  або до дня відкриття  першої сесії відповідної  міської
  ради, обраної на чергових місцевих виборах.
 5. Повноваження міського голови можуть бути  припинені  достроково  у  випадках,  передбачених статтею 79  Закону, що має наслідком звільнення його з посади. Не пізніш як  на  п'ятнадцятий  день  після  звільнення  з посади або смерті   міського  голови  особа,  яка  на цей час відповідно  до Закону здійснює повноваження  міського   голови,   звертається   до  Верховної  Ради  України  з клопотанням  щодо  призначення  позачергових  виборів  міського голови.

6.Міський голова:

     1) забезпечує здійснення у межах наданих Законом  повноважень органів  виконавчої  влади  на  відповідній території,  додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

     2) організує  в  межах,  визначених   цим   Законом,   роботу міської ради та її виконавчого комітету;

     3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

     4) вносить  на  розгляд  ради  пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

     5)  вносить  на  розгляд  ради  пропозиції  про  кількісний і персональний  склад  виконавчого комітету міської ради;

     6)   вносить   на  розгляд  ради  пропозиції  щодо  структури виконавчих  органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом  Міністрів  України; 

     7) здійснює  керівництво  апаратом  ради  та  її  виконавчого комітету;

     8) скликає  сесії ради,  вносить пропозиції та формує порядок
денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

     9) забезпечує  підготовку  на  розгляд  ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших  питань самоврядування,  міського бюджету та звіту про його виконання,  рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює  затверджені  радою  програми,  бюджет  та звіти про їх виконання;

     10) призначає  на  посади  та  звільняє  з  посад  керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ  та  організацій,  що  належать  до  комунальної власності міської  територіальної  громади,  крім  керівників загальноосвітніх  та  позашкільних  навчальних  закладів;

     11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

     12) забезпечує  виконання   рішень   місцевого   референдуму, міської ради, її виконавчого комітету;

     13)  є  розпорядником бюджетних  коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

     14) представляє територіальну громаду,  міську раду та її виконавчий комітет  у  відносинах  з  державними  органами,  іншими  органами місцевого самоврядування,  об'єднаннями громадян,  підприємствами, установами  та  організаціями  незалежно   від   форм   власності, громадянами,  а  також  у  міжнародних  відносинах  відповідно  до законодавства;

     15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів  місцевого  самоврядування,  місцевих  органів  виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади,  а також повноваження ради та  її органів;

     16) укладає від імені  територіальної  громади, міської ради  та  її виконавчого  комітету  договори  відповідно до законодавства,  а з питань,  віднесених до виключної компетенції  ради,  подає  їх  на затвердження міської ради;

     17) веде особистий прийом громадян;

     18) забезпечує    на    відповідній    території   додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

     19)   бере   участь  у  здійсненні  державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності в  межах  та  у  спосіб, встановлені  Законом  України  «Про  засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності»

20) здійснює   інші  повноваження  місцевого  самоврядування, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  іншими  законами,  якщо  вони  не  віднесені  до виключних  повноважень  ради  або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

     21) видає розпорядження в межах своїх повноважень. У випадках передбачених діючим законодавством розпорядження голови видані  у міжсесійний період затверджуються на сесії міської ради.

 1. 7. Міський голова  несе  персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.
 2. При здійсненні наданих повноважень  міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед міською радою, а  з  питань  здійснення  виконавчими  органами  ради  повноважень органів  виконавчої  влади  -  також  підконтрольним   відповідним органам  виконавчої  влади.  Міський голова
  щорічно  звітує  відповідно   міській раді проздійснення  державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами міської ради.

 

 1. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед  територіальною  громадою   через засоби масової інформації (Вовчанська районна газета «Хлібороб», інших друкованих засобах та на офіційному сайті Вовчанської міської ради).  На  вимогу не менше половини депутатів  ради    міський  голова зобов'язаний   прозвітувати  перед  радою  про  роботу  виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

 

Стаття  3.4. Секретар міської ради.

1.Секретар Вовчанської міської ради працює в міській раді на  постійній  основі.  Секретар міської  ради обирається міською радою з числа її
депутатів  на  строк  повноважень ради за пропозицією  міського   голови.   Пропозиція   щодо кандидатури  секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як  половиною  депутатів  від загального складу відповідної ради у разі,  якщо: 

     1) на  день  проведення  першої  сесії  міської  ради,  обраної  на чергових виборах,  не завершені вибори відповідно міського голови;

     2) рада не підтримала кандидатуру на посаду  секретаря  ради, запропоновану відповідним міським головою;

     3) протягом  тридцяти  днів  з  дня  відкриття  першої  сесії  міської ради відповідний  міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;
     4) на  наступній  черговій  сесії  після  виникнення вакансії секретаря  ради  у  зв'язку   з   достроковим   припиненням   його повноважень  відповідний    міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

     5) посада секретаря міської ради стає вакантною під  час  вакантності
посади  міського  голови  у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.

     У разі якщо міська  рада не підтримала  кандидатуру,  внесену  на  її розгляд міським головою  не  менш  як  половиною  депутатів  від загального складу міської  ради  згідно  з  пунктом  2  цієї  частини,  наступну пропозицію  щодо  кандидатури  секретаря міської ради вносить відповідний  міський голова.

 1. Секретар міської ради   не   може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в  позаурочний час),   займатися  підприємницькою  діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.
    3. Секретар міської ради:

     1)  у  випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону,  здійснює  повноваження   міського голови; 

     2) скликає  сесії міської ради  у  випадках,  передбачених  частиною шостою статті 46  Закону;  повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії міської ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

     3) веде  засідання міської ради  та  підписує її рішення у випадках,
передбачених частиною шостою статті 46 Закону;

     4) організує підготовку сесій міської ради,  питань,  що вносяться на розгляд ради;

     5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення,   організує   контроль  за  їх  виконанням,  забезпечує офіційне  оприлюднення  рішень  ради,  які  відповідно до закону є регуляторними  актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення  радою  регуляторної  діяльності,  та  інформації  про здійснення  радою  регуляторної  діяльності;

6) за   дорученням  міського  голови координує діяльність постійних  та  інших  комісій  ради,  дає  їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

     7)   сприяє   депутатам   міської  ради  у здійсненні їх повноважень;

     8) організує  за  дорученням міської ради відповідно до законодавства
здійснення  заходів,  пов'язаних  з  підготовкою   і   проведенням референдумів  та  виборів  до  органів державної влади і місцевого самоврядування;

     9) забезпечує  зберігання  у  відповідних  органах  місцевого самоврядування  офіційних  документів,  пов'язаних   з   місцевим самоврядуванням  відповідної  територіальної  громади,  забезпечує
доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

     10)  вирішує  за  дорученням   міського голови або  міської  ради інші питання, пов'язані з  діяльністю міської ради та її органів.

 

 1. Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням міської ради, якщо за нього проголосувало більшість депутатів від загального складу ради.

Стаття 3.5.   Виконавчий комітет міської ради.

 

 1. Виконавчим органом міської ради є виконавчий комітет ради, який утворюється міською радою за пропозицією міського голови на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, міського голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
 2. Кількісний та персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується радою за пропозицією міського голови.
 3. Очолює виконавчий комітет міської ради - голова міської ради.
 4. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.
 5. Виконавчий комітет міської ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади також підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.
 6. Пропозиції до проекту порядку денного засідання виконавчого комітету міської ради вносяться міському голові або його заступнику в письмовій формі не пізніше, як за 3 дні до відкриття чергового засідання виконкому. Пропозиція надається з супровідною запискою і проектом рішення виконавчого комітету міської ради.
 7. До виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря міської ради.
 8. Повноваження виконавчого комітету міської ради:
 • попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;
 • координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;
 • має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради, а також їх посадових осіб;
 1. Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету міської ради скликається відповідно міським головою, а в разі його    відсутності    чи    неможливості здійснення ним цієї функції -  заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

 

Стаття 3.6.Порядок дострокового припинення повноважень 

депутата міської ради.

Повноваження депутата міської ради припиняються достроково за наявності перелічених   підстав, засвідчених офіційними  документами,  без прийняття рішення міської ради у разі:

1) його відкликання виборцями у встановленому  Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» порядку; 

2) припинення  його громадянства  України  або  виїзду  на постійне проживання за межі України; 

3) обрання або призначення  його  на  посаду,  зайняття  якої згідно  з Конституцією України і Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» не сумісне з виконанням депутатських повноважень; 

4) обрання його депутатом іншої місцевої ради; 

5) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім; 

6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі; 

7) його смерті.

 1. Повноваження  депутата  міської  ради  можуть припинятися достроково також за рішенням міської ради у зв'язку: 

1) з набранням законної сили обвинувальним вироком  суду,  за яким його засуджено до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі; 

2) за особистою заявою депутата міської ради  про  складення ним депутатських повноважень.

 1. Питання про дострокове припинення повноважень депутата попередньо розглядається у комісії з питань депутатської діяльності та етики, яка подає свої висновки з цього питання до ради. 
 2. Спори  щодо  дострокового  припинення повноважень депутата міської ради вирішуються судом. 

РОЗДІЛ IV

 

КОМІСІЇ    МІСЬКОЇ     РАДИ

 

 Стаття  4.1.   Постійні депутатські комісії міської ради.

 1. Повноваження та порядок утворення постійних депутатських комісій міської ради визначається Конституцією України, законодавством про місцеве самоврядування. Завдання і компетенція постійних депутатських комісій визначається Положенням та цим Регламентом, а також рішеннями міської ради.

2 Порядок діяльності постійних депутатських комісій визначається законодавством про місцеве самоврядування.

 1. Постійнідепутатські комісії міської ради утворюються з числа депутатів міської ради на другій сесії міської ради нового скликання на строк її повноважень у складі голови та членів комісії.
 2. У разі необхідності можуть бути утворені нові постійнідепутатські комісії, скасовані або реорганізовані раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.
 3. Голова постійної депутатської комісії обирається міською радою за поданням міського голови. Кожному кандидату на посаду голови постійної депутатської комісії може надаватись слово для виступу та відповідей на запитання.

Повноваження голови постійної депутатської комісії можуть бути достроково припинені міською радою за його заявою; за ініціативою міського голови; рішенням відповідної постійної депутатської комісії, прийнятому на її засіданні (при голосуванні за іншого члена цієї комісії, без врахування голосу самого голови постійної комісії); за вимогою не менш третини депутатів від загального складу міської ради.

 1. Персональний склад членів постійноїдепутатської комісії міської ради обирається окремо або за списком всіх комісій без дебатів.

Всі члени комісії користуються рівними правами. Депутат може бути членом лише одної постійної депутатської комісії.

 1. До складу постійних депутатських комісій, обрання їх голів та персонального складу їх членів міська рада приймає відповідне рішення.

 Стаття 4.2.  Порядок організації роботи постійних комісій міської

                      ради.

 1. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу.
 2. Засідання комісії, як правило, проводяться відкрито, але за своїм рішенням комісія має право провести закрите засідання.
 3. За результатами вивчення питань комісія готує висновки і рекомендації. Засідання комісії протоколюються. Висновки, рекомендації та протоколи засідань комісії зберігаються весь строк діяльності ради відповідного скликання у секретаріаті міської ради, а після обрання ради нового скликання - передаються до архіву. Діловодство забезпечує її голова та секретар.
 4. Член комісії, не згодний з її рішенням, має право викласти свою точку зору на сесії ради в порядку виступу або повідомити про неї в письмовій формі головуючого на засіданні ради.
 5. За розпорядженням голови ради кожній постійній комісії для проведення засідань, створюються необхідні умови для її діяльності.

 

         Стаття 4.3.  Тимчасові контрольні комісії ради

            1. Тимчасові  контрольні  комісії  ради є органами ради,  які
обираються  з  числа  її  депутатів  для  здійснення  контролю   з
конкретно  визначених  радою  питань,  що  належать до повноважень
місцевогосамоврядування.              2. Рішення про створеннятимчасовоїконтрольноїкомісії ради,
їїназву та завдання,  персональний склад  комісії  та  її  голову
вважаєтьсяприйнятим,  якщо  за  цепроголосувало не меншеоднієї
третинидепутатіввідзагального складу ради.            3. Повноваження   тимчасової   контрольної    комісії    ради припиняються  з  моменту  прийняття радою остаточного рішення щодо
результатів  роботи  цієї  комісії,  а  також  у  разі  припинення
повноважень ради, яка створила цю комісію.     

 

 Стаття  4.4.  Лічильна комісія.

 1. Лічильна комісія обирається міською радою для проведення таємного
  голосування шляхом подачі бюлетенів і визначення його результатів та відкритого голосування.
 2. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря. Засідання лічильної комісії проводяться лише відкрито. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включено до бюлетенів для таємного голосування.
 3. При відкритому голосуванні люба кількість наявних членів лічильної комісії, але більше одного, правомочна здійснювати підведення підсумків голосування.

При таємному голосуванні лічильна комісія правомочна вирішувати питання, якщо має в своєму складі не менше трьох депутатів.

Якщо їх кількість менша, то за поданням голови ради, вноситься пропозиція про дообрання членів лічильної комісії на дану сесію.

 

  Стаття 4.5.  Редакційна комісія .

 1. Редакційна комісія може обиратись радою у разі необхідності для узагальнення пропозицій, поправок, зауважень до проектів рішень, які внесені на розгляд ради, доопрацювання проектів рішень.

 

РОЗДІЛ V

ЗДІЙСНЕННЯ МІСЬКОЮ РАДОЮ ТА ЇЇ ОРГАНАМИ

КОНТРОЛЬНИХ ФУНКЦІЙ І ПОВНОВАЖЕНЬ

 

Стаття 5.1. Контроль за виконанням рішень міської ради .

 1. Міська рада безпосередньо або через створені нею постійні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень у відповідності з Конституцією України, законодавством про місцеве самоврядування , цим Регламентом.
 2. Контроль за виконанням рішень міської ради організує її голова. Питання про хід виконання рішень ради включається до порядку денного сесії.
 3. Рішенням міської ради покладається контроль за його виконанням на відповідну постійну депутатську комісію міської ради. Рішення одразу після прийняття передається до відповідних депутатських комісій.

Постійна депутатська комісія на своєму засіданні розглядає питання про виконання цих рішень. Надає інформацію про це міському голові або секретарю міської ради.

 

 Стаття  5.2.   Розгляд депутатських запитів.

 1. Депутат міської ради має право звернутися із запитом до керівників міської ради та її органів, міського голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території Вовчанської міської ради.
 2. Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні міської ради.
 3. Рада може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата міської ради.
 4. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього міській раді і депутату міської ради. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлених радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити раді та депутатові ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні міської ради.
 5. Депутат міської ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів міської ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення радою відповіді на запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит міська    рада приймає відповідне рішення.

 1. За рішенням міської ради тексти депутатського запиту, відповіді на нього та прийнятого рішення з цього питання можуть оприлюднюватися у Вовчанській районній газеті «Хлібороб», по Вовчанському районному радіомовленню, інших засобах масової інформації або мережі «Інтернет».

 

РОЗДІЛ VІ

 Виконавчий апарат міської ради

 

 1. Виконавчий апарат міської ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню міською радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.
 2. Виконавчий апарат утворюється міською радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються міською радою за поданням її голови.
 3. Виконавчий апарат міської ради за посадою очолює міський голова.