Про Вовчанськ Галерея Звернення до головиКонтакти

Вовчанська міська рада

Офіційний сайт Вовчанської міської ради

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Рішення виконкому №5.13 від 23.01.2017 року "Про затвердження Положення про здійснення заходів з регулювання репродуктивної функції безпритульних та домашніх тварин за рахунок коштів міського бюджету "

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ

 

від 23 січня 2017 року                                                                                 № 5.13

 

Про затвердження Положення про здійснення заходів з регулювання репродуктивної функції безпритульних та домашніх тварин за рахунок коштів міського бюджету

 

На виконання рішення XVI сесії Вовчанської міської ради VII скликання від 28.10.2016 року № 3-VII «Про внесення доповнень та змін до Програми поводження з безпритульними тваринами в місті Вовчанську на 2016 – 2022 роки», керуючись наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження Порядку проведення заходів, необхідних для скорочення чисельності тварин, які становлять небезпеку» від 28.09.2010 р. № 425, Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження» від 21.02.2006 р. № 3447-IV, Законом України «Про ветеринарну медицину» від 25.06.1992 р. № 2498-XII, Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р. № 4004-XII, Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 р. № 1645-III, ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

  1. Затвердити Положення про здійснення заходів з регулювання репродуктивної функції безпритульних та домашніх тварин за рахунок коштів міського бюджету (Додаток 1).
  1. Оприлюднити це рішення у визначений законом спосіб.
  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови В.М.Шабельника.      

 
Голова виконавчого комітету                                                    В.С.Шевченко

Секретар виконавчого комітету                                                А.С.Мурашко

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від 23 січня 2017 р. № 5.13

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про здійснення заходів з регулювання репродуктивної функції безпритульних та домашніх тварин за рахунок коштів міського бюджету

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Це Положення визначає порядок здійснення заходів з регулювання репродуктивної функції безпритульних та домашніх тварин за рахунок коштів міського бюджету.

1.2. Це Положення є частиною Програми поводження з безпритульними та домашніми тваринами в місті Вовчанську на 2016 – 2022 роки.

1.3. Дія цього Положення поширюється на власників тварин – громадян, зареєстрованих за місцем проживання у місті Вовчанську.

1.4. Дія цього Положення поширюється на заходи з регулювання репродуктивної функції шляхом позбавлення тварин здатності до відтворення потомства хірургічним методом (стерилізації):

- безпритульних собак;

- домашніх собак та котів, які належать незаможним мешканцям міста.

1.5. До заходів з регулювання репродуктивної функції безпритульних та домашніх тварин, які належать незаможним мешканцям міста, відносяться: стерилізація, одноразова ветеринарно-санітарна обробка тварини, в тому числі вакцинація, закріплення ідентифікатора, що свідчить про проведення з даною твариною зазначених процедур (чіпування, кліпсування тварини) (далі – Заходи).

  1. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ

2.1. Фінансування Заходів здійснюється на підставі договору, укладеного Вовчанською міською радою з закладом ветеринарної медицини, незалежно від форми власності та підпорядкування, або фізичною особою – підприємцем, за умови наявності у них ліцензії на здійснення ветеринарної практики та на використання прекурсорів для проведення анестезії тварин.

2.2. Фінансування Заходів, передбачених цим Положенням, за рахунок коштів міського бюджету здійснюється у розмірі 100 % їх вартості:

- щодо безпритульних тварин – на підставі акту надання/приймання ветеринарних послуг;

- щодо домашніх тварин, які належать незаможним мешканцям міста – на підставі акту надання/приймання ветеринарних послуг, які надаються на підставі рішення виконавчого комітету Вовчанської міської ради за письмовим зверненням власників тварин, до якого додаються документи згідно з затвердженим цим Положенням переліком.

2.3. Фінансування Заходів за рахунок коштів міського бюджету здійснюється щодо домашніх тварин, які належать громадянам, середньомісячний дохід на кожного члена сім’ї яких не перевищує розміру прожиткового мінімуму, встановленого на момент звернення для відповідної категорії осіб, визначений з розрахунку доходів усіх членів сім’ї за три місяці, що передують зверненню.

2.4. Фінансування Заходів здійснюється за рахунок коштів загального фонду міського бюджету в межах видатків, передбачених на цю мету в поточному році, шляхом перерахування коштів на рахунок виконавця Заходів.

  1. ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

3.1. Для проведення передбачених цим Положенням Заходів щодо домашніх тварин власники тварин подають такі документи:

  - заяву на ім’я міського голови
  - копію паспорта заявника
  - копію картки платника податків заявника
  - довідку про склад сім’ї
  - довідки про доходи членів сім’ї за три місяці, що передують зверненню.

Членами сім’ї для умов цього Положення вважаються усі особи, зареєстровані за адресою заявника відповідно до домової книги.

Довідки про доходи членів сім’ї для умов цього Положення включають довідки про нараховану заробітну плату, пенсію, допомогу по безробіттю тощо. У разі, якщо один або декілька членів сім’ї є безробітними, замість довідки про доходи подаються довідка з Районного центру зайнятості про не перебування на обліку та копія першої та останньої сторінки трудової книжки такого члена сім’ї.

  1. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ РІШЕННЯ та ЙОГО ВИКОНАННЯ

4.1. Після розгляду міським головою, та з резолюцією міського голови, документи, зазначені в розділі 3 цього Положення, передаються до відділу бухгалтерського обліку і господарської діяльності для перевірки відповідності наданих документів затвердженому переліку та підготовки проекту рішення виконавчого комітету про здійснення Заходів, передбачених цим Положенням за рахунок коштів міського бюджету. Проект рішення разом з відповідними документами заявника передається на розгляд виконавчого комітету Вовчанської міської ради.

4.2. У разі подання документів, які не відповідають затвердженому переліку, або неподання деяких документів, зазначених в розділі 3 цього Положення, спеціалісти відділу бухгалтерського обліку і господарської діяльності повідомляють про це заявника. Надання додаткових документів здійснюється протягом одного місяця з дати звернення, якщо додаткові документи не будуть надані протягом цього терміну, питання знімається з контролю, про що письмово повідомляється заявнику.

4.3. Рішення, після його прийняття, надається заявнику для подальшого звернення до закладу ветеринарної медицини або фізичної особи – підприємця, з яким Вовчанська міська рада уклала договір на здійснення передбачених цим Положенням заходів з регулювання репродуктивної функції безпритульних та домашніх тварин за рахунок коштів міського бюджету.

  1. ОБЛІК ГРОМАДЯН, ЯКІ ЗВЕРНУЛИСЬ ДО МІСЬКОЇ РАДИ З ПРИВОДУ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЦИМ ПОЛОЖЕННЯМ

5.1. Облік громадян, які звернулись до Вовчанської міської ради з приводу здійснення заходів, передбачених цим Положенням, та щодо яких були прийняті рішення виконавчого комітету про здійснення таких заходів за рахунок коштів міського бюджету, веде відділ бухгалтерського обліку і господарської діяльності Вовчанської міської ради.

Секретар виконавчого комітету                                                   А.С.Мурашко