Про Вовчанськ Галерея Звернення до головиКонтакти

Вовчанська міська рада

Офіційний сайт Вовчанської міської ради

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Законодавстро про захист тварин

ЗАКОН УКРАЇНИ

           Про захист тварин від жорстокого поводження 

  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 27, ст.230 ) 


 { Із змінами, внесеними згідно із Законами
   N 1759-VI ( 1759-17 ) від 15.12.2009, ВВР, 2010, N 9, ст.76
   N 5456-VI (
5456-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2013, N 46, ст.640 -
зміни   набирають   чинності  з  18.11.2012,  крім  положень,  які
стосуються   передачі   повноважень   від  територіальних  органів
центрального  органу виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує   державну   політику   у   сфері  охорони  навколишнього
природного   середовища,   обласним,  Київській,  Севастопольській
міським   державним   адміністраціям,   органам  виконавчої  влади
Автономної  Республіки Крим, які набирають чинності з 18.05.2013 -
див. пункт 1 розділу II Закону N 5456-VI від 16.10.2012
   N 5459-VI   (
5459-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2013, N 48, ст.682
   N  406-VII  (  406-18 ) від 04.07.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст.712

   N 1193-VII  ( 1193-18 ) від 09.04.2014, ВВР, 2014, N 23, ст.873
   N  322-VIII (  322-19 ) від 09.04.2015, ВВР, 2015, N 25, ст.194
   N  323-VIII (  323-19 ) від 09.04.2015, ВВР, 2015, N 25, ст.195
   N  222-VIII (  222-19 ) від 02.03.2015, ВВР, 2015, N 22, ст.158
   N  766-VIII (  766-19 ) від 10.11.2015, ВВР, 2015, N 52, ст.482 }
 

     Цей Закон  спрямований  на  захист  від  страждань і загибелі
тварин унаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних
прав та укріплення моральності й гуманності суспільства.

Детальніше...

Європейська конвенція про захист домашніх тварин

{ Конвенцію ратифіковано Законом N 578-VII ( 578-18 ) від 18.09.2013 }

 

Преамбула

Держави - члени Ради Європи, які підписали цю Конвенцію, беручи до уваги те, що метою Ради Європи є досягнення більшого єднання між її членами;

визнаючи те, що людина має моральне зобов'язання поважати всіх живих істот, і пам'ятаючи про те, що домашні тварини мають особливі стосунки з людиною;

беручи до уваги важливість домашніх тварин у сприянні якості життя й зумовлювану цим їхню цінність для суспільства;

 

беручи до уваги труднощі, які виникають через величезну кількість тварин, яких утримує людина;

беручи до уваги небезпеки, які зумовлюються надлишковою кількістю домашніх тварин, для гігієни, здоров'я та безпеки людини й інших тварин;

беручи до уваги те, що утримання представників дикої фауни як домашніх тварин не повинно заохочуватись;

усвідомлюючи різні умови, які регулюють набуття, утримання, комерційне та некомерційне розведення та передачу домашніх тварин, а також торгівлю ними;

усвідомлюючи те, що домашні тварини не завжди утримуються в умовах, які сприяють їхньому здоров'ю та нормальному існуванню;

відзначаючи те, що ставлення до домашніх тварин дуже різниться, іноді через обмежені знання та інформованість;

беручи до уваги те, що основна загальна норма ставлення та практики, яка зумовлює відповідальне володіння домашніми тваринами, є не тільки бажаною, а й

реалістичною метою, домовилися про таке:

Детальніше...