Про Вовчанськ Галерея Звернення до головиКонтакти

Вовчанська міська рада

Офіційний сайт Вовчанської міської ради

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Рішення ХХ сесії VІІ скликання від 27.01.2017 року "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення (збирання, зберігання, перевезення) твердих побутових відходів на території Вовчанської міської ради Харківської об

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА   ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХ   СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я 

    Від  27 січня 2017 року                                                № 20.4  - VIІ 

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення (збирання, зберігання, перевезення) твердих побутових відходів на території Вовчанської міської ради Харківської області та складу конкурсної комісії з питань організації та проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з  вивезення (збирання, зберігання, перевезення) твердих побутових відходів

Розглянувши на засіданнях постійних депутатських комісій питання затвердження Порядку проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення (збирання, зберігання, перевезення) твердих побутових відходів на території Вовчанської міської ради Харківської області та складу конкурсної комісії з питань організації та проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з  вивезення (збирання, зберігання, перевезення) твердих побутових відходів, відповідно до пп.6 п.а ч.1 ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.7, 27 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,  Порядку проведення конкурсу з надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. №1173, постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р. № 1070 “Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів” та з метою забезпечення належного санітарного стану та удосконалення системи поводження з відходами на території Вовчанської міської ради, Вовчанська міська рада         

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити  Порядок  проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення (збирання, зберігання, перевезення) твердих побутових відходів на території Вовчанської міської ради Харківської області    згідно з додатком № 1.
 2. Затвердити склад конкурсної комісії по організації та проведенню конкурсу згідно з додатком №
 3. Виконавчому комітету Вовчанської міської ради:

3.1. Підготувати конкурсну документацію;

     3.2. Оприлюднити конкурсні умови на офіційному сайті Вовчанської міської ради.

     3.3. Провести конкурс по відбору підприємств для надання послуг з  вивезення

           (збирання, зберігання, перевезення) твердих побутових відходів. 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунальної власності, житлового-комунального  господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту та зв’язку (голова комісії  Кулаков І.В.).  

 

Вовчанський міський голова                                           В.С.Шевченко

 

 Додаток № 1

До рішення сесії

Вовчанської міської ради

№   20.4-VІІ  від 27 січня 2017р.

 

 

Порядок проведення конкурсу на надання послуг

з вивезення (збирання, зберігання,  перевезення) твердих побутових відходів

 

 1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення (збирання, зберігання, перевезення) твердих побутових відходів на території Вовчанської міської ради (далі — конкурс).
 2. Поняття, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному у Законах України «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи», Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005р. №631, Правилах надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008р. №1070.

Основні терміни, що використовуються в цих Правилах:

конкурсна документація — комплект документів, які надсилаються організатором конкурсу його учасникам для підготовки конкурсної пропозиції;

конкурсна пропозиція — комплект документів, які готуються учасниками конкурсу згідно з установленими вимогами та подаються організаторам конкурсу;

організатор конкурсу – власник/балансоутримувач об’єктів благоустрою, житлових будинків або уповноважена ними особа;

учасник конкурсу — суб’єкти господарювання, які офіційно подали заявку про бажання взяти участь у конкурсі для надання послуг з вивезення побутових відходів;

відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;

тверді побутові відходи - відходи,  які утворюються в процесі
життя і діяльності людини і  накопичуються  у  житлових  будинках,
закладах  соцкультпобуту,  громадських,  навчальних,  лікувальних,
торговельних та  інших  закладах  (це  харчові  відходи,  предмети
домашнього вжитку,  сміття, опале  листя, відходи від прибирання і
поточного ремонту  квартир,  макулатура,  скло,  метал,  полімерні
матеріали  тощо)  і  не мають подальшого використання за місцем їх
утворення;

 виробник відходів – фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до утворення відходів;

поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;

об’єкти поводження з відходами – місця чи об’єкти, що використовуються для збирання, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення відходів;

спеціально відведені місця чи об’єкти – місця чи об’єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів чи здійснення інших операцій з відходами;

операції поводження з відходами – збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів;

централізоване водовідведення – послуга, спрямована на задоволення потреб споживача у відведенні стічних вод, яка надається виконавцем з використанням внутрішньо будинкових централізованих систем водовідведення.

 1. Учасниками конкурсу можуть бути суб’єкти господарювання, установчими документами яких передбачено провадження діяльності у сфері поводження з твердими побутовими відходами і які можуть забезпечити виконання обов’язків, визначених у частині другій статті 21 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Кількість учасників конкурсу не обмежується.

 1. Підготовка та проведення конкурсу, конкурсної документації забезпечується виконавчим комітетом Вовчанської міської ради у порядку, встановленому законом.
 2. Конкурсна документація повинна містити таку інформацію:

1) найменування, місцезнаходження організатора конкурсу;

2) підстава для проведення конкурсу(дата та номер рішення міської ради);

3) місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів;

4) кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

— наявність матеріально-технічної бази;

— вартість надання послуг;

— досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

— наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації;

— наявність ліцензії на провадження господарської діяльності із збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (у разі проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення вторинної сировини, що утворилася в результаті роздільного збирання побутових відходів);

5) обсяг послуг з вивезення (збирання, зберігання,  перевезення) твердих побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критерієм, що визначається відповідно до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів;

6) перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам;

7) характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення (збирання, зберігання,  перевезення) твердих побутових відходів: розміри та межі певних територій міста Вовчанська та перелік розміщених у зазначених межах об’єктів утворення побутових відходів, середня відстань до об’єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження.

Межі певних територій міста Вовчанська, де планується надавати послуги з вивезення твердих побутових відходів, визначає організатор конкурсу — у межах не менше одного району.

8) характеристика об’єктів утворення твердих побутових відходів за джерелами їх утворення:

8.1. Багатоквартирні житлові будинки:

—  загальна кількість будинків, у тому числі будинки з п'ятьма
і більше поверхами із сміттєпроводами,  кількість мешканців  таких
будинків;

 — відомості про балансоутримувачів будинків;

- наявність,  кількість, місцезнаходження, об'єм і належність
контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та  збирання
різних побутових відходів.

8.2. Одноквартирні житлові будинки:

— загальна кількість будинків, кількість мешканців таких будинків;

 - наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність
контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання
різних побутових відходів;
     - характеристика під'їзних шляхів.

 8.3. Підприємства, установи та організації:

- загальна  кількість  та  перелік  підприємств,  установ  та
організацій,  їх  характеристика  (бюджетні  або  інші  споживачі),      місцезнаходження,      кількість,     об'єм, місцезнаходження та належність контейнерів.

9) характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об’єктів поводження з  твердими побутовими відходами;

10) вимоги до конкурсних пропозицій;

11) критерії оцінки конкурсних пропозицій;

12) проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї;

13) способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;

14) місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

 1. Організатор конкурсу утворює комісію, до складу якої входять на паритетних засадах представники організатора конкурсу, підприємств житлово-комунального господарства, а також (за їх згодою) депутати міської ради, власників (їх об’єднань) або наймачів, користувачів, у тому числі орендарів житлових приміщень та земельних ділянок.

Головою конкурсної комісії призначається представник організатора конкурсу.

До складу конкурсної комісії не можуть входити представники учасника конкурсу та особи, що є його близькими родичами (чоловік, дружина, діти, батьки, брати, сестри, онуки, дід та баба).

 1. Передбачені конкурсною документацією умови проведення конкурсу є обов’язковими для конкурсної комісії та його учасників.
 2. Організатор конкурсу публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про проведення конкурсу, яке повинне містити інформацію, передбачену підпунктами 1-4, 7-9, 13 пункту 5 цього Порядку, а також про способи і місце отримання конкурсної документації.
 3. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.
 4. Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі надає йому конкурсну документацію особисто або надсилає поштою.
 5. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу.

Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту отримання звернення про роз’яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій надає письмове роз’яснення.

 1. У разі надходження двох і більше звернень про надання роз’яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз’яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів.

Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.

 1. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді повідомляє усіх учасників конкурсу, яким надіслано конкурсну документацію.
 2. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менш як на сім календарних днів, про що повідомляються учасники.
 3. Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали та (або) засвідчені в установленому законодавством порядку копії таких документів:

— балансового звіту суб’єкта господарювання за останній звітній період;

— довідки податкової інспекції та Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

— документа, що містить інформацію про технічний потенціал суб’єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб’єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази тощо);

— документа, що містить відомості про обсяги надання послуг із вивезення (збирання, зберігання,  перевезення) твердих побутових відходів за останній рік;

— технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

— довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення (збирання, зберігання,  перевезення) твердих побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;

— довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;

— довідки про проходження водіями медичного огляду;

— документа, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення (збирання, зберігання,  перевезення) твердих побутових відходів;

— інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення (збирання, зберігання,  перевезення) твердих побутових відходів належного рівня якості.

 1. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.
 2. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.
 3. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.
 4. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.
 5. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією у реєстрі обліку.

Конкурсна комісія підтверджує надходження конкурсної пропозиції шляхом повідомлення учасника конкурсу про дату і час отримання конкурсної пропозиції та порядковий номер реєстрації пропозиції.

 1. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться у день закінчення строку їх подання у місці та час, передбачені конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з’явилися на конкурс.

Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи у разі його згоди.

 1. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.
 2. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.
 3. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:

— учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

— конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

— встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;

— учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.

 1. Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі:

— неподання конкурсних пропозицій;

— відхилення всіх конкурсних пропозицій з підстав, передбачених пунктом 24 цього Порядку.

 1. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.
 2. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з підстав, передбачених пунктом 24 цього Порядку, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

Критерії відповідності конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам наведено у додатку 1 до Порядку проведення конкурсу проведення конкурсу на надання послуг з вивезення (збирання, зберігання,  перевезення) твердих побутових відходів.

 1. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної кількості та якості, конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

Перевага надається тому учасникові конкурсу, що подав конкурсній комісії проект або затверджену інвестиційну програму (програму капітальних витрат) розвитку підприємства.

 1. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

 1. Організатор конкурсу рішенням міської ради затверджує результати конкурсу щодо визначення переможця на певній території міста, межі якої були визначені умовами конкурсу, та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надавати такі послуги, але не менш як п’ять років.

У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуг з вивезення побутових відходів, повинен становити 12 місяців, після чого організовується і проводиться новий конкурс.

 1. З переможцем конкурсу протягом десяти календарних днів після прийняття рішення міської ради укладається договір на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній території міста відповідно до типового договору, наведеного у додатку 2 до Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення (збирання, зберігання, перевезення) твердих побутових відходів.
 2. За 30 днів до завершення терміну договору на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній території міста проводиться новий конкурс на надання послуг з вивезення (збирання, зберігання, перевезення) твердих побутових відходів на території, визначеній таким договором.
 3. Спори, що виникають у зв’язку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

 

Секретар міської ради                                                              Л.І.Дудка

 

 Додаток 1

до Порядку проведення конкурсу

 на надання послуг з вивезення (збирання,  

 зберігання,  перевезення) твердих

побутових відходів  

 

 

Критерії відповідності конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам

 

№ з/п

Кваліфікаційні вимоги

Критерії відповідності

1.

Наявність в учасника достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення (збирання, зберігання,  перевезення) твердих побутових відходів, що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах та організаціях розміщених у межах певної території

перевага надається учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби різних типів для вивезення (збирання, зберігання,  перевезення) твердих побутових відходів, для підтвердження факту наявності достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів учасник подає відповідні розрахунки з урахуванням інформації про обсяги надання послуг з вивезення побутових відходів, наведеної у конкурсній документації. Під час проведення розрахунків спеціально обладнані транспортні засоби, рівень зношеності яких перевищує 75 відсотків, не враховуються, перевага надається учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби, строк експлуатації та рівень зношеності яких менший.

2.

Можливість здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів

наявність власного або орендованого контрольно- технічного пункту

3.

Підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення (збирання, зберігання,  перевезення) твердих побутових відходів

наявність власного або орендованого обладнання для миття контейнерів та спеціально обладнаних транспортних засобів

4.

Можливість проводити в установленому законодавством порядку щоденний медичний огляд водіїв у належним чином обладнаному медичному пункті

використання власного медичного пункту або отримання таких послуг на договірній основі

5.

Можливість забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення (збирання, зберігання,  перевезення) твердих побутових відходів на підставі та у порядку, встановленому законодавством

Зберігання спеціально обладнаних транспортних засобів забезпечують штатні працівники або інше підприємство за договором на власній або орендованій території виконавця послуг

6.

Наявність системи контролю руху спеціально обладнаних транспортних засобів під час вивезення (збирання, зберігання,  перевезення) твердих побутових відходів

Перевага надається учаснику, що використовує супутникову систему навігації

7.

Вартість надання послуг з вивезення (збирання, зберігання,  перевезення) твердих побутових відходів

вартість надання послуг з вивезення (збирання, зберігання,  перевезення) твердих побутових відходів, перевага надається учасникові, що пропонує найменшу вартість надання послуг

8.

Досвід роботи з надання послуг з вивезення (збирання, зберігання,  перевезення) твердих побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил

перевага надається учасникові, що має досвід роботи з надання послуг з вивезення (збирання, зберігання,  перевезення) твердих побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил понад три роки

9.

Наявність у працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців)

перевага надається учасникові, який не має порушень правил безпеки дорожнього руху водіями спеціально обладнаних транспортних засобів під час надання послуг з вивезення (збирання, зберігання,  перевезення) твердих побутових відходів

10.

Способи поводження з твердими побутовими відходами, яким надається перевага, у порядку спадання: повторне використання, використання вторинної сировини, отримання електричної чи теплової енергії,  захоронення побутових відходів

перевага надається учасникові, що здійснює поводження з побутовими відходами, способом, який зазначено у графі «Кваліфікаційні вимоги» цього пункту у порядку зростання і з більшою кількістю побутових відходів

 

Додаток 2

до Порядку проведення конкурсуна надання послуг з

вивезення (збирання, зберігання, перевезення) твердих побутових відходів

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

на надання послуг з вивезення (збирання, зберігання, перевезення) твердих побутових відходів

на території Вовчанської міської ради

       (найменування певної території міста)

 

м.Вовчанськ                                                                     «_____»________________20___р.

 

Вовчанська міська рада міська рада в особі уповноваженого представника — ___________________________________________________________________ в особі __________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі — Замовник), з однієї сторони, і __________________________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання, якого визначено виконавцем послуг)

в  особі ___________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі __________________________________________________________

                                                              (назва документа, дата і номер)

__________________________________________________________________________,

 (далі — Виконавець), з другої сторони, відповідно до протоколу засідання конкурсної комісії від ___________________ № _______ та рішення Вовчанської міської ради від ___________________ № _______ уклали цей договір про нижченаведене.

Предмет договору

 1. Виконавець зобов’язується згідно з графіком надавати послуги з вивезення (збирання, зберігання, перевезення) твердих побутових відходів

                   ____________на території  Вовчанської міської ради____________,

                                                                                  (найменування певної території міста)

а замовник зобов’язується виконати обов’язки, передбачені цим договором (далі — послуги).

 1. Характеристика території _________________________________________________.

                                                                                        (розміри та межі певної території міста)

 1. Перелік розміщених у межах території об’єктів утворення побутових відходів

 

Назва об’єкта утворення твердих побутових відходів

Показник

1. Житлові будинки

1.1. Багатоквартирні житлові будинки:

загальна кількість будинків

 

будинки з п'ятьма і більше поверхами із сміттєпроводами

 

кількість та місцезнаходження будинків, де створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків; житлово-будівельні кооперативи; гуртожитки

 

кількість мешканців таких будинків

 

місцезнаходження будинків

 

наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів

 

1.2. Одноквартирні житлові будинки:

загальна кількість будинків

 

кількість мешканців таких будинків

 

наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів

 

характеристика під'їзних шляхів

 

 Підприємства, установи та організації:

загальна кількість та перелік підприємств, установ та організацій, їх місцезнаходження

 

їх характеристика (бюджетні або інші споживачі)

 

кількість, об'єм, місцезнаходження та належність контейнерів

 

 

Права та обов’язки замовника і виконавця.

 1. Замовник має право:

1) вимагати від виконавця забезпечення безперервного надання послуг з вивезення (збирання, зберігання, перевезення) твердих побутових відходів відповідно до графіка вивезення (збирання, зберігання, перевезення) твердих побутових відходів, а також вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. №1070, умов цього договору, актів замовника та рішень конкурсної комісії;

2) одержувати достовірну та своєчасну інформацію про послуги з вивезення (збирання, зберігання, перевезення) твердих побутових відходів, які надаються виконавцем на території, визначеній цим договором;

3) вимагати від виконавця подання до двадцятого числа місяця, що настає за звітним кварталом, звіту про стан надання послуг з вивезення (збирання, зберігання, перевезення) твердих побутових відходів;

4) у разі безпідставного припинення виконавцем надання послуг з вивезення (збирання, зберігання, перевезення) твердих побутових відходів призначати в установленому порядку іншого виконавця послуг з вивезення (збирання, зберігання, перевезення) твердих побутових відходів на території, визначеній цим договором.

 1. Замовник зобов’язується:

1) погодити графік вивезення побутових відходів, розроблений виконавцем відповідно до встановлених вимог;

2) прийняти в установленому порядку рішення щодо встановлення чи коригування тарифів на послуги з вивезення (збирання, зберігання, перевезення) твердих побутових відходів у розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат відповідно до розрахунків, поданих виконавцем;

3) затвердити норми надання послуг з вивезення побутових відходів, визначені в установленому порядку;

4) забезпечувати Виконавця інформацією стосовно дії актів законодавства про відходи та організації надання послуг з вивезення (збирання, зберігання, перевезення) твердих побутових відходів, повідомляти його про зміни у законодавстві про відходи;

5) розглядати звернення Виконавця з приводу надання послуг з вивезення (збирання, зберігання, перевезення) твердих побутових відходів та виконання умов цього договору;

6) здійснювати відповідно до законодавства контроль за належною організацією обслуговування споживачів виконавцем;

7) брати участь у врегулюванні спірних питань, пов’язаних із зверненнями юридичних чи фізичних осіб щодо дій (бездіяльності) виконавця.

 1. Виконавець має право:

1) подавати Замовнику розрахунки економічно обґрунтованих витрат на надання послуг з вивезення (збирання, зберігання, перевезення) твердих побутових відходів;

2) розробити норми надання послуг та подати їх на затвердження замовнику;

3) повідомляти замовника про неналежний стан проїжджої частини вулиць, шляхів, автомобільних доріг, рух якими пов’язаний з виконанням договору;

4) надавати Замовнику пропозиції щодо зміни схем руху та режиму роботи спеціально обладнаних транспортних засобів на наявних маршрутах.

 1. Виконавець зобов’язується:

1) укласти договори на надання послуг з вивезення (збирання, зберігання, перевезення) твердих  побутових відходів із споживачами на території, визначеній цим договором, відповідно до Типового договору про надання послуг з вивезення побутових відходів;

2) надавати послуги з вивезення (збирання, зберігання, перевезення) твердих побутових відходів відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, умов цього договору, актів замовника, рішень конкурсної комісії та погодженого замовником графіка надання послуг;

3) розробити графік вивезення (збирання, зберігання, перевезення) твердих побутових відходів та погодити його із замовником;

4) надавати послуги з вивезення (збирання, зберігання, перевезення) твердих відходів згідно з графіком;

5) перевозити побутові відходи на

__________________________________________________________________________

(назва об’єкта поводження з побутовими відходами, його місцезнаходження,

__________________________________________________________________________

( найменування суб’єкта господарювання, що здійснює експлуатацію такого об’єкта)

6) утримувати та випускати на маршрут спеціально обладнані транспортні засоби у належному технічному і санітарному стані;

7) забезпечувати допуск до надання послуг працівників, що пройшли медичний огляд в установленому порядку, та дотримання ними вимог законодавства про дорожній рух;

8) здійснювати надання послуг з вивезення (збирання, зберігання, перевезення) твердих побутових відходів за зверненням Замовника у разі проведення публічних заходів;

9) допускати представників виконавця до відповідних об’єктів під час здійснення ними контролю за належною організацією обслуговування споживачів виконавцем, надавати необхідні для цього документи та інформацію;

10) подавати Замовнику до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, звіт про стан надання послуг з вивезення (збирання, зберігання, перевезення) твердих побутових відходів;

11) у строк, що не перевищує 15 днів з моменту встановлення Замовником чи уповноваженим органом державного нагляду (контролю) порушення виконавцем умов цього договору, усунути виявлені порушення та письмово повідомити про це Замовника.

Відповідальність сторін за невиконання умов договору.

 1. За невиконання або неналежне виконання умов цього договору сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

Розв’язання спорів.

 1. Спори за договором між сторонами розв’язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.

Форс-мажорні обставини.

 1. Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання обставин непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює його виконання.

Строк дії цього договору.

 1. Договір діє з _______________до _____________ і набирає чинності з дня його укладення.

Умови зміни, розірвання, припинення дії цього договору.

 1. Зміна умов договору проводиться у письмовій формі за взаємною згодою сторін. У разі коли не досягнуто такої згоди, спір розв’язується у судовому порядку.
 2. Договір може бути достроково розірваним за згодою сторін, а також внаслідок односторонньої відмови від договору замовника, яка допускається у разі систематичного порушення виконавцем його умов (не менш як три порушення, встановлені за результатами контролю, проведеного замовником чи уповноваженими органами державного нагляду (контролю).

Одностороння відмова Замовника від договору допускається у разі вчинення виконавцем таких порушень:

недотримання графіка вивезення (збирання, зберігання, перевезення) твердих побутових відходів (за винятком настання обставин непереборної сили), погодженого з органом місцевого самоврядування;

невиконання вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, актів замовника, рішень конкурсної комісії;

залучення до роботи на маршрутах водіїв, що не пройшли відповідної підготовки;

більш як два випадки порушення водіями виконавця з власної вини вимог законодавства про дорожній рух;

незабезпечення виконавцем належного контролю за технічним станом транспортних засобів;

набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо працівника виконавця.

 1. Дія договору припиняється у разі, коли:

закінчився строк, на який його укладено;

виконавець протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту набрання чинності цим договором не розпочав надавати послуги на всіх об’єктах утворення твердих побутових відходів, зазначених у пункті 3 цього договору.

Дія договору припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

Прикінцеві положення

 1. Цей договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається у замовника, другий — у виконавця.
 2. Усі додатки до цього договору підписуються сторонами і є його невід’ємною частиною.

Юридичні адреси та реквізити

  Додаток № 2

До рішення сесії

 Вовчанської міської ради

 № 20.4-VІІ від 27 січня  2017р.

 

 

Склад конкурсної комісії по організації та проведенню конкурсу на надання послуг з вивезення (збирання, зберігання, перевезення) твердих побутових відходів

 

Голова конкурсної комісії – Шабельник Володимир Миколайович, заступник голови 

                                                Вовчанської міської ради;

Заступник голови конкурсної – Бондаренко Людмила Миколаївна, заступник 

комісії                                           голови  Вовчанської міської ради;

Секретар конкурсної комісії – Федутенко Анастасія Володимирівна, провідний  

                                                    спеціаліст Вовчанської міської ради;

Члени конкурсної комісії:

                                             Хайло Наталя Анатоліївна – провідний  спеціаліст  

                                             архітектурно-будівельного відділу Вовчанської міської ради;

                                             Ропало Валентина Миколаївна – начальник відділу житлово-

                                             комунального господарства та цивільного захисту

                                             Вовчанської районної державної адміністрації (за згодою);

Кириченко Сергій Яковлевич – депутат Вовчанської міської

ради VІІ скликання, заступник голови комісії          

з питань комунальної власності, житлового-комунального

господарства, побутового, торгівельного обслуговування,

транспорту та зв’язку.

Секретар міської ради                                                                    Л.І.Дудка