Про Вовчанськ Галерея Звернення до головиКонтакти

Вовчанська міська рада

Офіційний сайт Вовчанської міської ради

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Проекти рішень виконкому від 24.01.2019 року

        ВОВЧАНСЬКА  МІСЬКА  РАДА ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 31 січня 2019 р.                                                                                    ПРОЕКТ

 

Про аналіз діяльності комунальногопідприємства «Вовчанськ»

у 2018 році

 

Ознайомившись з інформацією директора комунального підприємства  «Вовчанськ» про аналіз діяльності комунальногопідприємства у 2018 році,керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

 1. Інформацію «Про аналіздіяльностікомунальногопідприємства«Вовчанськ» у 2018роціприйняти до відома.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови В. ШАБЕЛЬНИКА.

 

 

 

Голова виконавчого комітету                                      В.ШЕВЧЕНКО

 

Секретар виконавчого комітету         А. МУРАШКО

 

        ВОВЧАНСЬКА  МІСЬКА  РАДА ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 31 січня 2019 р.       ПРОЕКТ

 

Про аналіз діяльності комунальногопідприємства «Вовчанські очисні споруди» у 2018 році

 

Ознайомившись з інформацією директора комунального підприємства  «Вовчанські очисні споруди» про аналіз діяльності комунальногопідприємства у 2018 році,керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

 1. Інформацію «Про аналіздіяльностікомунальногопідприємства«Вовчанські очисні споруди» у 2018роціприйняти до відома.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови В. ШАБЕЛЬНИКА.

 

 

Голова виконавчого комітету                                      В.ШЕВЧЕНКО

 

Секретар виконавчого комітету          А. МУРАШКО

 

 

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  РІШЕННЯ

                                                                                                                                         

від 31 січня2019 р.     ПРОЕКТ

 

 

Про стан роботи виконавчого апарату зі зверненнями громадян та контрольними документами за 2018 рік

 

Ознайомившись з інформацією про стан роботи виконавчого апарату Вовчанської міської ради зі зверненнями громадян та контрольними документами за 2018 рік, на виконання Указу Президента України від 26.07.2005 року № 1132/2005 «Питання контролю та виконання Указів, розпоряджень та доручень Президента України», відповідно до ст.42, п.1.д. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.Інформацію «Про стан роботи виконавчого апарату Виконавчої міської ради зі зверненнями громадян та контрольними документами» прийняти до відома.

2.Забезпечити всебічний розгляд звернень громадян та порушених в них проблем з дотриманням вимог діючого законодавства України.

3.Підвищити рівень виконавчої дисципліни та персональну відповідальність посадових осіб Вовчанської міської ради щодо роботи з контрольними документами.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря виконавчого комітету А. МУРАШКО.

 

 

Голова виконавчого комітету              В. ШЕВЧЕНКО

 

Секретар виконавчого комітету                                                А. МУРАШКО

 

Інформація

про стан роботи виконавчого апарату Вовчанської міської ради із зверненнями громадян та контрольними документами

за 2018 рік

 

         Робота виконавчого апарату Вовчанської міської ради із зверненнями громадян та контрольними документами ґрунтується на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про звернення громадян”, Закону України “Про інформацію”, Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Регламенту Вовчанської міської ради VІІ скликання.

         Робота виконавчого апарату Вовчанської міської ради із зверненнями громадян та контрольними документами ґрунтується на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про звернення громадян”, Закону України “Про інформацію”, Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Регламенту Вовчанської міської ради VІ скликання.

За 2018 рікна адресу Вовчанської міської ради надійшло 1702звернень громадян, з усієї кількості звернень 1603 надійшли поштою, 41 під час особистого прийому у міського голови,51 - через органи влади,7 - через засоби масової інформації. У тому числі:- 1650 первинних, 5- повторних, 0-дублетних, 7 – неодноразових, 40 - масових.

У своїхзверненняхгромадянипорушувалипитаннящодо:

 • житловоїполітики - 145 ,
 • аграрноїполітики і земельнихвідносин - 505;

- промисловоїполітики – 22;

 • комунальногогосподарства - 173;
 • соціальногозахисту – 145;

- транспорту і зв’язку – 25;

 - охорониздоров’я – 128;

 -діяльностіоб’єднаньгромадян,релігії та міжконфесійнихвідносин - 8;

- сім’ї, дітей та молоді – 15;

 - праці і заробітної плати – 7;

- іншихпитань -529.

1611 - порушених у зверненнях питань було вирішено позитивно, по 41 питаннях громадянам були надані роз’яснення,7- відмовлено у задоволенні, 5звернень переслані за належністю, 6 - звернення, що не підлягає розгляду та 32 чекають відповіді.

         Загальна організація діловодства здійснюється провідним спеціалістом міської ради з питань звернення громадян та діловодства Подольською Д.М., згідно Інструкції з діловодства за зверненнями громадян.

 

Спеціалістами Вовчанської міської ради з питань реєстрації та зняття з реєстраційного обліку за звітний період зареєстровано 891 осіб, знято з реєстраційного обліку – 1017 осіб, поставлено на військовий облік – 284 особи, видано довідок про реєстрацію місця проживання – 552, відправлено повідомлень в інші відділи реєстрації – 173, виконано повідомлень з інших відділів – 199, оформлено протоколів та попереджень – 168, відділи на запити до відділу ДРВ – 26, оформлено адресних карток та карток реєстрації особи – 2287.

         Відповідальними працівниками виконавчого апарату міської ради за звітний період надано 6984 довідок, з них: 5972 довідки про склад сім'ї, 996 довідок про наявність земельних ділянок, 14 довідок-характеристик на громадян та 2 акти обстеження житлово-побутових умов.

На розгляд депутатів виносилося 545 питань, при цьому, з 513 питань було прийнято позитивні рішення, а з 32 питань, з яких 11 - земельні питання,  рішення не прийнято.

Найбільша кількість питань, що розглядалися на сесіях це земельні питання - 349, питання фінансового характеру (52 рішення), житлово-комунальні питання (19 рішень), питання розвитку економіки, стратегії розвитку та інвестицій (48 рішення) та інші.                                                                                                                                                                                   

 

На 13 засіданнях виконавчого комітету прийнято 296 рішень. Проекти та відповідні рішення виконавчого комітету, які входять до категорії публічних, згідно Закону України “Про публічну інформацію”, оприлюднюються в мережі Інтернет на офіційному сайті Вовчанської міської ради. Рішення виконавчого комітету, вчасно доводяться до відома заявника та направляються відповідним органам та особам, які здійснюють контроль за їх виконанням.

         Працівники виконавчого апарату міської ради уважно ставляться до вивчення звернень громадян, застосовують всі можливості для вирішення питань та вживають відповідних заходів для усунення в подальшому причин, що породжують заяви та скарги.

 

 

Секретар виконавчого комітету                                             А. МУРАШКО

 

 Україна

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДАХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  РІШЕННЯ

                                                                                                                           

від 31 січня 2019 р.      ПРОЕКТ

 

Про затвердження списків громадян, які потребують поліпшення житлових умов  у 2019 році станом на 01.02.2019р.  (що поновили документи)

 

На виконання Постанови КМ України від 11 грудня 1984 року №479 зі змінами від 09 листопада 1995 року №897 «Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов надання їм жилих приміщень в Українській СРС» та Житловим Кодексом УССР, п.2 ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови КМУ від 11.12.1984 р. №470, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.Затвердити список громадян, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на обліку у виконавчому комітеті міської ради  як такі, що поновили документи у відповідності з Постановою КМУ, а саме:

 • Савва Наталя Тахирівна;
 • АлмазоваЕльміраТахирівна;
 • Горковенко Олексій Володимирович;
 • Мягкий Олег Миколайович;
 • Могилко Сергій Вікторович;
 • Комаров Володимир Леонтійович
 • Бойко Валерій Борисович
 • Радченко Станіслав Вікторович;
 • Бурцев Олександр Олександрович;
 • Красовський Сергій Володимирович;
 • Сироватська Тетяна Анатоліївна;
 • Гречко Роман Сергійович;
 • Бондарєв Олексій Олександрович;
 • Рогуля Наталя Жоржівна;
 • Слєпцов Олександр Олександрович;
 • Оганян Нонна Карапетівна;
 • Шевченко Надія Олександрівна;
 • Проуторов Андрій Олексійович;
 • Журавель Ихайло Йосипович;
 • Любішин Вадим Арнольдович;
 • Штро Надія Володимирівна;
 • Ковальова Аліна Миколаївна;
 • Стрілець Людмила Леонтіївна
 • Крикун Алла Миколаївна.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря виконавчого комітету А.МУРАШКО.

Голова виконавчого комітету                                     В. ШЕВЧЕНКО

 

Секретар виконавчого комітету       А.МУРАШКО

Про затвердження списку громадян,

які потребують поліпшення житлових умов у 2019 році.

 

         У 2018 році на квартирному обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов,перебувало 58 сімей, у т.ч.:

         а)громадяни, які користуються правом першочергового одержання житла- 15, з них:

 • учасники бойових дій, учасники війни – 6;
 • військовослужбовці, звільнені в запас або у відставку- 4;
 • багатодітні сім’ї- 4;
 • мешканці ветхих та аварійних будинків-1;
 • інші категорії -0.

          б)громадяни, які користуються правом позачергового одержання житла -4, з них:

-інваліди війни –1;

-діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 3;

-сім’ї загиблих військовослужбовців та прирівняних до них –0;

-особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської категорії (І та ІІ категорії)- 0;

-інші категорії -0.

        в)громадяни, які перебувають у загальній черзі -5, з них:

-мешканці комунальних квартир- 1;

- мешканці гуртожитків – немає;

         Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1984 р. №479 зі змінами від 09 листопада 1995 року №897 «Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, надання їм жилих приміщень в Українській РСР», громадяни, які перебувають в черзі, повинні у період з 31 жовтня по 31 грудня поточного року поновлювати документи (надавати довідку з місця мешкання про склад сім’ї та реєстрацію, інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта, та за необхідністю, документи про зміну в родині).

 

Секретар виконавчого комітету                                     А. МУРАШКО

 

ВОВЧАНСЬКА  МІСЬКА  РАДА ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

   від 31 січня 2019р.                                                         ПРОЕКТ

 

Про затвердження заходів щодо запобігання надзвичайних ситуаційпід час весняного паводку 2019 року в м. Вовчанську

 

Керуючись вимогами ст.40, ст.73 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою забезпечення безаварійного пропуску весняного паводку,  льодоходу, а також прийняття заходів щодо упередження можливих аварійних ситуацій на підприємствах, забезпечення безпеки життєдіяльності громадян, виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.Створити міську протипаводкову комісію у складі:

Шабельник В. М. – заступник Вовчанського міського голови , голова комісії;

Дудка Л.І. - секретар Вовчанської міської ради,заступник голови комісії;

Дедещенко Ю.О. –  директор КП «Вовчанськ», член комісії;

Назаренко В.М. – начальник відділу благоустрою міста, член комісії;

Катасонова Л.М. – завідуюча відділом бухгалтерського обліку та господарської діяльності міськвиконкому, член комісії;

Костенко А.О. - начальник РВ державної техногенної безпеки України в Харківській області , (за згодою).

2.Затвердити заходи по захисту населення, об’єктів підприємств, організацій та установ від можливих пошкоджень паводком та льодоходом у 2019 році у м. Вовчанську (додається).

3.Розпорядження міської протипаводкової комісії є обов’язковими на території

м. Вовчанська та с. Плетенівка для всіх підприємств, організацій та установ, незалежно від відомчої підпорядкованості, а також громадян.

4.Міській протипаводковій комісії в разі необхідності залучати до роботи по виконанню протипаводкових заходів техніку, механізми підприємств, організацій та працездатне населення міста.

5.Зобов’язати керівників підприємств, організацій та установ, яким можуть загрожувати паводок та льодохід, створити відповідні протипаводкові відомчі комісії, розробити заходи по упередженню виникнення надзвичайних ситуацій на місцях і надати їх копії на узагальнення до міської ради .

6.Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті міської ради.

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови  В. ШАБЕЛЬНИКА.

 

Головавиконавчогокомітету                                                             В.ШЕВЧЕНКО

 

Секретар виконавчого комітету                      А.МУРАШКО

                                                                              Затверджено:

                                                                рішенням виконавчого комітету

                                                                Вовчанської міської ради

                                                               від 31.01.2019року № 4

З А Х О Д И

по захисту населення, обєктів підприємств, організацій та установ від можливих пошкоджень паводком та льодоходом

 у 2019 році в м. Вовчанську

 

№ п/п

З а х о д и

Строк виконання

Відповідальний за виконання

Примітка

1.

Створити аварійні бригади по упередженню аварійних ситуацій, що можуть бути викликані паводком та льодоходом. Забезпечити їх необхідним інструментом ( лопати, ломи, багри), спецодягом, човнами, плотами.

01.03.2019

Керівники підприємств

 

2.

Забезпечити необхідну кількість техніки, механізмів, матеріалів для упередження н.с., що можуть бути викликані  паводком та льодоходом.

01.03.2019

Керівники підприємств

 

3.

Створити необхідний запас бензину та дизельного палива. Заготовити мішки для укріплення місць розмиву та підтоплення. Для КП «Вовчанськ» 400 шт.

01.03.2019

 КП “Вовчанськ” (Дедещенко Ю.О.), керівники підприємств міста

 

4.

Створити необхідний запас дезінфікуючих  засобів  для хлорування шахтних колодязів в разі їх підтоплення

01.03.2019

КП “Вовчанськ” (Дедещенко Ю.О.)

 

5.

Провести технічний огляд, ремонт, очистку водовідводів, труб, каналів на вулицях і дорогах міста.

01.03.2019

КП “Вовчанськ” (Дедещенко Ю.О.)

 

6.

Провести технічний огляд під’їздів до мостів, провести необхідні ремонтні роботи. Очистити підмостові габарити для пропуску паводкових вод.

01.03.2019

КП “Вовчанськ” (Дедещенко Ю.О.)

 

7.

Провести вивозку сконусованого снігу в межах міста (при наявності)

01.03.2019

КП “Вовчанськ” (Дедещенко Ю.О.)

 

7.

Забезпечити безперебійну роботу котелень міста в період весняного паводку

Протягом проходження паводку

КП «Вовчанське підприємство теплових мереж»

(Романцов Я.І.)

 

8.

Здійснити герметизацію теплових камер,  свердловин на насосній станції, колодязів на водопровідних мережах

01.03.2019

КП «Вовчанське підприємство теплових мереж»

(Романцов Я.І.),

КП “Вовчанськ” (Дедещенко Ю.О.)

 

9.

Посилити лабораторний контроль за якістю питної води в період весняного паводку

Постійно

КП “Вовчанськ” (Дедещенко Ю.О.), Вовчанська міжрайонна філія ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України»  (Фадєєва Є.Ю.)

 

10.

Скласти  списки громадян, які підлягають відселенню на період паводку, підготувати необхідну кількість приміщень для переселенців.

10.02.2019

КП “Вовчанськ” (Дедещенко Ю.О.)

 

11.

Провести інструктаж з жителями району можливого підтоплення, щодо поводження в аварійних ситуаціях.

До 10.02.2019

КП “Вовчанськ” (Дедещенко Ю.О.)

 

12.

Захистити задвижки газопроводів  високого тиску, що попадають в район можливого підтоплення

01.03.2019

Вовчанське управління Чугуївської філії ПАТ «Харківгаз»

 (Ягнюк О.С.)

 

13.

Здійснити огляд газопроводів і об’єктів газопостачання, які знаходяться в місцях можливого підтоплення.

Щоденно, на період паводку

Вовчанське управління Чугуївської філії ПАТ «Харківгаз»

 (Ягнюк О.С.)

 

14.

Здійснити заходи по забезпеченню безаварійної роботи очисних споруд під час паводку (згідно розроблених заходів  КП «Вовчанськ»

01.03.2019

КП “Вовчанськ” (Дедещенко Ю.О.)

 

15.

Терміново провести роботи по ліквідації  стихійних сміттєзвалищ, які потрапляють в зону можливого затоплення

01.03.2019

КП “Вовчанськ” (Дедещенко Ю.О.)

 

16.

Вовчанське ВП ГУНП України в Харківській області забезпечити охорону будинків, мешканці яких будуть відселені під час паводку

На період паводку

Вовчанське ВП ГУНП України в Харківській області

(Човпан С.Г.)

 

17.

Виставити спец знаки огорожі в місцях розливів, на автошляхах міста.

На період паводку

КП “Вовчанськ” (Дедещенко Ю.О.)

 

18.

У разі виникнення підтоплення домоволодінь мешканців відселяти до Вовчанського районного будинку дитячої творчості  (м.Вовчанськ, вул.Гагаріна,10)

При необхідності

КП “Вовчанськ” (Дедещенко Ю.О.)

 

19.

Депутатам міської ради провести роботу серед населення міста про виконання повного обсягу робіт з метою захисту від паводку

Постійно

Секретар міської ради (Дудка Л.І.)

 

20.

Забезпечити цілодобовий зв’язок відповідальних чергових підприємств і організацій з міською протипаводковою комісією по тел. 4-33-00, 4-21-70, 4-22-18,

4-21-05, 4-25-83

Цілодобово, на період паводку

Керівники  підприємств, організацій

 

 

Секретар виконавчого комітету                                                                                                                                      А. МУРАШКО

 

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА  МІСЬКА  РАДА ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                  ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

від 31 січня 2019 р.                                                                      ПРОЕКТ

 

Про затвердження тарифу на надання послуги з

розміщення твердих побутових відходів на полігоні міста Вовчанська Харківської області

 

         Розглянувши листа директора КП «Вовчанськ» щодо розгляду питання про затвердження тарифу на надання послуги з розміщення твердих побутових відходів на міському полігоні, на підставі ст. 7, ст.31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Вовчанської міської ради:-

В И Р І Ш И В:

 

1.Затвердити тариф на надання послуги з розміщення твердих побутових відходів на полігоні міста Вовчанська Харківської області з розрахунку за один кубічний метр (з урахуванням ПДВ) в наступних розмірах:

для населення

34,74грн., у т.ч 5,79 грн.

для бюджетних підприємств, установ, організацій

34,74грн., у т.ч 5,79 грн.

для інших споживачів

34,74грн., у т.ч 5,79 грн.

 1. Рішення набуває чинності з 15.02.2019 року.

3.Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Вовчанської міської ради № 4.10 від 31 травня 2018 року «Про затвердження тимчасової (до затвердження тарифу) калькуляції витрат на надання послуги з розміщення твердих побутових відходів» .

         4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови В. ШАБЕЛЬНИКА.

 

Голова виконавчого комітету                                                  В. ШЕВЧЕНКО

Секретар виконавчого комітету                                              А. МУРАШКО

 

 

ВОВЧАНСЬКА  МІСЬКА  РАДА ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

     ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 31 січня 2019 р.                                                                                    ПРОЕКТ

 

Про роботу з питань соціального захисту малозабезпечених сімей та призначення державних соціальних допомог мешканцям м. Вовчанська та с. Плетенівка за 2018 рік

 

     Ознайомившись з інформацією начальника Управління соціального захисту населення Вовчанської РДА про роботу з питань соціального захисту малозабезпечених сімей та призначення державних соціальних допомог та субсидій мешканцям м. Вовчанська та с. Плетенівка, керуючись ст.31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.Інформацію “Про роботу з питань соціального захисту малозабезпечених сімей та призначення державних соціальних допомог та субсидій мешканцям м. Вовчанська та с. Плетенівка взяти до відома.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря виконкому А. МУРАШКО.

 

 

Голова виконавчого комітету                                                 В.ШЕВЧЕНКО     

     

Секретар виконавчого комітету                                             А.МУРАШКО