Про Вовчанськ Галерея Звернення до головиКонтакти

Вовчанська міська рада

Офіційний сайт Вовчанської міської ради

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Рішення виконавчого комітету від 25.01.2018 року

        ВОВЧАНСЬКА  МІСЬКА  РАДА ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 січня 2018 р.                                                                                       № 2

 

Про аналіз діяльності комунальних підприємств

 міста Вовчанська у 2017 році.

 

Ознайомившись з інформацією комунальних підприємств КП «Вовчанськ», КП «ВОС», «Про аналіз діяльності комунальних підприємств міста Вовчанська у 2017 році» керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

 

                                          В И Р І Ш И В:

 

  1. Інформацію «Про аналіздіяльностікомунальнихпідприємствмістаВовчанська у 2017році» прийняти до відома, а роботу в цьому напрямку визнати задовільною.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Шабельника В.М.

 

 

 

Голова виконавчого комітету                                      В.С.Шевченко

 

Секретар виконавчого комітету         А.С.Мурашко

 

 

 

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

  РІШЕННЯ

                                                                                                                                         

від 25 січня2018 р.№ 3

 

 

 

Про стан роботи виконавчого апарату зі зверненнями громадян та контрольними документами за 2017 рік

 

Ознайомившись з інформацією про стан роботи виконавчого апарату Вовчанської міської ради зі зверненнями громадян та контрольними документами за ІІ півріччя 2018 року, на виконання Указу Президента України від 26.07.2005 року № 1132/2005 «Питання контролю та виконання Указів, розпоряджень та доручень Президента України», відповідно до ст.42, п.1.д. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

                                                 ВИРІШИВ:

 

1.Інформацію «Про стан роботи виконавчого апарату Виконавчої міської ради зі зверненнями громадян та контрольними документами» прийняти до відома, а роботу в цьому напрямку визнати задовільною.

2.Забезпечити всебічний розгляд звернень громадян та порушених в них проблем з дотриманням вимог діючого законодавства України.

3.Підвищити рівень виконавчої дисципліни та персональну відповідальність посадових осіб Вовчанської міської ради щодо роботи з контрольними документами.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря виконавчого комітету МурашкоА.С.


 

 

Голова виконавчого комітету              В.С.Шевченко

 

Секретар виконавчого комітету                                                А.С.Мурашко                                                  

 

 

Інформація

про стан роботи виконавчого апарату Вовчанської міської ради із зверненнями громадян та контрольними документами

за 2017 рік

 

 

         Робота виконавчого апарату Вовчанської міської ради із зверненнями громадян та контрольними документами ґрунтується на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про звернення громадян”, Закону України “Про інформацію”, Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Регламенту Вовчанської міської ради VІІ скликання.

         Робота виконавчого апарату Вовчанської міської ради із зверненнями громадян та контрольними документами ґрунтується на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про звернення громадян”, Закону України “Про інформацію”, Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Регламенту Вовчанської міської ради VІ скликання.

За 2017 рікна адресу Вовчанської міської ради надійшло 1227звернень громадян, з усієї кількості звернень 1067 надійшли поштою, 90 під час особистого прийому у міського голови, 63 - через органи влади, 7 - через засоби масової інформації. У тому числі:- 1142первинних, 7- повторних, 0-дублетних, 4 – неодноразових, 74 - масових.

У своїхзверненняхгромадянипорушувалипитаннящодо:

  • житловоїполітики - 120 ,
  • аграрноїполітики і земельнихвідносин - 321;

- промисловоїполітики – 27;

  • комунальногогосподарства - 122;
  • соціальногозахисту – 122;
  • транспорту і зв’язку – 21;

 - охорониздоров’я – 20;

 - діяльностіоб’єднаньгромадян, релігії та міжконфесійнихвідносин - 5;

- сім’ї, дітей та молоді – 13;

 - праці і заробітної плати – 5;

- іншихпитань -456.

1034 - порушених у зверненнях питань було вирішено позитивно, по 92 питаннях громадянам були надані роз’яснення, 10- відмовлено у задоволенні, 9 звернень переслані за належністю, 4 - звернення, що не підлягає розгляду та 18 чекають відповіді.

         Загальна організація діловодства здійснюється провідним спеціалістом міської ради з питань звернення громадян та діловодства ПодольськоюД.М., згідно Інструкції з діловодства за зверненнями громадян.

 

Спеціалістами Вовчанської міської ради з питань реєстрації та зняття з реєстраційного обліку за звітний період:

зареєстровано  - 806 осіб;

знято з реєстраційного обліку – 822 особи;

поставлено та знято з  військового обліку – 223 особи;

видано довідок про реєстрацію місця проживання – 341;

відправлено повідомлень в інші відділи реєстрації та отримано з інших відділів – 220;

оформлено протоколів та постанов – 215;

відділи на запити до відділу ДРВ – 25;

оформлено адресних карток та карток реєстрації особи – 4625.

         Відповідальними працівниками виконавчого апарату міської ради за звітний період надано 7587 довідок, з них:

про склад сім'ї – 6467;

про наявність земельної ділянки – 1105;

довідок-характеристик на громадян – 13;

акти обстеження житлово-побутових умов - 3.

 

         На 14 засіданнях виконавчого комітету прийнято 423 рішення.

         Проекти та відповідні рішення міської ради та виконавчого комітету, які входять до категорії публічних, згідно Закону України  “Про публічну інформацію”, оприлюднюються в мережі Інтернет на офіційному сайті Вовчанської міської ради.

         Рішення міської ради та виконавчого комітету вчасно доводяться  до відома заявника та направляються відповідним органам та особам, які здійснюють контроль за їх виконанням.

         Працівники виконавчого апарату міської ради уважно ставляться до вивчення звернень громадян, застосовують всі можливості для вирішення питань та вживають відповідних заходів для усунення в подальшому причин, що породжують заяви та скарги.

 

 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                             А.С.Мурашко

 

 

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

від 25 січня 2018 року                                                                              № 5.1

 

 

Про проведення інвентаризації громадян, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов,

 у виконавчому комітеті Вовчанської міської ради

 

            З метою впорядкування облікових справ, згідно п.25 «Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та надання їм житлових приміщень в Українській РСР», громадяни обов’язково повинні щорічно проходити перереєстрацію громадян, які перебувають на квартирному обліку (надавати довідку з місця мешкання про склад сім’ї та реєстрацію, інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта, та за необхідністю, документи про зміну в родині), згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2011р. №238 «Про Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов», на виконання ст.34,42,134,135,189 Житлового кодексу України (зі змінами), та керуючись п.2 ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет –

 

ВИРІШИВ:

 

1.      Провести інвентаризації громадян, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов, за місцем мешкання у виконавчому комітеті Вовчанської міської ради, надіслати лист – повідомлення черговикам щодо проведення перереєстрації. 

2.      За результатами інвентаризації вирішити питання щодо зняття громадян з зазначеного квартирного обліку.

3.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови, голову житлової комісії при виконавчому  комітеті міської ради – Бондаренко Л.М.

 

Голова виконавчого комітету                                             В.С.Шевченко    

 

Секретар виконавчого комітету                                         А.С.Мурашко

 

 

ВОВЧАНСЬКА  МІСЬКА  РАДА ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

   від 25 січня 2018р.                                                                                     № 4

 

Про заходи щодо запобігання надзвичайних ситуацій , що можуть бути викликані  під час весняного паводку 2018 року в м. Вовчанську

 

Керуючись вимогами ст.40, ст.73 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою забезпечення безаварійного пропуску весняного паводку,  льодоходу, а також прийняття заходів щодо упередження можливих аварійних ситуацій на підприємствах, забезпечення безпеки життєдіяльності громадян, виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

1.Створити міську протипаводкову комісію у складі:

Шабельник В. М. – заступник Вовчанського міського голови , голова комісії;

Дудка Л.І. - секретар Вовчанської міської ради,заступник голови комісії;

Дедещенко Ю.О. –  директор КП «Вовчанськ», член комісії;

Назаренко В.М. – начальник відділу благоустрою міста, член комісії;

Катасонова Л.М. – завідуюча відділом бухгалтерського обліку та господарської діяльності міськвиконкому, член комісії;

Костенко А.О. - начальник РВ державної техногенної безпеки України в Харківській області , (за згодою).

2.Затвердити заходи по захисту населення, об’єктів підприємств, організацій та установ від можливих пошкоджень паводком та льодоходом у 2018 році у м. Вовчанську (додається).

3.Розпорядження міської протипаводкової комісії є обов’язковими на території

м. Вовчанська та с. Плетенівка для всіх підприємств, організацій та установ, незалежно від відомчої підпорядкованості, а також громадян.

4.Міській протипаводковій комісії в разі необхідності залучати до роботи по виконанню протипаводкових заходів техніку, механізми підприємств, організацій та працездатне населення міста.

5.Зобов’язати керівників підприємств, організацій та установ, яким можуть загрожувати паводок та льодохід, створити відповідні протипаводкові відомчі комісії, розробити заходи по упередженню виникнення надзвичайних ситуацій на місцях і надати їх копії на узагальнення до міської ради .

6.Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті міської ради.

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови  Шабельника В.М.

 

Головавиконавчогокомітету                                                             В.С.Шевченко

 

Секретар виконавчого комітету                                               А.С.Мурашко

Затверджено:

  рішенням виконавчого комітету

 Вовчанської міської ради

 № 4 від 25.01.2018року

З А Х О Д И

по захисту населення, обєктів підприємств, організацій та установ від можливих пошкоджень паводком та льодоходом у 2018 році в м. Вовчанську

 

№ п/п

З а х о д и

Строк виконання

Відповідальний за виконання

Примітка

1.

Створити аварійні бригади по упередженню аварійних ситуацій, що можуть бути викликані паводком та льодоходом. Забезпечити їх необхідним інструментом ( лопати, ломи, багри), спецодягом, човнами, плотами.

01.03.2018

Керівники підприємств

 

2.

Забезпечити необхідну кількість техніки, механізмів, матеріалів для упередження н.с., що можуть бути викликані  паводком та льодоходом.

01.03.2018

Керівники підприємств

 

3.

Створити необхідний запас бензину та дизельного палива. Заготовити мішки для укріплення місць розмиву та підтоплення. Для відділу благоустрою 400 шт.

01.03.2018

 КП “Вовчанськ” (Дедещенко Ю.О.), керівники підприємств міста

 

4.

Створити необхідний запас дезінфікуючих  засобів  для хлорування шахтних колодязів в разі їх підтоплення

01.03.2018

КП “Вовчанськ” (Дедещенко Ю.О.)

 

5.

Провести технічний огляд, ремонт, очистку водовідводів, труб, каналів на вулицях і дорогах міста.

01.03.2018

КП “Вовчанськ” (Дедещенко Ю.О.)

 

6.

Провести технічний огляд під’їздів до мостів, провести необхідні ремонтні роботи. Очистити підмостові габарити для пропуску паводкових вод.

01.03.2018

КП “Вовчанськ” (Дедещенко Ю.О.)

 

7.

Провести вивозку сконусованого снігу в межах міста (при наявності)

01.03.2018

КП “Вовчанськ” (Дедещенко Ю.О.)

 

7.

Забезпечити безперебійну роботу котелень міста в період весняного паводку

Протягом проходження паводку

КП «Вовчанське підприємство теплових мереж»

(Романцов Я.І.)

 

8.

Здійснити герметизацію теплових камер,  свердловин на насосній станції, колодязів на водопровідних мережах

01.03.2018

КП «Вовчанське підприємство теплових мереж»

(Романцов Я.І.),

КП “Вовчанськ” (Дедещенко Ю.О.)

 

9.

Посилити лабораторний контроль за якістю питної води в період весняного паводку

Постійно

КП “Вовчанськ” (Дедещенко Ю.О.), Вовчанська міжрайонна філія ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України»  (Фадєєва Є.Ю.)

 

10.

Скласти  списки громадян, які підлягають відселенню на період паводку, підготувати необхідну кількість приміщень для переселенців.

10.02.2018

КП “Вовчанськ” (Дедещенко Ю.О.)

 

11.

Провести інструктаж з жителями району можливого підтоплення, щодо поводження в аварійних ситуаціях.

До 10.02.2018

КП “Вовчанськ” (Дедещенко Ю.О.)

 

12.

Захистити задвижки газопроводів  високого тиску, що попадають в район можливого підтоплення

01.03.2018

Вовчанське управління Чугуївської філії ПАТ «Харківгаз»

 (Ягнюк О.С.)

 

13.

Здійснити огляд газопроводів і об’єктів газопостачання, які знаходяться в місцях можливого підтоплення.

Щоденно, на період паводку

Вовчанське управління Чугуївської філії ПАТ «Харківгаз»

 (Ягнюк О.С.)

 

14.

Здійснити заходи по забезпеченню безаварійної роботи очисних споруд під час паводку (згідно розроблених заходів  КП «Вовчанськ»

01.03.2018

КП “Вовчанськ” (Дедещенко Ю.О.)

 

15.

Терміново провести роботи по ліквідації  стихійних сміттєзвалищ, які потрапляють в зону можливого затоплення

01.03.2018

КП “Вовчанськ” (Дедещенко Ю.О.)

 

16.

Вовчанське ВП ГУНП України в Харківській області забезпечити охорону будинків, мешканці яких будуть відселені під час паводку

На період паводку

Вовчанське ВП ГУНП України в Харківській області

(Човпан С.Г.)

 

17.

Виставити спец знаки огорожі в місцях розливів, на автошляхах міста.

На період паводку

КП “Вовчанськ” (Дедещенко Ю.О.)

 

18.

У разі виникнення підтоплення домоволодінь мешканців відселяти до Вовчанського районного будинку дитячої творчості  (м.Вовчанськ, вул.Гагаріна,10)

При необхідності

КП “Вовчанськ” (Дедещенко Ю.О.)

 

19.

Депутатам міської ради провести роботу серед населення міста про виконання повного обсягу робіт з метою захисту від паводку

Постійно

Секретар міської ради (Дудка Л.І.)

 

20.

Забезпечити цілодобовий зв’язок відповідальних чергових підприємств і організацій з міською протипаводковою комісією по тел. 4-33-00, 4-21-70, 4-22-18,

4-21-05, 4-25-83

Цілодобово, на період паводку

Керівники  підприємств, організацій

 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                                              А.С. Мурашко

 

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

від 25 січня 2018 року                                                                               № 1

 

 

Про погодження плану роботи

комунального підприємства «Вовчанські очисні споруди» на 2018 рік

 

Розглянувши план роботи комунального підприємства «Вовчанські очисні споруди» на 2018 рік, керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет –

 

ВИРІШИВ:

 

  1. Погодити план роботи комунального підприємства «Вовчанські очисні споруди» на 2018 рік.
  2. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови Шабельника В.М.

 

 

 

Голова виконавчого комітету                                В.С.Шевченко

 

Секретар виконавчого комітету                                      А.С.Мурашко