Про Вовчанськ Галерея Звернення до головиКонтакти

Вовчанська міська рада

Офіційний сайт Вовчанської міської ради

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Проекти рішень LIII сесії VII cкликання (Загальні та інші питання)

 

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

LIII СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

від 12 липня  2019 року                                                  проект №    2- VII

Про внесення змін  до бюджету
міста Вовчанська та села Плетенівка Вовчанського району Харківської області на 2019 рік

Керуючись Бюджетним кодексом УкраїниЗаконом України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Вовчанська міська рада

ВИРІШИЛА: 
       

 1. Визначити на 2019 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 44160126,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 34262601,00 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 9008038,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 44179633,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 34294484,00 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 9885149,00 гривень;

  профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 31883,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

  дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 1059817,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі
20 000,00 гривень, що становить 0,06 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 50 000,00 гривень, що становить 0,16 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

 

 1. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів місцевого бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

 1. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

 

 1. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

 1. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 4336500,00 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

 

 1. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду місцевого бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 93, 96 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»:

 • податок на прибуток підприємств комунальної власності – 216 000,00 гривень;
 • акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) – 443 540,00 гривень;
 • акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) – 1 803 500,00 гривень;
 • акцизний податок від реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 2 306 900,00 гривень;
 • податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості – 37840,00 гривень;
 • податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості – 40 230,00 гривень;
 • податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості – 748 040,00 гривень;
 • податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості – 34 530,00 гривень;
 • земельний податок з юридичних осіб – 3747970,00 гривень;
 • орендна плата з юридичних осіб – 3947110,00 гривень;
 • земельний податок з фізичних осіб – 196 800,00 гривень;
 • орендна плата з фізичних осіб – 587 860,00 гривень;
 • транспортний податок з юридичних осіб – 12 500,00 гривень;
 • збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами – 83 770,00 гривень;
 • єдиний податок з юридичних осіб – 979 500,00 гривень;
 • єдиний податок з фізичних осіб – 5185800,00 гривень;
 • єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського виробництва за попередній податковий період дорівнює або перевищує 75 % – 970 120,00 гривень;
 • частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету – 14 900,00 гривень;
 • адміністративні штрафи та інші санкції – 156 940,00 гривень;
 • плата за надання інших адміністративних послуг – 768 490,00 гривень;
 • надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 15 600,00 гривень;
 • державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до відповідних місцевих бюджетів – 64 440,00 гривень;
 • інші надходження (від приватизації житла) – 67 720,00 гривень;
 • інші субвенції з місцевого бюджету – 12723659,00 гривень.
 • Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України – 19642,00 гривень
 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»:

 • плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (батьківська плата за перебування дітей в дошкільних навчальних закладах) – 1 164 500,00 грн.;
 • екологічний податок – 93 600,00 грн.
 • інші субвенції з місцевого бюджету – 3231290,00  грн.

   -   кошти від відчуження майна, що належать Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває у комунальній власності – 46200,00 грн.

  -   Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 4292638,00 грн

 • Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України – 98210,00 гривень

 

 1. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами статті 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 91 Бюджетного кодексу України, з урахуванням норм пункту 20 Розділу VI Бюджетного кодексу України «Прикінцеві та перехідні положення», а саме: кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідними підпунктами абзацу 1) пункту 7 цього рішення, спрямовуються на:

оплату продуктів харчування в дошкільних навчальних закладах міста (за рахунок джерел, визначених першим підпунктом абзацу 1) пункту 7 цього рішення);

озеленення території міста відповідно до міської Природоохоронної програми (за рахунок джерел, визначених другим підпунктом абзацу 1) пункту 7 цього рішення).

 

 1. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:
 • оплату праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
 • поточні трансферти населенню;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

 1. Здійснювати за рішенням сесії Вовчанської міської ради розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів (відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України) в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах.

 

 1. Надати право отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 4373Бюджетного кодексу України, міській раді в особі міського голови.

 

 1. Здійснювати обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другоїстатті 78 Бюджетного кодексу України, за рішенням сесії міської ради.

 

 1. Установити, що апарат Вовчанської міської ради, як головний розпорядник коштів місцевого бюджету, забезпечує виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання тощо.

 

 1. Установити, що внесення змін до місцевого бюджету міста Вовчанська та села Плетенівка Вовчанського району Харківської області на 2019 рік здійснюється за рішенням сесії міської ради у випадках, передбачених Бюджетним кодексом України. Надати право міському голові у міжсесійний період проводити розподіл та перерозподіл коштів місцевого бюджету, субвенцій та інших трансфертів, шляхом видання розпоряджень, за умови погодження такого розподілу/перерозподілу з постійною комісією міської ради з питань бюджету, з наступним внесенням змін до рішення про місцевий бюджет.

 

 1. Рішення набуває чинності з 1 січня 2019 року.

 

 1. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 1. Рішення підлягає оприлюдненню в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертоїстатті 28 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Установити інші положення, які регламентують процес виконання місцевого бюджету, а саме:

1) Розпорядники коштів місцевого бюджету та одержувачі коштів місцевого бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, зареєстрованих в органах Державної казначейської служби України. Зобов’язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. За наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії, розпорядники та одержувачі бюджетних коштів не беруть бюджетні зобов’язання в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом бюджету та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

2) Керівники бюджетних установ, які фінансуються з місцевого бюджету міста Вовчанська та села Плетенівка Вовчанського району Харківської області, утримують чисельність працівників та здійснюють видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі відповідної бюджетної установи, одержувачі бюджетних коштів – в межах планів використання бюджетних коштів.

3) Комунальні підприємства міста сплачують до загального фонду місцевого бюджету частину чистого прибутку (доходу), нормативи відрахувань щодо якої встановлені відповідним рішенням Вовчанської міської ради. Частина чистого прибутку (доходу) сплачується наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності комунального підприємства протягом 2019 року.

4) Вовчанському міському голові надається право укладати договори про передачу міжбюджетних трансфертів між місцевим бюджетом міста Вовчанська та села Плетенівка Вовчанського району Харківської області та іншими бюджетами.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (голова комісії В. Козлова).

 

 

 

 

Міський голова

 

 В. ШЕВЧЕНКО

 

 

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

LІІІ СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

від 12 липня 2019 року                                                               проект № __-VII

 


Про внесення змін до мережі дошкільних навчальних закладів міста
з 1 серпня 2019 року

 

Розглянувши звернення завідувача ДНЗ (ясел-садка) № 7 від 11.06.2019 р. № 86 щодо внесення змін до режиму роботи груп, керуючись наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів» від 04.11.2010 р. № 1055, ст. 14, 30 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-ІІІ, ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-вр, міська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни до мережі дошкільних навчальних закладів міста з 1 серпня 2019 року у складі: 3 ясла-садки, 1 дитячий садок, 24 групи (Додаток 1).

 

 1. Внести зміни до штату дошкільного навчального закладу № 7 (ясел-садка), збільшивши чисельність помічників вихователів на 0,02 ставки.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (голова комісії В. Козлова) та на постійну депутатську комісію з питань економічного і соціального розвитку міста, соціального захисту, медичного обслуговування населення, з гуманітарних питань, питань молодіжної політики та спорту, засобів масової інформації та зв’язків з громадськими організаціями (голова комісії А. Зарубіна)

 

 

 

              

Міський голова                                                                        В. ШЕВЧЕНКО

 

Додаток 1
до рішення LІІІ сесії VII скликання
від 12 липня 2019 р. № -VII

                                                                                                                                                                                                                                                                              

Мережа

дошкільних навчальних закладів Вовчанської міської ради на 2019 – 2020 навчальний рік
(з 1 серпня 2019 р.)

 

 

Найменування

ДНЗ

Чисельність

дітей

Кількість груп

Ясельні
(кількість груп / чисельність дітей)

Дошкільні
(кількість груп / чисельність дітей)

9 год.

10 год. 30 хв.

12 год.

9  год.

10 год. 30 хв.

12 год.

Я/С №1

150

           

           6

 

 

1

 

20

1

 

20

1

 

25

3

 

85

 

 

 

Я/С№2

42

2

1

 

12

 

 

 

1

 

30

 

Д/С№2

105

4

 

 

 

2

 

52

2

 

53

 

Я/С №7

246

12

1

 

10

2

 

24

 

 

 

2

 

46

6

 

139

1

 

27

Всього:

543

24

2

 

22

3

 

44

1

 

20

5

 

123

12

 

307

1

 

27

 

 

Секретар міської ради                                             Л. ДУДКА

 

 

Україна

 

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  LІІІ СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ

 

Р  І Ш Е Н Н Я

 

      Від  12 липня          2019 року                            проект  № 4-VІІ

 

 

 

Про внесення доповнень до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

 

Розглянувши на  засіданнях постійних депутатських комісіях інформацію провідного спеціаліста Вовчанської міської ради Хайло Н., з метою планування діяльності Вовчанської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік для забезпечення здійснення державної регуляторної політики у м. Вовчанськ, відповідно до п.7 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7,13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності»,  міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести доповнення до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік (додається).
 2. Секретарю Вовчанської міської ради Дудці Л. забезпечити  офіційне оприлюднення доповнень до Плану  на офіційному сайті Вовчанської міської ради.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Вовчанської міської ради з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності, депутатської етики та місцевого самоврядування (голова комісії А.Добровінський).

 

 

  Міський голова                                                      В.ШЕВЧЕНКО

 

 

                                              Додаток 

                                                      До рішення  LІІІ сесії VII скликання 

  від  12.07.2019  року  

 

 

План  діяльності Вовчанської міської  ради з 

підготовки проектів регуляторних

актів на 2019 рік

(доповнення)

 

 

 

№ п/п

Назва проекту регуляторного акту

Ціль прийняття регуляторного акту

Термін розробки регуляторного акту

Найменування підрозділу відповідального за розробку проекту

6.

Зміни до Правил користування системами центрального водопостачання у місті Вовчанськ  затверджених рішенням  ХХХVIII сесії міської ради № 7.4  від 22.02.2013 року   

Приведення у відповідність до діючого законодавства

ІІІ квартал

провідний спеціаліст міської ради Н.Хайло КП «Вовчанськ» ,

комісія з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності, депутатської етики та місцевого самоврядування

 

 

 

 

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

      LІІІ СЕСІЯ  VIІ СКЛИКАННЯ  

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 12 липня   2019 року                                           проект   №   5-VІІ

 

Про виконання проблемних питань, які порушувались мешканцями міста під час проведення звіту про роботу у ІІ півріччі 2018 року

 

Розглянувши на засіданнях постійних депутатських комісій звіти директора комунального підприємства «Вовчанськ» та начальника Вовчанського відділу благоустрою міста, відповідно до  ст. 16 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” (з послідуючими змінами та доповненнями), керуючись  ст. 17, п. 9 ст. 49, п. 10 ст. 59, п.2 ст.73 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.11, р.1, Плану роботи Вовчанської міської ради VІІ скликання на 2018 рік  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Звіти директора комунального підприємства «Вовчанськ» та начальника Вовчанського відділу благоустрою міста взяти до відома. (Додаються).

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності,    депутатської етики та місцевого самоврядування (голова комісії А.Добровінський) та з питань комунальної власності, житлового-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту та зв’язку (голова комісії    І.Кулаков).

 

Міський голова                                                        В.ШЕВЧЕНКО

 

 

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

      LІІІ СЕСІЯ  VIІ СКЛИКАННЯ  

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 12 липня   2019 року                                           проект   №   6-VІІ

 

Про проведення звітів депутатів Вовчанської  міської ради VІІ перед виборцями за І півріччя 2019 року

 

 

Розглянувши на засіданнях постійних депутатських комісій вимоги ст. 16 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” (з послідуючими змінами та доповненнями) стосовно звітів депутатів місцевих рад перед виборцями, керуючись  ст.ст. 26, 49, 59, 73 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.11, р.1, Плану роботи Вовчанської міської ради VІІ скликання на 2018 рік  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Провести у період з 01 серпня по 15 серпня  2019 року звіти депутатів Вовчанської міської ради VІІ скликання про свою діяльність перед виборцями, згідно зі списком закріплення депутатів за відповідними територіальними округами міста, затвердженим рішенням ІІ (позачергової) сесії Вовчанської міської ради VІІ скликання від 10 грудня 2015 року (зі змінами та доповненнями).
 2. Депутатам Вовчанської міської ради VІІ скликання до 20 серпня 2019 року проінформувати Вовчанську міську раду про результати обговорення звітів, та надати зауваження і пропозиції, висловлені виборцями на адресу депутата, Вовчанської міської ради та її органів, а також про доручення, надані депутату виборцями,   у зв’язку з їх депутатською діяльністю, за встановленою формою (додається).
 3. Виконавчому апарату (секретаріату) Вовчанської міської ради:
 • узагальнити надані депутатами зауваження, пропозиції та доручення, забезпечити їх виконання;
 • здійснити разом з депутатами міської ради висвітлення звітів на офіційному   сайті Вовчанської міської ради.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності,    депутатської етики та місцевого самоврядування (голова комісії А.Добровінський).

 

Міський голова                                                        В.ШЕВЧЕНКО

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  LIІІ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  12 липня  2019 року                                                              проект  №  7- VІІ

 

 

Про внесення змін до рішення ІІІ (позачергова) сесії  VIІ скликання         від 18 грудня 2015 року № 7- VIІ «Про утворення житлової комісії при виконавчому комітеті Вовчанської міської ради VIІ скликання» (зі змінами)

 

Відповідно до ст.  14, 15, 16 Житлового кодексу України, на підставі  п. 2 ст. 26, ст. 59 Закону  України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

                                           В И Р І Ш  И Л А :

 

 1. Внести зміни до рішення ІІІ (позачергова) сесії VIІ скликання         від 18 грудня 2015 року № 7- VIІ «Про утворення житлової комісії при виконавчому комітеті Вовчанської міської ради VIІ скликання» (зі змінами), а саме:

1.1. Виключити зі складу житлової комісії при виконавчому комітеті Вовчанської міської ради VIІ скликання Федутенко Анастасію Володимирівну – провідного спеціаліста Вовчанської міської ради.

1.2.  Ввести до складу житлової комісії при виконавчому комітеті Вовчанської міської ради VIІ скликання Кислу Оксану Андріївну – провідного спеціаліста Вовчанської міської ради.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  законності, правопорядку, депутатської діяльності,    депутатської етики та місцевого самоврядування (голова комісії А.Добровінський).

 

 

 

          Міський голова                                                                     В. ШЕВЧЕНКО

 

                                                                 

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

   LІІІ СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ

Р  І Ш Е Н Н Я

 

        Від  12 липня      2019 року                                       проект №  8-VIІ

 

   Про затвердження розпорядження  Вовчанського міського голови,    виданого  у міжсесійний період

 

Розглянувши на засіданнях постійних депутатських комісій інформацію керуючої справами (секретаря) виконкому Мурашко А. стосовно затвердження розпорядження Вовчанського міського голови, виданого у міжсесійний період, враховуючи положення Закону України «Про доступ до публічної інформації», керуючись ст.26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.п. 3, 21 ст.3.3 Регламенту міської ради VІІ скликання (зі змінами та доповненнями), міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Затвердити розпорядження Вовчанського міського голови,      видане  у міжсесійний період, а саме:  №  41-ос  від   21.05.2019 року (додається).
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (голова комісії В.Козлова). 

 

 

Міський голова                                                                    В.ШЕВЧЕНКО

 

 

 

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

      LІІІ СЕСІЯ  VIІ СКЛИКАННЯ  

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 12 липня   2019 року                                           проект   №   9.1-VІІ

 

 

Про затвердження акту прийому-передачі   легкового

вантажопасажирського автомобіля ИЖ 27179 з комунального підприємства «Вовчанськ»

до Вовчанського відділу благоустрою міста

 

Заслухавши на засіданнях постійних депутатських комісій  доповідну записку повідного спеціаліста міської ради О Мєшкової про затвердження  акту  прийому-передачі легкового вантажопасажирського автомобіля ИЖ 27179 від комунального підприємства «Вовчанськ» до Вовчанського відділу благоустрою міста, керуючись ст.ст.17, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити акт прийому-передачі  легкового вантажопасажирського автомобіля ИЖ 27179 ХТК27170050065145 синього кольору, 2004 року виготовлення від комунального підприємства  «Вовчанськ»  до Вовчанського відділу благоустрою міста (додається). 
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань комунальної власності, житлового-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту та зв’язку (голова комісії І.Кулаков).

 

 

Міський голова                                                                        В. ШЕВЧЕНКО

 

 

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

LІІІ СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

від 12 липня 2019 року                                                             проект № 9.2-VII

 

 

Про затвердження штатного розпису Вовчанської міської ради VII скликання з 25 червня 2019 року

 

Розглянувши на засіданнях постійних депутатських комісій доповідну записку провідного спеціаліста Вовчанської міської ради Аргунової О., керуючись постановою КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268 в редакції постанови КМУ «Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268» від 19.06.2019 р. № 525, наказом Міністерства праці України «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 02.10.1996 р. № 77, ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-вр, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити з 25 червня 2019 року штатний розпис Вовчанської міської ради VII скликання (додається).

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, місцевого самоврядування (голова комісії А. Добровінський) та на постійну депутатську комісію з питань бюджету (голова комісії В. Козлова).

 

 

    

         

 Міський голова                                                             В. ШЕВЧЕНКО

    

                                                               

     Україна

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  LІІІ  СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ

                                                   Р  І Ш Е Н Н Я

 

 

       Від 12 червня  2019 року                                             проект   № 9.3-VІІ                             

  

Про внесення змін до   Порядку проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад, затвердженого рішенням LXX позачергової сесії Вовчанської міської ради  VI скликання № 3-VI від 27.05.2015 року

                                                                     

Розглянувши на засіданнях постійних депутатських комісій інформацію заступника міського голови В. Шабельника, відповідно до частини 4 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», керуючись п. 21 ст.26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  враховуючи внесення змін до законодавства України про об’єднання громад, Вовчанська  міська рада

 

                           ВИРІШИЛА:

 

 

 1. Внести зміни до  Порядку проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад, затвердженого рішенням LXX позачергової сесії Вовчанської міської ради  VI скликання № 3-VI від 27.05.2015 року  та затвердити його в новій редакції. (додається)
 2. Виконавчому комітетові міської ради опублікувати Порядок проведення

громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад в новій редакції в районній газеті «Хлібороб» та розмістити  на офіційному сайті Вовчанської міської ради.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську  

комісію з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, місцевого самоврядування. (голова  А.Добровінський)

 

 

  Міський голова                                                                      В.ШЕВЧЕНКО