Про Вовчанськ Галерея Звернення до головиКонтакти

Вовчанська міська рада

Офіційний сайт Вовчанської міської ради

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Проекти рішень VII сесій VII скликання (загальні питання)

                    

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  VІІ СЕСІЯ  VIІ СКЛИКАННЯ  

Р І Ш Е Н Н Я

Від 25 березня 2016 р.                                                               проект 

 

Про проведення звітів депутатів Вовчанської  міської ради VІІ скликання перед виборцями

Розглянувши на засіданнях постійних депутатських комісій вимоги ст. 16 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” (з послідуючими змінами та доповненнями) стосовно звітів депутатів місцевих рад перед виборцями, керуючись  ст.ст. 43, 49, 59, 73 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.11, р.1, Плану роботи Вовчанської міської ради VІІ скликання на 2016 рік  міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Провести у період з 25 березня по 25 квітня 2016 року звіти депутатів Вовчанської міської ради VІІ скликання про свою діяльність перед виборцями згідно зі Списком закріплення депутатів за відповідними територіальними округами міста, затвердженого рішенням ІІ позачергової сесії Вовчанської міської ради від 10 грудня 2015 року.
 2. Депутатам Вовчанської міської ради VІІ скликання до 01 травня 2016 року проінформувати Вовчанську міську раду про результати обговорення звітів, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу депутата, Вовчанської міської ради та її органів, а також про доручення, надані депутату виборцями,   у зв’язку з їх депутатською діяльністю, за встановленою формою (додається).
 3. Виконавчому апарату (секретаріату) Вовчанської міської ради здійснити разом з депутатами міської ради висвітлення звітів на офіційному   сайті Вовчанської міської ради
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності, депутатської етики та місцевого самоврядування (голова комісії Коростиченко І.А.).

Вовчанський міський голова                                             В.С.Шевченко

Додаток № 1

Вовчанському міському голові

Шевченко В.С.

 

Довідка

про звіт депутата Вовчанської міської ради VІІ скликання про свою діяльність  перед виборцями

 

 1. __________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

 1. Дата та час проведення ______________________________________________
 1. Місце проведення __________________________________________________
 1. Кількість присутніх виборців _________________________________________
 1. Відомості про діяльність депутата у раді, у виборчому окрузі, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Зауваження, пропозиції, доручення виборців до депутата міської ради та до Вовчанської міської ради (відповідно до ст.ст. 16, 17 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1. Підсумки обговорення звіту __________________________________________

Депутат міської  ради ___________________                                                ______________________

                                       (підпис)                                                                 (прізвище та ініціали)

“____” _____________ 20__ р.

 

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  VІІ СЕСІЯ  VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 25 березня 2016 р.                                                               проект

 

                           Про надання згоди на прийняття до комунальної власності міської ради житлового будинку по вул. Соборній (колишня Леніна), 80 в м. Вовчанську                                                                           

        З метою забезпечення інтересів територіальної громади міста, відповідно до Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», «Положення про порядок передачі об'єктів права державної власності», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 р. № 1482  та керуючись ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»,   міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Надати згоду на прийняття у комунальну власність міської ради житлового будинку по вул. Соборній (колишня Леніна), 80 в м. Вовчанську .
 2. Направити клопотання про передачу житлового будинку по вул. Соборній (колишня Леніна), 80 в м. Вовчанську у комунальну власність міської ради до органів уповноважених управляти даним державним майном.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту та зв'язку (голова комісії Кулаков І.В.).

  Вовчанський міський голова                                            В.С. Шевченко

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  VІІ СЕСІЯ  VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 25 березня 2016 р.                                                               проект

 Про затвердження Положення про  конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності.

 З  метою доцільного, ефективного використання майна комунальної власності, впорядкування процедури оцінки майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Вовчанська в особі Вовчанської міської ради  та/або  закріплене за комунальними підприємствами, організаціями, установами на правах господарського відання, оперативного управління, або використовується на умовах оренди, на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України,               ст. 26, ст. 59, ст. 73, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вовчанська міська рада

 ВИРІШИЛА:

1.Затвердити   Положення про  конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності,  що додається.

2.Рішення набирає чинності з моменту оприлюднення.
3.Секретарю міської ради вжити заходів для оприлюднення цього рішення протягом 10 днів з моменту прийняття.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту та зв”язку (голова комісії Кулаков І.В.).

 Вовчанський міський голова                                  В.С.Шевченко   

Затверджено рішенням    VІІ сесії

Вовчанської міської ради  VІІ скликання

від   25 березня 2016 року №   - VІІ

Положення

про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності.

Загальні положення.

 1. Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання (далі - суб'єкти оціночної діяльності) виконавчим комітетом Вовчанської міської ради, якщо він виступає замовником незалежної оцінки майна або здійснює конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності у випадках, визначених законодавством.
 2. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

суб'єкти оціночної діяльності - зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач та які отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

претендент - суб'єкт оціночної діяльності, який виявив бажання взяти участь у конкурсі та подав до Вовчанської міської ради необхідні документи, передбачені умовами конкурсу.

учасник конкурсу - суб'єкт оціночної діяльності, документи якого відповідають умовам конкурсу і якого допущено до участі в конкурсі;

конкурсна документація - конкурсна пропозиція та підтвердні документи;

конкурсна пропозиція - пропозиція учасника конкурсу щодо вартості виконання робіт з оцінки;

підтвердні документи - документи, які визначають юридичний статус претендента, а також містять інформацію про склад оцінювачів, які будуть безпосередньо виконувати роботи з оцінки, їх практичний досвід та відповідні документи, що підтверджують право проведення робіт з оцінки майна, перелік яких визначений цим Положенням.

 1. Конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності здійснюється конкурсною комісією (далі - комісія), яка утворюється виконавчим комітетом Вовчанської міської ради.

Конкурсна комісія утворюється у складі до 7 осіб.

Конкурсна комісія утворюється з числа фахівців структурних підрозділів виконавчого комітету Вовчанської міської ради з одночасним наданням повноважень голові комісії, заступнику голови комісії, секретарю та відповідним членам комісії.

 1. Очолює комісію голова комісії. У разі його відсутності - заступник голови комісії.

Голова комісії у межах наданих повноважень:

- скликає засідання комісії, головує на засіданнях комісії;

- готує інформаційне повідомлення про оголошення конкурсу;

 1. Секретар комісії:

- готує матеріали для розгляду на засідання комісії;

- оформляє протоколи засідань комісії;

- організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд комісії ;

- оформляє повідомлення претендентам про недопущення до участі у конкурсі у зв'язку з порушеннями вимог цього Положення в частині відповідності, повноти та своєчасності подання конкурсної документації;

- організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд комісії про кожного претендента.

У довідці про кожного претендента зазначаються:

-наявність у претендента сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, яким передбачено практичну діяльність з оцінки майна за напрямами та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об'єкту оцінки;

-досвід роботи з оцінки подібного майна;

-кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу підготовлені (готуються) претендентом на виконання договорів про проведення оцінки майна.

До довідки про претендентів можуть додаватися висновки контролюючих органів та інших державних установ щодо практичної діяльності претендентів, а також результати моніторингу якості звітів про оцінку майна.

 1. На період довготривалої відсутності голови та (або) секретаря комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) їх повноваження надаються будь-якому члену комісії.
 2. До участі в конкурсі можуть бути допущені суб'єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", якими передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об'єкту оцінки.
 3. Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:

- відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об'єкта оцінки, що має

підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 19.12.2001 N 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за N 1092/6283;

- досвіду суб'єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема, подібного майна;

- переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;

- письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб'єктом оціночної діяльності, до виконання робіт з оцінки майна;

- у разі необхідності - спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаною з державною таємницею, виданого суб'єкту оціночної діяльності, або відповідних допусків у оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб'єктом оціночної діяльності.

Підготовка до проведення конкурсу

 1. Інформація про проведення конкурсу має містити:

- дату, час і місце проведення конкурсу;

- відомості про об'єкт оцінки;

- кінцевий термін подання документів.

 1. Інформація про проведення конкурсу в обов’язковому порядку публікується в місцевій пресі ( також може бути розміщена в обласній пресі, у всеукраїнській пресі, в державних виданнях або в Інтернеті).
 2. Претенденти подають до Вовчанськоїь міської ради конкурсну документацію.

До підтвердних документів належать:

-заява на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 1);

-копія установчого документа претендента;

-копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

-письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;

-копія сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

 1. Конкурсну документацію слід подавати до Вовчанської міської ради не пізніше двох робочих днів до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє секретар комісії до оголошеної дати проведення конкурсу.

Конкурсні документи претендентів, яких не допущено до участі у конкурсі, повертаються  секретарем комісії за їх письмовою заявою після затвердження протоколу засідання комісії.

 1. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

Порядок проведення конкурсу.

 1. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менш як двох учасників.

15.У разі наявності одного учасника конкурсу комісія може прийняти рішення стосовно укладення з ним договору на проведення оцінки, про що зазначається у протоколі засідання комісії.

 1. На засіданні комісія аналізує підтвердні документи претендентів та розглядає довідку про кожного претендента. Конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.
 2. Під час вибору переможця конкурсу враховуються:

- кількість та кваліфікація оцінювачів, які перебувають у штатному складі учасника конкурсу, а також тих, що додатково ним залучаються для проведення оцінки майна;

- досвід учасника конкурсу з оцінки подібного майна;

- досвід учасника конкурсу з оцінки саме того об'єкта, оцінку якого планується здійснити за підсумками оголошеного конкурсу з відбору суб'єкта оціночної діяльності;

- запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт порівняно із

звичайною ціною;

- кількість конкурсів, у яких учасник конкурсу брав участь, та кількість перемог у цих конкурсах (враховується як критерій кожною комісією окремо);

- наявність зауважень з боку Фонду державного майна України, його регіональних відділень, управлінням економіки виконавчого комітету міської ради до звітів про оцінку майна, виконаних претендентом, за результатами їх рецензування.

 1. Рішення комісії приймається шляхом голосування .

Члени комісії повинні голосувати за кожного учасника конкурсу "за" чи "проти". Учасник конкурсу, пропозиції якого найбільш повно відповідають умовам конкурсу, а також є оптимальними з урахуванням якості виконуваних робіт з оцінки і їх вартості, та який отримав найбільшу кількість голосів "за" присутніх на засіданні членів комісії визнається його переможцем. Якщо за таких умов має місце однакова кількість голосів "за", отримана одночасно кількома учасниками конкурсу, або за результатами рейтингового голосування за більшості голосів членів комісії, присутніх на засіданні, переможцем конкурсу може бути не визнаний жоден з його учасників, то комісія може перенести прийняття рішення про визнання переможця конкурсу на наступне засідання та запропонувати усім учасникам конкурсу подати додаткові пропозиції щодо умов оплати робіт та додаткові відомості щодо досвіду з оцінки майна або призначити повторний конкурс.

Секретар комісії на засіданні комісії окремо веде відомість підсумків голосування за кожним об'єктом оцінки .

 1. Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість (відомості) підсумків голосування додаються до протоколу. Протокол підписують усі присутні на засіданні члени комісії .

Інші питання, пов'язані з конкурсом та його результатами

 1. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.
 2. У триденний строк після проведення конкурсу комісія інформує переможців конкурсу про рішення комісії.
 3. Вовчанська міська рада укладає договір з переможцем конкурсу.
 4. Інформація про результати конкурсу не публікується в пресі та не розміщується в Інтернеті.
 5. У разі потреби у повторному проведенні оцінки об'єкта, оцінку якого було здійснено із залученням суб'єкта оціночної діяльності, відібраного на конкурсних засадах, або виявлення суб'єктом оціночної діяльності під час виконання робіт факту значного збільшення обсягу робіт з оцінки майна, не передбаченого інформацією про проведення конкурсу, комісія розглядає ці питання на своєму засіданні. Комісією може бути прийнято рішення щодо оголошення повторного конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності

або залучення суб'єкта оціночної діяльності, який вже здійснював зазначені роботи з оцінки майна, та укладення з ним додаткового договору на умовах, запропонованих суб'єктом оціночної діяльності у разі згоди комісії із запропонованими умовами. При прийнятті рішення у цьому випадку комісія керується звичайною ціною послуг щодо подібних об'єктів оцінки на підставі узагальнення інформації щодо рівня цін на послуги за результатами конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності.

Вовчанський міський голова                                      В.С.Шевченко

 

Додаток до « Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності»

 

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності 

Заявник

__________________________________________________________________

(назва заявника)

Керівник

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові; посада)

 

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер (для фізичної особи)

_________________________________________________________________

Місцезнаходження

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору суб'єктів оціночної діяльності  на право проведення незалежної оцінки

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(повна назва об'єкта)

 

 

"___" ____________ 20_ р.                                                         ______________

(дата заповнення заяви)                                                                                                              (підпис керівника)

                                                                         М.П.

 

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  VІІ СЕСІЯ  VIІ СКЛИКАННЯ  

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 25 березня 2016 р.                                                               проект 

Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата Вовчанської міської ради  VІІ скликання

 Заслухавши інформацію секретаря міської ради Дудки Л.І., керуючись п.53 ст. 26, п.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 29-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Вовчанська міська рада

 ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про помічника-консультанта депутата Вовчанської міської ради VІІ скликання (Додаток 1).
 2. Затвердити Опис посвідчення помічника-консультанта депутата Вовчанської міської ради VІІ скликання (Додаток 2).
 3. 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності, депутатської етики та місцевого самоврядування (голова комісії – Коростиченко І.А.).

Вовчанський міський голова                                           В.С.Шевченко

  

        Додаток

       до рішення VІІ сесії  Вовчанської

       міської ради VІI скликання

       25.03.2016   № -VIІ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про помічника-консультанта депутата Вовчанської міської ради

 

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

            1.1 Депутат міської ради (надалі - депутат) може мати до двох помічників-консультантів, правовий статус і умови діяль­ності яких визначаються Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами та цим Положенням.

          1.2 Помічником-консультантом депутата міської  ради може бути лише громадянин України, який має загальну середню освіту, вільно володіє державною мовою та дав добровільну згоду бути помічником, виконувати чинне законодавство, рішення  міської ради, в тому числі дане положення. Не може бути помічником-консультантом депутата міської ради особа, яка визнана судом недієздатною.

           1.3 Персональний підбір кандидатур на посади помічників-консультантів депутата міської ради, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат міської ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

           1.4 Помічник-консультант, надаючи згоду депутату міської ради бути зарахованим на посаду, автоматично надає згоду на надання громадськості інформації про зарахування помічником, а також відомостей, що містяться в заяві та засобі зв’язку.

          1.5  Помічник-консультант працює на громадських засадах.

          1.6 Помічник-консультант депутата міської ради у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами та підзаконними нормативними актами, Регламентом міської ради VІІ скликання та цим Положенням

Розділ ІІ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ РАДИ.

         2.1. Помічник-консультант депутата має право:

           2.1.1 під час проведення засідань міської ради, комісій, виконавчих та інших органів міської ради, помічник-консультант депутата міської ради має право користуватися спеціально відведеними сидячими місцями для помічників депутатів міської ради (але не більше ніж для одного помічника - консультанта від одного депутата);

            2.1.2 входити і перебувати у приміщенні міської ради, її відділів та управлінь за пред’явленням посвідчення помічника-консуль­танта, дотримуючись встановленого розпорядку роботи;

         2.1.3 на ознайомлення з нормативно-правовими актами, прийнятими міською радою, а також інформацій­ними і довідковими матеріалами, що офіційно поширюються Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, обласною та міською радами, органами вико­навчої влади;

         2.1.4 отримувати за письмовим зверненням депутата від вико­навчих органів та посадових осіб міської ради, підприємств, організацій, установ, розташованих на території міста, об’єднань громадян у встановленому порядку необхідні депутату для здій­снення його депутатських повноважень документи, інформаційні та довідкові матеріали;

          2.1.5 отримувати надіслану на ім’я депутата міської ради кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата;

          2.1.6 при виконанні своїх обов’язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата міської ради, утримуватись від заяв та вчинків, що компрометують депутата;

          2.1.7 дотримуватись належної культури спілкування з поса­довими особами і громадянами, працівниками міської ради та її виконавчого комітету,  підприємств, установ, організацій;

          2.1.8 за дорученням депутата вивчати питання, необхідні депутату для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали;

          2.1.9 допомагати депутату в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями, трудовими колективами підприємств, установ та організацій;

          2.1.10 виконувати доручення депутата у взаємовідносинах з
виборцями, а також з виконавчими органами міської ради та їх
посадовими особами, органами виконавчої влади, засобами
масової інформації, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями;

          2.1.11 допомагати депутату у розгляді пропозицій, заяв, скарг,
надісланих на його ім’я поштою або поданих на особистому при­йомі виборцями та вирішенні порушених у них питань.

          2.2 Обов’язки помічника-консультанта депутата безпосередньо пов’язані з виконанням законодавства про статус депутата місцевої ради. Помічник-консультант за дорученням свого депутата:

          2.2.1 вивчає питання, необхідні для здійснення його депутатських повноважень, інформує депутата рада про всі документи та матеріали, які надійшли на його адресу, ставить до відома депутата про всі контакти та пропозиції, які адресовані депутату міської ради;

          2.2.2 готує матеріали для депутатських звернень та запитів, а також пересилає електронні копії депутатських документів для збереження в  міській раді та їх оприлюднення на офіційному сайті Вовчанської міської ради, міського голови, виконавчого комітету;

          2.2.3 здійснює контроль за своєчасним надходженням відповідей на депутатські запити та звернення;

          2.2.4 допомагає депутату міської ради у веденні діловодства, підготовці до засідань постійних комісій, пленарних засідань міської ради, виконавчих та інших органів ради;

           2.2.5 здійснює заходи щодо організації зустрічі з виборцями для обговорення річного звіту депутата, а також інші заходи для проведення інформування виборців депутатом про роботу міської ради та інше, в порядку ст. 10 Закону України «Про статус депутата місцевої ради»;

          2.2.6 підтримує зв’язок депутата з фракцією та відповідальними працівниками партії, від якої або за підтримки якої, було обрано депутата;

          2.2.7 допомагає в організації депутатського прийому, зустрічей з виборцями, трудовими колективами, об’єднаннями громадян, проведенні публічних заходів за участі депутата міської ради;

          2.2.8 підтримує зв’язок депутата з депутатськими групами, до складу яких входить депутат;

          2.3 Помічник-консультант депутата міської ради вивчає проблеми громади, здійснюючи аналіз:

          2.3.1 проектів рішень міської ради та її виконавчих органів;

          2.3.2 прийнятих рішень міської ради, виконавчих органів, розпоряджень та інших нормативно-правових актів міської ради;

          2.3.3 програми соціально-економічного розвитку та інших затверджених міською радою програм;

          2.3.4 журналу депутатських прийомів;

          2.3.5 звернень та інформаційних запитів до депутата;

          2.3.6 депутатських звернень, запитів та відповідей на них.          

          2.4 Помічник-консультант діє за пред’явленням посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради. Доручення депутата своєму помічнику-консультанту для дій за межами приміщень міської ради видається в тексті депутатського звернення за підписом депутата.

           2.5 Помічник-консультант депутата повинен утримуватися від використання посвідчення помічника-консультанта депутата в особистих інтересах чи з корисливою метою, дотримуватися етики міжлюдського спілкування, утримуватися від заяв та вчинків, які можуть скомпрометувати депутата ради.         

Розділ III. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ     ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ РАДИ.

3.1.Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта, організацію їх роботи здійснює особисто депутат.

Депутат самостійно визначає персоніфіковану кількість (у межах двох) помічників-консультантів, які працюють на депутата.

3.2 Зарахування на посаду помічника-консультанта депутата здійснюється на підставі письмового подання цього депутата на ім'я секретаря міської ради, де зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові кандидата на посаду помічника-консультанта депутата міської ради.

3.3 до подання додаються дві фотографії та заява кандидата на посаду помічника-консультанта депутата ради із зазначенням громадянства, освіти, інформації про судимість, засобів зв’язку, а саме телефони, електронна пошта, адреса для листування. За бажанням особа, яка зараховується на посаду помічника, може вказати додаткові відомості про себе та засоби зв’язку.

3.4 Повноваження помічника-консультанта припиняються у зв’язку з:

3.4.1 особистою заявою про складення повноважень;

3.4.2 припинення громадянства помічником-консультантом України;

3.4.3 з’ясуванням інформації про неправдиві відомості, вказані помічником-консультантом у заяві, окрім технічних описок, які підлягають негайному виправленню;

3.4.4 визнання недієздатним помічника-консультанта;

3.4.5 вчиненням аморального вчинку, якщо за відповідне рішення про припинення повноваження помічника-консультанта проголосувало 2/3 депутатів від складу міської ради;

3.4.6 смерті помічника-консультанта;

3.4.7 набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду або вчинення корупційного правопорушення.

3.4.8 Помічнику-консультанту депутата ради видається відповідне посвідчення встановленого зразка;

3.5 Посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради має єдиний зразок і видається за письмовим поданням депутата міської ради   протягом 30 робочих днів;

3.6 Посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради вважається недійсним та підлягає поверненню до міської ради у разі припинення повноважень помічника-консультанта депутата міської ради, в разі припинення повноважень депутата міської ради або у випадку закінчення терміну повноважень ради відповідного скликання.

Розділ IV. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

            4.1.Посадові та інші особи органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України за створення перешкод у роботі помічника-консультанта депутата міської ради, невиконання його законних вимог щодо забезпечення діяльності депутата міської ради, а також недотримання встановлених чинним законодавством України строків надання інформації, надання завідомо неправдивої інформації, виконання законних вимог тощо.

          4.2 Про факти, які виникли і стали підставою для застосування до помічника-консультанта депутата міської ради заходів дисциплінарного стягнення, адміністративного затримання, арешту або притягнення до кримінальної відповідальності, відповідні органи чи посадові особи негайно повідомляють депутата міської ради.      

          4.3 Опис посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради затверджується міською радою.

          4.4 Перелік діючих помічників-консультантів оприлюднюється на офіційному сайті Вовчанської міської ради, міського голови, виконавчого комітету.

       Додаток 2

       до рішення VІІ сесії  Вовчанської

       міської ради VІI скликання

       25.03.2016   № -VIІ

 

ОПИС

посвідчення помічника-консультанта депутата Вовчанської міської ради VІІ скликання

  (зовнішня сторона)

    

 

ПОСВІДЧЕННЯ

ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА

 

  

(внутрішня сторона)

Вовчанська міська рада

Посвідчення № ______

Прізвище ________________________

Ім’я  ____________________________

По-батькові ______________________                                 

 

 

ФОТО

Помічник-консультант депутата Вовчанської міської ради

____________________

____________________

____________________

                   Округ №_________________

                      Дата видачі:____________

                      Дійсне до: ____________

Міський голова__________      В.С.Шевченко

                                                     м.п

 

 

 

Посвідчення № ______

 

 

Пред’явник цього посвідчення має право виконувати доручення депутата Вовчанської міської ради, пов’язані з письмовими зверненнями та наказами виборців  на території  Вовчанської міської ради

Помічник-консультант працює на громадських засадах.

 

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  VІІ СЕСІЯ  VIІ СКЛИКАННЯ  

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 25 березня 2016 р.                                                               проект

Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду та відчуження комунального майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Вовчанська

З  метою встановлення єдиних вимог до порядку передачі в оренду та відчуження комунального майна, на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, ст. 26, ст. 59, ст. 73, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вовчанська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити   Положення про порядок передачі в оренду та відчуження комунального майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Вовчанська (додається).

2.Рішення набирає чинності з моменту оприлюднення.
3. Секретарю міської ради вжити заходів для оприлюднення цього рішення  протягом 10 днів з моменту прийняття.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту та зв”язку (голова комісії Кулаков І.В.).

Вовчанський міський голова                                             В.С.Шевченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням VІІ сесії VІІ скликання

Вовчанської міської ради

від 25.03.2016 року № - VІІ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок передачі в оренду та відчуження комунального майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Вовчанська. 

Загальні положення

                  Положення про порядок передачі в оренду, відчуження та списання комунального майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Вовчанська (надалі – Положення) розроблене відповідно до Господарського кодексу України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», „Про приватизацію державного майна», „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» з урахуванням законодавства про оцінку майна, постанов Кабінету Міністрів України від  08.11.2007 р. № 1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності» та від 06.06.2007 р.  № 803 «Про затвердження Порядку відчуження об’єктів державної власності та інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань управління та відчуження майна.

Положення визначає порядок передачі в оренду, відчуження комунального майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Вовчанська (надалі – майно)та використовується:

- організаціями, установами, закладами на праві оперативного управління, які фінансуються з міського бюджету;

- комунальними підприємствами на праві господарського відання.

Майном комунальній власності територіальної громади міста Вовчанська Харківської області на яке поширюється дія цього Положення є:

- цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, їх структурні підрозділи;

- нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення);

- окреме індивідуально визначене майно (транспортні засоби, технологічне обладнання, устаткування тощо).

І. Порядок передачі в оренду комунального майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Вовчанська.

1.Загальні положення

1.1. Порядок передачі в оренду майна міської комунальної власності  розроблено на підставі Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про оренду державного та комунального майна”,«Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)»,  Постанови Кабінету Міністрів України від 14.10.1995 року №786 „Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна”, «Порядку відчуження об’єктів державної власності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.07р. №803, законодавства про оцінку майна інших законодавчих та нормативно-правових актів з метою реалізації прав Вовчанської міської ради у сфері орендних відносин.

1.2. Цим Порядком регулюється подання та розгляд матеріалів щодо передачі в оренду комунального майна територіальної громади м. Вовчанська фізичним та юридичним особам, спрямованої на підвищення ефективності його використання, за винятком того майна, передача в оренду якого заборонена законодавством України та майна, необхідного для розміщення і функціонування, служб міської ради, яке передається їм в постійне безоплатне користування.

1.3. Бюджетним установам, організаціям, які утримуються за рахунок коштів інших бюджетів, крім міського, нерухоме майно передається в оренду на підставі рішення Вовчанської міської ради, згідно поданої заяви (за умови наявності вільних приміщень придатних для використання за призначенням) при умові згоди балансоутримувача.

1.4. Визначення термінів:

- оренда – засноване на договорі строкове платне користування майном, яке необхідне орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності;

- об’єкт оренди – цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення); інше окреме індивідуально визначене майно, за виключенням того майна, передача в оренду якого заборонена законодавством України, або відповідним рішенням міської ради.

- орендодавець – Вовчанська міська рада, комунальні підприємства-балансоутримувачі майна;

- орендар – господарське товариство, створене членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інша юридична особа та громадяни України, фізична та юридична особа іноземних держав, міжнародна організація та особа без громадянства.

- балансоутримувач –  підприємства, майно яких належить до міської комунальної власності, в господарському віданні чи оперативному управлінні (балансі) яких знаходиться об’єкт оренди;

- орендна плата – це платіж, який вносить орендар за користування майном, переданим йому в оренду, незалежно від наслідків своєї господарської чи іншої діяльності;

- суборенда – засноване на договорі строкове платне користування майном, яке передається орендарем в оренду третій особі.

- нерухоме майно - (будівлі, споруди, приміщення);

- окреме індивідуально визначене майно - (транспортні засоби, технологічне обладнання, устаткування тощо).

 1. Визначення орендаря майна міської комунальної власності

2.1.Майно міської комунальної власності передається в оренду виключно на конкурсних засадах, крім майна, що передається в оренду бюджетним установам; музеям;  підприємствам і громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (у тому числі національним творчим спілкам та їх членам під   творчі   майстерні);   громадським  організаціям  ветеранів; громадським   організаціям   інвалідів;    центрам    професійної, соціальної  реабілітації  інвалідів  та центрам ранньої соціальної реабілітації   дітей-інвалідів,   а   також    підприємствам    та організаціям  громадських  організацій  інвалідів,  яким визначена доцільність надання державної допомоги відповідно до статей 14-1 і 14-2 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (875-12 );  Пенсійному фонду України  та  його  органам; державним   видавництвам   та  підприємствам  книгорозповсюдження; вітчизняним  видавництвам  та  підприємствам   книгорозповсюдження книжкової  продукції,  що забезпечують підготовку,  випуск та (чи) розповсюдження  не  менш  як  50  відсотків  книжкової   продукції державною  мовою  (за  винятком  видань  рекламного  та еротичного характеру);  релігійним організаціям для  забезпечення  проведення богослужінь,  релігійних  обрядів  та  церемоній.

Конкурс на право оренди майна що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Вовчанська  проводить конкурсна комісія, утворена орендодавцем.

Комісія може бути утворена як для визначення орендаря одного конкретного об’єкта, так і для визначення орендарів групи об’єктів.

Критерієм визначення переможця конкурсу є найбільша запропонована орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

Перелік об’єктів права власності територіальної громади міста Вовчанська Харківської області, які можуть бути об’єктами оренди, визначається рішенням Вовчанської міської ради.

 1. Оголошення конкурсу

Оголошення про конкурс оприлюднюється у газеті «Хлібороб», а у разі доцільності, за рішенням орендодавця — в інших виданнях. Оголошення про конкурс оприлюднюється також на веб-сайті Вовчанської міської  ради.

Оголошення про конкурс оприлюднюється не пізніше, ніж за 15 календарних днів до дати проведення конкурсу.

Орендодавець на власний розсуд визначає зміст та обсяг оголошення про конкурс, яке оприлюднюється у друкованих засобах масової інформації, з обов’язковою вказівкою, про умови проведення конкурсу, переліком документів, які подаються фізичними та юридичними особами для участі в конкурсі.

Оголошення про проведення конкурсу на право оренди, яке оприлюднюється  міською радою, має містити такі відомості:

- інформацію про об’єкт оренди (назва, місцезнаходження, у разі оренди цілісного майнового комплексу — обсяг і основну номенклатуру продукції, у тому числі експортної, кількість і склад робочих місць, рівень прибутковості об’єкта за останні три роки, розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність майна в заставі, податковій заставі, в оренді);

- умови конкурсу;

- кінцевий термін прийняття заяв фізичних і юридичних осіб на участь у конкурсі та їх пропозицій;

- перелік матеріалів, які подають претенденти на участь у конкурсі.

Термін прийняття заяв від претендентів на участь у конкурсі закінчується за 1 робочий день до дати проведення конкурсу.

У разі необхідності, орендодавець забезпечує огляд об’єкта оренди членами конкурсної комісії, а після оприлюднення оголошення про конкурс – всіма зацікавленими особами.

У разі необхідності, орендодавець у будь-який час до визначення переможця конкурсу може скасувати проведення конкурсу, про що ним видається відповідне рішення.

4.Умови конкурсу

4.1.Умовами конкурсу є:

- стартовий розмір орендної плати відповідно до вартості за незалежною оцінкою об’єкта та ставки орендної плати згідно з Методикою розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади м. Вовчанська.

- дотримання вимог експлуатації об’єкта;

- компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди, витрат на публікацію оголошення про конкурс.

Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки об’єкта оренди, можуть бути:

- здійснення певних видів ремонтних робіт;

- виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб міста;

- збереження/створення нових робочих місць;

-дотримання умов належного утримання об’єктів соціально-культурного призначення;

- ужиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації;

- інші умови, з урахуванням пропозицій, наданих органом уповноваженим управляти відповідним комунальним майном, а також умови встановлені конкурсною комісією;

4.2.Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

4.3.Для участі у конкурсі фізичні та юридичні особи подають на адресу орендодавця такі матеріали:

- заяву про участь у конкурсі;

- копію паспорту та ідентифікаційного коду (фізичні особи);

- зобов’язання  щодо виконання умов конкурсу;

- довідку  про відсутність заборгованості з орендної плати.

4.4.Кандидати, які є юридичними особами, крім вищезазначеного, також подають:

- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

- завірені нотаріусом копії установчих документів;

- завірену копію довідки про реєстрацію особи, як платника податків;

- завірені копії ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності, у разі їх наявності;

4.5.Кандидати, які є фізичними особами-підприємцями,  також подають:

- копію документа, що посвідчує особу претендента на участь у конкурсі, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

- завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

- декларацію про доходи фізичної особи-підприємця або завірену в установленому порядку копію звіту суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи – платника єдиного податку.

Кандидати на участь у конкурсі повідомляють про засоби зв’язку з ними (телефони, електронну адресу тощо).

4.6.Пропозиції претендентів на участь у конкурсі мають відповідати умовам конкурсу. Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після оприлюднення оголошення про конкурс.

Пропозиції щодо розміру орендної плати вносяться в день проведення конкурсу.

Пропозиції та інші матеріали від претендентів на участь у конкурсі надаються орендодавцю у конвертах з написом «На конкурс», запечатаних та посвідчених печаткою (або підписом) заявника.

5.Конкурсна комісія

5.1.До складу конкурсної комісії входять представники орендодавця, виконавчого комітету міської ради. До складу конкурсної комісії можуть входити депутати міської ради. Комісія утворюється у кількості від 5 до 7 осіб у складі голови комісії, секретаря та членів комісії. Склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

Комісія розпочинає роботу з моменту підписання розпорядження про її створення.

5.2.Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії. Голова комісії у межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії. Голова комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну. Секретар комісії виконує обов’язки голови комісії, у разі відсутності останнього.

5.3.Основними завданнями та функціями комісії є:

- розроблення умов проведення конкурсу та визначення терміну прийняття заяв від фізичних та юридичних осіб про участь у конкурсі;

- розгляд матеріалів і пропозицій претендентів на участь у конкурсі та підготовка для затвердження орендодавцем списку учасників, допущених до подання конкурсних пропозицій розміру орендної плати;

- проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону;

- складання протоколів за наслідками кожного засідання комісії.

Комісія під час своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до інших компетентних органів. Засідання комісії є закритими.

Відповідальні працівники орендодавця, які забезпечують проведення конкурсу, в установленому законодавством порядку несуть відповідальність за розголошення такої інформації:

- про претендентів на участь у конкурсі, їх кількість та надані ними конкурсні пропозиції (до визначення переможця);

- яка міститься в документах, наданих претендентами;

- про режим роботи та склад конкурсної комісії.

Засідання комісії є правомочними за умови участі в них: при чисельності комісії 5 чоловік – не менше 3 чоловік; при чисельності 6 чоловік – не менше 4 чоловік; при чисельності 7 чоловік – не менше 5 чоловік.

6.Процедура проведення конкурсу

На дату, призначену для проведення конкурсу комісія проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх уповноважених осіб). Секретар комісії реєструє в протоколі засідання конкурсної комісії кожного учасника, який подав конкурсну пропозицію, і видає їм картку з номером учасника. На конвертах зареєстрованих учасників конкурсу робиться відмітка про реєстрацію із зазначенням номера учасника. Реєстрація конкурсних пропозицій завершується за 30 хвилин до початку проведення конкурсу.

Голова комісії у присутності членів комісії та учасників конкурсу розпечатує конверти і оголошує їх зміст і зміст пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів. Після оголошення всіх конкурсних пропозицій орендної плати голова комісії оголошує про набуття права на оренду учасником, який запропонував найвищу орендну плату.

За результатами проведення конкурсу складається протокол, у якому зазначаються: відомості про учасників; початковий розмір орендної плати; пропозиції учасників (підписані бланки з пропозиціями додаються); результат конкурсу. Протокол підписується всіма членами комісії та переможцем конкурсу і не пізніше наступного робочого дня після підписання направляється  на затвердження виконавчому комітету міської ради.

Інформація про результати проведеного конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту затвердження орендодавцем результатів проведеного конкурсу оприлюднюється на веб-сайті Вовчанської міської ради.

У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди, комісія на своєму засіданні відміняє раніше прийняте рішення про визначення переможця конкурсу, виключає особу з числа учасників конкурсу та визначає час та місце проведення додаткового засідання комісії.

Додаткове засідання комісії проводиться на підставі матеріалів відкритого засідання. На засіданні можуть бути присутні учасники конкурсу, представники засобів масової інформації та інші зацікавлені особи. Новим переможцем конкурсу визначається той його учасник, остання пропозиція якого була найбільшою з пропозицій інших учасників конкурсу, допущених до подання конкурсної пропозиції орендної плати, про що складається протокол і підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні. Рішення про визначення нового переможця конкурсу затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

У разі якщо  подано  лише  одну заяву,  конкурс  на  право  оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником.

У разі відсутності пропозицій, які б відповідали умовам конкурсу, конкурс оголошується таким, що не відбувся, про що орендодавцем видається відповідне рішення.

7.Укладення договору оренди

7.1. Орендодавець   протягом   15   днів   після  затвердження результатів конкурсу надсилає рекомендованим листом або вручає під розписку  особисто  переможцю  конкурсу  (уповноваженій ним особі) проект договору оренди.  Переможець конкурсу або уповноважена  ним особа після отримання проекту договору протягом п'яти робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект  договору  оренди. Умови договору оренди повинні враховувати істотні умови, визначені у статті 10 Закону України "Про оренду державного та  комунального майна",  та  включати  орендну плату,  запропоновану переможцем конкурсу, а також пропозиції переможця конкурсу, подані ним для участі в конкурсі. 7.2.Оцінка об’єкта оренди міської комунальної власності здійснюється за Методикою оцінки об’єктів оренди, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1995 р. №629 (зі змінами і доповненнями) або інших нормативно-правових актів, які в майбутньому можуть бути прийняті щодо оцінки об`єктів оренди.

7.3. Незалежна оцінка об’єкта оренди міської комунальної власності передує укладенню договору оренди і може здійснюватись:

- за рахунок орендаря, при умові передачі такого об′єкта в оренду ;

- за рахунок власних коштів балансоутримувача, а якщо об′єктом оренди є нежитлові приміщення житлового фонду, їх незалежна оцінка може здійснюватись міською радою  при умові передачі такого об′єкта в оренду на конкурсних засадах.

7.4. При визначенні орендаря на конкурсних засадах, умовами конкурсу передбачається зобов′язання орендаря щодо відшкодування витрат на підготовку об′єкта до передавання в оренду (послуги суб′єкта оціночної діяльності, виготовлення технічного паспорту тощо).

7.5. У випадку визначення орендаря на конкурсних засадах, договір оренди укладається згідно з цим Положенням на підставі протоколу конкурсної комісії.

7.6. При укладанні договору оренди сторони користуються Типовим договором, що діє на момент укладення договору, для комунального майна або дія якого може бути поширена на таке майно.

7.7. Орендар вступає у строкове платне користування майном у строк, указаний у договорі оренди, але не раніше дати підписання сторонами договору та акта приймання-передавання майна. Акт приймання-передавання є обов’язковим додатком до договору оренди. Орендодавець зобов`язаний передати орендарю  об`єкт оренди в комплекті та у стані,  що відповідають істотним умовам  договору оренди  та  призначенню майна,  і повідомити орендаря про особливі властивості та недоліки майна,  які йому відомі і які можуть  бути небезпечними для життя, здоров`я, майна орендаря або інших осіб чи призвести  до  пошкодження  самого майна під час користування ним.

7.8. Договір оренди, після закінчення терміну його дії, може бути продовжено відповідно до чинного законодавства.

7.9.Розгляд звернень про продовження договору оренди здійснюється згідно поданої заяви (за умови наявності вільних приміщень придатних для використання за призначенням) при умові згоди балансоутримувача.

7.10.Істотні умови договору оренди

7.10.1. Істотними умовами договору оренди є умови, зазначені статтею 10 Закону України „Про оренду державного та комунального майна”. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди відповідного майна.

7.10.2. У договір оренди можуть включатись визначені для кожного окремого об’єкта додаткові умови: благоустрою прилеглої території, оздоблення фасаду та строки їх виконання. За згодою сторін у договорі оренди можуть бути передбачені й інші умови.

7.10.3.Орендарі нежитлових приміщень зобов’язані відшкодовувати балансоутримувачу експлуатаційні витрати на утримання орендованих приміщень.

7.10.4. Реорганізація орендодавця не є підставою для зміни умов чи розірвання договору оренди.

7.10.5.Термін договору оренди визначається за погодженням сторін. Термін  договору оренди не може бути меншим, ніж п'ять років, якщо орендар не пропонує менший термін.7.10.6. У  разі  відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну  умов  договору  оренди  протягом  одного  місяця  після закінчення  терміну дії договору він вважається продовженим на той самий  термін  і  на  тих  самих  умовах,  які  були   передбачені договором.7.10.7.  Після  закінчення  терміну  договору оренди орендар, який належним   чином   виконував  свої  обов'язки  за  договором,  має переважне  право,  за  інших  рівних умов, на укладення договору оренди  на  новий  термін,  крім  випадків,  якщо орендоване майно необхідне  для потреб його власника. У разі якщо власник має намір використовувати  зазначене  майно  для власних потреб, він повинен письмово  попередити  про це орендаря не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну договору.

 1. Суборенда.

8.1. Передача в суборенду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів забороняється.

8.2. Орендар має право передавати в суборенду нерухоме та інше окреме індивідуально визначене орендоване майно лише за письмовою згодою орендодавця. При цьому договір суборенди не може перевищувати терміну дії договору оренди.

8.3. До договору суборенди застосовуються положення про договір оренди.

8.4. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна не може перевищувати розміру орендної плати.

 1. Ремонт об′єкта оренди

9.1. Поточний ремонт майна переданого в оренду, проводиться орендарем за його рахунок.

9.2. Якщо фізичний стан об′єкта оренди незадовільний і це перешкоджає його використанню відповідно до призначення та умов договору, орендар має право відремонтувати майно за згодою орендодавця в установленому законодавством порядку.

 1. Припинення та розірвання договору оренди

10.1. Одностороння відмова від договору оренди не допускається.

10.2. Договір оренди припиняється у випадках, передбачених статтею 26 Закону України „Про оренду державного та комунального майна”.

10.3. Підставами для ініціювання орендодавцем розірвання договору оренди можуть бути:

- невиконання або неповне виконання умов договору;

- виникнення тримісячної заборгованості із сплати орендарем орендної плати.

10.4. У разі розірвання договору оренди, закінчення терміну його дії та відмови від його продовження орендар зобов’язаний повернути орендодавцю об’єкт оренди на умовах, зазначених у договорі оренди. Якщо орендар допустив погіршення стану орендованого майна або його загибель, він повинен відшкодувати балансоутримувачу збитки.

10.5. Після закінчення терміну дії договору оренди, орендар сплачує за користування об′єктом оренди до дня підписання акту приймання-передачі такого об′єкта орендодавцю.

 1. Контроль за використанням майна, переданого в оренду

11.1. Контроль за виконанням умов договорів оренди, наявністю, станом, напрямами та ефективністю використання майна, переданого в оренду згідно договору, вчасною передачею майна, повним і своєчасним сплаченням орендної плати, сплати за землю та укладенням договорів з організаціями, які надають комунальні послуги, покладається на Вовчанську міську раду.

11.2. Орендарі зобов’язані щомісячно інформувати орендодавця щодо виконання ними умов договорів оренди, зокрема, за повнотою і своєчасною сплатою орендної плати та в разі зміни банківських реквізитів, централізована бухгалтерію міської ради щомісячно здійснює аналіз стану розрахунків з орендної плати для вжиття відповідних заходів.

11.3. Інші, не врегульовані цим порядком питання, вирішуються відповідно до норм діючого законодавства України.

ІІ. Порядок продажу (відчуження) об’єктів комунальної власності
територіальної громади м. Вовчанська.

1.Визначення термінів:

- об’єкти комунальної власності (далі-майно)- матеріальні цінності, які відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами), а саме: будівлі, споруди, їх частини, автомобілі, устаткування. .
- продаж ( відчуження) майна-передача права власності на комунальне майно, що є комунальною власністю територіальної громади м. Вовчанська, управління яким здійснює міська рада, чи перебуває в оперативному управлінні або господарському віданні комунальних підприємств, іншим юридичним чи фізичним особам за процедурами та у спосіб, що передбачені цим Положенням;
- оцінка майна - процес визначення його вартості за процедурою, встановленою нормативно-правовимиактами з оцінки майна;
- конкурс - спосіб продажу майна, за яким право власності на майно набуває той учасник торгів, який запропонує найкраще поєднання ціни придбання та інших умов подальшого використання майна відповідно до критеріїв, оголошених до початку конкурсу або за рівних умов- найвищу ціну;
-початкова вартість продажу- визначена шляхом проведення незалежної експертної оцінки вартість, з якої починається продаж майна;
-організатор конкурсу- конкурсна комісія, затверджена рішенням виконавчого комітету Вовчанської міської ради, на яку покладено організацію, забезпечення виконання та контроль за виконанням всього комплексу робіт з підготовки та проведення конкурсу;
- покупець- юридична або фізична особа;
- фіксовані умови конкурсу- вичерпний перелік зобов’язань, які є однаковими і незмінними для всіх учасників та публікуються в інформаційному повідомленні;
- конкурс за принципом аукціону – публічний продаж матеріальних цінностей, які відповідно до чинного законодавства віднесені до основних засобів (фондів).

Терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються у значенні, наведеному в актах законодавства, що регулюють питання правового режиму власності відповідного майна та питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.
2. Підготовка до проведення продажу (відчуження) комунального майна.

Набуття права на купівлю майна відбувається шляхом його передачі переможцю конкурсу .

Конкурс на право купівлі майна полягає у визначенні покупця, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об’єкта та найбільшу плату.

Право участі в конкурсі мають фізичні, юридичні особи та фізичні особи — підприємці, які можуть згідно законодавства бути покупцями комунального майна.

Конкурсом вважається конкурентний спосіб набуття права на купівлю майна, за яким переможцем визначається учасник конкурсу, який за письмовим зобов’язанням сплачує найбільшу ціну за набуття права власності на майно, запропонує кращу пропозицію.

Конкурс може проводитись за такими умовами (критеріями визначення переможців):

-         умови утримання та експлуатації об’єкта продажу, благоустрою прилеглої території;

-         пропозиції з використання об’єкта купівлі утримання вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта;

-         здійснення певних видів ремонтних робіт;

-         умова відшкодування всіх витрат, пов’язаних з підготовкою об’єкта до проведення конкурсу, оголошенням конкурсу, укладанням та нотаріальним посвідченням договору купівлі — продажу, незалежної оцінки об’єкта купівлі її рецензування;

Конкурс може також передбачати інші умови, запропоновані конкурсною комісією.

Конкурс оголошується за ініціативою міської ради далі (Продавець).

Оголошення про конкурс публікується в газеті «Хлібороб» не пізніше як за 15 календарних днів до проведення конкурсу.

Повідомлення про оголошення конкурсу може містити такі відомості:

-         назву та місцезнаходження об’єкта купівлі — продажу;

-         дату, час та місце проведення конкурсу;

-         кінцевий термін та місце прийняття заяв на участь у конкурсі;

-         початкову мінімальну  вартість об”єкту продажу;

-         перелік документів, які повинен подати учасник конкурсу;

-         іншу необхідну інформацію.

Усі дії щодо подання заяви на участь у конкурсі виконуються безпосередньо заявником – учасником конкурсу або його уповноваженим представником.

При поданні заяви заявник – учасник конкурсу або його уповноважений представник пред’являє документ, що засвідчує його особу, нотаріально засвідчену довіреність, що посвідчує право уповноваженого представника  на виконання дій, передбачених цим положенням.

Для участі у конкурсі заявник – учасник конкурсу або його уповноважений представник подають до конкурсної комісії заяву .

Крім того учасники подають до конкурсної комісії такі документи:

Фізичні особи та фізичні особи-підприємці:

-         копію свідоцтва про державну реєстрацію ( при потребі);

-         копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи — підприємця;

Юридичні особи:

-        нотаріально посвідчені копії установчих документів;

-         бізнес – пропозицію, що має містити  зустрічні пропозиції щодо  виконання умов конкурсу, збереження цільового призначення об’єкта.

Документи подаються у конверті, в окремому конверті подається конкурсна пропозиція, конверт завірений на місці склейки конверта печаткою чи підписом заявника. Конверт відкривається виключно на засіданні конкурсної комісії під час проведення конкурсу в присутності учасників конкурсу, які письмово підтверджують, що конверти не ушкоджені або за наявності їх письмової згоди у разі  відсутності заявника або його уповноваженої особи.

Відомості про учасників конкурсу, їх кількість та пропозиції учасників не підлягають розголошенню до початку конкурсу.

У разі надходження на конкурс пропозиції лише від одного учасника конкурсна комісія може прийняти рішення про продаж йому об”єкта без конкурсу.

Якщо у визначений цим положенням термін не зареєстровано жодного учасника конкурсу, конкурс визнається таким, що не відбувся. У цьому випадку конкурсна комісія:

-         приймає рішення про проведення нового конкурсу;

-         має право змінити умови конкурсу.

Для проведення конкурсів Продавцем утворюється конкурсна комісія, до складу якої входять представники продавця, виконавчого комітету міської ради, депутатів міської ради. Комісія утворюється загальною кількість від  5 до 7 осіб.

Основними завданнями та функціями комісії є:

-         розгляд пропозицій учасників конкурсу;

-         визначення умов та терміну проведення конкурсу;

-         визначення переможця конкурсу;

-         складання протоколів.

Комісія визначає переможця конкурсу за критеріями, встановленими умовами конкурсу, відповідно до цього положення.

Керує діяльністю комісії та організовує її роботу голова комісії, який призначається з числа представників Продавця.

Голова комісії в межах своєї компетенції:

-         скликає засідання комісії;

-         головує на засіданнях;

-         організовує підготовку документів на розгляд комісії.

Голова комісії має вирішальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися навпіл.

Секретар комісії:

-         організовує підготовку матеріалів на засідання конкурсної комісії;

-         готує протоколи засідань конкурсної комісії.

Засідання комісії є правомочними за умови участі в ньому не менше 2/3 усіх членів комісії.

Рішення про визначення переможця конкурсу приймається в разі згоди більшості з числа присутніх членів комісії на засіданні.

Після закінчення засідання комісії складається протокол, в якому зазначаються відомості про учасників, пропозиції учасників, обґрунтування рішення про визначення переможця. Протокол підписується усіма присутніми членами конкурсної комісії.

Комісія під час своєї діяльності має право звертатися за консультаціями  до спеціалістів виконавчого комітету міської ради, .

Склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

       Комерційний конкурс проводиться за кожним об’єктом продажу окремо на відкритому засіданні за участю усіх учасників конкурсу або їх представників.

Головуючий на засіданні до розкриття конвертів з пропозиціями оголошує  умови конкурсу.

Головуючий на засіданні після оголошення умов конкурсу розкриває конверти та оголошує пропозиції, подані учасниками конкурсу.

До конкурсу допускаються ті учасники, пропозиції яких дорівнюють або перевищують розмір початкової ціни об’єкта.

Переможцем конкурсу вважається той учасник, який надав під час засідання найбільшу  пропозицію.

Після закінчення конкурсу за відповідним об’єктом продажу головуючий на засіданні конкурсної комісії оголошує про переможця конкурсу та викликає його для підписання протоколу, який ведеться під час конкурсу. У разі, коли переможець відмовився підписати протокол засідання конкурсної комісії, переможцем визнається той учасник конкурсу, який подав пропозицію, найближчу за розміром до пропозиції попереднього переможця конкурсу.

Учасник конкурсу, який став переможцем, але відмовився від підписання протоколу конкурсу, позбавляється права на подальшу участь у конкурсі, у тому числі у повторному конкурсі на цей об’єкт продажу.

Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який має містити такі відомості щодо кожного об’єкта продажу: реквізити об’єкта продажу; умови конкурсу; відомості про учасників конкурсу; розмір письмових пропозицій; розмір  пропозицій; розмір пропозиції переможця конкурсу; реквізити переможця конкурсу.

Переможець конкурсу підписує протокол одразу після закінчення конкурсу за відповідним об’єктом продажу.

Всі члени конкурсної комісії, присутні на засіданні, підписують протокол у день засідання, після закінчення конкурсів за всіма об’єктами продажу, що винесені на конкурс. Підписаний протокол у тижневий термін після засідання комісії подається на затвердження до виконавчого комітету міської ради.   Затверджений протокол засідання конкурсної комісії є підставою для укладання договору купівлі- продажу майна.

У разі відмови переможця конкурсу укласти договір купівлі — продажу майна результати конкурсу визнаються недійсними, а відповідний об’єкт продажу повторно виноситься на конкурс.

Право користування об’єктом продажу виникає після укладення договору купівлі -  продажу.

Результати конкурсу, а також усі рішення, дії або бездіяльність органу місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадян та юридичних осіб, пов’язані з проведенням конкурсу, можуть бути оскаржені в суді відповідно до чинного законодавства.

Незалежна експертна оцінка майна, яке пропонується до відчуження, проводиться суб’єктами оціночної діяльності , суб’єктами господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
Після проведення незалежної оцінки комунального майна, суб’єкту господарювання забороняється здійснювати будь-які дії щодо об’єкта відчуження, які можуть привести до зміни його вартості.
Замовником оцінки майна, що пропонується для відчуження, є виконавчий комітет міської ради.
При цьому, у разі відчуження майна, витрати, понесені балансоутримувачами майна по проведенню оцінки, відшкодовуються покупцем, що передбачається в умовах продажу об’єкта та у відповідному договорікупівлі-продажу. Голова комісії в межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях, дає доручення членам комісії, організовує підготовку матеріалів на розгляд.
Голова комісії ознайомлює членів комісії з функціями, правами і порядком роботи комісії та обов’язками її членів відповідно до цього Положення.
На першому засіданні комісії зі складу її членів призначається відповідальний секретар, який організовує підготовку матеріалів для розгляду комісією, забезпечує виконання доручень голови, інформує всіх членів комісії про дату, час і місце проведення її засідання (повідомлення можуть надсилатися поштою, факсом, електронною поштою), здійснює ведення, оформлення протоколів, в т.ч. подання на затвердження виконавчому комітету Вовчанської міської ради протоколу засідання комісії з продажу комунального майна.
Члени комісії не можуть перебувати у майнових та немайнових відносинах з учасниками конкурсу, не мають права самостійно вести переговори щодо умов конкурсу з його учасниками.
Члени комісії не мають права розголошувати інформацію про склад комісії, учасників конкурсу, їх кількість та зміст пропозицій, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
Конкурсна комісія розглядає заяви та пропозиції претендентів на участь у конкурсі, веде протокол засідання комісії та забезпечує конфіденційність зберігання поданих документів.
Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх членів комісії.
Голова конкурсної комісії має ухвальний голос у випадку, якщо при прийняті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.
Кошти, одержані внаслідок відчуження комунального майна, спрямовуються відповідно до вимог чинного законодавства України до місцевого бюджету .

 1. Відчуження об’єктів комунальної власності

.3.1. Продаж об’єктів комунальної власності за конкурсом, полягає у передачі права власності покупцю, який запропонував найкраще поєднання ціни придбання та умови подальшої експлуатації об’єкта або за рівних умов — найвищу ціну.
3.2. Пропозиції учасників конкурсу надаються до конкурсної комісії в запечатаних конвертах з написом «На конкурс». До дати проведення конкурсу пропозиції зберігаються у голови конкурсної комісії.
3.2.3 Конкурс проводиться в два етапи, перший етап- розгляд наданих до конкурсу документів, другий етап- розгляд конкурсних пропозицій.
3.2.4. У разі надходження однієї пропозиції конкурс не проводиться і комісія приймає протокольне рішення про визнання конкурсанта переможцем та винесення на розгляд  виконавчого комітету міської ради питання про продаж комунального майна. При цьому вартість майна не може бути меншою ніж вартість, визначена незалежною експертною оцінкою з врахуванням індексу інфляції на день проведення конкурсу.
3.2.5. Після закінчення засідання конкурсною комісією складається протокол, в якому зазначаються такі відомості:
-умови конкурсу;
-пропозиції учасників конкурсу;
-обгрунтування вибору переможця конкурсу;
-відомості про учасників конкурсу.
Протокол підписується всіма членами конкурсної комісії та в триденний строк з дня проведення конкурсу надається до виконавчого комітету Вовчанської міської ради.
Результати конкурсу затверджується на черговому засіданні виконавчого комітету Вовчанської міської ради.

4.Відчуження орендованого комунального майна
4.1. Відчуження орендованого комунального майна здійснюється:
- у разi прийняття рiшення орендодавцем про вiдчуження орендованого комунального майна;
- з ініціативи орендаря та з дозволу Вовчанської міської ради і за умови виконання в повному обсязі орендарем договору оренди (в т.ч. відсутності заборгованості із сплати орендної плати);

4.2. Якщо в результаті розгляду наданої документації, що підтверджує фактичну наявність невід’ємних поліпшень здійснених орендарем за відповідної згоди власника, Вовчанська міська рада  приймає рішення про продаж такого об’єкту на конкурсних (конкурентних) засадах і орендар не стане переможцем аукціону або конкурсу, фактична вартість поліпшень підлягає компенсації у грошовій формі згідно діючого на час здійснення такого відшкодування законодавства.
4.3. У разi якщо орендодавець звертається до орендаря з пропозицiєю щодо вiдчуження орендованого майна, а орендар протягом 30 календарних днів не погоджується на викуп такого майна, орендодавець може запропонувати зазначене майно для продажу на конкурсних (конкурентних) засадах.

 1. Відчуження житлових будинків, (частин будинків та квартир, житлових будинків (частин будинків) та квартир, що набули права комунальної власності за рішенням суду, при визнанні їх відумерлою спадщиною або безхазяйним майном,що є комунальною власністю.
  5.1.Відчуження житлових будинків (частин будинків та квартир , житлових будинків (частин будинків) та квартир, що набули права комунальної власності за рішенням суду, при визнанні їх відумерлою спадщиною або безхазяйним майном і не може бути наданим громадянам, які перебувають на квартирному обліку у виконавчому комітеті міської ради, у зв’язку з невідповідністю його житловим умовам, санітарним та технічним вимогам або потребують капітального ремонту, здійснюється з дозволу Вовчанської міської ради на конкурсних засадах.
  5.2. Оцінка та продаж житлових будинків (частин будинків) та квартир, житлових будинків (частин будинків) та квартир, що набули права комунальної власності за рішенням суду, при визнанні їх відумерлою спадщиною або безхазяйним майном здійснюється з урахуванням нормативно-правових актів з оцінки та відчуження майна.

5.3. Відчуження  майна, що перебуває на праві спільної часткової власності та визнано відумерлою спадщиною на підставі рішення суду.

         Згідно пункту 1 статті 362 Цивільного Кодексу України – у разі продажу частки у праві спільної часткової власності, співвласник має переважне право перед іншими особами на її купівлю за ціною, оголошеною для продажу.

В разі визнання судом  відумерлою спадщиною на частину житлового приміщення, та набуття на неї права власності територіальної громади  Вовчанської міської ради, а  власником іншої частки являється  фізична чи юридична особа,  то зазначені особи, які мають переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності відумерлого майна, що є комунальною власністю, подають до  міської ради заяву щодо продажу цієї частки.

Продавець   повідомляє іншого співвласника (при його наявності) письмово рекомендованим листом з повідомленням про вручення про намір продати свою частку, вказавши ціну та інші умови, на яких він її продає. Ціна продажу об’єкта відчуження визначається на підставі висновків незалежної експертної оцінки, яка проводиться незалежними експертами відповідно до чинного законодавства, в разі продажу частки  – пропорційно частці нерухомого майна, яка буде відчужуватися.
Особа, яка має переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності відумерлого майна, що є комунальною власністю, подає до виконавчого комітету Вовчанської міської ради такі документи:

-  Заяву (в довільній формі), в якій зазначає про намір купити частку;
- Копію документа, що посвідчує особу або її представника;
-  Копію правовстановлюючого документа, який засвідчує право власності зацікавленої особи на іншу сачтку;
-    Копію витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Надання згоди на продаж об’єкта відчуження прямим викупом вирішується виконавчим комітетом міської ради на підставі прийнятого ним рішення.
Право власності переходить до покупця з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі- продажу та його державної реєстрації. Договір купівлі-продажу укладається не пізніше як у десятиденний термін з дня прийняття виконавчим комітетом міської ради рішення про надання згоди на продаж нерухомого майна.
Договір купівлі-продажу об’єкта відчуження має відповідати загальним засадам укладення правочинів, визначених чинним законодавством України.
Договір купівлі-продажу є підставою для сплати коштів за придбане майно.
Покупець зобов’язаний внести зазначені платежі протягом десяти календарних днів (включаючи день оплати через банківську установу) з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі — продажу.
У випадку, якщо Покупець протягом тридцяти календарних днів з дня нотаріального посвідчення договору не розрахувався за об’єкт або відмовився його прийняти, договір може бути розірвано або визнано недійсним на вимогу продавця.
Продавець здійснює у встановленому порядку передачу майна покупцю тільки після повної сплати ним грошових коштів за придбане майно, шляхом оформлення акту приймання — передачі та підписання його уповноваженими представниками сторін за договором.
Одержані внаслідок відчуження житлових будинків (частин будинків) та квартир, житлових будинків (частин будинків) та квартир, що набули права комунальної власності за рішенням суду, при визнанні їх відумерлою спадщиною або безхазяйним майном кошти, зараховуються до місцевого бюджету.

5.4.Спори, що виникають у процесі відчуження комунального майна вирішуються згідно чинного законодавства.

Вовчанський міський голова                                           В.С.Шевченко