Про Вовчанськ Галерея Звернення до головиКонтакти

Вовчанська міська рада

Офіційний сайт Вовчанської міської ради

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Проекти рішень ХLV сесії VII cкликання (Загальні та інші питання)

 

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XLV СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

Від  30 листопада  2018 року                             проект               №   2-VII

 

Про затвердження звіту про  виконання   міського бюджету     за 9 місяців 2018 року

                                 

          Розглянувши на засіданнях постійних депутатських комісій доповідну записку начальника відділу бухгалтерського обліку і господарської діяльності Катасонової Л.М., відповідно до ст. 80 Бюджетного кодексу України та на підставі п.23 ст.26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року по загальному фонду по доходах в сумі 14950,1  тис. грн. ( 106,4% ) в тому числі інша субвенція з районного бюджету на утримання дитячих дошкільних закладів міста та інша субвенція з обласного бюджету на виконання робіт по міні-проектам в сумі  8021,1 тис. грн.; по видатках у сумі21300,3 тис. грн. (93,34%) (додатки 1,3 додаються)
 2. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за перше півріччя 2018 року по спеціальному фонду по доходах в сумі 2111,4 тис. грн.  по видаткам в сумі  1872,5 тис. грн. (додаток 2,3 додається)
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету (голова комісії В.Козлова).

 

                 

 

  Міський голова                                                  В.ШЕВЧЕНКО

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ХLV  СЕСІЯ  VІI СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

30 листопада  2018   року                                                          проект №  3 -VII

 

Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік

 

Розглянувши на засіданнях постійних депутатських комісій питання «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік», відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Визначити на 2018 рік:
 • доходи міського бюджету у сумі 53398,4 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 38780,9 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 14617,5 тис. грн. згідно з додатком № 1 до цього рішення;
 • видатки  міського бюджету у сумі 55485,1 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 30652,5 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 24832,6 тис. грн.
 • Профіцит загального фонду міського бюджету у сумі – 8263,7 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення.;
 • дефіцит спеціального фонду міського бюджету –9392,5 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення.
 1. Затвердити бюджетні призначення коштів міського бюджету на 2018 рік за типовою відомчою, тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, у тому числі по загальному фонду 30652,5 тис. грн. та спеціальному фонду 24832,6 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.
 2. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 20,0 тис. грн.
 3. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти в сумі 636,05 тис. грн.. згідно з додатком № 3 до цього рішення.
 4. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 4 до цього рішення.
 5. Затвердити на 2018 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 0,0 тис. грн.
 6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 1. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 26276,3 тис. грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення.
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міській раді, в особі його керівника, отримувати в управлінні Державної казначейської служби у Вовчанському районі у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. Одержувачам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком № 6 до цього рішення.
 2. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.
 3. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
 4. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.
 5. Розпорядники коштів місцевих бюджетів та одержувачі коштів міського бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих в органах Державної казначейської служби України.

            Зобов'язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням сесії міської ради про міський бюджет, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства.

За наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники та одержувачі бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

 1. Установити, що керівники бюджетних установ, які фінансуються з міського бюджету, утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – в межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.
 2. Встановити, що внесення змін до міського бюджету на 2018 рік здійснюється за рішенням сесії міської ради у випадках передбачених Бюджетним кодексом України. Надати право міському голові у період між сесіями Вовчанської міської ради, за умови погодження з постійною комісією міської ради з питань бюджету, проводити розпорядженням розподіл та перерозподіл коштів міського бюджету, додаткових дотацій, субвенцій із державного бюджету та інших трансфертів, з наступним внесенням змін до рішення про міський бюджет.
 3. Установити, що комунальні підприємства міста  сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу), нормативи відрахувань встановлені рішенням Вовчанської міської ради від 25.09.2008 року № 4.1-V «Про встановлення нормативу відрахувань частини чистого прибутку (доходу) господарськими організаціями комунальної власності та організаціями з часткою комунальної власності».

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2018 році.

Комунальні  підприємства міста подають Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

 1. Надати право голові Вовчанської міської ради укладати договори про міжбюджетні трансферти між міським бюджетом та іншими бюджетами.
 2. Додатки № 1,2,3,4,5,6,7,8 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (В.Козлова).

 

 

 

Міської голова                                                                                  В.ШЕВЧЕНКО

 

 

                                              УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА  МІСЬКА  РАДА ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

  ХLV СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р  І Ш Е Н Н Я

 

Від 30 листопада 2018 року                                            проект    № 4-VІІ

 

 

Звіт Вовчанського міського голови про роботу міської   ради, її виконавчого комітету та здійснення державної регуляторної політикиз жовтня 2017 року по жовтень 2018 року

 

        Розглянувши  на засіданнях постійних депутатських комісій звітВовчанського міського голови про роботу міської   ради, її виконавчого комітету та здійснення державної регуляторної політики, відповідно до п. 13, р.І плану роботи Вовчанської міської ради VIІ скликання на 2018 рік п. 9, ч.1 ст. 26, п.6 ст. 42, п.8 ст. 51, ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Звіт Вовчанського міського голови про роботу міської ради, її виконавчого комітету та здійснення державної регуляторної політики з жовтня 2017 року по жовтень 2018 року взяти до відома (додається).

 

 

 

 

 

 

 Міський   голова                                                                    В.ШЕВЧЕНКО

ЗВІТ

Вовчанського міського голови

про роботу  про роботу міської   ради, її виконавчого комітету та здійснення державної регуляторної політики з жовтня 2017 року по жовтень 2018 року

 

Шановні депутати, шановні присутні!

 

         Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» надаю звіт про діяльність Вовчанської міської ради та її виконавчого комітету у 2018 році.

Протягом року міська рада інтенсивно працювала, знаходила компромісні рішення по виходу з проблемних ситуацій, закріплювала позитивні тенденції у розв’язанні соціальних проблем. Головним завданням, над яким працював депутатський корпус і виконавчий комітет  ради, була максимальна реалізація інтересів міської громади в реальних політичних, економічних та соціальних умовах, у межах Конституції та законів України.

Досвід минулих років довів, що забезпечення життєдіяльності всіх сфер міського господарства, розвитку міста  можливе при одній умові: коли громада та влада дослухаються один до одного й тісно співпрацюють, разом шукають альтернативні шляхи виходу із складного становища. Звітуючи про роботу у 2018 році, хочу подякувати всім, хто разом із міською владою сумлінно працював над вирішенням поставлених завдань, був терплячим і мудрим,  - це і депутати міської ради і члени виконавчого комітету і комунальні підприємства, приватні підприємці, організації, установи, які працюють у місті,  представники громадськості, які продемонстрували активну і дієву позицію у вирішенні питань життєзабезпечення міста Вовчанська.

 

         Міський голова та міська рада сьомого скликання набули повноважень 26 листопада 2015 року.

Загальний склад депутатського корпусу – 26 депутатів, з них:                                                                                          6 депутатів - жіночої статі;

6 депутатів: Соболь В., Рожнов О., Агеєнко В., Куценко С., Самойленко В. та Дудка Л. обирались до складу міської ради в минулих скликаннях.                                                                                                                         Серед складу депутатів сьомого скликання: 2 – працівники галузі охорони здоров’я, 1- працівник галузі освіти, 1- працівник галузі фізкультури та спорту, 6 - працюють на  підприємствах міста, 3 – працівники міських комунальних підприємств, 5 – приватні підприємці, 4 депутата — працюють в установах та організаціях, 1 депутат - тимчасово не працює, 1 – пенсіонер, а 2 депутатських мандата, у зв’язку з виходом із депутатського корпусу у 2017 році депутатів від політичної партії «Соціалісти» Сукачова Ю. та Сукачова М. залишаються вільними.

         Відповідно до ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у Вовчанській міській раді  працює 5 постійних комісій ради:

 • питань економічного і соціального розвитку міста, соціального захисту, медичного обслуговування населення, з гуманітарних питань,  питань молодіжної політики та спорту, засобів масової інформації та зв’язків з громадськими організаціями;
 • з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, місцевого самоврядування;
 • з питань земельних відносин, охорони навколишнього середовища, природних ресурсів та екології;  
 • з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту та зв’язку;
 • з питань бюджету.

До складу 3-х комісій входять по 5 депутатів, а до складу 2-х, а саме з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, місцевого самоврядування та з питань   комунальної  власності, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту та зв’язку – 4.

Всі питання, що  виносились на розгляд сесій попередньо розглядалися на засіданнях постійних депутатських комісій. Протягом звітного періоду було проведено по 15 засідань комісій

Відповідно до ст. 3.1 Регламенту Вовчанської  міської ради депутати зобов’язані відвідувати пленарні засідання сесій та  засідання постійних комісій.

Взяли участь у засіданні всіх комісій  2 депутата, а саме: Козлова В. та Кириченко С.

Були відсутні лише  на одному засіданні 3 депутата: Соболь В, Струкова М.та Шаповалов Л.

Були відсутні більше ніж на 5 засіданнях комісій  6 депутатів: Крушедольський К.(10засідань), Самойленко В.(9 засідань)ДобровінськийА.(7засідань), Василевич П.(7 засідань), Кулаков І.( 7 засідань) та  Кучеренко О.(6 засідань),

Були відсутні більше ніж на 10 засіданнях комісій 3 депутата: Шепеленко Н.(13 засідань) , Білецький Ю.( 12 засідань) та Лисенко О.(12засідань)

У відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту Вовчанської ї міської ради, затвердженого рішенням ІІ пленарного засідання ІІ ( позачергової сесії № 2- VII від 15.12.2015 року),  міська рада працює сесійно.  За звітний термін проведено 15 пленарних засідань, в тому числі, 3 сесії – позачергові.

Взяли участь у роботі всіх пленарних засідань 7 депутатів: Козлова В., Кириченко С., Кучеренко О., Дудка Л., Соболь В., Куценко С., Шаповалов Л.

Був відсутній лише на одному засіданні 1 депутат: Агеєнко В.

Були відсутні більше ніж на п’яти засіданнях сесії: Білецький Ю. (12 засідань), Лисенко О. (12 засідань), Добровінський А. (11 засідань), Шепеленко Н. (9 засідань), Зарубіна А. (8 засідань), Самойленко В. (6 засідань), Кулаков І. (6 засідань).

Не брав участі в жодному засіданні сесії – 0 депутатів.

На розгляд депутатів виносилося 545 питань, при цьому, з 513 питань було прийнято позитивні рішення, а з 32 питань, з яких 11 - земельні питання,  рішення не прийнято.

Найбільша кількість питань, що розглядалися на сесіях це земельні питання - 349, питання фінансового характеру (52 рішення), житлово-комунальні питання (19 рішень), питання розвитку економіки, стратегії розвитку та інвестицій (48 рішення) та інші.                                                                                                                                                                                   

У 2018 році міська рада працювала над реалізацією 11 міських Програм,  з яких 8 програм а саме: Програма «Проведення громадських робіт на території Вовчанської міської ради», Природоохоронна програма, Програма «Використання коштів резервного фонду міського бюджету», Програма «Соціальний захист та соціальне забезпечення населення м. Вовчанська», Культурно-мистецьких заходів, Програма безоплатного перевезення  учнів шкіл міста Вовчанська, було прийнято на 2018 рік,а до 3-х – довготривалих було внесено доповнення, зокрема: до Програми розвитку фізичної культури і спорту у місті Вовчанськ, Харківської області на 2016-2020 роки, до Програми поводження з безпритульними та домашніми тваринами в місті Вовчанську на 2016-2022 роки, до Програми Безпечне місто на 2016-2022 роки на 2018 рік.

Депутатами міської ради було розроблено та запропоновано на розгляд сесії 3 проекта рішень, із яких прийнято - 1, один проект рішення депутати не підтримали, а один - відправили на доопрацювання.

На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядження  міського голови  про скликання сесії  та проекти рішень міської ради та інших нормативних актів попередньо публікуються на офіційному сайті міської ради.

Відповідно до вимог статті 16 Закону України Про статус депутатів  місцевих рад» та Планів роботи міської ради на 2017 та 2018 роки у листопаді 2017 року та у червні 2018 року депутатами міської ради було проведено звіти про свою діяльність перед виборцями, закріплених за ними округів.

Під час проведення звітів виборці зверталися до депутатів та до міської ради з зауваженнями, пропозиціями та дорученнями. Всього поступило 84 питання, що стосуються:

 • ремонту доріг та облаштування тротуарів – 22 питання;
 • благоустрою міста - 41 питання;
 • відновлення вуличного освітлення – 3 питання;
 • встановлення дитячих ігрових майданчиків – 2 питання;
 • ліквідації сміттєзвалищ – 1 питання;
 • відновлення водостічних канав та встановлення каналізаційних люків -1 питання;
 • водопостачання – 6 питань;
 • впорядкування роботи маршрутного автотранспорту - 1 питання;
 • сприяння у заміні аварійних електроопор- 1 питання;
 • сприяння у відновленні роботи радіоточок- 6 питань.

Всі проблемні питання, міською радою було узагальнено та передано на виконання до КП «Вовчанськ» та відділу благоустрою міста, які станом на перше число кожного місяця інформують міську раду про хід їх виконання. Надана інформація оприлюднюється на офіційному сайті міської ради.

За даний період до міської ради поступило 38 депутатських звернень, які стосуються в основному питань життєзабезпечення міста.  

З метою забезпечення дієвого контролю за виконанням міського бюджету, ефективністю використання бюджетних коштів, на пленарних засіданнях ради, розглядалися звіти про виконання міського бюджету за 2017 рік та І півріччя 2018року.

Також, на пленарних засіданнях міської ради заслуховувалися звіти міського голови  про виконання Програми  економічного та соціального розвитку  міста Вовчанська на 2016 – 2022 роки за 2017 рік та  звіти директора КП «Вовчанськ» Дедещенка Ю., директора КП «Вовчанські очисні споруди» Кириченка С. та начальника Вовчанського відділу благоустрою міста  про роботу комунальних  підприємств та відділу за І півріччя 2018 року та хід підготовки до роботи в осінньо–зимовий період, а перед початком розгляду питань порядку денного кожної сесії міський голова інформує депутатів про основні питання над якими працювала міська рада в міжсесійний період.

Рішення міської ради та виконавчого комітету, протоколи засідань постійних комісій міської ради, протоколи пленарних засідань міської ради оприлюднюються на офіційному сайті міської ради. В день проведення пленарного засідання оприлюднюються результати поіменного голосування депутатів міської ради.

Відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та «Положення про помічників - консультантів депутатів Вовчанської міської ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата Вовчанської  міської ради» в міській раді зареєстровано та діють 14 помічників –консультантів депутатів.

 

Виконавчим органом міської ради є виконавчий комітет, робота якого спрямована на здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах діючого законодавства України. Вона націлена на розв’язання повсякденних проблем мешканців нашої громади і стосується кожного із нас.

 

         Робота виконавчого комітету за звітній період була направлена на виконання повноважень, наданих виконкому згідно ст.ст.27-41 Глави 2 «Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про звернення громадян», Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про доступ до публічної інформації», інших законодавчих актів, а також на виконання «Програми

економічного та соціального розвитку міста Вовчанська на 2016-2022 роки».

         За звітний період, робота виконкому була націлена на виконання власних рішень, на реалізацію прийнятих програм, що стосувалися міста, формування та виконання бюджету міської ради, залучення додаткових фінансових ресурсів до міського бюджету, забезпечення мешканців міста комунальними послугами, забезпечення створення гідних умов життя і праці територіальної громади, підвищення якості життя мешканців міста, розвиток виробничого потенціалу, забезпечення пріоритету прав і безпечної життєдіяльності людини, розвиток соціальної сфери, культури і духовності.

         Принципи та порядок діяльності виконавчого комітету міської ради визначені Регламентом, який затверджений рішенням ради від 26.05.2017 № 3-VІІ.

         Для того, щоб діяльність виконавчого комітету була ефективною і результативною, необхідна чітка організація його роботи в межах чинного законодавства. Для здійснення своїх функцій більш ефективно і цілеспрямовано, складаються і затверджуються піврічні плани роботи виконавчого комітету. При складанні планів ми намагалися розставляти всі

важливі питання в чіткій послідовності їх виконання, досягти злагодженої роботи виконкому.

Приймалися рішення із наступних питань:

Про погодження плану роботи КП «Вовчанські очисні споруди» на 2018 рік.

Про діяльність комунальних підприємств міста Вовчанська у 2017 році.

Про стан роботи апарату Вовчанської міської ради із зверненнями громадян.

Про організаційні заходи щодо запобігання надзвичайних ситуацій під час весняного паводку 2018 року.

Про виконання Програми соціально – економічного розвитку міста Вовчанська на 2016 – 2022 роки за 2017 рік.

Про виконання міського бюджету за 2017рік.

Про стан контролю за виконанням вимог Правил благоустрою міста Вовчанська та села Плетенівка, забезпечення в них чистоти та належного санітарного стану.

Про стан захворюваності населення в м.Вовчанську, в тому числі і дітей, на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції.

Про затвердження заходів двомісячника “За чисте довкілля 2018 року”.

Про стан роботи щодо військовозобов’язаних та призову молоді до служби в лавах Збройних сил України.

Про підготовку до оздоровлення дітей дошкільних навчальних закладів міста в 2018 році.

Про затвердження Плану організаційних заходів щодо відзначення у 2018 році Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Про підсумки опалювального сезону 2017 – 2018 років в м. Вовчанську.

Про закріплення території обслуговування за дошкільними навчальними закладами міста Вовчанська.

Про закріплення території обслуговування за загальноосвітніми школами міста Вовчанська.

Про підсумки проведення двомісячника «За чисте довкілля» у 2018 році.

Про затвердження заходів та складу комісії по підготовці комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років.

Про проведення ефективних косметичних ремонтів в приміщеннях дошкільних навчальних закладів міста Вовчанська.

Про стан санітарно-епідеміологічного благополуччя в м. Вовчанську.

Про визначення кандидатур на розміщення портретів та відомостей про кращих громадян міста на дошці пошани «Ними пишається місто».

Про стан безпеки дорожнього руху в місті Вовчанську.

Про роботу з питань соціального захисту малозабезпечених сімей та призначення державних соціальних допомог мешканцям м. Вовчанська.

Про діяльність ОСББ «Вовчанськжитлосервіс».

Про здійснення контролю за стихійною торгівлею у місті Вовчанську.

Про стан роботи апарату Вовчанської міської ради із зверненнями громадян та контрольними документами у І півріччі 2018 року.

Про виконання дохідної та видаткової частини міського бюджету за І півріччя 2018року.

Про підготовку житлового фонду та підприємств комунального господарства міста до опалювального сезону (перевірка систем теплопостачання, водопостачання та водовідведення)

Про підготовку дитячих дошкільних навчальних закладів міста до роботи в осіннє-зимовий період 2018-2019рр.

Про здійснення контролю за стихійною торгівлею у місті Вовчанську.

Про санітарне очищення та благоустрій міста Вовчанська та с Плетенівка.

Про підготовку бюджетного запиту.

Про затвердження черговості вулиць, що підлягають механічному прибиранню КП «Вовчанськ» від снігових заносів та ожеледиці в осінньо-зимовий період 2018-2019 років.

Про стан забезпечення утримання в належному стані місць захоронень.

Про хід проведення реконструкції вуличного освітлення у місті Вовчанську та с. Плетенівка.

Про перевірку вентиляційних каналів у квартирах багатоповерхових будинків та паспорти готовності до осінньо-зимового періоду 2018-2019 рр.

Про стан забезпечення сільгосппродуктами, та організацію якісного харчування у дошкільних навчальних закладів міста.

Про діяльність Вовчанського ВП ГУНП України в Харківській області щодо забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян на території Вовчанської міської громади.

Про погодження планів роботи комунальних підприємств міста на 2018 рік.

Про погодження плану роботи комунального підприємства «Вовчанськ» на 2018 рік.

Про погодження плану роботи Вовчанського  відділу благоустрою міста на 2018 рік.

Про стан утримання доріг в м. Вовчанську та с. Плетенівка у зимовий період.

Про соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в місті Вовчанську.

Про затвердження плану роботи виконавчого комітету на 2018 рік.

Про встановлення батьківської плати.

 

Про встановлення плати за обіди працівникам дошкільних навчальних закладів міста.

Про соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в місті Вовчанську.

Про роботу комісій, створених при виконавчому комітеті Вовчанської міської ради.

         Крім того, на засіданнях виконкому розглядалися питання постановки на квартиру чергу для поліпшення житлових умов. Приймалися рішення про оформлення права власності на об'єкти нерухомого майна незалежно від форм власності, затверджувалась проектно-кошторисна документація, присвоювалися поштові адреси. Надавалися дозволи на підключення до центральної мережі водопостачання та водовідведення. Розглядалися питання виділення коштів на проведення різноманітних заходів, та приймалися інші рішення.

         На 13 засіданнях виконавчого комітету прийнято 296 рішень. Проекти та відповідні рішення виконавчого комітету, які входять до категорії публічних, згідно Закону України “Про публічну інформацію”, оприлюднюються в мережі Інтернет на офіційному сайті Вовчанської міської ради. Рішення виконавчого комітету, вчасно доводяться до відома заявника та направляються відповідним органам та особам, які здійснюють контроль за їх виконанням.

 

         Відповідно до наданих повноважень, міським головою протягом звітного періоду видавались розпорядження з основної діяльності, які стосувались поточної організації роботи виконкому та його структурних підрозділів, фінансових та інших питань. За звітний період видано 9 розпорядження з основної діяльності. Для документального забезпечення проходження служби в органах місцевого самоврядування міським головою видано 146 розпоряджень з особового складу.

 

         Керуючий справами виконавчого комітету забезпечує організаційну діяльність виконавчого комітету, здійснює організаційно – технічне забезпечення засідань виконкому та інших заходів.

         Забезпечує контроль за дотриманням вимог Закону України «Про звернення громадян», тримає на контролі своєчасний розгляд отриманих пропозицій, заяв та скарг громадян, у разі необхідності, розробляє по ним заходи.

         Відповідає за розробку планів роботи виконкому, організацію діловодства у виконкомі, оформлення документації виконкому на постійне збереження та передачу до архіву, кадрове забезпечення (прийом на роботу, звільнення, записи і збереження трудових книжок, оформлення особових справ, зберігання декларацій).

 За звітний період на адресу Вовчанської міської ради надійшло 1422 звернень громадян, з усієї кількості звернень 1333 надійшли поштою, 19 під час особистого прийому у міського голови,63 - через органи влади,7 - через засоби масової інформації. У тому числі:- 1376 первинних, 7- повторних, 0-дублетних, 4 – неодноразових, 35 - масових.

У своїх зверненнях громадяни порушували питання щодо:

 • житлової політики - 125 ,
 • аграрної політики і земельних відносин - 405;

 - промислової політики – 20;

 • комунального господарства - 163;
 • соціального захисту – 122;
 • транспорту і зв’язку – 21;

 - охорони здоров’я – 121;

 - діяльності об’єднань громадян, релігії та міжконфесійних відносин - 8;

-  сім’ї, дітей та молоді – 15;

 - праці і заробітної плати – 7;

- інших питань -415.

1346 - порушених у зверненнях питань було вирішено позитивно, по 32 питаннях громадянам були надані роз’яснення, 8- відмовлено у задоволенні, 8 звернень переслані за належністю, 5 - звернення, що не підлягає розгляду та 23 чекають відповіді.

         Загальна організація діловодства здійснюється провідним спеціалістом міської ради з питань звернення громадян та діловодства Подольською Д.М., згідно Інструкції з діловодства за зверненнями громадян.

 

Спеціалістами Вовчанської міської ради з питань реєстрації та зняття з реєстраційного обліку за звітний період зареєстровано 891 осіб, знято з реєстраційного обліку – 1017 осіб, поставлено на військовий облік – 284 особи, видано довідок про реєстрацію місця проживання – 552, відправлено повідомлень в інші відділи реєстрації – 173, виконано повідомлень з інших відділів – 199, оформлено протоколів та попереджень – 168, відділи на запити до відділу ДРВ – 26, оформлено адресних карток та карток реєстрації особи – 2287.

         Відповідальними працівниками виконавчого апарату міської ради за звітний період надано 6495 довідок, з них: 5470 довідки про склад сім'ї, 1009 довідок про наявність земельних ділянок, 14 довідок-характеристик на громадян та 2 акти обстеження житлово-побутових умов.

 

         При виконавчому комітеті Вовчанської міської ради діє адміністративна комісія. Свою роботу комісія здійснює в межах діючого законодавства шляхом проведення засідань, на яких розглядаються матеріали, подані від правоохоронних органів міста та складені інспекторами Вовчанського відділу благоустрою міста.

         За 10 місяців поточного року проведено 12 засідань адміністративної комісії на яких розглянуто 15 справ, а саме:

 • порушення правил благоустрою території міста (ст.152) – 9 справ;
 • куріння тютюнових у заборонених місцях (ст. 1751) – 1 справа;
 • несвоєчасна реєстрація народження дитини (ст.212-1ч.2) – 5 справ;

 

За допущені адміністративні правопорушення були накладені штрафи на суму 4,2 тис.грн., сплачено 2,8 тис.грн. По 5 громадянам на 1,4 тис.грн. матеріали передані на примусове стягнення у виконавчу службу,  по 5 постановам винесено попередження.

 

При виконавчому комітеті Вовчанської міської ради працює житлова комісія в складі 7 осіб, очолює її заступник міського голови Бондаренко Л.М. До складу житлової комісії входять представники апарату міської ради, завідувач сектору містобудування, архітектури та інфраструктури Вовчанської районної державної адміністрації, завідуюч Вовчанської міжрайонної філії ДУ "ХОЛЦДСЕСУ" та технік КП «Вовчанське БТІ».

Склад комісії, згідно з діючим законодавством України, затверджений рішенням сесії Вовчанської міської ради на першому засіданні нового скликання і діє протягом строку його повноважень. Засідання комісії скликається у відповідності з наявністю заяв, які надійшли на розгляд комісії.

Для кворуму необхідна присутність не менше половини її членів, всі питання в комісії вирішуються більшістю голосів і оформляються актом. В  своїй роботі житлова комісія керується Конституцією України, Житловим кодексом Української РСР, який набрав чинності з 01 січня 1984 року, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законодавчими актами.

Комісія готує свої пропозиції на розгляд засідання виконавчого комітету міської ради. Пропозиції комісії мають характер рекомендацій, але її участь у розгляді відповідних питань є обов’язковою. За результатами розгляду пропозицій житлової комісії на засіданні виконкому приймається рішення.

За 10 місяців 2018 року житловою комісією проведено 13 засідань. Розглянуто 10 заяв щодо обстежень житлових умов громадян, дотримання правил утримання тварин та птиці, дотримання санітарних норм. За результатами складено 10 актів, 10 протоколів. Всі акти та протоколи затверджені рішенням виконавчого комітету міської ради.

 

При виконавчому комітеті Вовчанської міської ради працює комісія по земельним спорам, комісія в складі 6 осіб, очолює її заступник міського голови Бондаренко Л.М. До складу комісії по земельним спорам входять представники апарату міської ради, завідувач сектору містобудування та архітектури Вовчанської районної державної адміністрації, та начальник КП «Вовчанське БТІ».

Склад комісії, згідно з діючим законодавством України, затверджений рішенням сесії Вовчанської міської ради на першому засіданні нового скликання і діє протягом строку його повноважень. Засідання комісії скликається у відповідності з наявністю заяв, які надійшли на розгляд комісії.

Для кворуму необхідна присутність не менше половини її членів, всі питання в комісії вирішуються більшістю голосів і оформляються протоколом. В своїй роботі комісія керується ст-ст. 158-160 Земельного кодексу України та іншими нормативними документами з цього питання, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законодавчими актами.

Комісія готує свої пропозиції на розгляд засідання виконавчого комітету міської ради. Пропозиції комісії мають характер рекомендацій, але її участь у розгляді відповідних питань є обов’язковою. За результатами розгляду пропозицій комісії на засіданні виконкому приймається рішення.

За звітний період до Вовчанської міської ради надійшло 11 звернень від громадян по вирішенню земельних спорів.

         Для розгляду даних звернень було здійснено 7 виїздів комісії по вирішенню земельних спорів.

         За результатами виїздів:

         - 2 питання було вирішено по суті, громадяни дійшли згоди та порозуміння і відкликали заяви;

         - 1 громадянці  надіслано листа з наданням роз’яснень;

         - 8 звернень розглянуто та складено протоколи, які були затверджені рішеннями виконавчого комітету Вовчанської міської ради.

 

Проведено засідання опікунської ради при виконавчому комітеті (голова Мурашко А.С.) з питань щорічного звіту опікунів над недієздатними особами про використання отриманих державних допомог, на якому заслухано 3 особи.

         Працівники виконавчого апарату міської ради уважно ставляться до вивчення звернень громадян, застосовують всі можливості для вирішення питань та вживають відповідних заходів для усунення в подальшому причин, що породжують заяви та скарги.

 

Відповідно до рішення виконавчого комітету № 5 від 22.02.2018 року в місті Вовчанську оголошено проведення щорічної Всеукраїнської акції з благоустрою міста «За чисте довкілля», за кожним підприємством, установою, організацією та приватними підприємцями для наведення чистоти та порядку

закріплені території.

         З початку проведення акції в місті проведена наступна  робота:

 1. Силами КП «Вовчанськ»:

- видалена поросль на кладовищах міста 495 кв.м., приведені в належний вигляд 18 могил невідомим солдатам, упорядкована частина покинутих могил. Прибрані стихійні сміттєзвалища з 6 кладовищ, вивезено 206                                                                                                                                   куб. м. сміття. Дана робота продовжується і на даний час.

- проведено прибирання від намивів піску проїжджої частини вул. Соборна, Рубіжанське шосе, Короленко, Колокольцова. Загальною протяжністю 9560 п.м. Очищено мости та підходи до них площею 1277кв.м.;

- проведені роботи по покосу трави в парку ім. Горького, 40 років Перемоги та проведені роботи з косіння узбіччя вул.Соборна, Рубіжанське шосе, Гагаріна, Шевченка.;

- повністю проведені роботи з косіння трави в парку 60 років Перемоги та біля пам’ятнику в с. Плетенівка;

- прибрано 12 стихійних сміттєзвалища на території міста. Вивезено 194 куб. м.  сміття;

- проведено очистку 1382 п. м. водовідвідних канав в місті;

- висаджено насіння квітів  та розсади на  квітниках площею 780 кв. м., проводиться догляд;

- проведено планування ґрунтових доріг протяжністю  26 км;

- проведено ремонт 23 дитячих майданчиків;

- студентами Вовчанського медичного коледжу та Вовчанського технікуму ХНТУСГ ім. П.Василенка проведені рейди по  прибиранню берега річки Вовча (12800 кв.м). Вивезено сміття 26 куб.м.

2.Під час проведення в місті Всеукраїнської акції підприємствами, установами, організаціями та громадянами прибрані прилеглі та закріплені території.

3.Підприємствами та організаціями, за якими рішенням виконкому закріплені місця поховання та місця відзнаки пам'яті героям на території міста проведені заходи щодо приведення їх в належний стан.

4.Підприємствами та організаціями міста також проводилися роботи по видаленню порослі в сквері по вул. Набережна.

 

 

            Відділ бухгалтерського обліку і господарської діяльності виконавчого комітету Вовчанської міської ради  є самостійним структурним підрозділом міської ради, який у своїй роботі керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими актами законодавства, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, рішеннями сесій Вовчанської міської ради, розпорядженнями міського голови, та виконує наступні функції та завдання: 

1) планування, формування міського бюджету в розрізі надходжень та видатків, контроль за виконанням міського бюджету, здійснення аналізу результатів виконання дохідної та видаткової частин міського бюджету, складання відповідної документації (кошторисів, лімітних довідок, планів асигнувань, помісячних розписів, щорічних бюджетних запитів та змін до них тощо);

 

2) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності міської ради та дошкільних навчальних закладів міста, в тому числі:

- складання, обробка та перевірка первинної документації та передбачених законодавством регістрів бухгалтерського обліку з метою відображення достовірної та в повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності та оперативного управління бюджетними призначеннями та фінансовими і матеріальними ресурсами (накладні, акти, рахунки, оборотні відомості, зведені відомості, меморіальні ордери, меню-вимоги, прибуткові і видаткові касові ордери, платіжні відомості, розрахункові відомості, особові картки працівників, платіжні доручення, картки обліку основних засобів, подорожні листи, картки аналітичного обліку видатків, Головна книга тощо),

- облік касових та фактичних видатків міського бюджету, окремо – по загальному фонду, спеціальному фонду, бюджету розвитку і т.д.,

- облік грошових коштів (касові операції, рух грошових коштів на банківських рахунках), в тому числі – опрацювання заяв на надання матеріальної допомоги (на лікування, вирішення соціально-побутових питань, допомоги учасникам АТО і т.д.) та документів, що до заяв додаються, складання проектів рішень виконавчого комітету щодо надання такої допомоги,

- облік розрахунків з дебіторами і кредиторами (розрахунки та виконання договірних зобов’язань в натуральному вираженні з постачальниками товарів, виконавцями робіт, надавачами послуг, в тому числі комунальних),

- облік батьківської плати (оплати за відвідування дошкільних навчальних закладів міста);

- облік основних засобів (в тому числі – нарахування зносу), товарно-матеріальних цінностей (продуктів харчування, паливно-мастильних матеріалів, інструментів, обладнання, інвентарю, малоцінних та швидкозношуваних предметів тощо), що знаходяться на балансі міської ради та дошкільних навчальних закладів міста, контроль за дотриманням відповідних норм та вимог чинного законодавства у цій сфері,

- проведення щорічної інвентаризації коштів, розрахунків, основних засобів та інших товарно-матеріальних цінностей зі складанням відповідних описів, актів та відомостей,

- нарахування заробітної плати працівникам міської ради та дошкільних навчальних закладів міста, яке включає нарахування окладів на підставі табелів обліку робочого часу, доплат, надбавок, допомоги на випадок тимчасової непрацездатності та по вагітності і пологам, нарахування оплати основних і додаткових щорічних відпусток, соціальних відпусток, щомісячної індексації доходів, оплати за роботу в нічні часи, в шкідливих умовах праці, за використання дезінфікуючих засобів тощо, нарахування єдиного соціального внеску, утримання військового збору, податку з доходів фізичних осіб, профнесків, та інших утримань на підставі виконавчих листів;

 

3) складання щомісячної, щоквартальної та щорічної фінансової звітності до Державної казначейської служби України, фінансового управління Вовчанської РДА, складання звітності щодо оплати праці до Державної фіскальної служби України, Фонду соціального страхування України, Пенсійного фонду України, виконавчої служби щодо утримань за виконавчими листами, складання звітності до організацій – постачальників комунальних послуг щодо обсягів споживання електроенергії і тепла, складання щомісячної і щоквартальної звітності до фінансового управління Вовчанської РДА щодо виконання дохідної частини міського бюджету в цілому і в розрізі окремих податків і зборів, щодо фінансування видатків на оплату праці, щодо фінансування міні-проектів (обласний конкурс «Разом в майбутнє»), складання звітності до відділу економіки Вовчанської РДА, складання звітності до управління статистики, управління соціального захисту населення та відділу освіти Вовчанської РДА щодо оплати праці, використання робочого часу, дотримання чинного законодавства з питань оплати праці в мінімальному розмірі тощо;

 

4) проведення конкурсних торгів при закупівлі товарів, робіт, послуг з дотриманням вимог чинного законодавства щодо закупівлі за бюджетні кошти, з урахуванням вимог щодо допорогових закупівель, укладання договорів за результатами конкурсних торгів;

 

5) укладання договорів з постачальниками товарів, виконавцями робіт, надавачами послуг, складання додаткових угод, специфікацій та інших додатків до договорів, забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, контроль за повнотою виконання фінансових зобов’язань за укладеними договорами, укладання угод щодо передачі міжбюджетних трансфертів;

 

6) складання проектів рішень, що виносяться на розгляд виконавчого комітету та сесій міської ради з питань виконання бюджету, оплати праці, встановлення місцевих податків і зборів, затвердження міських програм та внесення змін до них, а також складання самих міських програм (соціально-економічного розвитку, відшкодування вартості проїзду пільгових категорій громадян, надання матеріальної допомоги незахищеним верствам населення міста Вовчанська, поводження з домашніми та безпритульними тваринами, проведення спортивних заходів та заходів святкування державних свят та історичних подій, проведення громадських робіт на території міста, використання резервного фонду міського бюджету, програм з питань охорони навколишнього природного середовища та ін.);

 

7) нарахування згідно з чинними законодавством податків і зборів, платниками яких є міська рада та дошкільні навчальні заклади міста, складання відповідної звітності до ДФС України, перерахування таких податків;

 

8) контроль (відстеження змін, аналіз нормативно-правових актів, врахування в роботі) за дотриманням вимог чинного законодавства України з питань, які входять до повноважень та посадових обов’язків працівників відділу бухгалтерського обліку і господарської діяльності;

 

9) складання тарифікаційних списків, штатних розписів та іншої документації щодо мережі дошкільних навчальних закладів міста;

 

10) складання проекту Колективного договору Вовчанської міської ради, додатків до нього (Графік відпусток, Положення про преміювання, Правила внутрішнього трудового розпорядку та ін.), внесення змін відповідно до вимог чинного законодавства України;

 

11) інші завдання, які не мають постійного характеру (надання відповідей на листи громадян, на запити підприємств, організацій та установ, підготовка відповідей на запити публічної інформації з питань, які належать до компетенції відділу).

 

Відділ державного архітектурно-будівельного контролю був створений в липні 2016 року рішенням сесії Вовчанської міської ради. Повноваження держархбудконтролю були передані Вовчанській міській раді Державною архітекетурно-будівельною інспекцією України в квітні 2017 року. Вовчанськ став 57 населеним пунктом в Україні, та 3 в Харківській області який отримав повноваження в рамках децентралізації влади. На сьогодні лише 100 громад в Україні, з них 21 - обласні центри, перебрали на себе повноваження   держархбудконтролю. Працюють над отриманням повноважень держархбудконтролю  м. Балаклія, Лозова, Нова Водолага, Куп’янськ.

 

За 2018 рік відділом державного архітектурно-будівельного контролю Вовчанської міської ради-зареєстровано 20 повідомлень про початок виконання будівельних робіт, з них : 

-об’єкти промисловості, охорони здоров’я, торгівлі та надання послуг -10;

-лінійні об’єкти -2(капітальний ремонт дорожнього покриття та реконструкція системи газопостачання);

-індивідуальні будинки – 6;

-індивідуальні гаражі – 2;

-надано 1 вмотивована відмова в реєстрації повідомлень про початок виконання будівельних робіт;

зареєстровано 22 декларації про готовність об’єктів до експлуатації, з них:

-індивідуальні будинки – 11 (загальною площею – 1078,5 м.кв, житловою – 576,3 м.кв.);

-об’єкти промисловості, охорони здоров’я, торгівлі та надання послуг -11;

-надано 2 вмотивовані відмови в реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації;

-надано 2 дозволи на виконання будівельних робіт, щодо об’єктів з середнім класом наслідків(відповідальності):

1)Замовник - «Вовчанське підприємство теплових мереж» на об’єкт будівництва - «Реконструкція твердопаливної котельні по вул. Рубіжанське шосе, 20-А в м. Вовчанськ Харківської області (пелета соняшникова) із встановлденням додаткового котла потужністю 800 кВт; Харківська обл., Вовчанський р-н, м. Вовчанськ; вул. Рубіжанське шосе, 20-А»;

2)Замовник КЗОЗ «Вовчанська ЦРЛ», об’єкт будівництва- «Реконструкція комплексу  КЗОЗ "Вовчанська ЦРЛ"  по вул. 1 Травня, 1 А(поліклініка) в м. Вовчанськ, Харківської області (коригування)».

-видано 2 сертифіката відповідності закінченого будівництвом об’єкта проектній документації та  його готовність до експлуатації :

 • «Технічне переоснащення центральної котельні з установкою твердопаливних котлів по вул. Досвітнього, 33-А у м. Вовчанськ Харківської області», загальна теплова потужність 10000 кВт, кошторисна вартість будівництва – 18104,779 тис. грн.
 • Будівництво КНС №1, КНС №2 мережі самопливної та напірної каналізації в м. Вовчанськ Харківської області.2-й пусковий комплекс. КНС 1 (вул.. Пролетарське Поле). Мережі самопливної та напірної каналізації. Нове будівництво. Клас наслідків СС2. Вул. Пролетарське Поле, 15-Б, м. Вовчанськ Вовчанського району Харківської області, 62501.  продуктивність 133,64 м3/доб, протяжність: труби поліетиленові - 674,68 м, труби стальні  -504,7 м., Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію - 3496,45320 тис. гривень.

 

Проведено 1 планова перевірка, 12 позапланових перевірок, з них за зверненнями фізичних та юридичних осіб – 2, перевірка достовірності даних – 10. За результатами перевірок накладено штрафних санкцій на суму 36 816 грн.

 

Реалізація державної регуляторної політики міською радою та її виконавчим комітетом протягом 2018 року здійснювалась у відповідності до завдань, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», мета яких – прийняття виважених рішень з урахуванням максимально можливих позитивних результатів, спрямованих на забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та влади.

Реалізація та організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» є одним з основних напрямків роботи міської ради.

Виконавчим  апаратом міської ради здійснюються постійні заходи щодо поліпшення законодавчої та нормативної бази, що регулює підприємницьку діяльність шляхом здійснення постійного контролю за прийняттям органом місцевого самоврядування регуляторних актів.

Робота міської ради у 2018 році проводилася відповідно до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік, який затверджено рішенням  XХХII сесії міською ради  від 08.12.2017. В зв’язку з необхідністю до Плану  діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 02.03.2018  внесені доповнення.

Підготовка аналізів регуляторного впливу та звітів про відстеження результативності регуляторних актів здійснювалася відповідно до Методик, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Ведеться робота по скороченню кількості прийнятих регуляторних актів, що свідчить про зменшення регуляторного впливу органів влади на суб’єктів господарювання.

Для одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, розробники регуляторних актів постійно оприлюднюють проекти регуляторних актів з відповідними повідомленнями про оприлюднення та аналізами регуляторного впливу на офіційному порталі міської ради у розділі «Регуляторна діяльність» та місцевій газеті «Хлібороб».

Протягом 2018 року найбільша питома вага державного регулювання була  спрямована на наповнення дохідної частини бюджету, а саме, встановлення місцевих податків та зборів. Так, рішенням ХХХVІІІ  сесії VIІ скликання від 22.06.2018 р. № 5.1-VII на території Вовчанської міської ради на 2019 рік встановлені такі місцеві податки і збори (з урахуванням змін, внесених рішенням XL (позачергової) сесії VII скликання  від 22.08.2018 р. № 9-VII):

-  плата за землю,

-  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,

-  єдиний податок,

-  транспортний податок,

-  збір за місця для паркування транспортних засобів,

-  туристичний збір.

         Рішенням сесії затвердили: Порядок оподаткування платою за землю, Порядок оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, Порядок оподаткування єдиним податком за фіксованими ставками, Порядок оподаткування транспортним податком, Порядок оподаткування збором за місця для паркування транспортних засобів, Порядок оподаткування туристичним збором.

            Крім того, у 2018 році регуляторні акти приймалися з метою удосконалення відносин між органами влади та підприємцями, що в свою чергу упорядковує, спрощує порядок здійснення певних видів діяльності, а також сприяє вирішенню актуальних для громади міста питань.

Так, для оперативного вирішення актуальних питань, що стосуються підприємницької діяльності, та з метою забезпечення діалогу між місцевою владою та представниками бізнесу в процесах формування нормативно-правового поля, що регулює підприємницьке середовище, працює розроблений «Порядок розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарок, державних святкових та урочистих заходів».

З метою забезпечення неухильного виконання та дотримання вимог чинного законодавства в частині захисту населення від шкідливого впливу шуму, міською радою вивчалося питання про впорядкування продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин та пива на території міста.

Звичною практикою стали зустрічі з представниками різних галузей міського бізнесу з питань розвитку малого та середнього підприємництва.

Реалізація державної регуляторної політики в місті – це постійний та послідовний курс виконавчих органів міської ради на впровадження оптимального управління в економічній та соціальній сферах, на зменшення їх втручання у діяльність суб’єктів підприємництва, усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у розвитку господарської діяльності.

Враховуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що у звітному періоді виконавчим апаратом міської ради на належному рівні виконувалися вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

         У місті розробляються і реалізуються проекти, спрямовані на вирішення міських проблем, які часто стають переможцями різних конкурсів. У цьому році на районний конкурс міні-проектів розвитку територіальних громад «Розбудуємо громаду разом» ініціативними групами та громадськими організаціями сумісно з працівниками міської ради було подано 12 міні-проектів на загальну суму 2 304,1 тис.грн., з яких 4 проекти стали переможцями, а саме:

 • "Мій садок – моя фортеця!" (благоустрій території та встановлення захисного огородження навколо території Вовчанського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №2 Вовчанської міської ради);
 • "Здорова дитина-щаслива родина" (оснащення необхідним обладнанням для занять з фізичної культури спортивної зали та придбання вуличних ігрових елементів для Вовчанського ДНЗ (ясел-садка) № 2 Вовчанської міської ради);
 • "Здоров’я нації в наших руках" (оснащення спортивного майданчика якісним спортивним та дитячим ігровим обладнанням, встановлення огорожі частково навколо закладу Вовчанського ДНЗ (дитячий садок) № 2 Вовчанської міської ради);
 • "Лаунж зона - Топольки" (облаштування зони відпочинку біля річці Вовча по вулиці Металіста міста Вовчанськ).

Реалізовано міні-проектів на загальну суму 746,2 тис.грн.,

у тому числі співфінансування за рахунок коштів

 • районного бюджету 373,1 тис.грн. – 50%,
 • міського бюджету 335,8  тис.грн. – 45% та
 • кошти конкурсантів та благодійної допомоги в сумі 37,3  тис.грн. – 5%.

У 2018 році працівниками міської ради підготовлений та поданий на конкурс для фінансування у 2019 році за рахунок Державного Фонду Регіонального розвитку проект, який пройшов перший етап – відібраний регіональною комісією: «Будівництво мереж водопостачання мікрорайону Кисляківка в м. Вовчанськ Харківської області» на загальну суму 13 947,2 тис.грн., проектно кошторисна документація була розроблена у березні 2018 року. Міською радою в 2018 році витрачено кошти на проектні роботи та експертизу кошторисної частини проекту в сумі 156,1 тис.грн.

Для участі в щорічному обласному конкурсі міні-проектів «Разом в майбутнє» (фінансування 2019 року) подані 2 проекти: «Працюємо разом заради кращого завтра» (благоустрій території поліклініки КНП «Вовчанська центральна районна лікарня») загальна сума проекту 1499,3 тис.грн. та «Благоустрій парку ім. Горького, як історичного центру міста Вовчанськ» на загальну суму 299,6 тис.грн.

Завершені роботи по двох об’єктах: «Капітальний ремонт фасадів та влаштування теплоізоляції горищного перекриття дитячого дошкільного закладу садок №2 по пров. Нижньому, 13 в м. Вовчанськ, Харківської обл.» на загальну суму 1 490,4 тис.грн. та «Капітальний ремонт фасадів та влаштування теплоізоляції горищного перекриття дитячого дошкільного закладу ясла-садок №2 по вул. Чкалова, 15, в м. Вовчанськ, Харківської обл.» на загальну суму 1 588,4 тис.грн., фінансування яких було здійснено за рахунок коштів міжнародної допомоги німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ.

За рахунок субвенції з обласного бюджету розпочати роботи з «Капітального ремонту фасадів та горищного перекриття з влаштуванням теплоізоляції дитячого дошкільного закладу (ясла-садок) №7 по вул. Гоголя, 28 у м. Вовчанськ, Харківської області». Вартість робочого проекту 5 936,8 тис.грн., роботи виконані на суму 677,1 тис.грн.

Робочий проект «Реконструкція ясла-садку №1 по вул. Пролетарське поле, 11, в м. Вовчанську Харківської області» на суму 11 785,2 тис.грн., який став переможцем першого пулу фінансування за рахунок кредитної програми Європейського Інвестиційного Банку, потребує коригування в сумі 600,0 тис.грн.

За рахунок коштів міського бюджету:

 • здійснена розробка проекту по скороченню захисної зони, виготовлений розділ проектної документації з оцінки впливу на довкілля та отриманий висновок (ОВД) для робочого проекту «Будівництво комплексу по управлінню комунальними відходами на території Симинівської (колишньої Першої Червоноармійської) сільської ради Вовчанського району (поза межами населеного пункту)» на загальну суму 230,6тис.грн. Роботи по будівництву об’єкту виконуються;
 • проведено коригування проекту та отримання висновку з оцінки впливу на довкілля (ОВД) по робочому проекту «Будівництво КНС1, КНС2 самопливної та напірної каналізації м. Вовчанськ Харківської області, 2-й пусковий комплекс КНС2 (Рубіжанське шосе) мережі самопливної та напірної каналізації» на суму 59,3 тис.грн.

По вул. Пролетарська замінено 730 м водопровідних труб (придбані в 2017 році на суму 110,4 тис.грн.) централізованого водопостачання, витрачено з міського бюджету 121,2 тис.грн.

Проведений ремонт самопливного колектору по вул. Соборна (орієнтовано 100м) на суму 161,8 тис.грн.

Відремонтовано поточним ремонтом дорогу комунальної власності з твердим покриттям у м. Вовчанськ по вул. Пушкіна за рахунок субвенції з державного бюджету на утримання автомобільних доріг в сумі 822,6 тис.грн.

Здійснено «Капітальний ремонт дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Рубіжанське шосе в м. Вовчанську» на суму 6 000,0 тис.грн. (5 920 тис.грн. – субвенція з обласного бюджету та співфінансування з міського бюджету в сумі 180,0 тис.грн.). На виготовлення робочого проекту витрачено коштів з міського бюджету в сумі 68,6 тис.грн.

Відремонтовано поточним ремонтом 2975 кв.м доріг комунальної власності з твердим покриттям у м. Вовчанськ – використано з міського бюджету 1404,1 тис.грн.

Придбано 32 дорожніх знаки на суму 17,4 тис.грн., з яких 5 встановлені.

З метою реконструкції існуючого вуличного освітлення міста здійснена заміна на світлодіодні існуючих ламп в кількісті 383 шт. та світильників в кількісті 134 шт., на ці цілі використано 264,6 тис.грн.

За рахунок міського бюджету придбано ігрові елементи для встановлення та доукомплектування 6 (шести) дитячих майданчиків на загальну суму 137,0 тис.грн.

Для Фізкультуро оздоровчого комплексу придбані тенісні столи на суму 12,0 тис.грн. та для укомплектування тренажерної зали на другому поверсі частина тренажерного обладнання на суму 254,6 тис.грн.

В рамках програми «Безпечно місто» придбано 5 камер відеоспостереження та 1 відеорегістратор – використано 35,5 тис.грн.

 

         Разом із заходами, направленими на забезпечення безперебійної роботи усіх сфер міського господарства, у звітному періоді проведено заходи, які  покликані піднімати авторитет громади, приділяти увагу громадянам, які своєю працею, досвідом, навчанням сприяють розвитку нашої країни.

Так, у місті проведено адресні вітання ветеранів Великої  Вітчизняної війни з нагоди Дня Перемоги, Дня визволення міста, 74-ї річниці визволення України від фашистських загарбників, одиноких людей – до Великодніх свят.       Приймали участь в мітингах та покладанні квітів до пам’ятних місць у дні пам’ятних дат про аварію на ЧАЕС, вшанування пам’яті воїнів – афганців, жертв голодомору, День скорботи та інші.

 Проведено спортивні заходи до Дня фізичної культури та спорту; заходи на кубок міського голови по дзюдофутболу, шахам та шахматам.

24 серпня 2018 року на міській площі Колокольцова відбулися святкові заходи з нагоди 344-річниці утворення – Дня міста Вовчанська та 27-ї річниці незалежності України в м. Вовчанську.

         Мешканців міста та гостей привітала заступник Вовчанського міського голови Бондаренко Людмила Миколаївна.

 На святі було вручено посвідчення, почесний знак до звання «Почесний громадян» у 2018 році Мітіній Аллі Леонідівні, присвоєно звання з нагоди Дня міста Вовчанська рішенням сесії  Вовчанської міської ради VII скликання від 03 серпня 2018 року.

На святі також були присутні і почесні громадяни, яким звання «Почесний громадянин» м. Вовчанська було присвоєно раніше, їм були вручені подарунки та квіти.

Свято продовжувалося вшануванням громадян, які прославили наше місто трудовими звершеннями, щоденною працею, буднями та здобутками спрямовували і спрямовують зусилля на поліпшення добробуту громадян, їх фотопортрети розміщені на міській дошці пошани «Ними пишається місто».

На честь 344-ї річниці заснування міста Вовчанська, згідно розпорядження міського голови вшанували найактивніших громадян міста людей, чий вагомий внесок в розвиток та процвітання нашого рідного міста. 

        

За багаторічну плідну працю, вагомий особистий внесок у розвиток міста, активну участь у суспільному житті міста Вовчанська почесними грамотами та подячними листами Вовчанського міського голови було нагороджено 126 найкращих  громадян міста.

Представники Вовчанської міської ради брали участь у семінарах, організованих Асоціацією міст України та семінарах, круглих столах, організованих Харківським регіональним офісом з питань підтримки реформи у сфері місцевого самоврядування та децентралізації повноважень органів виконавчої влади, а також у тренінгах організованими німецьким товариством GIZ, та міжнародною організацією ПРООН з питань реалізації проектів будівництва.

 

Підсумовуючи вищезазначене, сподіваюся, що ми зможемо  зберегти та примножити всі позитивні надбання. Нашим найдорожчим спільним  здобутком є збереження миру і цілковитої безпеки громадян. Тож спільними зусиллями влади і громади ми повинні консолідувати всі свої зусилля над забезпеченням стабільної життєдіяльності міста та країни в цілому, проявляючи високий патріотизм, людську мудрість та толерантність.

Для міської влади у своїх майбутніх діях пріоритетним завжди будуть інтереси людей.

Сьогодні ми ставимо перед собою ряд важливих завдань, які плануємо реалізувати протягом 2019 року. Вірю, що депутати, до якої б політичної сили не належали, будуть і надалі перейматися відповідальністю за життєдіяльність міста, яку на них поклала громада, бо тільки так співпраця міської влади, депутатського корпусу, керівництва установ і організацій, підприємств, підприємців та громадськості міста сприятиме забезпеченню економічного, соціального, культурного розвитку міста за задоволенню потреб Вовчанської громади.

 

 

Вовчанський міський голова                                                 В. ШЕВЧЕНКО

 

 

 

Аналіз доходів за 01.09.2018 року загальний фонд

Аналіз доходів за 01.09.2018 року спеціальний фонд

Видаткова частина міського бюджету за 9 місяців

 

 

 

Україна

 

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХLVСЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ

 

Р  І Ш Е Н Н Я

 

      Від  30 листопада 2018 року                                        проект № -5VІІ

 

 

Про звіт про результати роботи та пропозиції тимчасової контрольної комісії міської ради по  вивченню  стану справ в комунальному підприємстві «Вовчанськ»

 

 

Розглянувши  на  засіданнях постійних депутатських комісій  звітСолонецького П. -  заступника міського голови – голови комісіїтимчасової контрольної комісії міської ради по  вивченню  стану справ в комунальному підприємстві «Вовчанськ»,керуючись ст.ст. 17, 26, 48, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Звіт про результати роботи тимчасової контрольної комісії міської ради по вивченню  стану справ в комунальному підприємстві «Вовчанськ» взяти до відома (додається до рішення).

2.За результатами роботи комісії запропонувати:

2.1.Директору КП «Вовчанськ» (Дедещенку Ю.):

- Розробити перспективні плани робіт всіх відділів КП «Вовчанськ»на 2019 рік.

- Розглянути питання по розширенню переліку  послуг та їх вартості, які можуть надаватися  населенню.

- Активізувати роботу в соціальних  мережах  по рекламі та висвітленню асортименту продукції,  можливості прийняття заявок від населення на роботи та послуги, що можуть  надаватися  КП «Вовчанськ».

- Активізувати роботу по висвітленню результатів щодобової  діяльності підприємства, з метою заохочення населення до обговорення в соціальних мережах  пропозицій, направлених на покращення  робіт по благоустрою  міста.

- При складанні актів виконаних робіт, згідно замовлень міської ради, включати до складу комісій депутатів міської ради згідно списку закріплення за  виборчими округами.

-  Підприємству надавати асенізаційну машину населенню, тільки після оплати послуг через банківські установи.

- Вивчити доцільність  збору твердих побутових відходів по вулицях міста  два рази на тиждень, по можливості змінити графік збору на один раз на тиждень.

- Забезпечити цілодобовий збір, аналіз та доведення до керівництва КП звернень, скарг населення, що стосуються діяльності КП «Вовчанськ».

- Розглянути можливість організації роботи лабораторії з прийняття рідких нечистот на очисних спорудах     в святкові та  вихідні дні.

2.2. Виконавчому комітету Вовчанської міської ради:

- Перевірити оплату за   автомобіль Газель при наданні послуг населенню за I півріччя 2018 року.

- Перевірити доцільність прийняття на роботу осіб за договорами за I квартал 2018 року.

- При формуванні проекту бюджету на 2019 рік передбачити кошти на ремонт автотракторної  та спеціальної техніки після подання директором КП «Вовчанськ» перспективного плану по її ремонту.

2.3. Вовчанському міському голові (Шевченку В.):

- Розглянути питання про доцільність перебування на посаді директора КП «Вовчанськ» Дедещенка Ю.

3.Заступнику міського голови Солонецькому П. проінформувати депутатів на одній з чергових сесій міської ради у лютому 2019 рокупро результати вивчення пропозицій тимчасової контрольної комісії та прийняті відповідальними особами рішення. 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань комунальної власності, житлового-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту та зв’язку (голова комісії І.Кулаков), комісію з питань  бюджету (голова комісії   В.Козлова).   

 

 

 

 

 

 

Міськийголова                    В.ШЕВЧЕНКО

 

 

 

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  ХLV СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ

Р  І Ш Е Н Н Я

 

Від 30 жовтня  2018 рокупроект     № 6-VIІ

 

Про затвердження розпорядження  Вовчанського міського голови,  виданого  у міжсесійний період

 

Розглянувши на засіданнях постійних депутатських комісій інформацію керуючої справами (секретаря) виконкому Мурашко А.стосовно затвердженнярозпорядженьВовчанського міського голови, виданих у міжсесійний період враховуючи положення Закону України «Про доступ до публічної інформації», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.п. 3,21 ст.3.3 Регламенту міської ради VІІ скликання (зі змінами та доповненнями), міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Затвердити розпорядження Вовчанського міського головипропреміювання міського голови, виданого у міжсесійний період (додається).
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (голова комісії В.Козлова).

 

 

Міський голова                                          В.ШЕВЧЕНКО

 

 

 

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХLV СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

від 30 листопада 2018 року                                                проект № 7-VII

 

Про внесення змін до Порядку відшкодування витрат на пільгове перевезення окремих категорій громадян у міському транспорті загального користування

 

Розглянувши на засіданнях постійних депутатських комісій доповідну записку провідного спеціаліста Вовчанської міської ради Аргунової О., керуючись Законом України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» № 875-ХІІ від 21.03.1991 р., Законом України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 1991 років» № 962-ХІІ від 17.04.1991 р., Законом України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» № 2998-ХІІ від 05.02.1993 р., Законом України «Про охорону дитинства» № 2402-ІІІ від 26.04.2001 р., ст. 37 Закону України «Про автомобільний транспорт» № 2344-ІІІ від 05.04.2001 р., п. 3, ст. 91 Бюджетного кодексу України № 2456-VI від 08.07.2010 р., ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-вр від 21.05.1997 р., міська рада 

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до Порядку відшкодування витрат на пільгове перевезення окремих категорій громадян у міському транспорті загального користування, затвердженого рішенням ХІ сесії Вовчанської міської ради VII скликання № 8.3-VII від 08.07.2016 р., виклавши в новій редакції Додаток 2 «Перелік окремих категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд в міському транспорті загального користування, та щодо яких здійснюється відшкодування вартості проїзду за рахунок міського бюджету» (додається).
 2. Оприлюднити це рішення в засобах масової інформації (або іншим можливим способом).
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунальної власності, житлового-комунального  господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту та зв’язку (голова комісії І. Кулаков).

 

 

            

Міський голова                                                                        В. ШЕВЧЕНКО

 

Додаток 1
до рішення ХLV сесії
Вовчанської міської ради VII скликання
від 30 листопада 2018 р. № __-VII

 

 

 

ПЕРЕЛІК
окремих категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд в міському транспорті загального користування, та щодо яких здійснюється відшкодування вартості проїзду за рахунок міського бюджету

№ з/п

Пільгова категорія громадян

Підстава

Розмір пільги, %

1

Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них

ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» № 3551-XII від 22.10.1993 р.,  п. 7) ст. 12

100

2

Інваліди війни

ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» № 3551-XII від 22.10.1993 р., п. 7) ст. 13

100

3

Особи з інвалідністю I та II групи, діти з інвалідністю та особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (не більше однієї особи, яка супроводжує особу з інвалідністю I групи або дитину з інвалідністю)

ЗУ «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» № 875-XII від 21.03.1991 р.,  ст. 38-1

100

4

Діти з багатодітних сімей

ЗУ «Про охорону дитинства» № 2402-III від 26.04.2001 , п. 4) абзацу 5 ст. 13

100

5

Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до 1 категорії

ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» № 796-XII  від 28.02.1991 р., п. 15) ст. 20 

100

6

Учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, віднесені до 2 категорії

ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» № 796-XII  від 28.02.1991 р., п. 9) ст. 21 

100

7

Діти, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою

ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» № 796-XII  від 28.02.1991 р., п. 1) ч. 2 ст. 30 

100

8 Ветерани військової служби,  ветерани органів внутрішніх справ, ветерани Національної поліції, ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби цивільного захисту, ветерани  Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України ЗУ «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб                      та їх соціальний захист» № 203/98-ВР від 24.03.1998 р., п. 11) ст. 6

 

100

9

Реабілітовані особи, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами

ЗУ «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 1991 років» № 962-ХІІ від 17.04.1991 р., ст. 6

 

100

10

Пенсіонери за віком та громадяни, які отримують пенсію по інвалідності

Постанова КМУ «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» № 354 від 17.05.1993 р. в редакції постанови КМУ «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. № 354» № 555 від 16.08.1994 р.

100

11

Поліцейські, під час виконання службових повноважень

ЗУ "Про Національну поліцію" № 580-VIII від 02.07.2015 р., п. 7 ч. 10 ст. 62

100

12

Військовослужбовці строкової військової служби

ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей» № 2011-ХІІ від 20.12.1991 р., пп. 2) п. 1 ст. 14

100

13

Військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових дій, учасники бойових дій та прирівняні до них особи, а також батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження військової служби

ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей» № 2011-ХІІ від 20.12.1991 р., п. 4 ст. 14

100

14

Працівники Вовчанського територіального центру, що обслуговують громадян похилого віку, в робочі дні

Лист Голови Вовчанської РДА № 01-53/1811 від 30.05.2016 р., ЗУ «Про автомобільний транспорт» № 2344-ІІІ від 05.04.2001 р., ст. 37

100

15

Учні загальноосвітніх навчальних закладів (до місця навчання і додому протягом навчального року, за винятком канікул)

ЗУ «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» № 2998-ХІІ від 05.02.1993 р., ч. 5 ст. 9, ЗУ «Про охорону дитинства» № 2402-ІІІ від 26.04.2001 р., ч. 3 ст. 5

100

 

 

Секретар міської ради                                                            Л. ДУДКА

 

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

     ХLV СЕСІЯ  VIІ СКЛИКАННЯ  

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 30 листопада  2018 року                                       проект  №   8-VІІ

 

Про проведення звітів депутатів Вовчанської  міської ради VІІ перед виборцями за ІІ півріччя 2018 року

 

 

Розглянувши на засіданнях постійних депутатських комісій вимоги ст. 16 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” (з послідуючими змінами та доповненнями) стосовно звітів депутатів місцевих рад перед виборцями, керуючись  ст.ст. 43, 49, 59, 73 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.11, р.1, Плану роботи Вовчанської міської ради VІІ скликання на 2018 рік  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Провести у період з 01 грудня  по 15 грудня  2018 року звіти депутатів Вовчанської міської ради VІІ скликання про свою діяльність перед виборцями, згідно зі списком закріплення депутатів за відповідними територіальними округами міста, затвердженим рішенням ІІ (позачергової) сесії Вовчанської міської ради VІІ скликання від 10 грудня 2015 року.
 2. Депутатам Вовчанської міської ради VІІ скликання до 20 грудня 2018 року проінформувати Вовчанську міську раду про результати обговорення звітів, та надати зауваження і пропозиції, висловлені виборцями на адресу депутата, Вовчанської міської ради та її органів, а також про доручення, надані депутату виборцями,   у зв’язку з їх депутатською діяльністю, за встановленою формою (додається).
 3. Виконавчому апарату (секретаріату) Вовчанської міської ради:
 • узагальнити надані депутатами зауваження, пропозиції та доручення, забезпечити їх виконання;
 • здійснити разом з депутатами міської ради висвітлення звітів на офіційному   сайті Вовчанської міської ради.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності,    депутатської етики та місцевого самоврядування (голова комісії А.Добровінський).

 

Міський голова                                                        В.ШЕВЧЕНКО

 

Україна

 

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  ХLV   СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ

 

Р  І Ш Е Н Н Я

 

      Від 30 листопада 2018 року                                      проект № 9.1-VІІ

 

Про передачу на баланс комунальному підприємству «Вовчанськ» основних засобів

        Розглянувши на засіданнях постійних депутатських комісій пояснювальну записку провідного спеціаліста Вовчанської міської ради Мешкової О., з метою приведення у відповідність до законодавства України належне утримання основних засобів, відповідно до   ст. 59, п.п.1 п.9, п.5 ст. 59, ст.. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  міська рада

 В И Р І Ш И Л А:

 1. Передати на баланс комунальному підприємству «Вовчанськ» вивіску інформаційну – сітілайт в кількості 1 шт. вартістю 21500грн.

 

 1. Керівнику комунального підприємства «Вовчанськ» Ю.Дедещенку вжити заходи щодо постановки на баланс підприємства майна, згідно до вимог чинного законодавства України.

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунальної власності, ЖКГ, побутового обслуговування, транспорту та зв’язку (голова комісії І.Кулаков).

 

 

 

       Міський голова                                                                      В.ШЕВЧЕНКО

 

 

 

 

 

Україна

 

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХLVСЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ

 

Р  І Ш Е Н Н Я

 

      Від  30 листопада 2018 року               проект  № 9.2-VІІ

 

 

 

Про встановлення надбавки за вислугу років міському голові

 

 Розглянувши на засіданнях постійних депутатських комісій інформацію керуючої справами (секретаря виконкому) Мурашко А., керуючись ст. 21,22 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до постанови КМУ від 09.03.2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»: (для службовців органів місцевого самоврядування), та колективної угоди міської ради від 02.05.2018р. № 25-1115 на 2018-2022 роки,   міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Встановити Шевченку Володимиру Сергійовичу – Вовчанському міському голові щомісячну надбавку за вислугу років, з 01 грудня 2018 року в розмірі 10 відсотків до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування за стаж роботи в органах місцевого самоврядування - 3 роки.
 2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку і господарської діяльності (Л.Катасонова) здійснити необхідні розрахунки та проводити оплату праці відповідно до вимог чинного законодавства та цього рішення.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (В.Козлова).

 

 

 

 

 

 

Міський голова                    В.ШЕВЧЕНКО

 

 

 

 

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 XLV сесія VІI   скликання

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

   

    від 30 листопада  2018  р.                                                       проект №    9.3-VIІ

                                       

Про затвердження договору на передачу іншої субвенції з місцевого бюджету районному бюджету на 2018 рік

 

         Розглянувши пропозиції Вовчанської районної ради  про виділення іншої субвенції з місцевого бюджету на виконання районної «Програми підтримки депутатської діяльності Вовчанської районної ради на 2018-2019 роки», згідно ст. 91, 106 Бюджетного  кодексу України, п.43 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

                                            В И Р І Ш И Л А :

        

 • Затвердити укладений договір з районною радою про надання іншої субвенції з місцевого бюджету в сумі 15000,00 грн. на виконання районної «Програми підтримки депутатської діяльності Вовчанської районної ради на 2018-2019 роки»
 • Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (голова комісії   В.Козлова).   

 

 

 

                 Міський голова                                               В.ШЕВЧЕНКО