Про Вовчанськ Галерея Звернення до головиКонтакти

Вовчанська міська рада

Офіційний сайт Вовчанської міської ради

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Проекти рішень ХLIV сесії VII cкликання (Загальні та інші питання)

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ХLІV  СЕСІЯ  VІI СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

26     жовтня   2018   року                                             проект №   2-VII

 

Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік

 

Розглянувши на засіданнях постійних депутатських комісій питання «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік», відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Визначити на 2018 рік:
 • доходи міського бюджету у сумі 52203,1 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 37585,6 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 14617,5 тис. грн. згідно з додатком № 1 до цього рішення;
 • видатки  міського бюджету у сумі 54169,8 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 29423,3 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 24746,5 тис. грн.
 • Профіцит загального фонду міського бюджету у сумі – 8177,5 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення.;
 • дефіцит спеціального фонду міського бюджету –9306,4 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення.
 1. Затвердити бюджетні призначення коштів міського бюджету на 2018 рік за типовою відомчою, тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, у тому числі по загальному фонду 29423,3 тис. грн. та спеціальному фонду 24746,5 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.
 2. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 20,0 тис. грн.
 3. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти в сумі 621,05 тис. грн.. згідно з додатком № 3 до цього рішення.
 4. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 4 до цього рішення.
 5. Затвердити на 2018 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 5,9 тис. грн.
 6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 1. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 26235,8 тис. грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення.
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міській раді, в особі його керівника, отримувати в управлінні Державної казначейської служби у Вовчанському районі у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. Одержувачам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком № 6 до цього рішення.
 2. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.
 3. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
 4. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.
 5. Розпорядники коштів місцевих бюджетів та одержувачі коштів міського бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих в органах Державної казначейської служби України.

            Зобов'язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням сесії міської ради про міський бюджет, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства.

За наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники та одержувачі бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

 1. Установити, що керівники бюджетних установ, які фінансуються з міського бюджету, утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – в межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.
 2. Встановити, що внесення змін до міського бюджету на 2018 рік здійснюється за рішенням сесії міської ради у випадках передбачених Бюджетним кодексом України. Надати право міському голові у період між сесіями Вовчанської міської ради, за умови погодження з постійною комісією міської ради з питань бюджету, проводити розпорядженням розподіл та перерозподіл коштів міського бюджету, додаткових дотацій, субвенцій із державного бюджету та інших трансфертів, з наступним внесенням змін до рішення про міський бюджет.
 3. Установити, що комунальні підприємства міста  сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу), нормативи відрахувань встановлені рішенням Вовчанської міської ради від 25.09.2008 року № 4.1-V «Про встановлення нормативу відрахувань частини чистого прибутку (доходу) господарськими організаціями комунальної власності та організаціями з часткою комунальної власності».

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2018 році.

Комунальні  підприємства міста подають Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

 1. Надати право голові Вовчанської міської ради укладати договори про міжбюджетні трансферти між міським бюджетом та іншими бюджетами.
 2. Додатки № 1,2,3,4,5,6,7,8 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (Козлова В.В.).

 

 

 

Міський голова                                                                            В.ШЕВЧЕНКО

 

 

Україна

 

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХLІV        СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ

 

Р  І Ш Е Н Н Я

 

      Від  26 жовтня  2018 року                               проект № 3-VІІ

 

 

Про участь у обласному конкурсі міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2018 році

 

 

Заслухавши на засіданнях постійних депутатських комісій інформацію провідного спеціаліста Вовчанської міської ради Кущової О.Г. про участь Вовчанської територіальної громади в обласному конкурсі міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2018 році, враховуючи рішення Харківської обласної ради  від 07 грудня 2017 року
№ 579-VII «Про затвердження Положення про порядок проведення обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"» з метою подальшого розвитку місцевого самоврядування, визначення ефективних шляхів вирішення проблем життєзабезпечення Вовчанської територіальної громади,керуючись ст.ст.  59 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Схвалити проект «Благоустрій парку ім. Горького, як історичного центру м. Вовчанська» та взяти участь в обласному конкурсі міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2018 році.
 2. В разі перемоги у обласному конкурсі міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2019 році, передбачити у місцевому бюджеті 2019 року для співфінансування заходів проекту кошти в сумі 135000,00 (сто тридцять п’ять тисяч) гривень.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету (голова комісії Козлова В.).

 

 

 

 

 

Міський голова                                                           В.ШЕВЧЕНКО

Україна

 

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  ХLІV  СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ

 

Р  І Ш Е Н Н Я

 

      Від 26 жовтня 2018 року                                      проект  № 4-VІІ

 Про передачу майна на баланс комунальному підприємству «Вовчанськ»

        Розглянувши на засіданнях постійних депутатських комісій пояснювальну записку провідного спеціаліста Вовчанської міської ради Мешкової О., з метою приведення у відповідність до законодавства України належне утримання основних засобів, відповідно до   п.п.1 п.9, п.5 ст. 59, ст.. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  міська рада

 В И Р І Ш И Л А:

 1. Передати на баланс комунальному підприємству «Вовчанськ» основні засоби, а саме:

№ з/п

Найменування

од.вим.

к-сть

Сума, грн

1

Комбінований станок

шт.

1

6270,00

2

Силова Рама

шт.

1

8062,50

3

Стійка для присідань

шт.

1

6712,50

4

Жим ногами

шт.

1

17925,00

5

Машина Сміта

шт.

1

12225,00

6

Біцепс - машина

шт.

1

7800,00

7

Блок для м'язів спини

шт.

1

14002,50

8

Блочна рамка

шт.

1

21750,00

9

Згинач-розгинач стегна

шт.

1

18225,00

10

Тренажер привідних-відвідних м'язів стегна

шт.

1

18675,00

11

Ігоровий комплекс "Кит" Н1000

шт.

1

35552,00

12

СПК "Спорт 4"

шт.

1

18351,00

13

СПК "Біцепс"

шт.

1

6110,00

14

Дитячі гойдалки "Подвійні"

шт.

1

7537,00

15

Мобільна туалетна кабіна "Економ"

шт.

2

21600,00

 

РАЗОМ:

 

16

220797,5

 

 1. Керівнику комунального підприємства «Вовчанськ» Дедещенку Ю. вжити заходи щодо постановки на баланс підприємства майна, згідно до вимог чинного законодавства України.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунальної власності, ЖКГ, побутового обслуговування, транспорту та зв’язку (голова комісії Кулаков І.).

 

       Міський голова                                                                      В.ШЕВЧЕНКО

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  XLIV СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 26 жовтня  2018р.                                                            проект   № 5.1- VІІ

 

 

Про внесення змін до рішення ІІІ (позачергова) сесії  VIІ скликання         від 18 грудня 2015 року № 7-VIІ «Про утворення житлової комісії при виконавчому комітеті Вовчанської міської ради VIІ скликання»

 

         Розглянувши на засіданнях постійних депутатських комісій пропозиції Вовчанської районної державної адміністрації (лист №01-18/1823 від 19.06.2018 року) та Вовчанської районної ради (лист №01-28/275 від 16.10.2018 року), відповідно до ст.  14, 15, 16 Житлового кодексу України, на підставі  ст.  26 п. 2, ст. 59 Закону  України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

                                           В И Р І Ш  И Л А :

 

 1. Внести зміни до рішення ІІІ (позачергова) сесії VIІ скликання від 18 грудня 2015 року № 7- VIІ «Про утворення житлової комісії при виконавчому комітеті Вовчанської міської ради VIІ скликання», а саме:

1.1. Виключити зі складу житлової комісії при виконавчому комітеті Вовчанської міської ради VIІ скликання Гетьмана А. - завідувача сектору містобудування та архітектури Вовчанської районної державної адміністрації, Дудку А. – начальника  комунального підприємства «Вовчанське бюро технічної інвентаризації».

1.2.  Ввести до складу житлової комісії при виконавчому комітеті Вовчанської міської ради VIІ скликання Бородавку П. - начальника відділу архітектурно-будівельного контролю Вовчанської міської ради, Чибарова В. – начальника відділу містобудування, архітектури та інфраструктури Вовчанської районної державної адміністрації (за згодою), Гордіященко І. – техніка комунального підприємства «Вовчанське бюро технічної інвентаризації» (за згодою).

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, місцевого самоврядування (голова комісії  Добровінський А.)

 

 

 

          Міський голова                                                                     В. ШЕВЧЕНКО

 

 

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХLIV   СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

    Від 26 жовтня 2018  рокупроект № 5.2-VIІ

 

Про створення тимчасової контрольної комісії міської ради по  вивченню стану справ в комунальному підприємстві «Вовчанськ»

 

Розглянувши  на засіданнях постійних депутатських комісій  лист   директора комунального підприємства  «Вовчанськ»  Дедещенка Ю. №1288 від 08.10.2018 про погашення заборгованості міської ради перед КП за виконані роботи, враховуючи, що під час розгляду звіту директора КП «Вовчанськ» на ХLIІІ сесії VII скликання, яка відбулася 28.09.18 року  думки депутатів розійшлися і рішення не було прийнято та пропозицію депутата Самойленка В.щодо створення комісії по вивченню  стану справ в комунальному підприємстві «Вовчанськ»,керуючись ст.ст.17, 26,48, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Створити тимчасову  контрольну комісію ради  по  вивченню  стану справ в комунальному підприємстві «Вовчанськ» у складі:

Солонецького П.-  заступника міського голови – голова комісії;

Донецького С. –члена постійної комісії з питань бюджету – заступник голови комісії;

Зарубіної А.- голови постійної комісії з питань економічного і  соціального розвитку міста, соціального захисту, медичного  обслуговування населення, з гуманітарних питань, питань політики та спорту, засобів масової інформації та зв’язків з громадськими    організаціями – секретар комісії;

Кириченка С.-заступника  голови постійної комісії з питань комунальної

власності, житлово-комунального господарства,побутового,торгівельного обслуговування, транспорту та зв’язку – член комісії;

Самойленка В.- депутата міської ради – член комісії.

 1. Доручити комісії:

2.1.вивчити в присутності відповідних працівників підприємства стан фінансово-господарської діяльності  комунального підприємства «Вовчанськ» за  І півріччя 2018 року з урахуванням  запитань та зауважень, які висловлювалися депутатами під час обговорення звіту  директора КП «Вовчанськ»;

2.2.підготувати висновок та  пропозиції щодо вирішення питання покращення роботи підприємства та недопущення у майбутньому виникнення кредиторської  заборгованості  та заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам КП.

2.3.Подати звіт про результати проведеної роботи та пропозиції комісії  на  розгляд  ради на чергову  сесію, яка відбудеться  у листопаді 2018 року;

 1. Визначити період для вивчення стану справ на підприємстві за І півріччя 2018 року з 26 жовтня по 26 листопада 2018 року.
 2. Керівнику комунального підприємства «Вовчанськ» (Дедещенку Ю.) сприяти роботі комісії,надавати всі необхідні матеріали, фінансово-господарську звітність та інші первинні та облікові документи, що будуть необхідні для здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства.

5.Комісії,у разі необхідності, залучати до перевірки фахівців відповідної кваліфікації (за згодою).

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань комунальної власності, житлового-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту та зв’язку (голова комісії Кулаков І.).

 

 


 

Міський голова                                                                        В. ШЕВЧЕНКО