Про Вовчанськ Галерея Звернення до головиКонтакти

Вовчанська міська рада

Офіційний сайт Вовчанської міської ради

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Проекти рішень ХХХVІІ сесії VII cкликання (Загальні та інші питання)

УКРАЇНА
ВОВЧАНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
XXXVII СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Від 11 травня 2018 року                                                     проект № ____-VII

 

Про встановлення місцевих податків і зборів території Вовчанської міської ради на 2019 рік

Керуючись ст. 7, ст. 10, пп. 12.3.1, 12.3.2, 12.3.4, 12.3.7 п. 12.3, пп. 12.4.1, 12.4.3 п. 12.4, п. 12.5 ст. 12 розділу І, ст. 266, 267, 268, 268-1, 269 – 289 розділу ХІІ, ст. 291 – 297 розділу ХІV Податкового кодексу України, постановою КМУ «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» № 483 від 24.05.2017 р., наказом Державного комітету України із земельних ресурсів «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель» № 548 від 23.07.2010 р., Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018:2000, затвердженим наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації № 507 від 17.08.2000 р., п. 24 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 290/97 від 21.05.1997 р., міська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Встановити на території Вовчанської міської ради на 2019 рік такі податки і збори:

1.1. Плату за землю.

1.2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

1.3. Єдиний податок.

1.4. Транспортний податок.

1.5. Збір за місця для паркування транспортних засобів.

1.6. Туристичний збір.

 

 1. Затвердити:

2.1. Положення про оподаткування платою за землю (Додаток 1).

2.2. Положення про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (Додаток 2).

2.3. Положення про оподаткування єдиним податком за фіксованими ставками (Додаток 3).

2.4. Положення про оподаткування транспортним податком (Додаток 4).

2.5. Положення про оподаткування збором за місця для паркування транспортних засобів (Додаток 5).

 

2.6. Положення про оподаткування туристичним збором (Додаток 6).

 

 1. Оприлюднити це рішення в засобах масової інформації (або іншим можливим способом).

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, місцевого самоврядування (голова комісії Добровінський А.В.) та постійну депутатську комісію з питань бюджету (голова комісії Козлова В.В.).

 

 

 

Вовчанський міський голова                                                      В.С.Шевченко

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення
«Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік»

 

І. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Стаття 143 Конституції України передбачає встановлення територіальними органами громади міста місцевих податків і зборів відповідно до закону. Податковий кодекс України (далі – ПКУ) передбачає, що міські ради в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів (п. 12.3, 12.4 ст. 12 ПКУ).

Встановлення місцевих податків та зборів здійснюється у порядку, визначеному Податковим кодексом України (пп.12.3.1 п. 12.3 ст. 12 ПКУ).

До місцевих податків належать (ст. 10 ПКУ):

- податок на майно, який складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю та транспортного податку;

- єдиний податок.

До місцевих зборів належать:

- збір за місця для паркування транспортних засобів;

- туристичний збір.

Статтею 7 ПКУ визначено загальні засади встановлення податків і зборів, зокрема, під час встановлення податку можуть передбачатися пільги та визначатися порядок їх застосування. Елементи податку, визначені в пункті 7.1 статті 7 ПКУ (платники податку, об'єкт оподаткування, база оподаткування, ставка податку, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку) та підстави для надання податкових пільг та порядок їх застосування визначаються виключно Податковим кодексом (п. 7.4 ст. 7 ПКУ).

Крім того, чинним законодавством не дозволяється сільським, селищним, міським радам та радам об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і фізичних осіб або звільняти їх від сплати таких податків та зборів (п. 12.3.7 ст. 12 ПКУ).

Обов’язковість приймання рішення місцевими радами щодо встановлення місцевих податків і зборів передбачена пп. 12.3.5 ст. 12 ПКУ, необхідність щорічного приймання таких рішень передбачена пп. 12.4.3 ст. 12 ПКУ, перелік питань (елементів оподаткування), які мають бути відображені у рішенні про встановлення місцевих податків і зборів, передбачений пп. 12.3.2 ст. 12 Податкового кодексу України.

Повноваження органів місцевого самоврядування щодо встановлення місцевих податків і зборів визначені п. 24) ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

ІІ. Цілі і завдання проекту рішення

1) Дотримання вимог чинного законодавства.

2) Створення прозорого і зрозумілого порядку визначення місцевих податків і зборів та пільг щодо їх сплати.

3) Встановлення диференційованих ставок місцевих податків і зборів відповідно до вимог чинного законодавства, а саме: відповідно до постанови КМУ № 483 від 24.05.2017 р. ставки плати за землю затверджуються у відповідності до цільового призначення земель згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р. № 548; ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки затверджуються відповідно до класифікації будівель та споруд, встановленої Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018:2000, затвердженим наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 17.08.2000 р. № 507.

4) Забезпечення правового регулювання та вирішення питань сплати місцевих податків та зборів.

ІІІ. Загальна характеристика і основні положення проекту рішення

Чинним законодавством України передбачене встановлення місцевих податків і зборів (і надання пільг) саме місцевими радами з метою збалансування інтересів територіальної громади і суб’єктів господарювання у сфері оподаткування.

Запропонований проект рішення містить оптимальне співвідношення ставок місцевих податків і зборів та пільг, яке збалансовує інтереси усіх суб’єктів дії цього регуляторного акту, крім того, враховує і економічне становище в країні, і нагальні потреби територіальної громади, і можливість надання обґрунтованих пільг платникам податків в межах встановлених чинним законодавством повноважень міської ради, враховує пропозиції підприємств та підприємців міста щодо ставок місцевих податків і зборів у разі, коли їх зниження є вмотивованим і не тягне за собою погіршення або унеможливлення фінансового забезпечення здійснення функцій місцевого самоврядування.

Запропонований проект рішення:

1) відповідає вимогам пп. 12.3.2 ст. 12 Податкового кодексу України щодо елементів оподаткування, що в обов’язковому порядку мають бути відображені в рішенні;

2) відповідає вимогам постанови КМУ № 483 від 24.05.2017 р. щодо форми типового рішення по місцевим податкам і зборам та додатків до нього, крім того, враховує вимогу щодо дати набрання чинності рішенням, яка зазначається тільки у разі, якщо вона відмінна від дати набрання чинності згідно з п. 5 ст. 59 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» (тобто, з дня офіційного оприлюднення рішення);

3) враховує зміни до Класифікації видів цільового призначення земель, внесені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 261 від 23.05.2017 р., який набрав чинності 11.07.2017 р.,

4) враховує зміни, внесені до Податкового кодексу України Законом України № 2245 від 07.12.2017 р.,

5) враховує офіційні роз’яснення та податкові консультації, надані органами Державної фіскальної служби України та Державною регуляторною службою України протягом 2017 року та першого кварталу 2018 року, щодо обчислення та сплати місцевих податків і зборів,

6) враховує пропозицію Фінансового управління Вовчанської РДА, наведену у Довідці про перевірку здійснення виконавчим комітетом Вовчанської міської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади (лист № 03-14/142 від 28.02.2018 р.) – «…з метою забезпечення затвердженого обсягу доходів бюджету та отримання надпланових надходжень провести роботу щодо перегляду існуючих ставок місцевих податків і зборів…».

Проект рішення має шість додатків, кожен з яких відповідає окремому місцевому податку або збору, кожен додаток містить Положення про оподаткування визначеним податком (збором), перелік ставок податку (збору), перелік пільг, встановлених як Податковим кодексом України, так і додаткових не індивідуальних пільг, встановлених міською радою в межах повноважень, визначених ст. 7 ПКУ.

 

До основних положень проекту рішення відносяться:

1) Плата за землю складається з земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. Ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативно-грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження), встановлюються у відсотках від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативно-грошову оцінку яких не проведено, встановлюються у відсотках від нормативної грошової оцінки 1 га ріллі по області (відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 262 від 23.05.2017 р. «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення» нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі по Харківській області становить 32549,20 грн. за 1 га).

Ставки земельного податку на 2018 рік та норми Податкового кодексу України на 2018 рік, у порівнянні з 2017 роком, виглядають так:

Види земельних ділянок (категорії зазначені на підставі рішення 2017 року)

Ставки згідно  рішення Вовчанської міської ради щодо плати за землю на 2017 рік

Норма Податкового кодексу України на 2017 рік

Середні  ставки згідно  рішення Вовчанської міської ради щодо плати за землю на 2018 рік

Середні ставки 2019 року (проект)

Норма Податкового кодексу України на 2018 рік

для земель сільськогосподарського призначення

0,3 %

0,3 – 1 %

0,25 %

0,41 %

0,3 – 1 %

для земельних ділянок (в межах населених пунктів), зайнятих житловим фондом, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також для земельних ділянок, наданих для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами

0,03 %

Не більше
3 %

0,03 %

0,26 %

Не більше
3 %

для земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності)

1 %

Не більше
12 %

1 %

1,53 %

Не більше
12 %

для інших земельних ділянок

1 %

Не більше 3 % для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено,
не більше 1 % для земель загального користування*

1 %

1,53 %
(1 % для земель загального користувачко)

Не більше 3 % для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено,
не більше 1 % для земель загального користування*

земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

5 %

Усі земельні ділянки – не більше 5 %, сільгоспугіддя – у проміжку 0,3 – 5 %

5 %

5 %

Усі земельні ділянки – не більше 5 %, сільгоспугіддя – у проміжку 0,3 – 5 %

*Щодо оподаткування земель загального користування населених пунктів (майдани, вулиці, проїзди, шляхи, набережні, пляжі, парки, сквери, бульвари, кладовища, полігони для зберігання твердих побутових відходів тощо) слід зазначити, що за такі ділянки податок не справляється, крім випадків, коли вони надаються для використання юридичним або фізичним особам (павільйони, кіоски, лотки, атракціони та ін.).

Крім того, в проекті рішення враховано, що землі сільськогосподарського призначення (відповідно до ст. 22 Земельного кодексу України) поділяються на сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) та несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що віднесені до земель лісогосподарського призначення, землі під господарськими будівлями і дворами, землі під інфраструктурою оптових ринків сільськогосподарської продукції, землі тимчасової консервації тощо).

Структура земельного фонду Вовчанської міської ради:

№ з/п

Територія Вовчанської міської ради

Площа, га

 

Територія, всього

у тому  числі:

2136,49

1

Сільськогосподарські угіддя, з них:

1100,52

 

- рілля

562,05

 

- перелоги

169,0

 

- сади

28,0

 

- сіножаті

149,5

 

- пасовища

191,97

2

Ліса і інші лісовкриті площі

20,0

3

Забудовані землі

958,8

4

Водна поверхня

10,0

5

Заболочені землі

37,08

6

Під господарськими будівлями та дворами

10,0

7

Інші землі

0,09

 

Загальний перелік ставок земельного податку наведений у Додатку 1.1 до Положення про оподаткування платою за землю, ставки встановлені окремо для юридичних і фізичних осіб (в тому числі ФОП), окремо для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження), та земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено (за межами населених пунктів). Такі категорії ставок передбачені чинним законодавством.

У разі відсутності на території Вовчанської міської ради земель певного цільового призначення або у разі не використання земель певного цільового призначення якоюсь з категорій платників в таблиці проставлені прочерки, тобто ставка не встановлюється.

Рядки, в яких встановлення ставок земельного податку не передбачене, відмічені «Х».

Ставки земельного податку застосовуються з урахуванням розділу 5 Положення про оподаткування платою за землю, тобто з урахуванням переліку земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню відповідно до вимог Податкового кодексу України, та з урахуванням пільг зі сплати земельного податку, які наведені у Додатку 1.2 до Положення про оподаткування платою за землю.

Ставки земельного податку на 2019 рік запропоновані в межах норм Податкового кодексу України з урахуванням середніх ставок по Вовчанському району за відповідними категоріями земель.

 

2) Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (у 2017 році – 3200,00грн., у 2018 році – 3723,00 грн., у 2019 році – за попередньою інформацією Міністерства фінансів України – такий показник складатиме 4173,00 грн.).

Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2019 рік у запропонованому проекті рішення визначені в межах граничних норм, передбачених Податковим кодексом України на 2018 рік, без змін щодо 2018 року.

Ставки та норми ПКУ 2018 року у порівнянні з 2017 роком виглядають так:

Об’єкти нерухомості

Ставки 2017 року, % (грн. за 1 м2)

Норма Податкового кодексу України на 2017 рік

Середні ставки 2018 року, % (грн. за 1 м2)

Середні ставки 2019 року (проект), % (грн. за 1 м2)

Норма Податкового кодексу України на 2018 рік

Ставки податку для фізичних осіб

Об'єкти житлової нерухомості

0,1 %
(3,20 грн. за 1 м2)

Не перевищує 1,5 % мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року

0,1 %
(3,723 грн. за 1 м2)

0,1 %
(4,173 грн. за 1 м2)

Не перевищує 1,5 % мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року

Об’єкти нежитлової нерухомості

0,05 %
(1,60 грн. за 1 м2)

0,05 %
(1,86 грн. за 1 м2)

0,05 %
(2,09 грн. за 1 м2)

Об’єкти нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності і використовуються для ведення малого та середнього бізнесу

0,5 %
(16,00 грн. за 1 м2)

0,5 %
(18,615 грн. за 1 м2)

0,5 %
(20,865 грн. за 1 м2)

Ставки податку для юридичних осіб

Об'єкти житлової нерухомості

1 %
(32,00 грн. за 1 м2)

Не перевищує 1,5 % мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року

1 %
(37,23 грн. за 1 м2)

1 %
(41,73 грн. за 1 м2)

Не перевищує 1,5 % мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року

Об’єкти нежитлової нерухомості

0,5 %
(16,00 грн. за 1 м2)

0,5 %
(18,615 грн. за 1 м2)

0,5 %
(20,865 грн. за 1 м2)

 

В проекті рішення враховано, що пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, передбачені ПКУ у вигляді зменшення бази оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб (на 60, 120 і 180 м2), органи місцевого самоврядування не можуть збільшувати (з 1 січня 2016 року з ПКУ виключений абзац шостий підпункту 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 на підставі Закону України № 909-VIII від 24.12.2015).

Загальний перелік ставок податку на нерухоме майно наведений у Додатку 2.1 до Положення про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, ставки встановлені окремо для юридичних і фізичних осіб (в тому числі фізичних осіб – підприємців), такі категорії ставок передбачені чинним законодавством.

У разі відсутності на території Вовчанської міської ради певних категорій будівель і споруд або у разі не використання будівель та споруд певного цільового призначення якоюсь з категорій платників в таблиці проставлені прочерки, тобто ставка не встановлюється.

Рядки, в яких встановлення ставок податку на нерухоме майно не передбачене, відмічені «Х».

Ставки податку на нерухоме майно застосовуються з урахуванням розділу 5 Положення про оподаткування цим податком, тобто з урахуванням переліку об’єктів, які не підлягають оподаткуванню відповідно до вимог Податкового кодексу України, та з урахуванням пільг зі сплати податку, які наведені у Додатку 2.2 до Положення про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Додатком 2.2 передбачені не індивідуальні пільги, які Вовчанська міська рада може встановлювати відповідно до п. 7.2 ст. 7 ПКУ.

 

3) Відповідно до п. 293.2 ст. 293 ПКУ рішенням органів місцевого самоврядування затверджуються фіксовані ставки єдиного податку для платників І та ІІ групи – суб’єктів господарювання – фізичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку і звітності.

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються залежно від виду господарської діяльності (п. 293.2 ст. 293 ПКУ).

Відповідно до п. 295.1 ст. 295 ПКУ «У разі якщо сільська, селищна або міська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 цього Кодексу» (якщо ставки змінені та рішення оприлюднене до 15.07.2018 р., вони застосовуються з 01.01.2019 року, в іншому випадку – застосовуються з 01.01.2020 року).

Ставка єдиного податку для платників І групи визначається Податковим кодексом України у відсотках до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, в межах до 10 %  (у 2018 році 1762,00 грн. х 10 % = 176,20 грн. на місяць).

Ставка єдиного податку для платників ІІ групи визначається Податковим кодексом України у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в межах до 20 % (у 2018 році 3723,00 грн. х 20 % = 744,60 грн. на місяць).

Крім того, у запропонованому проекті рішення враховані вимоги п. 293.4, 293.6, 293.7 статті 293 ПКУ щодо застосування ставки 15 % та максимальних ставок в певних випадках здійснення господарської діяльності, що передбачено Податковим кодексом України та не регулюється рішеннями місцевих рад.

Ставки єдиного податку на 2019 рік у запропонованому проекті рішення визначені в межах граничних норм, передбачених Податковим кодексом України на 2018 рік, які у порівнянні з 2017 роком виглядають так:

Група платників податку

Ставки 2017 року, % (грн. на місяць)

Норма Податкового кодексу України на 2017 рік

Ставки 2018 року, % (грн. на місяць)

Ставки 2019 року (проект), % (грн. на місяць)

Норма Податкового кодексу України на 2018 рік

Перша

10 %
(1600,00 х 10 % = 160,00)

До 10 % розміру прожиткового мінімуму на працездатну особу на 1 січня поточного року

10 %
(1762,00 х 10 % = 176,20)

10 %
(1921,00 х 10 % = 192,10)

До 10 % розміру прожиткового мінімуму на працездатну особу на 1 січня поточного року

Друга

10 %*
(3200,00 х 10 % = 320,00)

До 20 % розміру мінімальної зарплати на 1 січня поточного року

10 %
(3723,00 х 10 % = 372,30)

20 %
(4173,00 х 20 % = 834,60)

До 20 % розміру мінімальної зарплати на 1 січня поточного року

* Ставка 2017 року змінена з 20 % на 10 % рішенням «Про затвердження Порядку справляння єдиного податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, за фіксованими ставками на 2017 рік» № 4-VII від 27.01.2017 року.

У Додатку 3.1 до Положення про оподаткування єдиним податком наведений перелік фіксованих ставок єдиного податку за видами господарської діяльності (у відповідності до Державного Класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010), дозволеними І та ІІ групі платників єдиного податку (такий перелік встановлений Державною фіскальною службою України та оприлюднений на її офіційному сайті).

Додаток 3.2 до Положення про оподаткування єдиним податком за фіксованими ставками (додаток по пільгам) відсутній, оскільки пільги зі сплати єдиного податку за фіксованими ставками надаються шляхом встановлення менших ставок єдиного податку для певних видів економічної діяльності.

 

4) Ставки транспортного податку, запропоновані на 2019 рік, та інші норми щодо сплати транспортного податку відповідають нормам, встановленим Податковим кодексом України на 2018 рік, та відповідають ставкам, затвердженим у 2018 році:

транспортний податок встановлюється для легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, у розмірі 25000 гривень за кожен автомобіль.

 

5) Ставки збору за місця для паркування транспортних засобів, запропоновані на 2019 рік, та інші норми щодо зазначеного збору відповідають нормам, встановленим Податковим кодексом України на 2018 рік, та відповідають ставкам, затвердженим на 2018 рік, які у порівнянні з попередніми періодами виглядають так:

 

Група платників податку

Ставки 2017 року, % (грн. за 1 м2)

Норма Податкового кодексу України на 2017 рік

Ставки 2018 року, % (грн. за 1 м2)

Ставки 2019 року (проект), % (грн. за 1 м2)

Норма Податкового кодексу України на 2018 рік

Автомобілі таксі

0,025 % (3200,00 х 0,025 % = 0,80 грн. за 1 м2)

0,03 – 0,15 %

0,025 % (3723,00 х 0,025 % = 0,93 грн. за 1 м2)

0,025 % (4173,00 х 0,025 % = 1,04 грн. за 1 м2)

до 0,075 %

У Додатку 5.2 наведений перелік земельних ділянок, спеціально відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів.

6) Ставка туристичного збору, запропонована на 2019 рік, та інші норми щодо зазначеного збору відповідають нормам, встановленим Податковим кодексом України на 2018 рік, та відповідають ставкам, затвердженим на 2018 рік, які у порівнянні з попередніми періодами виглядають так:

Група платників податку

Ставки 2017 року

Норма Податкового кодексу України 2017 року

Ставки 2018 року

Ставки 2019 року (проект)

Норма Податкового кодексу України 2018 року

Усі платники туристичного збору, передбачені ПКУ

1 % (від вартості проживання)

0,5 – 1 %

1 % (від вартості проживання)

1 % (від вартості проживання)

0,5 – 1 %

 

 1. IV. Нормативно-правова база у даній сфері регулювання

Проект рішення розроблений відповідно до ст. 7, ст. 10, пп. 12.3.1, 12.3.2, 12.3.4, 12.3.7 п. 12.3, пп. 12.4.1, 12.4.3 п. 12.4, п. 12.5 ст. 12 розділу І, ст. 266, 267, 268, 268-1, 269 – 289 розділу ХІІ, ст. 291 – 297 розділу ХІV Податкового кодексу України, постанови КМУ «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» № 483 від 24.05.2017 р., наказу Державного комітету України із земельних ресурсів «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель» № 548 від 23.07.2010 р., Державного класифікатору будівель та споруд ДК 018:2000, затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації № 507 від 17.08.2000 р., п. 24 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 290/97 від 21.05.1997 р.

 

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Основними фінансово-економічними показниками щорічного прийняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів є:

 

1) Кількість зареєстрованих платників місцевих податків і зборів на 01.01.2018 р. (показник 2019 року планується на підставі факту 2018 року):

Податок/збір

Кількість зареєстрованих платників за даними органів ДФС

Фізичних осіб (ФОП та населення)

Юридичних осіб

Плата за землю

420

110

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

277

56

Єдиний податок

698

38

Транспортний податок

5

2

Збір за місця для паркування транспортних засобів

4

0

Туристичний збір

0

0

 

2) Надано пільг з оподаткування (за даними органів ДФС України про місцеві податки і збори, щодо яких передбачені пільги):

Податок/збір

Сума пільги (за даними поданих платниками звітів за 2017 рік*), грн.

Плата за землю

2621366,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

0

Єдиний податок

0

Транспортний податок

0

Збір за місця для паркування транспортних засобів

0

Туристичний збір

0

*Подання звіту про пільги з оподаткування передбачене чинним законодавством тільки для платників – юридичних осіб та ФОП, облік пільг, наданих фізичним особам, які не є суб’єктами господарювання, чинним законодавством не передбачений.

 

3) Надходження від сплати місцевих податків і зборів, грн.

Показники

2017 рік (факт)

2018 рік (план)

2019 рік (прогноз при незмінних ставках податків)

2019 рік (прогноз при змінених ставках податків)

Плата за землю

8121060,82

7101500,00

7101500,00

7847500,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

643268,18

759500,00

851400,00

851400,00

Єдиний податок

5809875,41

4113100,00

4422200,00

5494900,00

Транспортний податок

154167,33

185000,00

185000,00

185000,00

Збір за місця для паркування транспортних засобів

58124,64

71300,00

80000,00

80000,00

Туристичний збір

0

0

0

0

ВСЬОГО надходжень

14786496,38

12230400,00

12640100,00

14458800,00

Приріст надходжень (до попереднього року)

Х

-2556100,00

+409700,00

+2228400,00

 

На 2018 рік заплановано надходжень місцевих податків і зборів на 2556100,00 грн. менше в порівнянні з фактом 2017 року у зв’язку зі зменшенням ставки єдиного податку для платників ІІ групи з 20 % на 10 %; у зв’язку з перерахунком земельного податку платниками, які у 2017 році помилково застосували при складанні декларації підвищені ставки; у зв’язку з наданням органами ДФС даних про нарахування плати за землю станом на 01.07.2017 р.

На 2019 рік заплановано (при незмінних ставках податків і зборів) надходжень місцевих податків і зборів на 409700,00 грн. більше в порівнянні з 2018 роком у зв’язку зі збільшенням показників мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на працездатну особу станом на 1 січня, які (показники) задіяні в розрахунках збору за місця для паркування, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, і єдиного податку (мінімальна зарплата зросте на 12,1 %, прожитковий мінімум – на 9,0 %), крім того, у зв’язку зі збільшенням оподатковуваної площі житлової та нежитлової нерухомості (за даними ДФС).

Прогноз надходження податків і зборів на 2019 рік за умови підвищення ставок земельного податку і єдиного податку для платників ІІ групи враховує наступне:

а) у разі підвищення ставки єдиного податку для платників ІІ групи на 10 % міський бюджет додатково отримає 1072700,00 грн. (розрахунок здійснений за умови незмінності кількості платників податку);

б) у разі підвищення ставок земельного податку в середньому на 44 % міський бюджет додатково отримає 746000,00 грн. (розрахунок здійснений за умови незмінності інших вихідних даних – кількості платників, бази оподаткування, відсутності заборгованості тощо).

Надходження міського бюджету від сплати місцевих податків і зборів заплановане на 2019 рік на рівні плану 2018 року за умови незмінності інших вихідних даних, крім ставки оподаткування – кількості платників, бази оподаткування, відсутності заборгованості тощо.

 

4) Питома вага місцевих податків і зборів у надходженнях загального фонду міського бюджету (без урахування субвенції з районного бюджету на утримання дошкільних навчальних закладів):

Вид надходжень

Планова річна сума на 2018 р., грн.

% в загальній сумі надходжень

Місцеві податки і збори

12230400,00

67,8

В т.ч. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

759500,00

4,2

В т.ч. плата за землю

7101500,00

39,4

В т.ч. транспортний податок

185000,00

1,0

В т.ч. єдиний податок

4113100,00

22,8

В т.ч. збір за місця для паркування транспортних засобів

71300,00

0,4

Інші податки (акцизний, податок на прибуток комунальних підприємств)

4935300,00

27,4

Інші надходження (державне мито, адміністративні санкції, плата за адміністративні послуги)

876800,00

4,8

ВСЬОГО

18042500,00

100,0

 

 1. VI. Очікувані результати прийняття рішення

1) Дотримання вимог чинного законодавства.

2) Створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення й справляння місцевих податків і зборів.

3) Збалансування інтересів територіальної громади і суб’єктів господарювання у сфері оподаткування.

4) Забезпечення фінансових підстав для соціально-економічного розвитку міста та здійснення функцій місцевого самоврядування.

 

 

Виконавець: провідний спеціаліст                                            О.М.Аргунова

 

Україна

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ХХХVII  СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ

     Р  І Ш Е Н Н Я

 

 

Від 11 травня 2018 р.                     ПРОЕКТ    №3.1-VIІ

 

Про внесення змін до  Порядку проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад, затвердженого рішеннямLXX позачергової сесії Вовчанської міської ради  VIскликання № 3-VI від 27.05.2015 року

 

Відповідно до частини 4 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», керуючись п. 21 ст.26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» враховуючи внесення змін до законодавства України про об’єднання громад, Вовчанська  міська рада

 

                               вирішила:

 

 

 1. Внести змінидо Порядку проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад, затвердженого рішенням LXX позачергової сесії Вовчанської міської ради  VI скликання № 3-VI від 27.05.2015 року та затвердити його в новій редакції. (додається)
 2. Виконавчому комітетові міської ради опублікувати Порядокпроведення

громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад в новій редакції в районній газеті «Хлібороб» та розмістити  на офіційному сайті Вовчанської міської ради.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську

комісію з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, місцевого самоврядування. (голова  Добровінський А.В.)

 

 

Вовчанський міський голова                                        В.С.Шевченко

 

Додаток:

до рішення ХХХУІІ сесії міської ради

№__ від 11.05.2018 року

 

                                                            

Порядок 

                         проведення громадських обговорень з питань

                     добровільного об’єднання територіальних громад

 

 1. Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад (далі – Порядок) визначає механізм проведення громадського обговорення та основні вимоги до його організації та розгляду узагальнених пропозицій (зауважень) під час розгляду питань про добровільне об’єднання територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Порядок є нормативно-правовим актом, розробленим відповідно до Закону Україні «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР (із змінами), Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 №157-VIII (із змінами).
 2. Метою цього Порядку є створення дієвого механізму для реалізації законного права мешканців Вовчанської міської територіальної громади   на участь в обговоренні ініціативи, перспектив, наслідків і прийнятті рішень з питання добровільного об’єднання Вовчанської міської територіальної громади з суміжними територіальними громадами, взаємодії органів місцевого самоврядування, що враховує взаємні інтереси та мінімізує виникнення соціальних конфліктів.
 3. Предметом громадського обговорення є пропозиції, заявлені відповідно до ст. 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», про добровільне об’єднання Вовчанської міської територіальної громади з суміжними територіальними громадами.
 4. Реалізація цього Порядку направлена на вирішення наступних завдань:

- інформування громадськості про ініціативи та пропозиції щодо добровільного об’єднання Вовчанської міської територіальної громади  з суміжними територіальними громадами;

- з’ясування репрезентативної громадської думки з предмету та питань, що виносяться на громадське обговорення;

- формування підстав для подальшого прийняття рішення з обговорюваного питання Вовчанською міською радою.

 1. Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні особи, що є членами Вовчанської міської територіальної громади, залучені організаторами громадського обговорення фахівці. До обговорення можуть залучатись (без права голосу) запрошені організаторами обговорення представники суміжних територіальних громад та/або посадові особи їх органів самоврядування. Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні та юридичні особи, а також громадські об’єднання, що не є юридичними особами.
 2. Громадське обговорення передбачає:

1) вирішення організаційних (технічних) питань:

- час та дата проведення   громадського обговорення;

- місце проведення   громадського  обговорення;

- визначення цільової групи та ефективного способу інформування потенційних учасників для участі у заході;

Серед можливих способів інформування цільових груп та зацікавлених сторін про проведення громадських обговорень є:

розклеювання  оголошень    на  дошках  оголошень    в  установах  та  організаціях    територіальної  громади ;

- оголошення у засобах масової інформації (у пресі,  в Інтернеті);

- розсилання письмових запрошень.

2) опрацювання організаторами громадського обговорення висловлених пропозицій (зауважень) щодо добровільного об’єднання територіальних громад та проведення аналізу поданих пропозицій (зауважень);

3) узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення.

 1. Громадське обговорення може проходити у формі ( громадські слухання, засідання за круглим столом, збори, зустрічі, , електронна консультація), виходячи з необхідності залучення якомога більшої кількості заінтересованих учасників та власних організаційних можливостей. Вивчення пропозицій в рамках громадського обговорення може проводитись у формі анкетування, що проводиться депутатами відповідної ради по своїм округам.
 2. Протягом 30 днів з дня прийняття рішення сесією міської ради про затвердження пропозиції на початок проведення Громадське обговорення щодо добровільного об’єднання територіальних громад.
 3. Організацію громадських обговорень по Вовчанській міській  раді з питань, визначених цим Порядком, здійснює спеціально створена радою громади робоча група.
 4. З метою проведення громадського обговорення  міський голова приймає  розпорядження відповідно до положень Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Розпорядження   міського   голови повинно містити питання, що виноситься на громадське обговорення, дату, час, місце  та строк його проведення, форму проведення  та склад робочої групи з організації проведення громадського обговорення.

У разі проведення громадського обговорення у формі   громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю визначається особа, відповідальна за ведення протоколу.

 1. Робоча група з організації проведення громадського обговорення:

- оприлюднює інформацію про пропозицію щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад та про призначення громадського обговорення;

- сповіщає ініціатора пропозиції (за виключенням випадків, коли ініціатором такої пропозиції є     міський   голова про проведення громадського обговорення;

- реєструє, розглядає та узагальнює пропозицій громадськості;

- здійснює підготовку відповідей на пропозиції, зауваження учасників громадського обговорення;

- оприлюднює результати громадського обговорення.

 1. Повідомлення про пропозицію щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад та проведення громадського обговорення оприлюднюється протягом 10-ти днів з дня надходження пропозиції шляхом опублікування такої інформації на офіційному веб-сайті   Вовчанської міської ради,   районній  газеті  «  Хлібороб».
 2. Повідомлення у засобах масової інформації про пропозицію щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад повинно містити:

1) інформацію про зміст пропозиції;

2) відомості про ініціатора пропозиції;

3) інформацію про місце, дату і час громадського обговорення пропозиції;

4) інформацію про форму громадського обговорення;

5) порядок  та строк надання пропозицій, зауважень тощо до пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад;

 1. Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.

  Пропозиції (зауваження) реєструються робочою групою.

  Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.

 1. Організатор громадського обговорення не зобов’язаний перевіряти достовірність інформації про фізичних або юридичних осіб, яка міститься у поданих ними відповідно до пункту 13, 14 цього Порядку документах.
 2. У ході проведення  громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю у рамках громадського обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються всі пропозиції (зауваження). Протокол підписується головуючим на засіданні та особою, відповідальною за ведення протоколу.
 3. Робоча  група з організації проведення громадського обговорення протягом 3 днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються зміст питання, що виносилося на громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення громадського обговорення.
 4. Результат громадського обговорення про добровільне об’єднання Вовчанської міської територіальної громади з суміжними територіальними громадами вважати позитивним при умові, що надали згоду на об’єднання 51 відсоток громадян Вовчанської міської територіальної громади .
 5. Звіт підписується усіма членами робочої групи та надається сільському   голові для винесення його разом із пропозицією на розгляд чергової сесії міської  ради для прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад.
 6. Оприлюднення результатів громадського обговорення здійснюється шляхом оприлюднення на офіційному веб сайті Вовчанської міської ради та в районній газеті «Хлібороб».

 

 

 

Секретар   міської  ради                                                     Дудка Л.І.

 

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVII СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

 

 

від 11 травня 2018 року                                                         проект № ____-VII

 

 

Про внесення змін до штатного розпису Вовчанської міської ради VII скликання

 

Керуючись Класифікатором професій України ДК 003:2010, затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327, ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-вр, міська рада

                                                  ВИРІШИЛА:

 

 1. Змінити назву посади «водій» на «водій автотранспортних засобів» (код професії 8322) з 1 листопада 2010 року (дати набрання чинності Класифікатором професій ДК 003:2010).

 

 1. Внести зміни до штатного розпису Вовчанської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням ХХХІІ сесії VII скликання від 08.12.2017 р. № 15-VII «Про затвердження штатного розпису Вовчанської міської ради VII скликання з 1 січня 2018 року» (Додаток 1).

 

 1. Керуючому справами (секретарю) виконкому Мурашко А.С. внести відповідні зміни до трудової книжки Дунаєва М.А.

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, місцевого самоврядування (голова комісії Добровінський А.В.)

 

    

         

Вовчанський міський голова                                                 В.С.Шевченко

 

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА   ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХХVІІ  СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

    Від   11  травня 2018 року                  ПРОЕКТ        № 3.3-VIІ

 

 

Про внесення змін у назву вулиці Сєрова міста Вовчанська, Харківської області

              Враховуючи звернення громадян міста, пропозицію виконавчого комітету міської ради щодо вірного правопису назви вулиці Сєрова, керуючись ст. 26 ч.1 п. 41;  ст. 37 п.1; ст.59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

В И Р І Ш И Л А  :

 

 1.  Змінити назву вулиці Серова на назву вулиці Сєрова в місті Вовчанськ, Харківської області.
 2.  Виконавчому комітету міської ради:

- оприлюднити це рішення в засобах масової інформації таофіційному веб-сайті Вовчанської міської ради;

- направити рішення  до Харківської філії державного підприємства «Національні інформаційні системи» для внесення змін до Українського словника Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно у назву вулиці Сєрова міста Вовчанська, Харківської області.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунальної власності, ЖКГ, побутового

обслуговування, транспорту та зв’язку  (голова комісії  І.В.Кулаков).

 

 

 

         Вовчанський міський голова                                         В.С.Шевченко

 

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVII СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

 

 

від 11 травня 2018 року                                                         проект № 3.4-VII

 

 

Про  звернення депутатів Вовчанської міської ради до Президента України, Кабінету Міністрів України і міністрів, Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оброни щодо захисту інституції сім’ї в Україні

 

Керуючись   ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою захисту і підтримки інституції сім’ї в Україні, міська рада

 

                                                  ВИРІШИЛА:

 

 1. Прийняти звернення депутатів Вовчанської міської ради до Президента України, Кабінету Міністрів України і міністрів, Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оброни (далі – Звернення, додається).

 

 1. Надіслати це звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України і міністрів, Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оброни.

 

 1. Опублікувати це звернення у виданні ТОВ «Районна газета «Хлібороб» та інформаційному додатку Вовчанської міської ради до районної газети «Хлібороб» - «Вовчанський вісник».

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, місцевого самоврядування (голова комісії Добровінський А.В.)

 

    

         

Вовчанський міський голова                                                 В.С.Шевченко

 

 

 

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVII СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

 

від  11 травня 2018 рокупроект№ 3.5-VІІ

 

 

 

Про продаж  комунального майна

 

Розглянувши на засіданнях постійних депутатських комісій звіт про проведення технічного  обстеження квартири № 2 по вулиці Л.Бикова буд. 11 м. Вовчанська, рішення виконавчого комітету Вовчанської міської ради від 26.05.2018 року № 6.16,  враховуючи невідповідність вимогам надійності і безпечної експлуатації цього   приміщення та керуючись   п30 ст 26, ст..59, ст..60 Закону України «Про місцеве самоврядування», міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Надати дозвіл на продаж  нерухомого комунального майна територіальної громади м. Вовчанськ –нежитлового приміщення за адресою: Харківська область, місто Вовчанськ, вулиця Л. Бикова, 11/2, загальною площею  31,8кв.м.

2.Виконавчому комітету Вовчанської міської ради:

      2.1.Замовити звіт про експертну оцінку комунального майна–нежитлового приміщення за адресою: Харківська область, місто Вовчанськ, вулиця Л. Бикова, 11/2відповідно до вимог  «Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», затвердженого рішенням УІІ сесії УІІ скликання Вовчанської міської ради від 25.03.2016 року № 7.1-УІІ.

       2.2.Після отримання звіту про експертну  оцінку комунального майна, подати звіт на чергову сесію Вовчанської міської ради для затвердження.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту та зв'язку (голова комісії Кулаков І.В.).

 

 

  Вовчанський міський голова                                         В.С. Шевченко

 

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХХVІІСЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ

Р  І Ш Е Н Н Я

 

Від 11 травня  2018 року             проект №    3.6-VIІ

 

Про затвердження розпоряджень  Вовчанського міського головипро преміювання міського голови та  заступників  міського голови,  виданих  у міжсесійний період

 

Розглянувши на засіданнях постійних депутатських комісій інформацію керуючої справами (секретаря) виконкому Мурашко А.С. стосовно затвердженнярозпорядженьВовчанського міського голови, виданих у міжсесійний період враховуючи положення Закону України «Про доступ до публічної інформації», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.п. 3,21 ст.3.3 Регламенту міської ради VІІ скликання (зі змінами та доповненнями), міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Затвердити розпорядження Вовчанського міського головипропреміювання міського голови та заступників Вовчанського міського голови,виданих у міжсесійний період (додається).
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (голова комісії Козлова В.В.).

 

 

Вовчанський міський голова                           В.С.Шевченко