Про Вовчанськ Галерея Звернення до головиКонтакти

Вовчанська міська рада

Офіційний сайт Вовчанської міської ради

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Проекти рішень ХХХІ сесії VII cкликання

                                                                  

УКРАЇНА

ХХХІ СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ

Р  І Ш Е Н Н Я

 

        Від 17 листопада   2017 року                              проект № 2-VIІ

 

   Про затвердження розпорядження  Вовчанського міського голови,  виданого  у міжсесійний період.

 

Розглянувши на засіданнях постійних депутатських комісій інформацію керуючої справами (секретаря) виконкому Мурашко А.С. стосовно затвердження розпорядження міського голови Вовчанської міської ради VІІ скликання, враховуючи положення Закону України «Про доступ до публічної інформації», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.п. 3, 21 ст.3.3 Регламенту міської ради VІІ скликання (зі змінами та доповненнями), міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Затвердити розпорядження Вовчанського міського голови № 131-ос від 23.10.2017 року про преміювання міського голови та заступників Вовчанського міського голови,   виданого  у міжсесійний період з  27 жовтня  2017 року по 17 листопада 2017 року (додається).
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, місцевого самоврядування (голова комісії        Добровінський А.В.).

 

 

Вовчанський міський голова                                                     В.С.Шевченко

 

 

                                                                             

                                              УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА  МІСЬКА  РАДА ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХХІ  СЕСІЯ  VІІ СКЛИКАННЯ

Р  І Ш Е Н Н Я

 

Від 17 листопада 2017 року                                                проект  № 3- VІІ

 

 

Звіт  Вовчанського міського голови про роботу міської   ради, її виконавчого комітету та здійснення державної регуляторної політики

 

        Розглянувши  на засіданнях постійних депутатських комісій звіт Вовчанського міського голови про роботу міської   ради, її виконавчого комітету та здійснення державної регуляторної політики,   відповідно до п. 13, р. І плану роботи Вовчанської міської ради VIІ скликання на 2017 рік п. 9, ч.1  ст. 26, п.4 ст. 42, п.8 ст. 51, ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Звіт Вовчанського міського голови про роботу міської ради, її виконавчого комітету та здійснення державної регуляторної політики   взяти до відома (додається).

 

 

 

 

 

 

  Вовчанський міський   голова                                       В.С. Шевченко

 

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ХХXI  СЕСІЯ  VІI СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

17 листопада  2017  року                                                                       проект №  4-VII

 

Про внесення змін до  міського бюджету на 2017 рік

 

Внести зміни до рішення № 4-УІІ від 21.04.2017 року, внести зміни до рішення  сесії № 11-УІІ від 27.01.2017 року «Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік», внести зміни до рішення № 20-УІІ від 23.12.2016 року «Про міський бюджет на 2017 рік», керуючись статтею 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Визначити на 2017 рік:
 • доходи міського бюджету у сумі 43379,1 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 31880,8 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 11498,3 тис. грн. згідно з додатком № 1 до цього рішення;
 • видатки  міського бюджету у сумі 44023,8 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 25425,4 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 18598,4 тис. грн.
 • профіцит загального фонду міського бюджету у сумі – 6070,8 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення.;
 • дефіцит спеціального фонду міського бюджету – 7100,2 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення.
 1. Затвердити бюджетні призначення коштів міського бюджету на 2017 рік за типовою відомчою, тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, у тому числі по загальному фонду 25425,4 тис. грн. та спеціальному фонду 18598,4 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.
 2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 20,0 тис. грн.
 3. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти в сумі 691,1 тис. грн.. згідно з додатком № 3 до цього рішення.
 4. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 4 до цього рішення.
 5. Затвердити на 2017 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 20,0 тис. грн.
 6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 1. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 44023,8 тис. грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення.
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міській раді, в особі його керівника, отримувати в управлінні Державної казначейської служби у Вовчанському районі у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. Одержувачам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком № 6 до цього рішення.
 2. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.
 3. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
 4. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.
 5. Розпорядники коштів місцевих бюджетів та одержувачі коштів міського бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих в органах Державної казначейської служби України.

            Зобов'язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням сесії міської ради про міський бюджет, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства.

За наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники та одержувачі бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

 1. Установити, що керівники бюджетних установ, які фінансуються з міського бюджету, утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – в межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.
 2. Встановити, що внесення змін до міського бюджету на 2017 рік здійснюється за рішенням сесії міської ради у випадках передбачених Бюджетним кодексом України. Надати право міському голові у період між сесіями Вовчанської міської ради, за умови погодження з постійною комісією міської ради з питань бюджету, проводити розпорядженням розподіл та перерозподіл коштів міського бюджету, додаткових дотацій, субвенцій із державного бюджету та інших трансфертів, з наступним внесенням змін до рішення про міський бюджет.
 3. Установити, що комунальні підприємства міста  сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу), нормативи відрахувань встановлені рішенням Вовчанської міської ради від 25.09.2008 року № 4.1-V «Про встановлення нормативу відрахувань частини чистого прибутку (доходу) господарськими організаціями комунальної власності та організаціями з часткою комунальної власності».

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2017 році.

Комунальні  підприємства міста подають Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

 1. Надати право голові Вовчанської міської ради укладати договори про міжбюджетні трансферти між міським бюджетом та іншими бюджетами.
 2. Додатки № 1,2,3,4,5,6,7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (Козлова В.В.).

 

 

 

  Вовчанський  міський голова                                                     В.С.Шевченко

 

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХХІ СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

 

 

від 17 листопада  2017 року                                               проект № 5.1-VII

 

Про передачу майна на баланс Вовчанському районному військовому комісаріату Харківської області

        На виконання Програми   соціально–економічного розвитку міста   на 2017 рік,    керуючись ст. 26 ч.1 п.30 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  міська рада

 В И Р І Ш И Л А:

 1. Передати на баланс Вовчанському районному військовому комісаріату Харківської області офісні меблі та металопластикові конструкції віконні на загальну суму 29290,00грн. (додаток акт передачі на 1 аркуші).

 

 1. Керівнику підприємства поставити на баланс передане майно згідно чинного законодавства.

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунальної власності, ЖКГ, побутового обслуговування, транспорту та зв’язку (голова комісії Кулаков І.В.).

 

 

 

       Вовчанський міський голова                                            В.С.Шевченко

 

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  ХХХІ СЕСІЯ  VIІ СКЛИКАННЯ  

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 17 листопада  2017 року                                          проект №  5.2-VІІ

 

Про проведення звітів депутатів Вовчанської  міської ради VІІ перед виборцями за ІІ півріччя 2017 року

 

 

Розглянувши на засіданнях постійних депутатських комісій вимоги ст. 16 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” (з послідуючими змінами та доповненнями) стосовно звітів депутатів місцевих рад перед виборцями, керуючись  ст.ст. 43, 49, 59, 73 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.11, р.1, Плану роботи Вовчанської міської ради VІІ скликання на 2017 рік  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Провести у період з 17 листопада по 01грудня  2017 року звіти депутатів Вовчанської міської ради VІІ скликання про свою діяльність перед виборцями, згідно зі Списком закріплення депутатів за відповідними територіальними округами міста, затвердженим рішенням ІІ (позачергової) сесії Вовчанської міської ради VІІ скликання від 10 грудня 2015 року.
 2. Депутатам Вовчанської міської ради VІІ скликання до 10 грудня 2017 року проінформувати Вовчанську міську раду про результати обговорення звітів, та надати зауваження і пропозиції, висловлені виборцями на адресу депутата, Вовчанської міської ради та її органів, а також про доручення, надані депутату виборцями,   у зв’язку з їх депутатською діяльністю, за встановленою формою (додається).
 3. Виконавчому апарату (секретаріату) Вовчанської міської ради:
 • узагальнити надані депутатами зауваження, пропозиції та доручення, забезпечити їх виконання;
 • здійснити разом з депутатами міської ради висвітлення звітів на офіційному   сайті Вовчанської міської ради.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності,    депутатської етики та місцевого самоврядування (голова комісії Добровінський А.В.).

 

Вовчанський міський голова                               В.С.Шевченко

Додаток № 1

 

 

Вовчанському міському голові

Шевченко В.С.

 

 

Довідка

про звіт депутата Вовчанської міської ради VІІ скликання про свою діяльність  перед виборцями

 

 

 1. __________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 1. Дата та час проведення ______________________________________________

 

 1. Місце проведення __________________________________________________

 

 1. Кількість присутніх виборців _________________________________________

 

 1. Відомості про діяльність депутата у раді, у виборчому окрузі, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Зауваження, пропозиції, доручення виборців до депутата міської ради та до Вовчанської міської ради (відповідно до ст.ст. 16, 17 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”)

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Підсумки обговорення звіту __________________________________________

 

Депутат міської  ради ___________________              ______________________

                                                                                                  (підпис)                                                                                   (прізвище та ініціали)

 

“____” _____________ 20__ р.