Про Вовчанськ Галерея Звернення до головиКонтакти

Вовчанська міська рада

Офіційний сайт Вовчанської міської ради

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Проекти рішень ХХХ сесії VII скликання (Загальні та інші питання)

                                                                  

УКРАЇНА

ХХХ СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ

Р  І Ш Е Н Н Я

 

        Від 27 жовтня  2017 року                                      проект № 2-VIІ

 

   Про затвердження розпорядження  Вовчанського міського голови,  виданого  у міжсесійний період.

 

Розглянувши на засіданнях постійних депутатських комісій інформацію керуючої справами (секретаря) виконкому Мурашко А.С. стосовно затвердження розпорядження міського голови Вовчанської міської ради VІІ скликання, враховуючи положення Закону України «Про доступ до публічної інформації», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.п. 3, 21 ст.3.3 Регламенту міської ради VІІ скликання (зі змінами та доповненнями), міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Затвердити розпорядження Вовчанського міського голови про преміювання міського голови та заступників Вовчанського міського голови,   виданого  у міжсесійний період з   29 вересня  2017 року по 27 жовтня 2017 року (додається).
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, місцевого самоврядування (голова комісії        Добровінський А.В.).

 

 

Вовчанський міський голова                                                     В.С.Шевченко

 

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ХХX  СЕСІЯ  VІI СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

27 жовтня  2017  року                                                               проект №   3 -VII

 

Про внесення змін до  міського бюджету на 2017 рік

 

Внести зміни до рішення № 4-УІІ від 21.04.2017 року, внести зміни до рішення  сесії № 11-УІІ від 27.01.2017 року «Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік», внести зміни до рішення № 20-УІІ від 23.12.2016 року «Про міський бюджет на 2017 рік», керуючись статтею 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Визначити на 2017 рік:
 • доходи міського бюджету у сумі 43379,1 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 31880,8 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 11498,3 тис. грн. згідно з додатком № 1 до цього рішення;
 • видатки  міського бюджету у сумі 44023,8 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 25425,4 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 18598,4 тис. грн.
 • профіцит загального фонду міського бюджету у сумі – 6070,8 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення.;
 • дефіцит спеціального фонду міського бюджету – 7100,2 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення.
 1. Затвердити бюджетні призначення коштів міського бюджету на 2017 рік за типовою відомчою, тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, у тому числі по загальному фонду 25425,4 тис. грн. та спеціальному фонду 18598,4 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.
 2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 20,0 тис. грн.
 3. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти в сумі 691,1 тис. грн.. згідно з додатком № 3 до цього рішення.
 4. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 4 до цього рішення.
 5. Затвердити на 2017 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 20,0 тис. грн.
 6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 1. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 44023,8 тис. грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення.
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міській раді, в особі його керівника, отримувати в управлінні Державної казначейської служби у Вовчанському районі у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. Одержувачам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком № 6 до цього рішення.
 2. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.
 3. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
 4. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.
 5. Розпорядники коштів місцевих бюджетів та одержувачі коштів міського бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих в органах Державної казначейської служби України.

            Зобов'язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням сесії міської ради про міський бюджет, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства.

За наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники та одержувачі бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

 1. Установити, що керівники бюджетних установ, які фінансуються з міського бюджету, утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – в межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.
 2. Встановити, що внесення змін до міського бюджету на 2017 рік здійснюється за рішенням сесії міської ради у випадках передбачених Бюджетним кодексом України. Надати право міському голові у період між сесіями Вовчанської міської ради, за умови погодження з постійною комісією міської ради з питань бюджету, проводити розпорядженням розподіл та перерозподіл коштів міського бюджету, додаткових дотацій, субвенцій із державного бюджету та інших трансфертів, з наступним внесенням змін до рішення про міський бюджет.
 3. Установити, що комунальні підприємства міста  сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу), нормативи відрахувань встановлені рішенням Вовчанської міської ради від 25.09.2008 року № 4.1-V «Про встановлення нормативу відрахувань частини чистого прибутку (доходу) господарськими організаціями комунальної власності та організаціями з часткою комунальної власності».

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2017 році.

Комунальні  підприємства міста подають Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

 1. Надати право голові Вовчанської міської ради укладати договори про міжбюджетні трансферти між міським бюджетом та іншими бюджетами.
 2. Додатки № 1,2,3,4,5,6,7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (Козлова В.В.).

 

 

 

  Вовчанський міський голова                                                     В.С.Шевченко

 

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ХXX   СЕСІЯ  VІI СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

27 жовтня 2017 року                                          проект №  4-VII

 

Про внесення змін до складу тендерного комітету Вовчанської міської ради VІІ скликання

 

 

         Відповідно до ч. 1, 2 ст. 11 Закону України “ Про публічні закупівлі ” ст. 40, 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб), затвердженого наказом Мінекономрозвитку України від 30.03.2016   № 557, з метою організації та проведення процедур закупівель для забезпечення потреб територіальної громади, міська рада

 

                                                 ВИРІШИЛА:

 1. В зв’язку зі звільненням члену тендерного комітету Жук Т.В., ввести до складу тендерного комітету провідного спеціаліста Вовчанської міської ради Аргунову О.М.
 2. 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (Козлова В.В.).

 

 

Вовчанський міський голова                                       В.С.Шевченко

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXX СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

   РІШЕННЯ

 

 

від 27 жовтня  2017 року                                                проект  №  5.1-VII

 

Про передачу майна на баланс комунальному підприємству «Вовчанськ»

        Розглянувши на засіданнях постійних депутатських комісій доповідну записку провідного спеціаліста Вовчанської міської ради Мешкової О.А., керуючись ч.1 п.30 ст. 26 п.5, п.9 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  міська рада

 В И Р І Ш И Л А:

 1. Передати на баланс комунальному підприємству «Вовчанськ»:

- гімнастичний комплекс 1шт. - вартістю 12317,45грн.;

- пісочниця велика 1 шт. - вартістю 7937,90грн.;

- гойдалка «Гніздо лелеки» 1шт. - вартістю 27372,10грн.;

- ігровий комплекс «Кроха» 1шт. - вартістю 24634,85грн.;

- карусель 1шт. – вартістю 7299,20грн.;

- жим від грудей 1шт. – вартістю 11770,00грн.;

- жим ногами горизонтальний 1шт. – вартістю 6660,55грн.;

- орбітрек 1шт. – вартістю 6934,25грн.

 

 1. Керівнику підприємства поставити на баланс передане майно, згідно чинного законодавства.

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунальної власності, ЖКГ, побутового обслуговування, транспорту та зв’язку (голова комісії Кулаков І.В.).

 

 

 

       Вовчанський міський голова                                            В.С.Шевченко

 

                                                                  

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХХ СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ

   РІШЕННЯ

 

 

від 27 жовтня 2017 року                              проект  № 5.2-VII

 


                       Про затвердження назви вулиці   в м. Вовчанськ  

 

            З метою впорядкування єдиного переліку об’єктів топомоніки м. Вовчанськ, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. №559 «Про містобудівний кадастр», керуючись Наказом Міністерства юстиції України від 06липня 2012 року «1014/5 « Про словники Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», п. 41 ч.1 ст. 26, ст.25, ст.59  Закону України  « Про місцеве самоврядування в Україні»  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Присвоїти назву вулиці, перпендикулярній вулиці Слобожанській м. Вовчанськ згідно додатка №1.

 

 1. Заступнику міського голови Шабельнику В.М. забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації та на офіційному сайті Вовчанської міської ради в установленому порядку та направити його до Харківської філії державного підприємства « Національні інформаційні системи» для внесення змін до Українського словника Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у назвах вулиць міста Вовчанська.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з земельних питань, охорони навколишнього середовища, природних ресурсів та екології (голова комісії  Григорян З.С.).

 

              

 

 

Вовчанський міський голова                                            В. С. Шевченко

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Додаток 1

                                                                                    До рішення ХХХ сесії VII cкликання

                                                                                    Вовчанської міської ради

                                                                                  « Про   затвердження назв вулиць

                                                                                     та іменованих об'єктів в місті Вовчанськ

                                                                                     від 27 жовтня 2017 року №____________

 

 

 

п/п

 

 

       Тип

 

                 Назва

 

      Місце розташування

   1

 

      вулиця

         Плетенівський шлях

        Харківська область,

              м. Вовчанськ

 

 

 

 

 

 

Вовчанський міський голова                                            В. С. Шевченко

 

 

 

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ХXX   СЕСІЯ  VІI СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

27 жовтня 2017 року                                          проект №  5.3-VII

 

Про внесення змін до договору №2 від 23 грудня 2017 року «Про надання іншої субвенції

 

 

         В зв’язку з нагальною потребою та  клопотанням голови районної державної адміністрації Мірошника В.М., відповідно ст. 91, 106 Бюджетного  кодексу України, п.43 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

                                                 ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до договору № 2 від 23 грудня 2016 року «Про надання іншої субвенції на 2017 рік., а саме:

- п.1 п.п.1.1. абзац 1 викласти у наступній редакції «Програма «Шкільний автобус на 2016-2020 роки» у сумі 15933,00 грн.;

- п.1 п.п.1.1. абзац 3 викласти у наступній редакції «Програма соціального захисту населення Вовчанського району на 2016-2018 роки у  сумі 132767,00 грн.

 1. 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (Козлова В.В.).

 

Міський голова                                                                              В.С.Шевченко