Про Вовчанськ Галерея Звернення до головиКонтакти

Вовчанська міська рада

Офіційний сайт Вовчанської міської ради

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Проект рішення Про затвердження Порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності міста Вовчанськ та подальшого розпорядження ним

Опубліковано від 29.01.2016 року

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

VІ чергова СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

Від __.02.2016 року                                                                                        Проект

 

«Про затвердження Порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності міста Вовчанськ та подальшого розпорядження ним»

 

З метою вдосконалення механізму виявлення, обліку, зберігання та прийняття до комунальної власності територіальної громади Вовчанської міської ради безхазяйного майна, на підставі ст. 335, ст. 336 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Порядок виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності міста Вовчанськ та подальшого розпорядження ним (додається).
 2. Дане рішення набуває чинності з дня офіційного оприлюднення.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту та зв’язку. (голова комісії Кулаков І.В.).

 

 

Міський голова                                                                                    Шевченко В.С.

Додаток

до рішення міської ради

від            2016   №

 

ПОРЯДОК

виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття

цього майна до комунальної власності міста Вовчанськ

та подальшого розпорядження ним

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок визначає механізм виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності міста Вовчанськ та подальшого розпорядження ним.

1.2. У цьому Порядку використовуються такі терміни та визначення:

річ - предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки;

майно – окрема матеріальна річ або сукупність таких речей, а також майнові права та обов’язки.

безхазяйна річ (майно) - річ, яка не має власника або власник якої невідомий;

нерухома річ (нерухоме майно) - об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення або земельна ділянка.

рухома річ (рухоме майно) – річ (майно), яке можна вільно переміщувати у просторі;

мережа (електрична чи теплова) - сукупність енергетичних і трубопровідних установок для передачі та розподілу електричної енергії, гарячої води та пари;

мережа газопостачання – окремий трубопровід (або сукупність трубопроводів) та пов'язані з ним єдиним технологічним процесом об'єкти, за допомогою яких здійснюється постачання природного газу споживачам.

газорозподільні мережі (розподільні газопроводи) - майновий виробничий комплекс, який складається з організаційно і технічно пов’язаних об’єктів, призначених для транспортування газу від газорозподільних станцій до споживачів.

водопровідна мережа - система трубопроводів, відповідних споруд та устаткування для розподілу і подачі питної води споживачам;

каналізація - сукупність споруд та мереж, призначених для відведення та очищення стічних вод;

об’єкт теплопостачання - теплогенеруючі станції чи установки, теплові електростанції, теплоелектроцентралі, котельні, когенераційні установки, теплові мережі, які призначені для виробництва і транспортування теплової енергії, а також об’єкти та споруди, основне і допоміжне обладнання, що використовуються для забезпечення безпечної та надійної експлуатації теплових мереж;

об’єкт енергетики – електрична станція, електрична підстанція, електрична мережа, підключені до об’єднаної енергетичної системи України, а також котельня, підключена до магістральної теплової мережі, магістральна теплова мережа, споруда альтернативної енергетики;

об’єкт передачі електричної енергії – повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої;

трансформаторна підстанція – електрична установка відкритого або закритого типу, призначена для розподілу або перетворення електричної енергії;

спеціальні зони об’єктів енергетики – території навколо об’єктів енергетики із спеціальним режимом господарської та іншої діяльності, що забезпечують безпечне функціонування цих об’єктів, які встановлюються у формі зон спостереження, охоронних, режимних та санітарно-захисних зон;

зберігачі – підприємства, установи, організації всіх форм власності, фізичні особи, фізичні особи – підприємці яким Вовчанська міська рада передала на баланс та зберігання безхазяйне майно;

1.3. Органом, уповноваженим здійснювати виявлення, ведення обліку, оцінку, а також прийняття в комунальну власність безхазяйного майна, є Вовчанська міська рада (надалі – Рада).

Прийняті Радою  акти, пов’язані з виконанням функцій з виявлення, ведення обліку, оцінки, а також здійснення заходів з охорони і прийняття в комунальну власність безхазяйного майна, є обов’язковими для виконання комунальними підприємствами, установами та організаціями.

 1. Виявлення та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

 

2.1. Комунальні підприємства, установи, організації, яким стало відомо про розташоване на території міста Вовчанськ майно, яке не має власника або власник якого невідомий, зобов’язані в п’ятиденний строк з моменту виявлення або отримання відповідної інформації, повідомити про це Вовчанську міську раду.

2.2. Фізичні особи  та юридичні особи не комунальної форми власності, які виявили на території міста Вовчанськ безхазяйне нерухоме майно, зобов’язані повідомити про це майно Вовчанську міську раду.

2.3 Вовчанська міська рада  за зверненнями осіб, вказаних в пунктах 2.1, 2.2 цього Порядку, проводить обстеження виявлених об’єктів нерухомого майна та вживає заходи щодо встановлення їх можливих власників шляхом звернення з відповідними запитами до Реєстраційної  служби Вовчанського районного управління юстиції Харківської області.

2.4. З метою з’ясування наявності оформленого права користування на земельну ділянку, в межах якої виявлені об’єкти нерухомого майна, Вовчанська міська рада направляє запит до Реєстраційної  служби Вовчанського районного управління юстиції Харківської області.

2.5. Якщо право власності на виявлене нерухоме майно не зареєстроване або власник такого майна невідомий, за ініціативою Вовчанської міської ради проводиться технічна інвентаризація нерухомого майна.

Реєстраційна  служба Вовчанського районного управління юстиції Харківської області, згідно вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», забезпечує внесення до Реєстру прав власності на нерухоме майно відповідних даних з відміткою «безхазяйне».

2.6. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна Вовчанській міській раді Реєстраційною службою Вовчанського районного управління юстиції Харківської області видається інформаційна довідка з Реєстру прав власності на нерухоме майно на бланку встановленого зразку.

2.7. Вовчанська міська рада після отримання інформаційної довідки протягом п’яти робочих днів робить оголошення в офіційному друкованому виданні - газеті «Хлібороб» про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік.

2.8. Оплату за проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна та за взяття на облік безхазяйного нерухомого майна здійснює Вовчанська міська рада.

 1. Зберігання безхазяйного нерухомого майна

 

3.1. Обов’язок щодо зберігання взятого на облік безхазяйного нерухомого майна покладається на Вовчанську міську раду.

3.2. Вовчанська міська рада для забезпечення зберігання нерухомого майна може залучати комунальні підприємства, установи та організації, а також суб’єктів господарювання не комунальної форми власності.

3.3. Особа, яка прийняла на зберігання безхазяйне нерухоме майно, несе відповідальність за зберігання такої речі з моменту підписання акта приймання-передачі, та зобов’язана надавати до Вовчанської міської ради звіти про стан та використання речі. Вовчанська міська рада має право проводити перевірку умов зберігання та використання безхазяйної нерухомої речі, як шляхом запитів, так і шляхом перевірок (огляду) безпосередньо такого майна.

3.4. Витрати, пов’язані з утриманням майна, несе зберігач.

3.5. У випадках, коли до закінчення встановленого законом річного терміну з дня постановки майна на облік з’явиться його власник, майно повертається власникові після відшкодування ним витрат, пов’язаних з виявленням, оцінкою і зберіганням цього майна. Повернення майна власникові провадиться після проведення Вовчанською міською радою відповідної перевірки та підтвердження права власності заявника на це майно.

3.6. У разі, якщо безхазяйним нерухомим майном є інженерні мережі (газо- водо-, електро-, теплопостачання, водовідведення і таке інше), вони можуть бути передані на баланс експлуатуючим організаціям.

Для забезпечення безпечної життєдіяльності та попередження нещасних випадків при використанні інженерних мереж споживачами, експлуатуюча організація здійснює роботи з технічного обслуговування за рахунок власних коштів.

3.7. За рахунок Вовчанської міської ради проводиться оцінка безхазяйної нерухомої речі.

3.9. Вовчанська міська рада веде окремий облік безхазяйного нерухомого майна, прийнятого на облік Реєстраційною службою Вовчанського районного управління юстиції Харківської області.

 1. Прийняття безхазяйного нерухомого майна до комунальної власності

 

4.1 Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйного нерухомого майна Вовчанська міська рада в порядку окремого провадження (глава 8 розділу ІV ЦПК України) звертається до суду за місцезнаходженням нерухомого майна з заявою про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність територіальної громади м. Вовчанськ.

4.2 Після винесення рішення суду про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність територіальної громади м. Вовчанськ Вовчанська міська рада відповідно до Регламенту Вовчанської міської ради готує на чергову сесію Вовчанської міської ради відповідний проект рішення.

4.3 Після прийняття нерухомого майна до комунальної власності м. Вовчанськ Вовчанська міська рада здійснює реєстрацію права власності на це майно за територіальною громадою міста Вовчанськ в особі Вовчанської міської ради.

4.4 У випадку встановлення особи власника безхазяйного нерухомого майна Вовчанська міська рада звертається до нього з письмовою заявою щодо відмови від права власності на це майно.

4.5 Після отримання письмової відмови власника від безхазяйного нерухомого майна, Вовчанська міська рада відповідно до Регламенту Вовчанської міської ради готує на чергову сесію Вовчанської міської ради відповідний проект рішення з посиланням на ст. 347 Цивільного кодексу України.

Якщо власник не виявив бажання надати відмову від виявленої речі на користь територіальної громади м. Вовчанськ, враховуючи законодавчі обмеження щодо порядку експлуатації та обслуговування цього майна, Вовчанська міська рада звертається до органів прокуратури та уповноважених органів державної влади, що здійснюють контроль за порядком експлуатації такого майна, з приводу усунення порушень вимог законодавства та зобов’язання власника забезпечити належні умови експлуатації та обслуговування вказаного майна.

4.6 Прийняті до комунальної власності міста як безхазяйне майно інженерні мережі (газо-, водо-, електро-, теплопостачання, водовідведення і таке інше), у випадку відсутності відповідних комунальних підприємств територіальної громади м. Вовчанськ, які можуть експлуатувати ці мережі, з метою забезпечення приведення вказаного майна у відповідність до нормативних вимог, належного обслуговування та надання послуг населенню, можуть бути передані безоплатно у власність відповідним спеціалізованим експлуатуючим організаціям за їх згодою.

4.7 Після оформлення права комунальної власності Вовчанською міською радою може бути прийнято рішення щодо подальшого використання річчі (майна), яка перейшла до комунальної власності громади: використання за її цільовим призначенням; про зміну її цільового призначення; пропозиції селищної ради про її відчуження (у тому числі приватизацію, обмін тощо); реконструкцію та капітальний ремонт; ліквідацію речі; рекультивацію земельної ділянки та інше.

 1. Прийняття у комунальну власність безхазяйного рухомого майна, яке відноситься до інженерних мереж

 

 5.1. Підприємства, установи, організації всіх форм власності, які здійснюють експлуатацію, обслуговування інженерних мереж, у випадку виявлення безхазяйних елементів та частин інженерних мереж та території Вовчанської міської ради, що мають ознаки рухомого майна, в п'ятиденний строк з моменту виявлення або отримання відповідної інформації, зобов'язані повідомити про це Вовчанську міську раду.

 5.2. За заявою Вовчанської міської ради відповідними фахівцями проводиться обстеження виявлених елементів та частин інженерних мереж з метою встановлення можливості проведення їх технічної інвентаризації та визначення їх належності до рухомого чи нерухомого майна.

            За результатами проведеного обстеження письмовий висновок щодо можливості проведення технічної інвентаризації виявлених об'єктів та визначення їх належності до рухомого чи нерухомого майна.

5.3.  Якщо виявлені об'єкти згідно висновку  відносяться до нерухомого майна, їх облік та подальше прийняття до комунальної власності територіальної громади Вовчанської міської ради здійснюється за процедурою згідно розділів 2-4 цього Порядку.        

  5.4.  Якщо виявлені об'єкти згідно висновку відносяться до рухомого майна, Вовчанська міська рада з залученням підприємств, що надають послуги з централізованого  водо-, тепло-, електропостачання та централізованого водовідведення на території Вовчанської міської ради вживає заходи щодо встановлення власника виявлених безхазяйних елементів та частин інженерних мереж в термін, що не перевищує трьох місяців з моменту виявлення речі.        

5.5.  У випадку встановлення особи власника безхазяйного рухомого майна Уповноважена особа звертається до нього з письмовою заявою щодо відмови від права власності на це майно.

5.6.  Після отримання письмової відмови власника від безхазяйного рухомого майна, Вовчанська міська рада відповідно до Регламенту Вовчанської міської ради готує на чергову сесію  ради відповідний проект рішення з посиланням на ст. 336 Цивільного кодексу України.

         Якщо власник не виявив бажання надати відмову від виявленої речі на користь територіальної громади Вовчанська міської ради, враховуючи законодавчі обмеження щодо порядку експлуатації та обслуговування цього майна,   Вовчанська міська рада звертається до органів прокуратури та уповноважених органів державної влади, що здійснюють контроль за порядком експлуатації такого майна, з приводу усунення порушень вимог законодавства та зобов'язання власника забезпечити належні умови експлуатації та обслуговування вказаного майна.

5.7. У випадку, якщо особу власника виявленої рухомої речі встановити не вдалося, а стан виявленого рухомого майна свідчить про те, що власник фактично відмовився від неї, що підтверджується актом опису майна, Вовчанська міська рада відповідно до Регламенту  ради готує на чергову сесію Вовчанської міської ради відповідний проект рішення з посиланням на положення ст.ст. 336, 347 Цивільного кодексу України.

5.8.  Подальше  володіння,   користування  і  розпорядження   майном здійснюється відповідно до чинного законодавства.

         Прийняті до комунальної власності територіальної громади об'єкти як безхазяйне рухоме майно, яке відноситься до інженерних мереж, у випадку відсутності відповідних комунальних підприємств територіальної громади Вовчанської міської ради, які можуть експлуатувати ці мережі, з метою забезпечення приведення вказаного майна у відповідність до нормативних вимог, належного обслуговування та надання послуг населенню, можуть бути передані безоплатно у власність відповідним спеціалізованим експлуатуючим організаціям за їх згодою.

 1. Процедура прийняття, внесення змін та доповнень

6.1. Порядок виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності міста Вовчанськ та подальшого розпорядження ним затверджується рішенням Вовчанської міської ради.

6.2. Внесення змін та доповнень до цього Порядку у випадку прийняття законодавчих актів, в результаті яких може виникнути неузгодженість окремих положень цього Порядку з діючим законодавством, здійснюється таким же чином, як і його прийняття.

6.3. Пропозиції про внесення змін і доповнень до Порядку підлягають обов'язковому розгляду відповідними постійними комісіями Вовчанської міської ради, які за наслідками розгляду складають відповідні висновки.

 

  Міський голова                                                                            Шевченко О.В.

 

 Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення міської ради  «Про затвердження  Порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності міста Вовчанська та подальшого розпорядження ним»

  

 1. Проблемні питання які пропонується розв’язати шляхом державного регулювання :

          Відповідно до п.1 ст.335 ЦК України, майно може бути визнано безхазяйним. Пунктом 2 вказаної статті передбачено, що безхазяйне нерухоме майно береться на облік органом, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою органу місцевого самоврядування, на території якого вони розміщені та після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі, вона за заявою органу уповноваженого управляти майном відповідної територіальної громади, може бути передана згідно рішення суду до комунальної власності.

           Таким чином, до комунальної власності територіальної громади переходить право власності на той чи інший нерухомий об’єкт. Територіальна громада отримує безумовні вигоди від права розпоряджатися таким майном, а саме вказане майно може бути на законних підставах передане в оренду, відчужено, закладено тощо. Це допоможе суттєво збільшити доходи місцевого бюджету. Однак, на сьогодні не існує затвердженого механізму взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.    

            Існуюча проблема пов’язана із відсутністю реальних механізмів взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, а саме порядку та строків проведення, прийняття на облік та   забезпечення доступу широкого загалу до цієї інформації.

            Запропонований проект рішення має на меті впорядкувати діяльність органів місцевого самоврядування міста щодо виявлення, взяття на облік та підготовки заяви до суду  про передачу зазначеного майна у комунальну власність територіальної громади овчанської міської ради,  відповідно до вимог Цивільного кодексу України.

            Рішенням передбачається затвердити порядок обліку безхазяйного майна. який мав би конкретизувати порядок здійснення зазначеної діяльності відповідно до існуючої організаційно-адміністративної та функціональної структури місцевого самоврядування.

 1. Цілі державного регулювання:

 -          Запровадження єдиної схеми взяття на облік та управління безхазяйним майном у місті;

 -         підвищення ефективності господарської діяльності через чітке визначення порядку взяття на облік безхазяйного майна;

-            забезпечення надходжень до місцевого бюджету;

-          забезпечення балансу інтересів між суб’єктами підприємництва та органами місцевої влади щодо формування підприємницького середовища так і територіальної громади;

-            сприяння розвитку підприємницької діяльності в місті.

            3.Визначення та оцінка прийнятних альтернативних способів досягнення цілей, аргументація переваг обраного способу:

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу

Узгодження з  чинними регулюваннями       

Спосіб оцінюється як такий, що не в повній мірі забезпечує вимоги ЦК України                   

Відсутність чинної нормативно-правової бази центрального рівня.

Інший від запропонованого розподіл функцій з організації діяльності селищної ради, її виконавчих органів та посадових осіб.        

 

 

 Будь-який інший розподіл функцій з організації діяльності селищної ради, її виконавчих органів та посадових осіб щодо взяття на облік безхазяйного майна  вимагатиме більших затрат на додаткову фахову підготовку спеціалістів (для здійснення функцій взяття на облік безхазяйного майна).

Значні затрати на забезпечення регулювання

 

 

Обраний спосіб  

Побудований відповідно до вимог регулювання центрального рівня.

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Відповідає потребам у вирішенні проблеми.

Забезпечує встановлення принципів демократії  на місцевому рівні. 

Забезпечує принципи державної регуляторної політики, адекватні станові підприємницького середовища та сучасні вимоги ефективного державного управління.

 

 

 1. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Принципи та способи досягнення цілей регулювання:

         -   регулювання побудовано відповідно до вимог ЦК України;

         -  після отримання доручення складається акт опису майна з його фото фіксацією, у місячний термін подається довідка про наявність реєстрації права власності за адресою знаходження безхазяйного нерухомого майна;

         - готується висновок про можливість взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

        - у місячний термін приймається на облік безхазяйне нерухоме майно та розміщується оголошення про взяття на облік у друкованих засобах масової інформації;

         - підготовлення заяви до суду про передачу зазначеного майна у комунальну власність територіальної громади Вовчанської міської ради;

         - на підставі рішення суду майно передається у комунальну власність;

         5.Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

         Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта.

         Впровадження акта передбачає нарощення затрат адміністративних ресурсів, а саме витрати на складання опису майна, його оцінка, витрати на оголошення про взяття на облік у засобах масової інформації, сплата судового збору за подачу заяви до суду. Проектом рішення не передбачено виділення додаткових коштів на забезпечення запропонованого регулювання. Ресурсні можливості для впровадження та виконання вимог акта визначатимуться бюджетними можливостями.

          Можлива шкода у разі настання очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

 1. Прогнозовані результати прийняття акта  із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.

Сфера регуляторного впливу

Вигоди

Витрати

Вовчанська міська рада, Реєстраційна служба Вовчанського районного управління юстиції

1. Зростання рівня довіри як у підприємницькому середовищі так і серед громадян.

 

2. Збільшення надходжень до міського бюджету.

1. Збільшення аналітичної роботи (функціональних обов’язків), посадових осіб селищної ради.

2. Оплата послуг установ залучених до проведення оцінки безхазяйного майна акта.

3.   Додаткові витрати на сплату судового збору за подачу заяви до суду.

Суб’єкти господарювання, та їх об’єднання

1.      Створення сприятливих умов ведення бізнесу.

2.      Реалізація інтересів розвитку підприємництва через можливість одержати в оренду або викупити той чи інший об’єкт нерухомості.

3.      Стабільність умов господарювання.

Придбання газет в яких розміщено оголошення про безхазяйні об’єкти нерухомості.

Територіальна громада

Через збільшення надходжень до місцевого бюджету можливість отримання додаткових соціальних суспільних благ.

Витрати не прогнозуються

 1. Строк дії акта необмежений.
 1. Визначення показників результативності.

         8.1. Положення розроблене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 року № 703 «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», з метою врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна.

         8.2. Ефективність способів досягнення цілей:

         Ефективність запропонованого регулювання забезпечуватиметься через додаткові надходження до міського бюджету внаслідок передачі в оренду або відчуження майна, яке перейшло до комунальної власності внаслідок судового рішення про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність, згідно з якім, органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальної громади м. Сарни  відповідно до закону можуть здійснювати правомочності щодо володіння, користування та розпорядження зазначеними об’єктами нерухомого майна.

          8.3 Прийняття положення позитивно вплине на регулювання та вирішення питань у сфері врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним.

 1. Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта буде проводитися після набуття чинності з використанням визначених показників результативності акта.

          У разі виявлення неврегульованих та непередбачених моментів, які передбачається встановлювати за допомогою аналізу якісних показників дії цього акта, буде розглядатися можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

 

Міський голова                                                                                    Шевченко В.С.