Про Вовчанськ Галерея Звернення до головиКонтакти

Вовчанська міська рада

Офіційний сайт Вовчанської міської ради

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

ЗВІТ ПРО ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ (податки 2019)

І. Вид та назва регуляторного акту, дата прийняття, номер:

Рішення XXVIІІ сесії Вовчанської міської ради VII скликання № 5.1-VII від 22.06.2018 р. «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Вовчанської міської ради на 2019 рік».

ІІ. Виконавець заходів з відстеження результативності регуляторного акту:

Відділ бухгалтерського обліку і господарської діяльності Вовчанської міської ради.

ІІІ. Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акту:

31 грудня 2018 року – 31 січня 2019 року.

  1. Тип відстеження результативності регуляторного акту:

Базове.

  1. Методи одержання результатів відстеження результативності:

Розрахунковий – на підставі Казначейського звіту форми 412, статистичний – на підставі вивчення та аналізу інформації щодо показників результативності даного регуляторного акту.

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність регуляторного акту, способи одержання даних:

Результативність даного регуляторного акту відстежується, виходячи з таких прогнозних значень показників результативності, визначених при складанні аналізу регуляторного впливу:

1) Розмір надходжень до міського бюджету у 2019 році:

Назва податку, збору

Прогнозний обсяг надходжень за рік, грн.

Плата за землю

7847500,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

851400,00

Єдиний податок

5494900,00

Транспортний податок

185000,00

Збір за місця для паркування транспортних засобів

80000,00

Туристичний збір

0

 

2) Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акту:

Категорія платників податків (зборів)

Прогнозна кількість платників у 2019 році, осіб/одиниць

Платники земельного податку та орендної плати за землю

530

Платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

283

Платники єдиного податку

736

Платники транспортного податку

7

Платники збору за місця для паркування транспортних засобів

4

Платники туристичного збору

0

 

3) Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акту:

Спосіб інформування

Прогнозний рівень поінформованості

Через офіційний сайт Вовчанської міської ради

20 %

Через районну газету «Хлібороб»

70 %

Через надання копій прийнятого регуляторного акту на запит суб’єктів господарювання

10 %

 

При цьому використані такі способи одержання інформації:

аналіз офіційних статистичних даних;
аналіз фінансової звітності;
аналіз даних Казначейської служби щодо надходження місцевих податків і зборів.

VII. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акту:

Станом на 31 грудня 2018 року показники результативності регуляторного акту мають такі кількісні та якісні значення (прогнозні, оскільки регуляторний акт ще не почав діяти, але уточнені на підставі отриманих станом на 31.12.2018 р. даних):

1) Розмір надходжень до міського бюджету:

Назва податку, збору

Обсяг надходжень за рік, грн.

Плата за землю (земельний податок)*

2647069,24

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1006448,53

Єдиний податок

6042375,60

Транспортний податок

91666,67

Збір за місця для паркування транспортних засобів

74353,60

Туристичний збір

0

*Зазначені тільки дані щодо земельного податку, оскільки інша складова плати за землю – орендна плата – не потрапляє під дію цього регуляторного акту.

 

2) Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акту:

Категорія платників податків (зборів)

Кількість платників у 2018 році, осіб/одиниць

Платники земельного податку

300*

Платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

335

Платники єдиного податку

698

Платники транспортного податку

7

Платники збору за місця для паркування транспортних засобів

4

Платники туристичного збору

0

*З кількості платників плати за землю виключені платники тільки орендної плати за землю, на яку не поширюється дія регуляторного акту, що розглядається.

 

3) Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акту:

Спосіб інформування

Рівень поінформованості

Через офіційний сайт Вовчанської міської ради

Високий

Через районну газету «Хлібороб»

Високий

Через надання копій прийнятого регуляторного акту на запит суб’єктів господарювання

Високий

Рівень поінформованості платників місцевих податків і зборів у відсотковому значенні визначити неможливо через відсутність вихідної інформації для розрахунків.

 

VIII. Оцінка результатів регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо здійснення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів та скасування тих з них, які не відповідають принципам державної регуляторної політики (лист Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 27.11.2013 р. № 11086/0/20-13) у цьому розділі проводиться оцінка результатів реалізації положень регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей державного регулювання на підставі отриманих даних щодо показників результативності. Оскільки такі дані на момент проведення базового відстеження результативності регуляторного акту ще не отримані, так як регуляторних акт ще не почав діяти, оцінка результатів регуляторного акту при базовому відстеженні результативності не здійснюється.

 

 

Міський голова                                                                          В. ШЕВЧЕНКО