Про Вовчанськ Галерея Звернення до головиКонтакти

Вовчанська міська рада

Офіційний сайт Вовчанської міської ради

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Шановні мешканці міста!

Вовчанська міська рада оприлюднює проект регуляторного акту «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Вовчанської міської ради на 2020 рік» та аналіз регуляторного впливу до зазначеного проекту з метою одержання зауважень і пропозицій.

Цей регуляторний акт містить Положення про оподаткування платою за землю, Положення про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, Положення про оподаткування єдиним податком за фіксованими ставками, Положення про оподаткування транспортним податком, Положення про оподаткування збором за місця для паркування транспортних засобів, Положення про оподаткування туристичним збором, з відповідними додатками, що містять переліки ставок податків (зборів) та пільг з їх сплати.

Зауваження та пропозиції щодо цього регуляторного акту просимо протягом одного місяця надавати у письмовому вигляді за поштовою адресою: 62504, Харківська обл., м. Вовчанськ, вул. Соборна, 92, або за електронною адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., або на адресу Державної регуляторної служби України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11.

Усі зауваження та пропозиції щодо проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, будуть розглянуті в обов’язковому порядку.

УКРАЇНА
ВОВЧАНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
__________ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

_____________ 2019 року                                                          проект № ____-VII

Про встановлення місцевих податків і зборів на території Вовчанської міської ради на 2020 рік

Керуючись ст. 7, ст. 10, пп. 12.3.1, 12.3.2, 12.3.4, 12.3.7 п. 12.3, пп. 12.4.1, 12.4.3 п. 12.4, п. 12.5 ст. 12 розділу І, ст. 266, 267, 268, 268-1, 269 – 289 розділу ХІІ, ст. 291 – 297 розділу ХІV Податкового кодексу України, постановою КМУ «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» № 483 від 24.05.2017 р., наказом Державного комітету України із земельних ресурсів «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель» № 548 від 23.07.2010 р., Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018:2000, затвердженим наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації № 507 від 17.08.2000 р., п. 24, п. 28, п. 35 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 290/97 від 21.05.1997 р., міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Встановити на території Вовчанської міської ради на 2020 рік такі місцеві податки і збори:

1.1. Плату за землю.

1.2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

1.3. Єдиний податок.

1.4. Транспортний податок.

1.5. Збір за місця для паркування транспортних засобів.

1.6. Туристичний збір.

 1. Затвердити:

2.1. Порядок оподаткування платою за землю (Додаток 1).

2.2. Порядок оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (Додаток 2).

2.3. Порядок оподаткування єдиним податком за фіксованими ставками (Додаток 3).

2.4. Порядок оподаткування транспортним податком (Додаток 4).

2.5. Порядок оподаткування збором за місця для паркування транспортних засобів (Додаток 5).

2.6. Порядок оподаткування туристичним збором (Додаток 6).

 1. Оприлюднити це рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (голова комісії Козлова В.В.) та постійну депутатську комісію з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, місцевого самоврядування (голова комісії А. Добровінський).

Вовчанський міський голова                                               В. ШЕВЧЕНКО

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення
«Про встановлення місцевих податків і зборів на території Вовчанської міської ради на 2020 рік»
І. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Стаття 143 Конституції України передбачає встановлення територіальними органами громади міста місцевих податків і зборів відповідно до закону. Податковий кодекс України (далі – ПКУ) передбачає, що міські ради в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів (п. 12.3, 12.4 ст. 12 ПКУ).

Встановлення місцевих податків та зборів здійснюється у порядку, визначеному Податковим кодексом України (пп.12.3.1 п. 12.3 ст. 12 ПКУ).

До місцевих податків належать (ст. 10 ПКУ):

- податок на майно, який складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю та транспортного податку;

- єдиний податок.

До місцевих зборів належать:

- збір за місця для паркування транспортних засобів;

- туристичний збір.

Статтею 7 ПКУ визначено загальні засади встановлення податків і зборів, зокрема, під час встановлення податку можуть передбачатися пільги та визначатися порядок їх застосування. Елементи податку, визначені в пункті 7.1 статті 7 ПКУ (платники податку, об'єкт оподаткування, база оподаткування, ставка податку, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку) та підстави для надання податкових пільг та порядок їх застосування визначаються виключно Податковим кодексом (п. 7.4 ст. 7 ПКУ).

Крім того, чинним законодавством не дозволяється сільським, селищним, міським радам та радам об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і фізичних осіб або звільняти їх від сплати таких податків та зборів (п. 12.3.7 ст. 12 ПКУ) (відповідно до Академічного тлумачного словника української мови «індивідуальний» – це окремий, особистий, властивий конкретній особі (у даному випадку – конкретному платнику податку чи збору), особливий для кожного індивідуума, протилежне «колективний», «спільний»).

Обов’язковість приймання рішення місцевими радами щодо встановлення місцевих податків і зборів передбачена пп. 12.3.5 ст. 12 ПКУ, необхідність щорічного приймання таких рішень передбачена пп. 12.4.3 ст. 12 ПКУ, перелік елементів оподаткування, які мають бути відображені у рішенні про встановлення місцевих податків і зборів, передбачений пп. 12.3.2 ст. 12 Податкового кодексу України.

Повноваження органів місцевого самоврядування щодо встановлення місцевих податків і зборів визначені пунктами 24), 28), 35) статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

ІІ. Цілі і завдання проекту рішення

1) Дотримання вимог чинного законодавства.

2) Створення прозорого і зрозумілого порядку визначення місцевих податків і зборів та пільг щодо їх сплати.

3) Встановлення диференційованих ставок місцевих податків і зборів відповідно до вимог чинного законодавства, а саме: відповідно до постанови КМУ № 483 від 24.05.2017 р. ставки плати за землю затверджуються у відповідності до цільового призначення земель згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р. № 548; ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затверджуються відповідно до класифікації будівель та споруд, встановленої Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018:2000, затвердженим наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 17.08.2000 р. № 507.

4) Забезпечення правового регулювання та вирішення питань сплати місцевих податків та зборів.

 

ІІІ. Загальна характеристика і основні положення проекту рішення

Чинним законодавством України передбачене встановлення місцевих податків і зборів (і надання пільг) саме місцевими радами з метою збалансування інтересів територіальної громади і суб’єктів господарювання у сфері оподаткування.

Запропонований проект рішення містить оптимальне співвідношення ставок місцевих податків і зборів та пільг, яке збалансовує інтереси усіх суб’єктів дії цього регуляторного акту, крім того, враховує і економічне становище в країні, і нагальні потреби територіальної громади, і можливість надання обґрунтованих пільг платникам податків в межах встановлених чинним законодавством повноважень міської ради, враховує пропозиції підприємств та підприємців міста щодо ставок місцевих податків і зборів у разі, коли їх зниження є вмотивованим і не тягне за собою погіршення або унеможливлення фінансового забезпечення здійснення функцій місцевого самоврядування.

Запропонований проект рішення:

1) відповідає вимогам пп. 12.3.2 ст. 12 Податкового кодексу України щодо елементів оподаткування, що в обов’язковому порядку мають бути відображені в рішенні;

2) відповідає вимогам постанови КМУ № 483 від 24.05.2017 р. щодо форми додатків до рішення по місцевим податкам і зборам, крім того, враховує вимогу щодо дати набрання чинності рішенням, яка зазначається тільки у разі, якщо вона відмінна від дати набрання чинності згідно з п. 5 ст. 59 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» (тобто, з дня офіційного оприлюднення рішення);

3) враховує зміни до Класифікації видів цільового призначення земель, внесені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 261 від 23.05.2017 р., який набрав чинності 11.07.2017 р.,

4) враховує зміни, внесені до Податкового кодексу України протягом 2018 року, які стосуються саме оподаткування місцевими податками і зборами – Закон України № 2497 від 10.07.2018 р., Закон України № 2628 від 23.11.2018 р.;

5) враховує офіційні роз’яснення та податкові консультації, надані органами Державної фіскальної служби України та Державною регуляторною службою України протягом 2018 року, щодо обчислення та сплати місцевих податків і зборів;

6) враховує пропозицію Державної регуляторної служби, наведену у листі № 4653/0/20-18 від 16.05.2018 р. (вх. № 780 від 22.05.2018 р.), щодо затвердження порядку оподаткування місцевими податками і зборами у вигляді посилань на відповідні статті Податкового кодексу України;

7) враховує вимоги Антимонопольного комітету України щодо дотримання норм Закону України «Про захист економічної конкуренції» при встановленні ставок місцевих податків і зборів (податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та земельного податку), наведені в листі № 52-25/2-1666 від 25.04.2018 р. (вх. № 655 від 02.05.2018 р.). Дані вимоги полягають у встановленні однакових ставок місцевих податків і зборів для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, з метою запобігання наданню переваг одній з категорій платників (ФОП) стосовно іншої категорії (юридичних осіб). При цьому, диференціація ставок оподаткування для фізичних осіб – підприємців та фізичних осіб – громадян досягається шляхом встановлення пільг з оподаткування для останньої категорії платників.

Проект рішення має шість додатків, кожен з яких відповідає окремому місцевому податку або збору, кожен додаток містить Порядок оподаткування визначеним податком (збором), перелік ставок податку (збору), перелік додаткових (крім пільг, передбачених Податковим кодексом України) не індивідуальних пільг, встановлених міською радою в межах, визначених п. 7.2 ст. 7 та пп. 12.4.3 п. 12.4 ст. 12 ПКУ.

До основних положень проекту рішення відносяться:

1) Плата за землю складається з земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. У даному проекті рішення встановлюються ставки та пільги щодо земельного податку.

Ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження), встановлюються у відсотках від нормативної грошової оцінки земельної ділянки (ст. 274 ПКУ). Ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюються у відсотках від нормативної грошової оцінки 1 га ріллі по області (відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 262 від 23.05.2017 р. «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення» нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі по Харківській області становить 32237,00 грн. за 1 га) (ст. 277 ПКУ).

В проекті рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Вовчанської міської ради на 2020 рік» запропоновані ставки земельного податку та пільги зі сплати земельного податку у тих самих розмірах, що і затверджені на 2019 рік.

Ставки земельного податку на 2020 рік у порівнянні з попередніми періодами виглядають так:

Вид цільового призначення земель

Запропоновані в проекті рішення ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено

Код

Назва

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1

2

3

4

5

6

01

Землі сільськогосподарського призначення (сільськогосподарські угіддя і несільськогосподарські угіддя) (проект 2020 р.)

1,0

1,0

5,0

5,0

 

Ставки, затверджені на 2019 рік

1,0

1,0

5,0

5,0

СТАВКИ, передбачені ПКУ (мінімум 0,3 % передбачений тільки для сільгоспугідь)

0,3 – 1 %

0,3 – 1 %

0,3 – 5 %

0,3 – 5 %

02

Землі житлової забудови (проект 2020 р.)

0,1

0,1

х

х

 

Ставки, затверджені на 2019 рік

0,1

0,1

х

х

СТАВКИ, передбачені ПКУ

не більше 3%

не більше 3%

Х

Х

03

Землі громадської забудови (проект 2020 р.)

1,2

1,2

х

х

 

Ставки, затверджені на 2019 рік

1,2

1,2

х

х

СТАВКИ, передбачені ПКУ

не більше 3%

не більше 3%

Х

Х

04

Землі природно-заповідного фонду (проект 2020 р.)

0

0

0

0

 

Ставки, затверджені на 2019 рік

0

0

0

0

СТАВКИ, передбачені ПКУ

не більше 3%

не більше 3%

не більше 5%

не більше 5%

05

Землі іншого природоохоронного призначення (проект 2020 р.)

0

0

0

0

 

Ставки, затверджені на 2019 рік

0

0

0

0

СТАВКИ, передбачені ПКУ

не більше 3%

не більше 3%

не більше 5%

не більше 5%

06

Землі оздоровчого призначення (проект 2020 р.)

1,2

1,2

5,0

5,0

 

Ставки, затверджені на 2019 рік

1,2

1,2

5,0

5,0

СТАВКИ, передбачені ПКУ

не більше 3%

не більше 3%

не більше 5%

не більше 5%

07

Землі рекреаційного призначення (проект 2020 р.)

1,6

1,6

5,0

5,0

 

Ставки, затверджені на 2019 рік

1,6

1,6

5,0

5,0

СТАВКИ, передбачені ПКУ

не більше 3%

не більше 3%

не більше 5%

не більше 5%

08

Землі історико-культурного призначення (проект 2020 р.)

1,3

1,3

5,0

5,0

 

Ставки, затверджені на 2019 рік

1,3

1,3

5,0

5,0

СТАВКИ, передбачені ПКУ

не більше 3%

не більше 3%

не більше 5%

не більше 5%

09

Землі лісогосподарського призначення (проект 2020 р.)

0,1

0,1

0,1

0,1

 

Ставки, затверджені на 2019 рік

0,1

0,1

0,1

0,1

СТАВКИ, передбачені ПКУ

не більше 0,1%

не більше 0,1%

не більше 0,1%

не більше 0,1%

10

Землі водного фонду
(проект 2020 р.)

1,7

1,7

5,0

5,0

 

Ставки, затверджені на 2019 рік

1,7

1,7

5,0

5,0

СТАВКИ, передбачені ПКУ

не більше 3%

не більше 3%

не більше 5%

не більше 5%

11

Землі промисловості (проект 2020 р.)

1,0

1,0

5,0

5,0

 

Ставки, затверджені на 2019 рік

1,0

1,0

5,0

5,0

СТАВКИ, передбачені ПКУ

не більше 3%

не більше 3%

не більше 5%

не більше 5%

12

Землі транспорту (проект 2020 р.)

1,6

1,6

5,0

5,0

 

Ставки, затверджені на 2019 рік

1,6

1,6

5,0

5,0

СТАВКИ, передбачені ПКУ

не більше 3%

не більше 3%

не більше 5%

не більше 5%

13

Землі зв’язку (проект 2020 р.)

2,5

2,5

5,0

5,0

 

Ставки, затверджені на 2019 рік

2,5

2,5

5,0

5,0

СТАВКИ, передбачені ПКУ

не більше 3%

не більше 3%

не більше 5%

не більше 5%

14

Землі енергетики (проект 2020 р.)

1,0

1,0

5,0

5,0

 

Ставки, затверджені на 2019 рік

1,0

1,0

5,0

5,0

СТАВКИ, передбачені ПКУ

не більше 3%

не більше 3%

не більше 5%

не більше 5%

15

Землі оборони (проект 2020 р.)

1,2

1,2

5,0

5,0

 

Ставки, затверджені на 2019 рік

1,2

1,2

5,0

5,0

СТАВКИ, передбачені ПКУ

не більше 3%

не більше 3%

не більше 5%

не більше 5%

16

Землі запасу (проект 2020 р.)

1,4

1,4

5,0

5,0

 

Ставки, затверджені на 2019 рік

1,4

1,4

5,0

5,0

СТАВКИ, передбачені ПКУ

не більше 3%

не більше 3%

не більше 5%

не більше 5%

17

Землі резервного фонду (проект 2020 р.)

1,4

1,4

5,0

5,0

 

Ставки, затверджені на 2019 рік

1,4

1,4

5,0

5,0

СТАВКИ, передбачені ПКУ

не більше 3%

не більше 3%

не більше 5%

не більше 5%

18

Землі загального користування (проект 2020 р.)

1,0

1,0

х

х

 

Ставки, затверджені на 2019 рік

1,0

1,0

х

х

СТАВКИ, передбачені ПКУ

не більше 1%

не більше 1%

Х

Х

19

Для цілей підрозділів 16 – 18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду (проект 2020 р.)

-

-

-

-

 

Ставки, затверджені на 2019 рік

-

-

-

-

СТАВКИ, передбачені ПКУ

не більше 3%

не більше 3%

не більше 5%

не більше 5%

 

Крім того, в проекті рішення враховано, що землі сільськогосподарського призначення (відповідно до ст. 22 Земельного кодексу України) поділяються на сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) та несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що віднесені до земель лісогосподарського призначення, землі під господарськими будівлями і дворами, землі під інфраструктурою оптових ринків сільськогосподарської продукції, землі тимчасової консервації тощо).

Структура земельного фонду Вовчанської міської ради:

№ з/п

Територія Вовчанської міської ради

Площа, га

 

Територія, всього

у тому  числі:

2136,49

1

Сільськогосподарські угіддя, з них:

1100,52

 

- рілля

562,05

 

- перелоги

169,0

 

- сади

28,0

 

- сіножаті

149,5

 

- пасовища

191,97

2

Ліса і інші лісовкриті площі

20,0

3

Забудовані землі

958,8

4

Водна поверхня

10,0

5

Заболочені землі

37,08

6

Під господарськими будівлями та дворами

10,0

7

Інші землі

0,09

Загальний перелік ставок земельного податку наведений у Додатку 1.1 до Порядку оподаткування платою за землю, ставки встановлені окремо для юридичних і фізичних осіб, окремо для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження), та земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено. Такі категорії ставок передбачені чинним законодавством (відповідно статтями 274 та 277 ПКУ).

Рядки, в яких встановлення ставок земельного податку не передбачене, відмічені «Х».

Ставки земельного податку застосовуються з урахуванням переліку земельних ділянок, що не підлягають оподаткуванню (ст. 283 ПКУ), пільг, передбачених Податковим кодексом України (ст. 281, ст. 282 ПКУ) та пільг зі сплати земельного податку, які наведені у Додатку 1.2 до Порядку оподаткування платою за землю. При цьому, в додатку 1.2 наведені лише пільги, які встановлюються Вовчанською міською радою додатково до пільг, встановлених самим Податковим кодексом України, в межах повноважень органів місцевого самоврядування та вимог ПКУ.

2) Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (у 2018 році – 3723,00 грн., у 2019 році – 4173,00 грн., у 2020 році – за попередньою інформацією Міністерства фінансів України – такий показник складатиме 4407,00 грн.), за 1 метр квадратний площі житлової або нежитлової нерухомості.

Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік у запропонованому проекті рішення визначені в межах граничних норм, передбачених Податковим кодексом України на 2019 рік, без змін щодо ставок 2019 року.

Ставки податку на 2020 рік у порівнянні з попередніми періодами виглядають так:

Об’єкти нерухомості

Середні ставки 2018 року, % (грн. за 1 м2)

Норма Податкового кодексу України на 2018 рік

Середні ставки 2019 року, % (грн. за 1 м2)

Середні ставки 2020 року (проект), % (грн. за 1 м2)

Норма Податкового кодексу України на 2019 рік

Ставки податку для фізичних осіб (без урахування пільг)

Об'єкти житлової нерухомості

0,1 %
(3,723 грн. за 1 м2)

Не перевищує 1,5 % мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року

1,0 %
(41,73 грн. за 1 м2)

1,0 %
(44,07 грн. за 1 м2)

Не перевищує 1,5 % мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року

Об’єкти нежитлової нерухомості

0,05 %
(1,86 грн. за 1 м2)

0,5 %
(20,865 грн. за 1 м2)

0,5 %
(22,035 грн. за 1 м2)

Ставки податку для юридичних осіб та ФОП (без урахування пільг)

Об'єкти житлової нерухомості

1,0 %
(37,23 грн. за 1 м2)

Не перевищує 1,5 % мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року

1,0 %
(41,73 грн. за 1 м2)

1,0 %
(44,07 грн. за 1 м2)

Не перевищує 1,5 % мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року

Об’єкти нежитлової нерухомості, в тому числі ті, що перебувають у власності фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності і використовуються для ведення малого та середнього бізнесу

0,5 %
(18,615 грн. за 1 м2)

0,5 %
(20,865 грн. за 1 м2)

0,5 %
(22,035 грн. за 1 м2)

В проекті рішення враховано, що пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, передбачені ПКУ у вигляді зменшення бази оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб (на 60, 120 і 180 м2), органи місцевого самоврядування не можуть збільшувати (з 1 січня 2016 року з ПКУ виключений абзац шостий підпункту 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 на підставі Закону України № 909-VIII від 24.12.2015).

Загальний перелік ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, наведений у Додатку 2.1 до Порядку оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, ставки встановлені окремо для юридичних і фізичних осіб, такі категорії ставок передбачені чинним законодавством.

Рядки, в яких встановлення ставок податку на нерухоме майно не передбачене, відмічені «Х».

Ставки податку на нерухоме майно застосовуються з урахуванням переліку об’єктів, які не підлягають оподаткуванню відповідно до вимог Податкового кодексу України (пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 ПКУ), з урахуванням пільг зі сплати податку, передбачених Податковим кодексом України (пп. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 ПКУ), та з урахуванням пільг, які наведені у Додатку 2.2 до Порядку оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. При цьому, в додатку 2.2 наведені лише пільги, які встановлюються Вовчанською міською радою додатково до пільг, встановлених самим Податковим кодексом України, в межах повноважень органів місцевого самоврядування та вимог ПКУ.

3) Відповідно до п. 293.2 ст. 293 ПКУ рішенням органів місцевого самоврядування затверджуються фіксовані ставки єдиного податку для платників І та ІІ групи – суб’єктів господарювання – фізичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку і звітності.

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються залежно від виду господарської діяльності (п. 293.2 ст. 293 ПКУ).

Ставка єдиного податку для платників І групи визначається Податковим кодексом України у відсотках до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, в межах 10 %.

Ставка єдиного податку для платників ІІ групи визначається Податковим кодексом України у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в межах 20 %.

Ставки єдиного податку на 2020 рік у запропонованому проекті рішення визначені в межах граничних норм, передбачених Податковим кодексом України на 2019 рік, та у порівнянні з попередніми періодами виглядають так:

Група платників податку

Ставки 2018 року, % (грн. на місяць)

Норма Податкового кодексу України на 2018 рік

Ставки 2019 року, % (грн. на місяць)

Ставки 2020 року (проект), % (грн. на місяць)

Норма Податкового кодексу України на 2019 рік

Перша

10 %
(1762,00 х 10 % = 176,20)

До 10 % розміру прожиткового мінімуму на працездатну особу на 1 січня поточного року

10 %
(1921,00 х 10 % = 192,10)

10 %
(2102,00 х 10 % = 210,20)

До 10 % розміру прожиткового мінімуму на працездатну особу на 1 січня поточного року

Друга

10 %
(3723,00 х 10 % = 372,30)

До 20 % розміру мінімальної зарплати на 1 січня поточного року

20 %
(4173,00 х 20 % = 834,60)

20 %
(4407,00 х 20 % = 881,40)

До 20 % розміру мінімальної зарплати на 1 січня поточного року

 

У Додатку 3.1 до Порядку оподаткування єдиним податком наведений перелік фіксованих ставок єдиного податку за видами господарської діяльності (у відповідності до Державного Класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010), дозволеними І та ІІ групі платників єдиного податку (такий перелік встановлений Державною фіскальною службою України та оприлюднений на її офіційному сайті).

Додаток 3.2 до Порядку оподаткування єдиним податком за фіксованими ставками (додаток по пільгам) відсутній, оскільки пільги зі сплати єдиного податку за фіксованими ставками надаються шляхом встановлення менших ставок єдиного податку для певних видів економічної діяльності.

4) Ставки транспортного податку, запропоновані на 2020 рік, та інші норми щодо сплати транспортного податку відповідають нормам, встановленим Податковим кодексом України на 2019 рік, та відповідають ставкам, затвердженим у 2019 році:

транспортний податок встановлюється для легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, у розмірі 25000 гривень за кожен автомобіль.

5) Ставки збору за місця для паркування транспортних засобів встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня звітного року за кожен день паркування.

Ставки збору, запропоновані на 2020 рік, та інші норми щодо зазначеного збору відповідають нормам, встановленим Податковим кодексом України на 2019 рік, та відповідають ставкам, затвердженим на 2019 рік, та у порівнянні з попередніми періодами виглядають так:

Група платників податку

Ставки 2018 року

Норма Податкового кодексу України на 2018 рік

Ставки 2019 року

Ставки 2020 року (проект)

Норма Податкового кодексу України на 2019 рік

Автомобілі таксі

0,025 % (3723,00 х 0,025 % = 0,93 грн. за 1 м2)

до 0,075 %

0,025 % (4173,00 х 0,025 % = 1,04 грн. за 1 м2)

0,025 % (4407,00 х 0,025 % = 1,10 грн. за 1 м2)

до 0,075 %

У Додатку 5.2 наведений перелік земельних ділянок, спеціально відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів.

6) Ставка туристичного збору, запропонована на 2020 рік, та інші норми щодо зазначеного збору відповідають нормам, встановленим Податковим кодексом України на 2019 рік, та у порівнянні з попередніми періодами виглядають так:

Група платників податку

Ставки 2018 року

Норма Податкового кодексу України 2018 року

Ставки 2019 року

Ставки 2020 року (проект)*

Норма Податкового кодексу України 2019 року*

Усі платники туристичного збору, передбачені ПКУ

1 % (від вартості проживання)

0,5 – 1 %

1 % (від вартості проживання)

0 %

0,1 %

0 – 0,5 %

0 – 5 %

* З 1 січня 2019 року до Податкового кодексу України були внесені зміни щодо оподаткування туристичним збором (Закон України № 2628 від 23.11.2018 р.), а саме:

- ставки туристичного збору розділені на ставку для внутрішнього туризму (граничні розміри 0 – 0,5 %) та ставку для в’їзного туризму (граничні розміри 0 – 5 %) від розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня звітного року (раніше – від усієї вартості проживання);

- ставка туристичного збору встановлена за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 ПКУ.

 1. Нормативно-правова база у даній сфері регулювання

Проект рішення розроблений відповідно до пп. 4.1.9 п. 4.1 та п. 4.5 ст. 4, п. 5.2 ст. 5, ст. 7, ст. 10, пп. 12.3.1, 12.3.2, 12.3.4, 12.3.7 п. 12.3, пп. 12.4.1, 12.4.3 п. 12.4, п. 12.5 ст. 12 розділу І, ст. 266, 267, 268, 268-1, 269 – 289 розділу ХІІ, ст. 291 – 297 розділу ХІV Податкового кодексу України, постанови КМУ «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» № 483 від 24.05.2017 р., наказу Державного комітету України із земельних ресурсів «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель» № 548 від 23.07.2010 р., Державного класифікатору будівель та споруд ДК 018:2000, затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації № 507 від 17.08.2000 р., п. 24, п. 28, п. 35 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 290/97 від 21.05.1997 р.

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Основними фінансово-економічними показниками щорічного прийняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів є:

1) Кількість зареєстрованих платників місцевих податків і зборів на 01.01.2019 р. (показник 2020 року планується на підставі попередніх фактичних показників):

Податок/збір

Кількість зареєстрованих платників за даними органів ДФС

Фізичних осіб (ФОП та населення)

Юридичних осіб

Плата за землю

427

68

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

277

59

Єдиний податок

682

42

Транспортний податок

2

1

Збір за місця для паркування транспортних засобів

5

0

Туристичний збір

0

0

2) Надано пільг з оподаткування (за даними органів ДФС України про місцеві податки і збори, щодо яких передбачені пільги):

Податок/збір

Сума пільги (за даними поданих платниками звітів за 2018 рік*), грн.

Плата за землю

2621366,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

0

Єдиний податок

0

Транспортний податок

0

Збір за місця для паркування транспортних засобів

0

Туристичний збір

0

*Подання звіту про пільги з оподаткування передбачене чинним законодавством тільки для платників – юридичних осіб, облік пільг, наданих фізичним особам, які не є суб’єктами господарювання, чинним законодавством не передбачений.

3) Надходження від сплати місцевих податків і зборів, грн.

Показники

2018 рік (факт)

2019 рік (план)

2020 рік (прогноз)

Земельний податок

2647069

3374770

3374770

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1006449

810640

810640

Єдиний податок

6042376

5975420

5975420

Транспортний податок

91667

12500

12500

Збір за місця для паркування транспортних засобів

74354

83770

83770

Туристичний збір

0

0

0

ВСЬОГО надходжень

9861915

10257100

10257100

Приріст надходжень (до попереднього року)

Х

+395185

0

 

На приріст надходжень можуть впливати такі фактори:

 • підвищення ставки єдиного податку для платників ІІ групи з 10 % до 20 % (у разі наявності при здійсненні планування надходжень переліку зареєстрованих платників єдиного податку ІІ групи, які сплачують єдиний податок у розмірах, встановлених рішенням органу місцевого самоврядування; такий перелік органами ДФС не наданий, тому в плановій сумі надходжень конкретна сума єдиного податку, який надійде до бюджету у зв’язку з підвищенням ставки податку, не врахована)
 • підвищення ставок земельного податку до середніх по району (у разі правильного застосування платниками при складанні декларацій встановлених ставок та наданих пільг)
 • підвищення розмірів мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму на працездатну особу з 1 січня звітного року (цей фактор впливає на розмір податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на розмір збору за місця для паркування транспортних засобів та на розмір туристичного збору).

При цьому, сума транспортного податку зменшується, оскільки транспортний податок сплачується не постійно, а лише у випадку придбання автомобіля, який потрапляє під визначення об’єкту оподаткування, тому запланувати кількість придбаних у 2019 році автомобілів, за які буде сплачуватися транспортний податок, неможливо, в заплановану суму надходжень входять лише несплачені станом на 01.01.2019 р. суми податку.

При цьому, у випадку планування річної суми надходжень 2019 року на підставі розміру фактичних надходжень за 10 місяців 2018 року, сума фактична за 12 місяців 2018 року та сума планова на 2019 рік можуть відрізнятися через нерівномірне надходження податків.

На 2020 рік надходження від сплати місцевих податків і зборів заплановані на рівні 2019 року.

4) Питома вага місцевих податків і зборів у надходженнях загального фонду міського бюджету (на підставі показників, затверджених рішенням про міський бюджет на 2019 рік, без урахування субвенції з районного бюджету на утримання дошкільних навчальних закладів):

Вид надходжень

Планова річна сума на 2019 р., грн.

% в загальній сумі надходжень

Місцеві податки і збори

14750470

71,6

В т. ч. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

810640

3,9

В т. ч. плата за землю (земельний податок + орендна плата за землю)

7868140

38,2

В т. ч. транспортний податок

12500

0,1

В т. ч. єдиний податок

5975420

29,0

В т. ч. збір за місця для паркування транспортних засобів

83770

0,4

Інші податки (акцизний, податок на прибуток комунальних підприємств)

4784840

23,2

Інші надходження (державне мито, адміністративні санкції, плата за адміністративні послуги)

1073190

5,2

ВСЬОГО

20608500

100,0

 1. Очікувані результати прийняття рішення

1) Дотримання вимог чинного законодавства.

2) Створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення й справляння місцевих податків і зборів.

3) Збалансування інтересів територіальної громади і суб’єктів господарювання у сфері оподаткування.

4) Забезпечення фінансових підстав для соціально-економічного розвитку міста та здійснення функцій місцевого самоврядування.

Виконавець: провідний спеціаліст                                            О. Аргунова

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту рішення Вовчанської міської ради

«Про встановлення місцевих податків і зборів на території Вовчанської міської ради на 2020 рік»

І. Визначення проблеми

Стаття 143 Конституції України передбачає встановлення територіальними органами громади міста місцевих податків і зборів відповідно до закону. Податковий кодекс України передбачає, що міські ради в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів (п. 12.3, 12.4 ст. 12 ПКУ).

Встановлення місцевих податків та зборів здійснюється у порядку, визначеному Податковим кодексом України (пп.12.3.1 п. 12.3 ст. 12 ПКУ).

До місцевих податків належать (ст. 10 ПКУ):

- податок на майно, який складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю та транспортного податку;

- єдиний податок.

До місцевих зборів належать:

- збір за місця для паркування транспортних засобів;

- туристичний збір.

Статтею 7 ПКУ визначено загальні засади встановлення податків і зборів, зокрема, під час встановлення податку можуть передбачатися пільги та визначатися порядок їх застосування. Елементи податку, визначені в пункті 7.1 статті 7 ПКУ (платники податку, об'єкт оподаткування, база оподаткування, ставка податку, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку) та підстави для надання податкових пільг та порядок їх застосування визначаються виключно Податковим кодексом (п. 7.4 ст. 7 ПКУ).

Крім того, не дозволяється сільським, селищним, міським радам та радам об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і фізичних осіб або звільняти їх від сплати таких податків та зборів (п. 12.3.7 ст. 12 ПКУ). При цьому, порядок встановлення пільг з оподаткування місцевими податками і зборами визначається ст. 30 ПКУ, а саме: п. 30.5 визначено, що «податкові пільги, порядок та підстави їх надання встановлюються з урахуванням вимог законодавства України про захист економічної конкуренції виключно цим кодексом, рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, прийнятими відповідно до цього кодексу», п. 30.2 визначено, що «підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат».

Обов’язковість приймання рішення місцевими радами щодо встановлення місцевих податків і зборів передбачена пп. 12.3.5 ст. 12 ПКУ, необхідність щорічного приймання таких рішень передбачена пп. 12.4.3 ст. 12 ПКУ. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо встановлення місцевих податків і зборів визначені п. 24), п. 28), п. 35) ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Отже, прийняття регуляторного акту, що розглядається, не порушує вимоги статті 19 Конституції України, відповідно до якої «органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом прийняття зазначеного регуляторного акту, полягає в необхідності дотримання вимог чинного податкового законодавства України та у врегулюванні питань щодо сплати місцевих податків і зборів з дотриманням прозорості та рівних умов для суб’єктів господарювання.

Причинами виникнення проблеми є вимоги чинного податкового законодавства України та спрямованість діяльності Вовчанської міської ради на врахування та збалансування інтересів і платників податків, і громади міста, соціально-економічний розвиток якого залежить від рівня надходження доходів від сплати місцевих податків і зборів.

Важливість цієї проблеми обумовлена впливом податкового навантаження на суб’єктів господарювання та на обсяги наповнюваності міського бюджету за рахунок місцевих податків та зборів.

Зазначена проблема справляє вплив на громадян, суб’єкти господарювання та державні органи управління, оскільки місцеві податки і збори являються доходами загального фонду міського бюджету, витрати з якого забезпечують виконання повноважень органами місцевого самоврядування та розвиток міста.

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

В тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

Зазначену проблему неможливо вирішити за допомогою ринкових механізмів, до яких відносяться зокрема механізми рівноваги попиту і пропозиції, конкуренції, ціноутворення, інфляції тощо, оскільки проблема стосується сфери дії Податкового кодексу України, який і визначає порядок справляння місцевих податків і зборів, мінімальні та максимальні ставки, платників, пільги та регулює інші питання у цій сфері, а рішення міської ради уточнює норми податкового законодавства щодо місцевих податків і зборів, оскільки це теж передбачено ПКУ – встановлення пільг залежно від стану об’єкту нерухомості, категорії земельної ділянки і т. п., встановлення конкретних ставок місцевих податків і зборів в межах, визначених Податковим кодексом України.

Зазначену проблему неможливо вирішити за допомогою діючих у 2019 році регуляторних актів (рішень міської ради) з питань встановлення місцевих податків і зборів, оскільки це буде порушенням чинного законодавства України, а саме – Податкового кодексу України, який передбачає щорічне прийняття рішень стосовно місцевих податків і зборів з урахуванням змін в порядку оподаткування (пп. 12.3.4, 12.4.3 ст. 12 ПКУ), та постанови КМУ № 483 від 24.05.2017 р. щодо типової форми рішення та додатків до нього.

Отже, єдиним способом вирішення зазначеної проблеми є впровадження державного регулювання у сфері оподаткування місцевими податками і зборами шляхом прийняття рішення щодо місцевих податків і зборів – щорічно з урахуванням можливості надання міською радою не індивідуальних пільг зі сплати таких податків і зборів, з урахуванням типової форми такого рішення, яка дозволить зробити питання оподаткування місцевими податками більш зрозумілим і прозорим для платників податків, унеможливить допущення помилок при застосуванні ставок податків і пільг через неоднозначність трактування рішення міської ради. Прийняття такого рішення буде доцільним з точки зору дотримання вимог статті 12 Податкового кодексу України та встановлення податкових пільг додатково до прямо передбачених ПКУ, та адекватним з точки зору збалансування інтересів суб’єктів господарювання та Вовчанської міської ради, як отримувача доходів від сплати місцевих податків і зборів.

Запропонований проект регуляторного акту містить оптимальне співвідношення ставок місцевих податків і зборів та пільг, яке збалансовує інтереси усіх суб’єктів дії регуляторного акту, крім того, враховує і економічне становище в країні, і нагальні потреби територіальної громади, і можливість надання обґрунтованих пільг платникам податків в межах встановлених чинним законодавством повноважень міської ради, враховує пропозиції підприємств та підприємців міста щодо зниження місцевих податків і зборів у разі, коли таке зниження є вмотивованим і не тягне за собою погіршення або унеможливлення фінансового забезпечення здійснення функцій місцевого самоврядування. Крім того, запропонований проект регуляторного акту відповідає вимогам пп. 12.3.2 ст. 12 Податкового кодексу України щодо елементів оподаткування, що в обов’язковому порядку мають бути відображені в рішенні, та вимогам постанови КМУ № 483 від 24.05.2017 р. щодо порядку встановлення диференційованих ставок місцевих податків і зборів, а саме: відповідно до постанови КМУ № 483 від 24.05.2017 р. ставки плати за землю затверджуються у відповідності до цільового призначення земель згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р. № 548; ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки затверджуються відповідно до класифікації будівель та споруд, встановленої Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018:2000, затвердженим наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 17.08.2000 р. № 507.

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Основними цілями прийняття регуляторного акту є:

 • регулювання ситуації щодо сплати місцевих податків і зборів;
 • збалансування інтересів територіальної громади і суб’єктів господарювання у сфері оподаткування;
 • визначення ставок місцевих податків, зборів та пільг, в тому числі визначення їх у встановленій типовій формі, з метою дотримання вимог чинного законодавства України;
 • створення сталих умов для розвитку суб’єктів господарювання;
 • забезпечення постійного надходження доходів міського бюджету за рахунок сплати місцевих податків і зборів;
 • забезпечення фінансових підстав для соціально-економічного розвитку міста та здійснення функцій місцевого самоврядування.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів досягнення цілей

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Не приймати нового рішення щодо встановлення місцевих податків і зборів (відповідно до пп. 12.3.5 ПКУ «у разі якщо… міська рада… не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю»)

Альтернатива 2

Прийняти нове рішення щодо встановлення місцевих податків і зборів (таке рішення буде враховувати вимоги чинного законодавства, відповідати процедурі погодження і прийняття відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Закону України «Про Антимонопольний комітет України», враховувати податкові пільги, надані Вовчанською міською радою додатково до пільг, передбачених ПКУ)

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не встановлено

1) Зменшення надходжень до міського бюджету внаслідок застосування органами ДФС мінімальних ставок місцевих податків та зборів (пп. 12.3.5 ст. 12 ПКУ)

2) Обмеження видатків міського бюджету на потреби міста у зв’язку зі зменшенням надходжень від сплати місцевих податків і зборів

Альтернатива 2

1) Дотримання вимог чинного законодавства України

2) Забезпечення стабільності надходжень до міського бюджету

3) Створення сталих умов для розвитку суб’єктів господарювання шляхом диференціації ставок та введення додаткових пільг з урахуванням фінансового стану платників податків, категорії земель, об’єкту нерухомості тощо

4) Забезпечення фінансових підстав для соціально-економічного розвитку міста та здійснення функцій місцевого самоврядування

5) Збалансування інтересів платників податків і міської ради,  як отримувача надходжень від місцевих податків і зборів, шляхом врахування побажань, зауважень і пропозицій представників підприємств і підприємців міста

1) Витрати часу працівників,  канцелярського приладдя і т.п. на процедуру підготовки і прийняття рішення, проведення експертиз, отримання погоджень депутатських комісій, відстеження результативності, аналіз надходжень, співпрацю з органами ДФС щодо адміністрування місцевих податків і зборів тощо

2) Втрати бюджету за рахунок надання додаткових (в порівнянні з Податковим кодексом України) податкових пільг

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

1) Збільшення вільних коштів у розпорядженні громадян у зв’язку зі сплатою місцевих податків і зборів за мінімальними ставками (що передбачене пп. 12.3.5 п. 12.3 ст. 12 ПКУ)

1) Витрати на сплату податків, пов’язані з відсутністю додаткових пільг, запропонованих міською радою в проекті регуляторного акту

Альтернатива 2

1) Встановлення додаткових податкових пільг, не передбачених ПКУ, з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

2) Застосування прозорого диференційованого підходу до встановлення ставок податків

3) Збільшення (або не зменшення) кількості робочих місць у зв’язку зі стабілізацією ситуації в сфері оподаткування суб’єктів господарювання (внаслідок надання додаткових пільг зі сплати місцевих податків і зборів)

1) Витрати на сплату місцевих податків і зборів за ставками та з урахуванням пільг, передбачених в регуляторному акті

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

РАЗОМ

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

12

69

1023

1104

Питома вага групи в загальній кількості, %

0

1,1

6,2

92,7

Х

               

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

1) Сплата місцевих податків і зборів за мінімальними ставками (що передбачене пп. 12.3.5 п. 12.3 ст. 12 ПКУ)

1) Витрати на сплату місцевих податків і зборів за мінімальними ставками (що передбачене пп. 12.3.5 п. 12.3 ст. 12 ПКУ)

2) Витрати на сплату податків, пов’язані з відсутністю додаткових пільг, запропонованих міською радою

Альтернатива 2

1) Зниження податкового навантаження на суб’єкти господарювання шляхом встановлення додаткових податкових пільг з плати за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (пп. 266.4.2 ст. 266, п. 284.1 ст. 284 ПКУ)

2) Застосування прозорого диференційованого підходу до встановлення ставок податків

3) Конкретизація податкових пільг (прийняття окремим додатком до рішення)

4) Збалансування інтересів платників податків і міської ради,  як отримувача надходжень від сплати місцевих податків і зборів

1) Витрати на сплату місцевих податків і зборів за ставками та з урахуванням пільг, передбачених в регуляторному акті

 

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту (Альтернатива 1)

№ з/п

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

0

Х

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

170018,15

Х

3

Витрати, пов’язані з веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

2901,21

Х

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень, приписів тощо), гривень

1450,60

Х

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування, тощо), гривень

0

Х

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

240,00

Х

7

Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу, гривень

0

Х

8

Інше, гривень

-

Х

9

РАЗОМ, гривень

174609,96

Х

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширене регулювання, одиниць

12

Х

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва на виконання регулювання (вартість регулювання), гривень

2095319,52

Х

Витрати на одного суб’єкта господарювання розраховані або оціночним шляхом (на підставі оцінки витрат часу, рівня оплати праці, цін на канцелярське приладдя тощо), або на підставі даних органу ДФС.

Витрати за п’ять років не розраховуються, оскільки дія регуляторного акту, що розглядається, поширюється тільки на 2020 рік.

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо

Розрахунок та сплата місцевих податків і зборів не передбачають цільового придбання обладнання та приладів або навчання персоналу, а консультації з питання оподаткування місцевими податками і зборами органи ДФС та працівники міської ради проводять безкоштовно

До періодичних витрат на сервісне обслуговування обладнання можна віднести перезарядку картриджів, але розрахувати, яка частина таких витрат припадає на здійснення розрахунку та сплати місцевих податків неможливо

Х

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) на рік

Витрати на п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

2040217,85 : 12 = 170018,15 грн. на 1 суб’єкта господарювання

Х

Альтернатива 1 передбачає не прийняття нового рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік, при цьому відповідно до пп. 12.3.5 ПКУ «у разі якщо… міська рада… не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю». Зважаючи на те, що мінімальні ставки встановлені Податковим кодексом для плати за землю і туристичного збору, але, плата за землю в даному випадку стягується на підставі попереднього рішення Вовчанської міської ради, а платники туристичного збору на даний момент на території Вовчанської міської ради відсутні, зважаючи на те, що для податку з нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, єдиного податку за фіксованими ставками та для збору за місця для паркування транспортних засобів Податковим кодексом встановлені тільки максимальні ставки, а мінімальні дорівнюють нулю, зважаючи на те, що транспортний податок встановлений ПКУ в єдиному розмірі (без мінімальної і максимальної ставки), сума нарахованих за рік місцевих податків і зборів за Альтернативою 1 визначається додаванням планових сум надходжень (за даними 2019 року) земельного податку та транспортного податку з відповідних платників (інші податки – за нормами ПКУ – справлятись не будуть).

Вид витрат

Витрати на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

Витрати визначені шляхом множення оціночних витрат часу персоналу (на нарахування податків, облік бази оподаткування, подання декларації тощо) на середню заробітну плату по Харківській області за даними Мінфіну за лютий 2019 року, з урахуванням сплати єдиного соціального внеску 22 % на фонд оплати праці (8229,00 : 166,1 год. (середня місячна норма робочого часу на 2019 рік) х 48 годин на рік) х 1,22 = 2901,21 грн.

Вихідна інформація для оцінки даного показника відсутня

2901,21

Х

 

Вид витрат

Витрати на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду/контролю (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень, приписів тощо)

Витрати визначені шляхом множення оціночних витрат часу персоналу (на вивчення рішень, вимог чинного законодавства, перевірку обставин, що дають право на пільги, проведення консультацій тощо) на середню заробітну плату по Харківській області за даними Мінфіну за лютий 2019 року, з урахуванням сплати єдиного соціального внеску 22 % на фонд оплати праці (8229,00 : 166,1 год. (середня місячна норма робочого часу на 2019 рік) х 24 години на рік) х 1,22 = 1450,60 грн.

Вихідна інформація для оцінки даного показника відсутня

1450,60

Х

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік – стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

Вихідна інформація для оцінки даного показника відсутня

До даного переліку витрат можна віднести витрати на отримання довідки про нормативну грошову оцінку землі, яка подається до органів ДФС разом з річною декларацією по платі за землю при первинному поданні декларації, в інших випадках отримання такої довідки є необов’язковим

0

0

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

До даного переліку витрат можна віднести витрати на папір для роздрукування декларацій, платіжних доручень, листування з міською радою та органами ДФС, оціночна кількість паперу (максимальна) – 1000 арк. х 0,24 = 240,00 грн.

240,00

Х

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу

Облік бази  оподаткування, розрахунок та сплату місцевих податків і зборів тощо здійснюють штатні працівники підприємств, необхідності в додатковому персоналі немає.

0

Зазначені витрати не є додатковими витратами суб’єктів господарювання, оскільки місцеві податки і збори встановлюються не вперше, а отже, витрати на їх справляння та адміністрування є щорічними.

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту (Альтернатива 2)

№ з/п

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

0

Х

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

188072,47

Х

3

Витрати, пов’язані з веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

2901,21

Х

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень, приписів тощо), гривень

1450,60

Х

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування, тощо), гривень

0

Х

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

240,00

Х

7

Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу, гривень

0

Х

8

Інше, гривень

-

Х

9

РАЗОМ, гривень

192664,28

Х

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширене регулювання, одиниць

12

Х

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва на виконання регулювання (вартість регулювання), гривень

2311971,36

Х

Витрати на одного суб’єкта господарювання розраховані або оціночним шляхом (на підставі оцінки витрат часу, рівня оплати праці, цін на канцелярське приладдя тощо), або на підставі даних органу ДФС.

Витрати за п’ять років не розраховуються, оскільки дія регуляторного акту, що розглядається, поширюється тільки на 2020 рік.

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо

Розрахунок та сплата місцевих податків і зборів не передбачають цільового придбання обладнання та приладів, консультації з питання оподаткування місцевими податками і зборами органи ДФС та міська рада проводять безкоштовно

До періодичних витрат на сервісне обслуговування обладнання можна віднести перезарядку картриджів, але розрахувати, яка частина таких витрат припадає на здійснення розрахунку та сплати місцевих податків і зборів неможливо

0

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) на рік

Витрати на п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

Витрати на сплату місцевих податків і зборів за встановленими ставками  складуть у 2020 році (за даними 2019 року) 2256869,59 грн. : 12 = 188072,47 грн. на 1 платника

Х

 

Вид витрат

 

Витрати на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

Витрати визначені шляхом множення оціночних витрат часу персоналу (на нарахування податків, облік бази оподаткування, подання декларації тощо) на середню заробітну плату по Харківській області за даними Мінфіну за лютий 2019 року, з урахуванням сплати єдиного соціального внеску 22 % на фонд оплати праці (8229,00 : 166,1 год. (середня місячна норма робочого часу на 2019 рік) х 48 годин на рік) х 1,22 = 2901,21 грн.

Вихідна інформація для оцінки даного показника відсутня

2901,21

Х

 

Вид витрат

Витрати на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду/контролю (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень, приписів тощо)

Витрати визначені шляхом множення оціночних витрат часу персоналу (на вивчення рішень, вимог чинного законодавства, перевірку обставин, що дають право на пільги, проведення консультацій тощо) на середню заробітну плату по Харківській області за даними Мінфіну за лютий 2019 року, з урахуванням сплати єдиного соціального внеску 22 % на фонд оплати праці (8229,00 : 166,1 год. (середня місячна норма робочого часу на 2019 рік) х 24 години на рік) х 1,22 = 1450,60 грн.

Вихідна інформація для оцінки даного показника відсутня

1450,60

Х

 

Вид витрат

 

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік – стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

Вихідна інформація для оцінки даного показника відсутня

До даного переліку витрат можна віднести витрати на отримання довідки про нормативну грошову оцінку землі, яка подається до органів ДФС разом з річною декларацією при первинному поданні декларації, в інших випадках отримання такої довідки є необов’язковим

0

0

 

Вид витрат

 

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

До даного переліку витрат можна віднести витрати на папір для роздрукування декларацій, платіжних доручень зі сплати податків та зборів, листування з міською радою та органами ДФС, оціночна кількість паперу (максимальна) – 1000 арк. х 0,24 = 240,00 грн.

240,00

Х

 

Вид витрат

 

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу

Облік бази  оподаткування, розрахунок та сплату місцевих податків і зборів тощо здійснюють штатні працівники підприємств, необхідності в додатковому персоналі немає.

0

Зазначені витрати не є додатковими витратами суб’єктів господарювання, оскільки місцеві податки і збори встановлюються не вперше, а отже, витрати на їх справляння та адміністрування є щорічними.

Сумарні витрати за альтернативами

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва (рядок 11)

2095319,52

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва (рядок 11)

2311971,36

 

 1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Оцінка ефективності кожного з альтернативних варіантів досягнення поставлених цілей у сфері дії регуляторного акту здійснюється за системою бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1

2

Цілі прийняття регуляторного акту можуть бути досягнуті частково, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними

Альтернатива 2

4

Цілі прийняття регуляторного акту можуть бути досягнуті повною мірою

 

Рейтинг результативності

 Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

2

5

2

Альтернатива 2

12

4

1

Місця в рейтингу розподілені за перевищенням кількості вигод над кількістю витрат.

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи або причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту

Альтернатива 1

Альтернатива 1 є неприйнятною, оскільки не прийняття рішення щодо встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік не звільняє платників податків від сплати місцевих податків і зборів, що передбачено пп. 12.3.5 п. 12.3 ст. 12 ПКУ – оподаткування здійснюється за нормами Податкового кодексу України, плата за землю встановлюється за попереднім прийнятим рішенням з урахуванням змін у податковому законодавстві, також ця альтернатива є порушенням чинного податкового законодавства України – пп. 12.3.5, 12.4.3 ст. 12 ПКУ

Х

Альтернатива 2

Перевагами цієї альтернативи є врегулювання питань щодо сплати місцевих податків і зборів з дотриманням прозорості та рівних умов для суб’єктів господарювання, повне дотримання вимог чинного податкового законодавства України, збалансування інтересів територіальної громади і суб’єктів господарювання у сфері оподаткування, зменшення податкового навантаження на платників податків шляхом встановлення додаткових пільг

На впровадження запропонованого регуляторного акту можуть впливати такі зовнішні чинники:

1) кількість платників податків (зборів), їх збільшення або зменшення протягом періоду дії регуляторного акту;

2) зміна бази оподаткування (площі земельної ділянки, площі об’єкту нерухомості, кількості місць для паркування тощо);

3) зміни норм чинного законодавства України щодо місцевих податків і зборів, внесені на державному рівні;

4) річний коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки землі на 2020 рік (на сьогоднішній день до ПКУ внесені зміни, які встановлюють такий коефіцієнт на рівні 1,00 до 2023 року);

5) розмір мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на працездатну особу станом на 01.01.2020 року.

 

 1. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Такими механізмами є встановлення ставок місцевих податків та зборів (плати за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку, єдиного податку, збору за місця для паркування транспортних засобів і туристичного збору) та пільг щодо їх сплати, які б дали змогу забезпечити надходження до міського бюджету, та оптимізувати податкове навантаження на платників податків і зборів, а саме:

 

1) встановлення таких ставок земельного податку:

 

Вид цільового призначення земель

Запропоновані в регуляторному акті середні ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

Код

 

Назва

для юридичних осіб

для фізичних осіб (в т.ч. ФОП)

для юридичних осіб

для фізичних осіб (в т.ч. ФОП)

1

2

3

4

5

6

01

Землі сільськогосподарського призначення

1,0

1,0

5,0

5,0

 

СТАВКИ, передбачені ПКУ

0,3 – 1 %

0,3 – 1 %

0,3 – 5 %

0,3 – 5 %

02

Землі житлової забудови

0,1

0,1

Х

Х

 

СТАВКИ, передбачені ПКУ

не більше 3%

не більше 3%

Х

Х

03

Землі громадської забудови

1,2

1,2

Х

Х

 

СТАВКИ, передбачені ПКУ

не більше 3%

не більше 3%

Х

Х

04

Землі природно-заповідного фонду

0

0

0

0

 

СТАВКИ, передбачені ПКУ

не більше 3%

не більше 3%

не більше 5%

не більше 5%

05

Землі іншого природоохоронного призначення

0

0

0

0

 

СТАВКИ, передбачені ПКУ

не більше 3%

не більше 3%

не більше 5%

не більше 5%

06

Землі оздоровчого призначення

1,2

1,2

5,0

5,0

 

СТАВКИ, передбачені ПКУ

не більше 3%

не більше 3%

не більше 5%

не більше 5%

07

Землі рекреаційного призначення

1,6

1,6

5,0

5,0

 

СТАВКИ, передбачені ПКУ

не більше 3%

не більше 3%

не більше 5%

не більше 5%

08

Землі історико-культурного призначення

1,3

1,3

5,0

5,0

 

СТАВКИ, передбачені ПКУ

не більше 3%

не більше 3%

не більше 5%

не більше 5%

09

Землі лісогосподарського призначення

0,1

0,1

5,0

5,0

 

СТАВКИ, передбачені ПКУ

не більше 3%

не більше 3%

не більше 5%

не більше 5%

10

Землі водного фонду

1,7

1,7

5,0

5,0

 

СТАВКИ, передбачені ПКУ

не більше 3%

не більше 3%

не більше 5%

не більше 5%

11

Землі промисловості

1,0

1,0

5,0

5,0

 

СТАВКИ, передбачені ПКУ

не більше 3%

не більше 3%

не більше 5%

не більше 5%

12

Землі транспорту

1,6

1,6

5,0

5,0

 

СТАВКИ, передбачені ПКУ

не більше 3%

не більше 3%

не більше 5%

не більше 5%

13

Землі зв’язку

2,5

2,5

5,0

5,0

 

СТАВКИ, передбачені ПКУ

не більше 3%

не більше 3%

не більше 5%

не більше 5%

14

Землі енергетики

1,0

1,0

5,0

5,0

 

СТАВКИ, передбачені ПКУ

не більше 3%

не більше 3%

не більше 5%

не більше 5%

15

Землі оборони

1,2

1,2

5,0

5,0

 

СТАВКИ, передбачені ПКУ

не більше 3%

не більше 3%

не більше 5%

не більше 5%

16

Землі запасу

1,4

1,4

5,0

5,0

 

СТАВКИ, передбачені ПКУ

не більше 3%

не більше 3%

не більше 5%

не більше 5%

17

Землі резервного фонду

1,4

1,4

5,0

5,0

 

СТАВКИ, передбачені ПКУ

не більше 3%

не більше 3%

не більше 5%

не більше 5%

18

Землі загального користування

1,0

1,0

Х

Х

 

СТАВКИ, передбачені ПКУ

не більше 1%

не більше 1%

Х

Х

19

Для цілей підрозділів 16 – 18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

 

СТАВКИ, передбачені ПКУ

не більше 3%

не більше 3%

не більше 5%

не більше 5%

2) встановлення додаткових пільг, крім передбачених Податковим кодексом України, які не є індивідуальними відповідно до п. 12.3.7 ст. 12 ПКУ – Додаток 1.2 до проекту регуляторного акту;

3) встановлення таких ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

Об’єкти нерухомості

Запропонована в проекті регуляторного акту ставка податку

Ставки, передбачені Податковим кодексом України

Ставки податку для фізичних осіб

Об'єкти житлової нерухомості

1,0 %

Не більше 1,5 %

Об’єкти нежитлової нерухомості

0,5 %

Не більше 1,5 %

Ставки податку для юридичних осіб

Об'єкти житлової нерухомості

1,0 %

Не більше 1,5 %

Об’єкти нежитлової нерухомості

0,5 %

Не більше 1,5 %

4) встановлення додаткових пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – Додаток 2.2 до проекту регуляторного акту;

5) встановлення таких фіксованих ставок єдиного податку:

Група платників податку

Запропонована в проекті регуляторного акту ставка податку

Ставки, передбачені Податковим кодексом України

Перша група

10 %

До 10 % (прожиткового мінімуму)

Друга група

20 %

До 20 % (мінімальної заробітної плати)

6) встановлення таких ставок збору за місця для паркування транспортних засобів:

Платники збору

Запропонована в проекті регуляторного акту ставка збору

Ставки, передбачені Податковим кодексом України

Юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи – підприємці, які згідно з рішенням міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів – автомобілів таксі

0,025 %

До 0,075 %

7) встановлення ставки транспортного податку у розмірі, визначеному Податковим кодексом України;

8) встановлення таких ставок туристичного збору:

Платники збору

Запропонована в проекті регуляторного акту ставка збору

Ставки, передбачені Податковим кодексом України

Податковими агентами зі сплати туристичного збору можуть бути:

а) адміністрації готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та інших закладів готельного типу, санаторно-курортних закладів;

б) квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичні особи або фізичні особи – підприємці, які уповноважуються міською радою справляти збір на умовах укладеного договору.

- для внутрішнього туризму – 0 %

- для в’їзного туризму – 0,1 %

- для внутрішнього туризму – 0 – 0,5 %

- для в’їзного туризму – 0 – 5 %

 

До організаційних заходів, які має здійснити Вовчанська міська рада в процесі впровадження цього регуляторного акту, належать:

- оприлюднення цього регуляторного акту на офіційному сайті Вовчанської міської ради та в районній газеті «Хлібороб»;

- надання прийнятого регуляторного акту органам Державної фіскальної служби України для здійснення такими органами адміністрування місцевих податків і зборів;

- надання юридичним та фізичним особам – платникам податків, на їх запит, копій прийнятого регуляторного акту з метою підвищення поінформованості суб’єктів дії регуляторного акту та прозорості оподаткування місцевими податками та зборами;

- відстеження результативності регуляторного акту, в тому числі складання та оприлюднення звітів про відстеження результативності регуляторного акту.

 

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

ТЕСТ малого підприємництва.

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідне для здійснення регулювання, проводяться розробником у період з 11 березня 2019 року.

№ з/п

Вид консультації

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі зустрічі Вовчанського міського голови, секретаря Вовчанської міської ради, начальника відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності з депутатами міської ради, підприємцями міста та представниками підприємств

12

Доведено до відома учасників мету та причини прийняття регуляторного акту, отримані зауваження щодо ставок орендної плати

2

Обговорення на сайті Вовчанської міської ради проекту регуляторного акту

47

Доведено до відома населення міста мету та причини прийняття регуляторного акту

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі)

Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1092 одиниць, в тому числі малого підприємництва 69, мікропідприємництва – 1023.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив – 98,9 %.

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

№ з/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

Х

Х

2

Процедура перевірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

Х

Х

3

Процедура експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали) (папір, бланки звітів, перезарядка картриджів тощо)

200,00

Х

Х

4

Процедура обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

Х

Х

5

Інші процедури (сплата податків і зборів)

7163,66

Х

Х

6

РАЗОМ, гривень

7363,66

Х

Х

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконувати вимоги регулювання, одиниць

1092

Х

Х

8

Сумарно, гривень

8041116,72

Х

Х

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедура отримання первинної інформації про вимоги регулювання

6 год. х (8229,00 грн./166,1 год.) х 1,22 = 362,65

Х

Х

10

Процедура організації виконання вимог регулювання

6 год. х (8229,00 грн./166,1 год.) х 1,22 = 362,65

Х

Х

11

Процедура офіційного звітування

12 год. х (8229,00 грн./166,1 год.) х 1,22 = 725,30

Х

Х

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

Х

Х

13

Інші процедури

0

Х

Х

14

РАЗОМ, гривень

1450,60

Х

Х

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1092

Х

Х

16

Сумарно, гривень

1584055,20

Х

Х

 

Витати розраховані на підставі оціночних даних на перший рік дії регуляторного акту, на наступний рік та на п’ять років витрати не розраховані, оскільки дія регуляторного акту поширюється тільки на 2020 рік.

Зазначені витрати не є додатковими витратами суб’єктів малого підприємництва, оскільки оподаткування місцевими податками і зборами вводиться не вперше.

 1. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Відповідно до статті 19 Податкового кодексу України адміністрування місцевих податків і зборів є функцією контролюючих органів (ДФС України).

Відповідно до п. 24, п. 28, п. 35 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до повноважень органів місцевого самоврядування належить встановлення місцевих податків і зборів в межах, визначених ПКУ.

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

4.1. Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання: Салтівська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Харківській області.

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб’єктів мікро- та малого підприємництва

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0

0

0

0

0

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

0

0

0

0

0

Камеральні перевірки

0

0

0

0

0

Виїзні перевірки

0

0

0

0

0

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

0

0

0

0

0

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0

0

0

0

0

7. Інші адміністративні процедури

0

0

0

0

0

РАЗОМ за рік

0

0

0

0

0

Сумарно за п’ять років

0

0

0

0

0

Зазначені бюджетні витрати розрахувати неможливо через відсутність будь-якої вихідної інформації, але, витрати на адміністрування місцевих податків і зборів, передбачених регуляторним актом, що розглядається, не є додатковими, оскільки адміністрування податків і зборів завжди було функцією контролюючих органів, а місцеві податки і збори вводяться не вперше, отже, адміністрування регулювання місцевих податків і зборів не створює додаткових витрат.

4.2. Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання: Вовчанська міська рада у Харківській області.

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб’єктів мікро- та малого підприємництва

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0

0

0

0

0

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

0

0

0

0

0

Камеральні перевірки

0

0

0

0

0

Виїзні перевірки

0

0

0

0

0

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

0

0

0

0

0

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0

0

0

0

0

7. Інші адміністративні процедури (розробка проекту регуляторного акту, здійснення аналізу регуляторного впливу, збирання інформації та формування звітів про відстеження результативності, листування з платниками податків, органами ДФС та інших організацій, інформація яких необхідна в процесі розробки та виконання регуляторного акту, аналіз надходжень та причин невиконання плану по надходженням тощо)

4 год.

7304,00 /166,1 год. = 43,97

52

Витрати визначені сумарно на усіх суб’єктів

4 х 43,97 х 52 х 1,22 = 11157,83

РАЗОМ за рік

4

43,97

52

Х

11157,83

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

Х

Сумарні бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Х

Х

Х

Х

Х

 

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

№ з/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

8041116,72

Х

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

1584055,20

Х

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

9625171,92

Х

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

11157,83

Х

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

9636329,75

Х

Показник за п’ять років не розраховується, оскільки проект рішення, що розглядається, передбачає регулювання у сфері місцевих податків і зборів протягом 2020 року.

 1. Розроблення корегуючи (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Впровадження пом’якшувальних заходів для малого підприємництва не передбачене.

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

Строк дії цього регуляторного акту – в межах 2020 року, підстава – п. 12.4.3 ст. 12 Податкового кодексу України.

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

Показниками результативності дії зазначеного регуляторного акту є:

 • розмір надходжень до міського бюджету, пов'язаних з дією акту;
 • кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акту;
 • рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акту.

 

Прогнозні показники результативності дії запропонованого регуляторного акту:

1) Розмір надходжень до міського бюджету у 2020 році:

Назва податку, збору

Прогнозний обсяг надходжень за рік, грн.

Плата за землю

3374770,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

810640,00

Єдиний податок за фіксованими ставками

5975420,00

Транспортний податок

12500,00

Збір за місця для паркування транспортних засобів

83770,00

Туристичний збір

0

Всього

10257100,00

 

2) Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта:

Категорія платників податків (зборів)

Прогнозна кількість платників у 2019 році, осіб/одиниць

Платники земельного податку

495

Платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

336

Платники єдиного податку

724

Платники транспортного податку

3

Платники збору за місця для паркування транспортних засобів

5

Платники туристичного збору

0

 

3) Питома вага місцевих податків і зборів у надходженнях загального фонду міського бюджету:

Вид надходжень

Планова річна сума на 2020 р., грн.

% в загальній сумі надходжень

Місцеві податки і збори

14750470

71,6

В т. ч. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

810640

3,9

В т. ч. плата за землю (земельний податок + орендна плата за землю)

7868140

38,2

В т. ч. транспортний податок

12500

0,1

В т. ч. єдиний податок

5975420

29,0

В т. ч. збір за місця для паркування транспортних засобів

83770

0,4

Інші податки (акцизний, податок на прибуток комунальних підприємств)

4784840

23,2

Інші надходження (державне мито, адміністративні санкції, плата за адміністративні послуги)

1073190

5,2

ВСЬОГО

20608500

100,0

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

Базове відстеження результативності дії регуляторного акту буде проводитись станом на 31 грудня 2019 року (до дня набрання чинності регуляторним актом), повторне відстеження – станом на 31 грудня 2020 року (не пізніше дня закінчення строку дії регуляторного акту).

Метод відстеження результативності дії регуляторного акту – розрахунковий, на підставі Казначейського звіту форми 412, статистичний, на підставі даних органів ДФС про перебування на обліку платників місцевих податків і зборів.

Вовчанський міський голова                                                     В. ШЕВЧЕНКО