Про Вовчанськ Галерея Звернення до головиКонтакти

Вовчанська міська рада

Офіційний сайт Вовчанської міської ради

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

ЗАЯВА про екологічні наслідки діяльності комплексу по управлінню комунальними відходами на території Першої Червоноармійської сільської ради Вовчанського району (поза межами населеного пункту)

ЗАЯВА

про екологічні наслідки діяльності комплексу по управлінню комунальними відходами   на території Першої Червоноармійської сільської ради Вовчанського району  (поза межами населеного пункту)

 

Комплекс по управлінню комунальними відходами на території Першої Червоноармійської сільської ради Вовчанського району  (поза межами населеного пункту) планується розмістити на північно-західній частині Волчанского адміністративного району, Харківської області України, на території Першої Червоноармійської сільської ради, в 0,5 км на схід від автотраси Харьків-Вовчанськ, за межами населених пунктів.

Відповідно до Проекту землеустрою, загальна площа ділянки проектування складає 3,4863 га.

Планована діяльність полягає в:

- Будівництві природоохоронних інженерних споруд - комплексу з управління комунальними відходами м. Вовчанська і Вовчанського району  з використанням технології утилізації звалища твердих побутових відходів шляхом біоремедіаціі та компостування (ізольованою робочої ємності місця видалення відходів, обладнаної загороджувальним валом і свердловинами моніторингу; технологічними проїздами і протиерозійної захистом поверхонь укосів та днища).

Кількість твердих побутових відходів - 152 м3 / добу., 39000 м3 / рік.

Комплекс розрахований на 15 років

Умови утворення і кількість ТПВ мають різне походження і, окрім відходів, від  населення, включають також відходи, від торгових підприємств, різних установ, муніципальних служб і інш. Частина відходів може відноситися до небезпечних (наприклад ртутні лампи, нікель-кадмієві батареї і тому подібне), які при виявленні зберігаються в герметичних контейнерах та вивозяться на спеціалізовані підприємства для подальшого знешкодження. Усі ці відходи об'єднує одне - відповідальність за їх утилізацію лягає на міську владу.

Проект не передбачає централізованого водопостачання об'єкту. Забезпечення водою здійснюватиметься за допомогою спеціальних автоємностях.

Для протипожежних цілей передбачено використати два протипожежні резервуари об'ємом 50 м3 кожен.

Госппобутові  стічні води по колектору поступають в колодязь, розташований на території, і попадают в септик для попереднього очищення.

Септик влаштовується  по ТП 902-3-73.1.87. Робочий об'єм - біля 20 м3.

Після очищення стічні води  вивозяться спецавтотранспортом за договором.

Захист поверхневих і підземних вод

Виробнича діяльність не порушує гідрогеологічного режиму, не приводить до виснаження  поверхневих та підземних водних ресурсів, не погіршує стану вод і не приводить до деградації співтовариств водних організмів.

Негативний вплив на підземні води при експлуатації даного комплексу не передбачається.

Дощова каналізація

Враховуючи незначні витрати  і об'єм стоку даним робочим проектом для перехоплення і відведення  зливових і паводкових вод від майданчика розміщення комплексу, з нагірного боку схилу передбачається облаштування зливозахисного валу   (греблі). Будівництво передбачене з глинистих грунтів, без кріплення.

При виконанні усіх зазначених заходів згідно з проектом, комплекс не буде негативно впливати на об’єкти водного середовища.

Комплекс по управлінню комунальними відходами   практично негативного впливу на почву не вплине. Проведення яких нібуто заходів по запобіганню впливу на почву  недоцільно.

В районі розміщення комплексу відсутні заповідники і дендропарки.

Знесення дерев діяльністю комплексу не передбачається.

Для відлякування птахів встановлюється спеціальне звукове та біоакустичне обладнання.

Проведення яких-небудь заходів по попередженню негативних впливів на рослинний і тваринний світ не доцільно.

Кількість відходів виробництва  від підприємства  - 15: 1-го  класа небезпеки –  2 відхода; 2-го класа небезпеки – 1 відход; 3-го класа небезпеки – 3 відходів, 4-го класа небезпеки – 9 відходів.

Все відходи по мірі накопичення  здаються на утилізацію відходів згідно договорам.

Кількість джерел викиду в атмосферу від комплексу - 17,  із ніх организованих джерел – 12, неорганизованих – 5, в том числе пересувних – 1.

Пріоритетними та специфічними забруднюючими речовинами, що містяться у викидах комплексу, є: вуглецю оксид, азоту оксиди (азоту діоксид+азоту оксид) в перерахунку на азота діоксид, метан, неметанові леткі органічні сполуки (вуглеводні насичені С1219), аміак, бенз(а)пірен, ангідрид сірчистий,  суспендовані частинки, недиференційовані за складом: завислі речовини, водень хлористий, сірководень, етил меркаптан, метилмеркаптан, акролеїн.

Валовий викид в атмосферу становить: 16.559285153 т/рік; парникові гази без коду МОЗ: вуглецю діоксид 582.3367 т/рік, діоксид азоту – 0.021188 т/рік.

Згідно  Додатку № 4 до  Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів,  затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 р. № 173  Комплекс по управлінню комунальними відходами (сміттепереробні заводи) на території  Першої Червоноармійської сільської ради Вівчанського району  (поза межами населеного пункту) належить до ІІ  класу, із санітарно-захисною зоною розміром 500 м.

Ділянка компостування ТПВ згідно  Додатку № 4 до  Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів,  затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 р. № 173  (компостування сміття без гною і фекалій) належить до ІІІ  класу, із санітарно-захисною зоною розміром 300 м.

Найблизчі житлові будинки (с. Вільча) розташовані на сході на відстані 500 м від основних джерел комплексу – сміттеперебобного заводу (№№ 1-10).

Максимальні розрахункові концентрації на території нормованої СЗЗ і житлової забудови не перевищують 1.0 ГДК з урахуванням фону.

Рівень звукового тиску при роботі обладнання відповідно до проведених розрахунків відповідає ДБН В.1.1-31:2013 „Захист територій будинків і споруд від шуму".

Таким чином, в результаті проведеної оцінки впливу, можна зробити висновок, що експлуатація об'єкта не буде  негативно впливати на навколишнє природне середовище, у тому числі на водний і повітряний басейни,  ґрунт та біоту.

Інформування громадськості про плановану діяльність повинна бути проведена шляхом публікації заяви про екологічні наслідки в засобах масової інформації і проведення суспільних слухань.