Про Вовчанськ Галерея Звернення до головиКонтакти

Вовчанська міська рада

Офіційний сайт Вовчанської міської ради

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

УВАГА!ЗАЯВА ПРО НАМІРИ!

1.Замовник Вовчанська міська рада, м. Вовчанськ. .

Поштова і електронна адреса: Україна, 62504, Вовчанський район, м. Вовчанськ,

вул. Соборна, 92

  1. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти):

Комплекс по управлінню комунальними відходами розташован на території Першої Червоноармійської сільської ради Вовчанського району «по за межами населеного пункту».

  1. Характеристика діяльності (об'єкта).

Планована діяльність полягає в:

- Будівництві природоохоронних інженерних споруд - комплексу з управління комунальними відходами м. Вовчанська і Вовчанського району з використанням технології утилізації звалища твердих побутових відходів шляхом біоремедіаціі та компостування (ізольованою робочої ємності місця видалення відходів, обладнаної загороджувальним валом і свердловинами моніторингу; технологічними проїздами і протиерозійної захистом поверхонь укосів та днища);

- Експлуатації комплексу з виконанням вимог нормативних документів;

- Пост експлуатаційної консервації об'єкта, гірничотехнічної та біологічної його рекультивації , з метою:

- Мінімізації контакту людей і об'єктів природного середовища з зосередженими на ньому ТПВ;

- Створення в масі ТПВ умов аеробного процесу їх знешкодження;

- Запобігання можливості загоряння розміщених ТПВ;

- Виключення проникнення фільтрату, утвореного при розкладанні ТПВ, за межі робочих карт.

Кількість твердих побутових відходів - 152 м3 / добу., 39000 м3 / рік.

Щільність ТПВ - 200 кг / м3;

МТБО = 39000 * 200 = 7800000 кг / рік = 7800 т / рік.

Комплекс розрахований на 15 років

Умови утворення і кількість ТПВ мають різне походження і, окрім відходів, від населення, включають також відходи, від торгових підприємств, різних установ, муніципальних служб і інш. Частина відходів може відноситися до небезпечних (наприклад ртутні лампи, нікель-кадмієві батареї і тому подібне), які при виявленні зберігаються в герметичних контейнерах та вивозяться на спеціалізовані підприємства для подальшого знешкодження. Усі ці відходи об'єднує одне - відповідальність за їх утилізацію лягає на міську владу.

           Режим роботы комплексу:

            Кількість робочих днів на рік – 256.

            Кількість змін – 1.

           Тривалість зміни – 8 годин.

  1. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності:

невідкладні заходи  по забезпеченню санітарного і екологічного благополуччя населення;

- оптимізація системи санітарної очистки території населеного пункту.

  1. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

При будівництві:

- земельних3.4863га;

- енергетичних:

- електроенергія - 22419.575 кВт/год.

- диз. пальне – 280680.05 л.

- бензин – 18693.402 л.

- дрова – 5.567 м3.

- стисле повітря – 247087.649 м3.

- мастильні матеріали – 13201.598 кг

- гідравлічна рідина – 4856.117 кг

При експлуатації:

- земельні ресурси   - 3,4863 га;

- електроенергія - 67 кВт/на рік;

- природній газ - ні;

- водних     - вода привозна.

- дизпаливо - 67.9 т/рік;

- трудових – 36 люд.

  1. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації).

Доставка ТБО, вивіз відходів здійснюється автотранспортом.

  1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами

Екологічні обмеження.

При проектуванні, розміщенні, будівництві, введенні в дію нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об’єктів, а також в процесі експлуатації цих об’єктів забеспечується екологічна безпека людей, раціональне використання природних ресурсів, додержання нормативів шкідливих впливів на навколишнє природне середовище. При цьому повинні передбачатися вловлювання, утилізація, знешкодження шкідливих речовин і відходів або повна їх ліквідація, виконання інших вимог щодо охорони навколишнього природного середовища і здоров’я людей. Забороняється введення в дію підприємств, споруд та інших об’єктів, на яких не забеспечено в повному обсязі додержання всіх екологічних вимог і виконання заходів, які передбачені в проектах на будівництво та реконструкцію (розширення та технічне переоснащення). (Витяг з ст. 51 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»).

При проектуванні і експлуатації господарських та інших об’єктів, діяльність яких може шкідливо впливати на навколишнє природне середовище, розроблюються і здійснюються заходи щодо запобігання аваріям, а також ліквідації їх шкідливих екологічних наслідків. (Витяг з ст. 66 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»).

Для будівництва підприємств, магістральних трубопроводів, а також інших несільськогосподарських потреб надаються землі несільськогосподарського призначення, не придатні для ведення сільського господарства, або сільськогосподарські угіддя гіршої якості. (Витяг з ст. 21 Земельного Кодексу України).

Землекористувачі здійснюють рекультивацію порушених земель, заходи щодо підвищення їх родючості та поліпшення інших корисних властивостей землі. (Витяг з ст. 84 «Охорона земель» Земельного Кодексу України).

Спеціальне водокористування – це забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв та скидання в них зворотних вод. Спеціальне водокористування здійснюється на підставі дозволу. Дозвіл на спеціальне водокористування видається у разі використання води водних об’єктів  місцевого значення Радами народних депутатів за погодженням з державними органами охорони навколишнього середовища. (Витяг з ст. 48, 49 Водного Кодексу України).

Заборонено зливання у річки та інші водойоми воду, яка витиснена з газопроводу після випробувань, без попереднього її очищення. (ДБНВ.2.5-20-2001, п. 13.9).

Скидання стічних вод у водні об’єкти допускається лише за умови наявності нормативів граничних допустимих концентрацій та встановлення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин.

Санітарно-гігієнічні обмеження.

Згідно Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 р. №173 "Санітарна класифікація підприємств, та споруд і розміри санітарно-захисних зон для них” та Додатку N 4 до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів Комплекс по управлінню комунальними відходами в м. Вовчанськ належить до ІІ класу, із санітарно-захисною зоною розміром 500 м.

Поблизу земельної ділянки Комплекс по управлінню комунальними відходами в м. Вовчанськ немає санаторіїв, будинків відпочинку та інших лікувально-курортних закладів, природоохоронних зон, а також житлової забудови. Рельєф ділянки спокійний. Територія   впорядкована та озеленена.

Найближчі житлові будинки розташовані на заході на відстані 500 м від джерел підприємства.

В атмосферному повітрі населених місць разові концентрації шкідливих домішок не повинні перевищувати: Аміак – 0.2 мг/м3;  Метан – 50 мг/м3;  Азоту діоксид – 0.2 мг/м3;  Вуглецю оксид – 5.0 мг/м3;  Завислі речовини – 0. 5 мг/м3;  Ангідрид сірчистий – 0.5 мг/м3;  Вуглеводні насичені С1219 – 1 мг/м3; сірководень – 0.008 мг/м3; водень хлористий – 0.2 мг/м3; метилмеркаптан – 0.0001 мг/м3; пил неорганічний, що містить двоокис кремнію 70-20% - 3.3 мг/м3; бенз(а)пірен – 0.0000004 мг/м3 , етилмеркаптан (етантіол)  – 0.00003 мг/м3.

 («Гранично допустимі концентрації  хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені т.в.о. головного державного санітарного лікаря України, С.В. Протас  03 березня 2015 року.).

На територіях, що безпосередньо прилягають до житлових будинків рівні звуку не повинні перевищувати 55 дБа (вдень) або 45 дБа (вночі). (Витяг з додатку 16 «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів»).

 

Для стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (джерела №№ 1-16 – необхідно  встановить нормативи граничнодопустимих викидів згідно Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. № 309.

 

Протипожежні обмеження.

На Комплекс завозитимуться побутові відходи, маса яких є умовно горючою (оскільки складається переважно з паперу, пластика тощо).

Згідно «Правила пожежної бехпеки в Україні, Наказ Міністерства внутрішніх справ України 30.12.2014 р. № 1417»

- п. 1.18 забороняється проходження ліній електропередач та зовнішніх електропроводок над горючими покрівлями, навісами, шабелями лісу, складами пально-мастильних матеріалів, торфу, дров та інших горючих матеріалів.

- п.4.2. встановити на об’єктах, що споруджуються, режим куріння, проведення вогневих та інших пожежно небезпечних робіт, порядок прибирання, вивезення, утилізації горючих будівельних відходів. 

 

Містобудівельні і територіальні обмеження.

Містобудівельні і територіальні обмеження - відсутні.

 

8.Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами

- будівництво греблі, що утримує, на рівні фронту відходів майбутнього комплексу по управлінню комунальними відходами, який, особисто, є заходом по необхідній інженерній підготовці і захисту території;

- в свою чергу даний об’єкт необхідно облаштувати спорудами і засобами, а також супроводити заходами, що запобігають ерозію, затоплення, інфільтрацію забруднюючих речовин по вертикальному профілю і горизонтальне їх розповсюдження (ущільнення будівельних ґрунтів, загороджувальних валів, нанесення грунтово - рослинного покрову і др.).

  1. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат – не впливає;

повітряне - викиди забруднюючих речовин:

аміак, метан, азоту діоксид, вуглецю оксид, завислі речовини, ангідрид сірчистий, вуглеводні насичені С1219, сірководень, водень хлористий, метилмеркаптан, пил неорганічний, що містить двоокис кремнію,% 70-20, бенз(а)пірен, етилмеркаптан (етантіол).

водне - не впливає;

негативний - можливе при порушенні проектних вимог;

позитивний – виключення забруднення наземних і підземних водних об’єктів:

- рідкою фазою розкладання ТПВ (фільтратом полігону ТПВ);

- забрудненим стоком атмосферних осадів з поверхні полігону ТПВ;

- грунт :

негативний - можливе при порушенні проектних вимог;

позитивний – виключення засмічення і забруднення грутового покриття прилеглих територій:

- фракціями ТПВ, що розносяться вітром;

- витік фільтрату і забрудненого стоку атмосферних осадів за межі зони робіт;

- рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти:

негативний - можливе при порушенні проектних вимог;

позитивний – виключення хімічного отруєння і бактеріального зараження об’єктів живої природи, а також розповсюдження ними заразних захворювань;

- навколишнє соціальне середовище:

     негативний - можливе при порушенні проектних вимог;

     позитивний – виключення хімічного отруєння і бактеріального зараження;

- навколишнє техногенне середовище:          

негативний - можливе при порушенні проектних вимог;

позитивний – виключення сучасного негативного впливу на об’єкти техногенного середовища.

  1. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення.

Лампи люмінесцентні відпрацьовані (клас небезпеки - 1, код за КВ 7710.3.1.26) тимчасово зберігаються в герметично зачиненому металевому контейнері у картонних чохлах на складі підприємства. По мірі накопичення лампи здаються на утилізацію відходів згідно договору.

Батареї та акумулятори свинцеві відпрацьовані цілі (клас небезпеки - 1, код за КВ 6000.2.9.04) тимчасово зберігаються в коморі і здаються на утилізацію відходів згідно договору.

Масла та мастила моторні, трансмісійні інші, зіпсовані або відпрацьовані (клас небезпеки - 2, код 6000.2.8.09) тимчасово зберігаються в металевому контейнері об'ємом 0.2 м3   на заасфальтованому господарчому майданчику підприємства і здаються на утилизацію відходів згідно договору.

Брухт чорних металів дрібний інший (клас небезпеки - 3, код 7710.3.1.08) тимчасово зберігається у  металевому контейнері  ємністю 1,0 м3, що знаходиться на заасфальтованому господарчому майданчику підприємства. По мірі накопичення  брухт чорних металів здається на утилізацію відходів згідно договору.

Прилади електропобутові, посуд, товари побутові інші зіпсовані або забруднені

відпрацьовані лампи розжарювання (клас небезпеки - 3, код 5200.3.1.09) тимчасово зберігаються

в металевому контейнері об'ємом 0.1 м3, що знаходиться на заасфальтованому господарчому майданчику. По мірі накопичення здаються на утилізацію згідно договору.

Обладнання електронне загального призначення зіпсоване, відпрацьоване чи не ремонтно-здатнесписані комп’ютери та офісна техніка (клас небезпеки - 3, код 7740.3.1.04) тимчасово зберігається в металевому контейнері об'ємом 0.1 м3, що знаходиться на заасфальтованому господарчому майданчику. По мірі накопичення здається на утилізацію згідно договору.

Шини зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені або забруднені при експлуатації – шини без металокорду (клас небезпеки - 4, код 6000.2.9.03 тимчасово зберігаються на заасфальтованому господарчому майданчику. По мірі накопичення здаються на утилізацію згідно договору.

Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані або забруднені - ганчір’я обтиральне (клас небезпеки - 4, код 7730.3.1.06) тимчасово зберігаються в металевому контейнері об'ємом 0.2 м3 в приміщенні гаражу і здаються на утилізацію відходів згідно договору.

Макулатура паперова та картонна – папір та картон (клас небезпеки - 4, код 7710.3.1.01) тимчасово зберігається у  приміщенні складу у спресованому вигляді. По мірі накопичення  здається на утилізацію відходів згідно договору.

Тара пластикова дрібна використана – тара пластикова (клас небезпеки - 4, код 7710.3.1.04) тимчасово зберігається у у  приміщенні складу, у спресованому вигляді. По мірі накопичення здається на подальшу переробку згідно договору.

Матеріали з вмістом азбесту зіпсовані або відпрацьовані (клас небезпеки - 4, код 7710.3.1.18) тимчасово зберігається у металевому контейнері  ємністю 1,0 м3, що знаходиться на заасфальтованому господарчому майданчику підприємства. По мірі здається на утилізацію відходів згідно договору.

Продукція парфумерна та препарати косметичні некондиційні (клас небезпеки - 4, код 72452.3.1.01) тимчасово зберігається у металевому контейнері  ємністю 1,0 м3, що знаходиться на заасфальтованому господарчому майданчику підприємства. По мірі здається на утилізацію відходів згідно договору.

Препарати та речовини фармацевтичні (у т.ч. ветеринарні),  засоби і товари лікарські  (у т.ч. анрозоді), їх залишки зіпсовані, прострочені або не ідентифіковані (клас небезпеки - 4, код 8530.2.9.01) тимчасово зберігається у металевому контейнері  ємністю 1,0 м3, що знаходиться на заасфальтованому господарчому майданчику підприємства. По мірі здається на утилізацію відходів згідно договору.

Відходи комунальні (міські) змішані, в т.ч. сміття з урн – сміття (клас небезпеки - 4, код 7720.3.1.01) залишається на даному комплексі.

  1. Обсяг виконання ОВНС - Визначений п.1.7, розділ 2 ДБН А.2.2-1-2003.
  2. Участь громадськості:

 Зауваження та пропозиції приймаються з 9-00 до 18-00, за адресою:

- 62504, Вовчанський район, м. Вовчанськ, вул. Соборна, 92, Вовчанська міська рада;

- 61200 г. Харків, вул. Сумська, 64. Харківська обласна державна адміністрація;

- 61022 м. Харків, м-н Свободи, 5 Держпром 4 під., 7 пов., тел. (057)705-06-83 – Харківська обласна державна адміністрація, Департамент екології та природних ресурсів.

 

Замовник:                                           Виконавець ОВНС:                

 

Міський Голова, м. Вовчанськ.                           Директор ТОВ «Український центр                

                                                                           фітотехнологій»

                                                                                                        

 

____________ В.С. Шевченко                   __________________О.С. Кислиця

"____"__________ 2016р.                              "____"___________________ 2016р.