Про Вовчанськ Галерея Звернення до головиКонтакти

Вовчанська міська рада

Офіційний сайт Вовчанської міської ради

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Проект рішення та аналіз регуляторного впливу "Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду та відчуження комунального майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Вовчанська"

 

Шановні мешканці міста !

Просимо протягом місяця з дня оприлюднення аналізу регуляторного впливу до проекту рішення Вовчанської міської направити свої письмові пропозиції, зауваження до виконавчого комітету Вовчанської міської ради, на адресу м. Вовчанськ, Харківської області, вул. Леніна,92, тел. 4-21-70,4-22-18,4-21-05 або на електронну адресу gorsovet.vovch@ukr.net Усі зауваження та пропозиції щодо проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, будуть в обов’язковому порядку розглянуті та враховані.

 

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

VІІчергова СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

Від _______2016 року                                                                                        Проект

 

Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду та відчуження комунального майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Вовчанська

 

З  метою встановлення єдиних вимог до порядку передачі в оренду та відчуження комунального майна, на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, ст. 26, ст. 59, ст. 73, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вовчанська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити   Положення про порядок передачі в оренду та відчуження комунального майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Вовчанська, що додається.

2.Рішення набирає чинності з моменту оприлюднення.
3. Секретарю міської ради вжити заходів для оприлюднення цього рішення  протягом 10 днів з моменту прийняття.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту та зв”язку (голова комісії Кулаков Ігор Валерійович).

 

Міський голова                                                                                 Шевченко В.С.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Вовчанської міської ради

__.02.2016 №

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок передачі в оренду та відчуження комунального майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Вовчанська.

 

Загальні положення

                  Положення про порядок передачі в оренду, відчуження та списання комунального майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Вовчанська (надалі – Положення) розроблене відповідно до Господарського кодексу України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», „Про приватизацію державного майна», „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» з урахуванням законодавства про оцінку майна, постанов Кабінету Міністрів України від  08.11.2007 р. № 1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності» та від 06.06.2007 р.  № 803 «Про затвердження Порядку відчуження об’єктів державної власності та інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань управління та відчуження майна.

Положення визначає порядок передачі в оренду, відчуження комунального майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Вовчанська (надалі – майно)та використовується:

- організаціями, установами, закладами на праві оперативного управління, які фінансуються з міського бюджету;

- комунальними підприємствами на праві господарського відання.

Майном комунальній власності територіальної громади міста Вовчанська Харківської області на яке поширюється дія цього Положення є:

- цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, їх структурні підрозділи;

- нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення);

- окреме індивідуально визначене майно (транспортні засоби, технологічне обладнання, устаткування тощо).

І. Порядок передачі в оренду комунального майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Вовчанська.

 1.Загальні положення

1.1. Порядок передачі в оренду майна міської комунальної власності  розроблено на підставі Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про оренду державного та комунального майна”,«Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)»,  Постанови Кабінету Міністрів України від 14.10.1995 року №786 „Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна”, «Порядку відчуження об’єктів державної власності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.07р. №803, законодавства про оцінку майна інших законодавчих та нормативно-правових актів з метою реалізації прав Вовчанської міської ради у сфері орендних відносин.

1.2. Цим Порядком регулюється подання та розгляд матеріалів щодо передачі в оренду комунального майна територіальної громади м. Вовчанська фізичним та юридичним особам, спрямованої на підвищення ефективності його використання, за винятком того майна, передача в оренду якого заборонена законодавством України та майна, необхідного для розміщення і функціонування, служб міської ради, яке передається їм в постійне безоплатне користування.

1.3. Бюджетним установам, організаціям, які утримуються за рахунок коштів інших бюджетів, крім міського, нерухоме майно передається в оренду на підставі рішення Вовчанської міської ради, згідно поданої заяви (за умови наявності вільних приміщень придатних для використання за призначенням) при умові згоди балансоутримувача.

1.4. Визначення термінів:

- оренда – засноване на договорі строкове платне користування майном, яке необхідне орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності;

- об’єкт оренди – цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення); інше окреме індивідуально визначене майно, за виключенням того майна, передача в оренду якого заборонена законодавством України, або відповідним рішенням міської ради.

- орендодавець – Вовчанська міська рада, комунальні підприємства-балансоутримувачі майна;

- орендар – господарське товариство, створене членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інша юридична особа та громадяни України, фізична та юридична особа іноземних держав, міжнародна організація та особа без громадянства.

- балансоутримувач –  підприємства, майно яких належить до міської комунальної власності, в господарському віданні чи оперативному управлінні (балансі) яких знаходиться об’єкт оренди;

- орендна плата – це платіж, який вносить орендар за користування майном, переданим йому в оренду, незалежно від наслідків своєї господарської чи іншої діяльності;

- суборенда – засноване на договорі строкове платне користування майном, яке передається орендарем в оренду третій особі.

- нерухоме майно - (будівлі, споруди, приміщення);

- окреме індивідуально визначене майно - (транспортні засоби, технологічне обладнання, устаткування тощо).

 1. Визначення орендаря майна міської комунальної власності

2.1.Майно міської комунальної власності передається в оренду виключно на конкурсних засадах, крім майна, що передається в оренду бюджетним установам; музеям;  підприємствам і громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (у тому числі національним творчим спілкам та їх членам під   творчі   майстерні);   громадським  організаціям  ветеранів; громадським   організаціям   інвалідів;    центрам    професійної, соціальної  реабілітації  інвалідів  та центрам ранньої соціальної реабілітації   дітей-інвалідів,   а   також    підприємствам    та організаціям  громадських  організацій  інвалідів,  яким визначена доцільність надання державної допомоги відповідно до статей 14-1 і 14-2 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (875-12 );  Пенсійному фонду України  та  його  органам; державним   видавництвам   та  підприємствам  книгорозповсюдження; вітчизняним  видавництвам  та  підприємствам   книгорозповсюдження книжкової  продукції,  що забезпечують підготовку,  випуск та (чи) розповсюдження  не  менш  як  50  відсотків  книжкової   продукції державною  мовою  (за  винятком  видань  рекламного  та еротичного характеру);  релігійним організаціям для  забезпечення  проведення богослужінь,  релігійних  обрядів  та  церемоній.

Конкурс на право оренди майна що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Вовчанська  проводить конкурсна комісія, утворена орендодавцем.

Комісія може бути утворена як для визначення орендаря одного конкретного об’єкта, так і для визначення орендарів групи об’єктів.

Критерієм визначення переможця конкурсу є найбільша запропонована орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

Перелік об’єктів права власності територіальної громади міста Вовчанська Харківської області, які можуть бути об’єктами оренди, визначається рішенням Вовчанської міської ради.

 1. Оголошення конкурсу

Оголошення про конкурс оприлюднюється у газеті «Хлібороб», а у разі доцільності, за рішенням орендодавця — в інших виданнях. Оголошення про конкурс оприлюднюється також на веб-сайті Вовчанської міської  ради.

Оголошення про конкурс оприлюднюється не пізніше, ніж за 15 календарних днів до дати проведення конкурсу.

Орендодавець на власний розсуд визначає зміст та обсяг оголошення про конкурс, яке оприлюднюється у друкованих засобах масової інформації, з обов’язковою вказівкою, про умови проведення конкурсу, переліком документів, які подаються фізичними та юридичними особами для участі в конкурсі.

Оголошення про проведення конкурсу на право оренди, яке оприлюднюється  міською радою, має містити такі відомості:

- інформацію про об’єкт оренди (назва, місцезнаходження, у разі оренди цілісного майнового комплексу — обсяг і основну номенклатуру продукції, у тому числі експортної, кількість і склад робочих місць, рівень прибутковості об’єкта за останні три роки, розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність майна в заставі, податковій заставі, в оренді);

- умови конкурсу;

- кінцевий термін прийняття заяв фізичних і юридичних осіб на участь у конкурсі та їх пропозицій;

- перелік матеріалів, які подають претенденти на участь у конкурсі.

Термін прийняття заяв від претендентів на участь у конкурсі закінчується за 1 робочий день до дати проведення конкурсу.

У разі необхідності, орендодавець забезпечує огляд об’єкта оренди членами конкурсної комісії, а після оприлюднення оголошення про конкурс – всіма зацікавленими особами.

У разі необхідності, орендодавець у будь-який час до визначення переможця конкурсу може скасувати проведення конкурсу, про що ним видається відповідне рішення.

  4.Умови конкурсу

4.1.Умовами конкурсу є:

- стартовий розмір орендної плати відповідно до вартості за незалежною оцінкою об’єкта та ставки орендної плати згідно з Методикою розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади м. Вовчанська.

- дотримання вимог експлуатації об’єкта;

- компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди, витрат на публікацію оголошення про конкурс.

Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки об’єкта оренди, можуть бути:

- здійснення певних видів ремонтних робіт;

- виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб міста;

- збереження/створення нових робочих місць;

-дотримання умов належного утримання об’єктів соціально-культурного призначення;

- ужиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації;

- інші умови, з урахуванням пропозицій, наданих органом уповноваженим управляти відповідним комунальним майном, а також умови встановлені конкурсною комісією;

4.2.Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

4.3.Для участі у конкурсі фізичні та юридичні особи подають на адресу орендодавця такі матеріали:

- заяву про участь у конкурсі;

- копію паспорту та ідентифікаційного коду (фізичні особи);

- зобов’язання  щодо виконання умов конкурсу;

- довідку  про відсутність заборгованості з орендної плати.

4.4.Кандидати, які є юридичними особами, крім вищезазначеного, також подають:

- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

- завірені нотаріусом копії установчих документів;

- завірену копію довідки про реєстрацію особи, як платника податків;

- завірені копії ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності, у разі їх наявності;

4.5.Кандидати, які є фізичними особами-підприємцями,  також подають:

- копію документа, що посвідчує особу претендента на участь у конкурсі, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

- завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

- декларацію про доходи фізичної особи-підприємця або завірену в установленому порядку копію звіту суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи – платника єдиного податку.

Кандидати на участь у конкурсі повідомляють про засоби зв’язку з ними (телефони, електронну адресу тощо).

4.6.Пропозиції претендентів на участь у конкурсі мають відповідати умовам конкурсу. Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після оприлюднення оголошення про конкурс.

Пропозиції щодо розміру орендної плати вносяться в день проведення конкурсу.

Пропозиції та інші матеріали від претендентів на участь у конкурсі надаються орендодавцю у конвертах з написом «На конкурс», запечатаних та посвідчених печаткою (або підписом) заявника.

5.Конкурсна комісія

5.1.До складу конкурсної комісії входять представники орендодавця, виконавчого комітету міської ради.До складу конкурсної комісії можуть входити депутати міської ради.Комісія утворюється у кількості від 5 до 7 осіб у складі голови комісії, секретаря та членів комісії. Склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

Комісія розпочинає роботу з моменту підписання розпорядження про її створення.

5.2.Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії. Голова комісії у межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії. Голова комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.Секретар комісії виконує обов’язки голови комісії, у разі відсутності останнього.

5.3.Основними завданнями та функціями комісії є:

- розроблення умов проведення конкурсу та визначення терміну прийняття заяв від фізичних та юридичних осіб про участь у конкурсі;

- розгляд матеріалів і пропозицій претендентів на участь у конкурсі та підготовка для затвердження орендодавцем списку учасників, допущених до подання конкурсних пропозицій розміру орендної плати;

- проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону;

- складання протоколів за наслідками кожного засідання комісії.

Комісія під час своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до інших компетентних органів.Засідання комісії є закритими.

Відповідальні працівники орендодавця, які забезпечують проведення конкурсу, в установленому законодавством порядку несуть відповідальність за розголошення такої інформації:

- про претендентів на участь у конкурсі, їх кількість та надані ними конкурсні пропозиції (до визначення переможця);

- яка міститься в документах, наданих претендентами;

- про режим роботи та склад конкурсної комісії.

Засідання комісії є правомочними за умови участі в них: при чисельності комісії 5 чоловік – не менше 3 чоловік; при чисельності 6 чоловік – не менше 4 чоловік; при чисельності 7 чоловік – не менше 5 чоловік.

 

 6.Процедура проведення конкурсу

На дату, призначену для проведення конкурсу комісія проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх уповноважених осіб). Секретар комісії реєструє в протоколі засідання конкурсної комісії кожного учасника, який подав конкурсну пропозицію, і видає їм картку з номером учасника. На конвертах зареєстрованих учасників конкурсу робиться відмітка про реєстрацію із зазначенням номера учасника. Реєстрація конкурсних пропозицій завершується за 30 хвилин до початку проведення конкурсу.

Голова комісії у присутності членів комісії та учасників конкурсу розпечатує конверти і оголошує їх зміст і зміст пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів.Після оголошення всіх конкурсних пропозицій орендної плати голова комісії оголошує про набуття права на оренду учасником, який запропонував найвищу орендну плату.

За результатами проведення конкурсу складається протокол, у якому зазначаються: відомості про учасників; початковий розмір орендної плати; пропозиції учасників (підписані бланки з пропозиціями додаються); результат конкурсу. Протокол підписується всіма членами комісії та переможцем конкурсу і не пізніше наступного робочого дня після підписання направляється  на затвердження виконавчому комітету міської ради.

Інформація про результати проведеного конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту затвердження орендодавцем результатів проведеного конкурсу оприлюднюється на веб-сайті Вовчанської міської ради.

У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди, комісія на своєму засіданні відміняє раніше прийняте рішення про визначення переможця конкурсу, виключає особу з числа учасників конкурсу та визначає час та місце проведення додаткового засідання комісії.

Додаткове засідання комісії проводиться на підставі матеріалів відкритого засідання. На засіданні можуть бути присутні учасники конкурсу, представники засобів масової інформації та інші зацікавлені особи. Новим переможцем конкурсу визначається той його учасник, остання пропозиція якого була найбільшою з пропозицій інших учасників конкурсу, допущених до подання конкурсної пропозиції орендної плати, про що складається протокол і підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні. Рішення про визначення нового переможця конкурсу затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

У разі якщо  подано  лише  одну заяву,  конкурс  на  право  оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником.

У разі відсутності пропозицій, які б відповідали умовам конкурсу, конкурс оголошується таким, що не відбувся, про що орендодавцем видається відповідне рішення.

7.Укладення договору оренди

7.1. Орендодавець   протягом   15   днів   після  затвердження результатів конкурсу надсилає рекомендованим листом або вручає під розписку  особисто  переможцю  конкурсу  (уповноваженій ним особі) проект договору оренди.  Переможець конкурсу або уповноважена  ним особа після отримання проекту договору протягом п'яти робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект  договору  оренди. Умови договору оренди повинні враховувати істотні умови, визначені у статті 10 Закону України "Про оренду державного та  комунального майна",  та  включати  орендну плату,  запропоновану переможцем конкурсу, а також пропозиції переможця конкурсу, подані ним для участі в конкурсі. 7.2.Оцінка об’єкта оренди міської комунальної власності здійснюється за Методикою оцінки об’єктів оренди, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1995 р. №629 (зі змінами і доповненнями) або інших нормативно-правових актів, які в майбутньому можуть бути прийняті щодо оцінки об`єктів оренди.

7.3. Незалежна оцінка об’єкта оренди міської комунальної власності передує укладенню договору оренди і може здійснюватись:

- за рахунок орендаря, при умові передачі такого об′єкта в оренду ;

- за рахунок власних коштів балансоутримувача, а якщо об′єктом оренди є нежитлові приміщення житлового фонду, їх незалежна оцінка може здійснюватись міською радою  при умові передачі такого об′єкта в оренду на конкурсних засадах.

7.4. При визначенні орендаря на конкурсних засадах, умовами конкурсу передбачається зобов′язання орендаря щодо відшкодування витрат на підготовку об′єкта до передавання в оренду (послуги суб′єкта оціночної діяльності, виготовлення технічного паспорту тощо).

7.5. У випадку визначення орендаря на конкурсних засадах, договір оренди укладається згідно з цим Положенням на підставі протоколу конкурсної комісії.

7.6. При укладанні договору оренди сторони користуються Типовим договором, що діє на момент укладення договору, для комунального майна або дія якого може бути поширена на таке майно.

7.7. Орендар вступає у строкове платне користування майном у строк, указаний у договорі оренди, але не раніше дати підписання сторонами договору та акта приймання-передавання майна. Акт приймання- передавання є обов’язковим додатком до договору оренди. Орендодавець зобов`язаний передати орендарю  об`єкт оренди в комплекті та у стані,  що відповідають істотним умовам  договору оренди  та  призначенню майна,  і повідомити орендаря про особливі властивості та недоліки майна,  які йому відомі і які можуть  бути небезпечними для життя, здоров`я, майна орендаря або інших осіб чи призвести  до  пошкодження  самого майна під час користування ним.

7.8. Договір оренди, після закінчення терміну його дії, може бути продовжено відповідно до чинного законодавства.

7.9.Розгляд звернень про продовження договору оренди здійснюється згідно поданої заяви (за умови наявності вільних приміщень придатних для використання за призначенням) при умові згоди балансоутримувача.

7.10.Істотні умови договору оренди

7.10.1. Істотними умовами договору оренди є умови, зазначені статтею 10 Закону України „Про оренду державного та комунального майна”. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди відповідного майна.

7.10.2. У договір оренди можуть включатись визначені для кожного окремого об’єкта додаткові умови: благоустрою прилеглої території, оздоблення фасаду та строки їх виконання. За згодою сторін у договорі оренди можуть бути передбачені й інші умови.

7.10.3.Орендарі нежитлових приміщень зобов’язані відшкодовувати балансоутримувачу експлуатаційні витрати на утримання орендованих приміщень.

7.10.4. Реорганізація орендодавця не є підставою для зміни умов чи розірвання договору оренди.

7.10.5.Термін договору оренди визначається за погодженням сторін. Термін  договору оренди не може бути меншим, ніж п'ять років, якщо орендар не пропонує менший термін.7.10.6. У  разі  відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну  умов  договору  оренди  протягом  одного  місяця  після закінчення  терміну дії договору він вважається продовженим на той самий  термін  і  на  тих  самих  умовах,  які  були   передбачені договором.7.10.7.  Після  закінчення  терміну  договору оренди орендар, який належним   чином   виконував  свої  обов'язки  за  договором,  має переважне  право,  за  інших  рівних умов, на укладення договору оренди  на  новий  термін,  крім  випадків,  якщо орендоване майно необхідне  для потреб його власника. У разі якщо власник має намірвикористовувати  зазначене  майно  для власних потреб, він повинен письмово  попередити  про це орендаря не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну договору.

 1. Суборенда.

8.1. Передача в суборенду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів забороняється.

8.2. Орендар має право передавати в суборенду нерухоме та інше окреме індивідуально визначене орендоване майно лише за письмовою згодою орендодавця. При цьому договір суборенди не може перевищувати терміну дії договору оренди.

8.3. До договору суборенди застосовуються положення про договір оренди.

8.4. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна не може перевищувати розміру орендної плати.

 1. Ремонт об′єкта оренди

9.1. Поточний ремонт майна переданого в оренду, проводиться орендарем за його рахунок.

9.2. Якщо фізичний стан об′єкта оренди незадовільний і це перешкоджає його використанню відповідно до призначення та умов договору, орендар має право відремонтувати майно за згодою орендодавця в установленому законодавством порядку.

 1. Припинення та розірвання договору оренди

10.1. Одностороння відмова від договору оренди не допускається.

10.2. Договір оренди припиняється у випадках, передбачених статтею 26 Закону України „Про оренду державного та комунального майна”.

10.3. Підставами для ініціювання орендодавцем розірвання договору оренди можуть бути:

- невиконання або неповне виконання умов договору;

- виникнення тримісячної заборгованості із сплати орендарем орендної плати.

10.4. У разі розірвання договору оренди, закінчення терміну його дії та відмови від його продовження орендар зобов’язаний повернути орендодавцю об’єкт оренди на умовах, зазначених у договорі оренди. Якщо орендар допустив погіршення стану орендованого майна або його загибель, він повинен відшкодувати балансоутримувачу збитки.

10.5. Після закінчення терміну дії договору оренди, орендар сплачує за користування об′єктом оренди до дня підписання акту приймання- передачі такого об′єкта орендодавцю.

 1. Контроль за використанням майна, переданого в оренду

11.1. Контроль за виконанням умов договорів оренди, наявністю, станом, напрямами та ефективністю використання майна, переданого в оренду згідно договору, вчасною передачею майна, повним і своєчасним сплаченням орендної плати, сплати за землю та укладенням договорів з організаціями, які надають комунальні послуги, покладається на Вовчанську міську раду.

11.2. Орендарі зобов’язані щомісячно інформувати орендодавця щодо виконання ними умов договорів оренди, зокрема, за повнотою і своєчасною сплатою орендної плати та в разі зміни банківських реквізитів, централізована бухгалтерію міської ради щомісячно здійснює аналіз стану розрахунків з орендної плати для вжиття відповідних заходів.

11.3. Інші, не врегульовані цим порядком питання, вирішуються відповідно до норм діючого законодавства України.

ІІ. Порядок продажу (відчуження) об’єктів комунальної власності
територіальної громади м. Вовчанська. 

1.Визначення термінів:

- об’єкти комунальної власності (далі-майно)- матеріальні цінності, які відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами), а саме: будівлі, споруди, їх частини, автомобілі, устаткування. .
- продаж ( відчуження) майна- передача права власності на комунальне майно, що є комунальною власністю територіальної громади м. Вовчанська, управління яким здійснює міська рада, чи перебуває в оперативному управлінні або господарському віданні комунальних підприємств, іншим юридичним чи фізичним особам за процедурами та у спосіб,що передбачені цим Положенням;
- оцінка майна- процес визначення його вартості за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна;
- конкурс- спосіб продажу майна, за яким право власності на майно набуває той учасник торгів, який запропонує найкраще поєднання ціни придбання та інших умов подальшого використання майна відповідно до критеріїв, оголошених до початку конкурсу або за рівних умов- найвищу ціну;
-початкова вартість продажу- визначена шляхом проведення незалежної експертної оцінки вартість, з якої починається продаж майна;
-організатор конкурсу- конкурсна комісія, затверджена рішенням виконавчого комітету Вовчанської міської ради, на яку покладено організацію, забезпечення виконання та контроль за виконанням всього комплексу робіт з підготовки та проведення конкурсу;
- покупець- юридична або фізична особа;
- фіксовані умови конкурсу- вичерпний перелік зобов’язань, які є однаковими і незмінними для всіх учасників та публікуються в інформаційному повідомленні;
- конкурс за принципом аукціону – публічний продаж матеріальних цінностей, які відповідно до чинного законодавства віднесені до основних засобів (фондів).

Терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються у значенні, наведеному в актах законодавства, що регулюють питання правового режиму власності відповідного майна та питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.
2. Підготовка до проведення продажу (відчуження) комунального майна.

Набуття права на купівлю майна відбувається шляхом його передачі переможцю конкурсу .

Конкурс на право купівлі майна полягає у визначенні покупця, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об’єкта та найбільшу плату.

Право участі в конкурсі мають фізичні, юридичні особи та фізичні особи — підприємці, які можуть згідно законодавства бути покупцями комунального майна.

Конкурсом вважається конкурентний спосіб набуття права на купівлю майна, за яким переможцем визначається учасник конкурсу, який за письмовим зобов’язанням сплачує найбільшу ціну за набуття права власності на майно, запропонує кращу пропозицію.

Конкурс може проводитись за такими умовами (критеріями визначення переможців):

-         умови утримання та експлуатації об’єкта продажу, благоустрою прилеглої території;

-         пропозиції з використання об’єкта купівлі утримання вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта;

-         здійснення певних видів ремонтних робіт;

-         умова відшкодування всіх витрат, пов’язаних з підготовкою об’єкта до проведення конкурсу, оголошенням конкурсу, укладанням та нотаріальним посвідченням договору купівлі — продажу, незалежної оцінки об’єкта купівлі її рецензування;

Конкурс може також передбачати інші умови, запропоновані конкурсною комісією.

Конкурс оголошується за ініціативою міської ради далі (Продавець).

Оголошення про конкурс публікується в газеті «Хлібороб» не пізніше як за 15 календарних днів до проведення конкурсу.

Повідомлення про оголошення конкурсу може містити такі відомості:

-         назву та місцезнаходження об’єкта купівлі — продажу;

-         дату, час та місце проведення конкурсу;

-         кінцевий термін та місце прийняття заяв на участь у конкурсі;

-         початкову мінімальну  вартість об”єкту продажу;

-         перелік документів, які повинен подати учасник конкурсу;

-         іншу необхідну інформацію.

Усі дії щодо подання заяви на участь у конкурсі виконуються безпосередньо заявником – учасником конкурсу або його уповноваженим представником.

При поданні заяви заявник – учасник конкурсу або його уповноважений представник пред’являє документ, що засвідчує його особу, нотаріально засвідчену довіреність, що посвідчує право уповноваженого представника  на виконання дій, передбачених цим положенням.

Для участі у конкурсі заявник – учасник конкурсу або його уповноважений представник подають до конкурсної комісії заяву .

Крім того учасники подають до конкурсної комісії такі документи:

Фізичні особи та фізичні особи-підприємці:

-         копію свідоцтва про державну реєстрацію ( при потребі);

-         копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи — підприємця;

Юридичні особи:

-        нотаріально посвідчені копії установчих документів;

-         бізнес – пропозицію, що має містити  зустрічні пропозиції щодо  виконання умов конкурсу, збереження цільового призначення об’єкта.

Документи подаються у конверті, в окремому конверті подається конкурсна пропозиція, конверт завірений на місці склейки конверта печаткою чи підписом заявника. Конверт відкривається виключно на засіданні конкурсної комісії під час проведення конкурсу в присутності учасників конкурсу, які письмово підтверджують, що конверти не ушкоджені або за наявності їх письмової згоди у разі  відсутності заявника або його уповноваженої особи.

Відомості про учасників конкурсу, їх кількість та пропозиції учасників не підлягають розголошенню до початку конкурсу.

У разі надходження на конкурс пропозиції лише від одного учасника конкурсна комісія може прийняти рішення про продаж йому об”єкта без конкурсу.

Якщо у визначений цим положенням термін не зареєстровано жодного учасника конкурсу, конкурс визнається таким, що не відбувся. У цьому випадку конкурсна комісія:

-         приймає рішення про проведення нового конкурсу;

-         має право змінити умови конкурсу.

Для проведення конкурсів Продавцем утворюється конкурсна комісія, до складу якої входять представники продавця, виконавчого комітету міської ради, депутатів міської ради. Комісія утворюється загальною кількість від  5 до 7 осіб.

Основними завданнями та функціями комісії є:

-         розгляд пропозицій учасників конкурсу;

-         визначення умов та терміну проведення конкурсу;

-         визначення переможця конкурсу;

-         складання протоколів.

Комісія визначає переможця конкурсу за критеріями, встановленими умовами конкурсу, відповідно до цього положення.

Керує діяльністю комісії та організовує її роботу голова комісії, який призначається з числа представників Продавця.

Голова комісії в межах своєї компетенції:

-         скликає засідання комісії;

-         головує на засіданнях;

-         організовує підготовку документів на розгляд комісії.

Голова комісії має вирішальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися навпіл.

Секретар комісії:

-         організовує підготовку матеріалів на засідання конкурсної комісії;

-         готує протоколи засідань конкурсної комісії.

Засідання комісії є правомочними за умови участі в ньому не менше 2/3 усіх членів комісії.

Рішення про визначення переможця конкурсу приймається в разі згоди більшості з числа присутніх членів комісії на засіданні.

Після закінчення засідання комісії складається протокол, в якому зазначаються відомості про учасників, пропозиції учасників, обґрунтування рішення про визначення переможця. Протокол підписується усіма присутніми членами конкурсної комісії.

Комісія під час своєї діяльності має право звертатися за консультаціями  до спеціалістів виконавчого комітету міської ради, .

Склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

       Комерційний конкурс проводиться за кожним об’єктом продажу окремо на відкритому засіданні за участю усіх учасників конкурсу або їх представників.

Головуючий на засіданні до розкриття конвертів з пропозиціями оголошує  умови конкурсу.

Головуючий на засіданні після оголошення умов конкурсу розкриває конверти та оголошує пропозиції, подані учасниками конкурсу.

До конкурсу допускаються ті учасники, пропозиції яких дорівнюють або перевищують розмір початкової ціни об’єкта.

Переможцем конкурсу вважається той учасник, який надав під час засідання найбільшу  пропозицію.

Після закінчення конкурсу за відповідним об’єктом продажу головуючий на засіданні конкурсної комісії оголошує про переможця конкурсу та викликає його для підписання протоколу, який ведеться під час конкурсу. У разі, коли переможець відмовився підписати протокол засідання конкурсної комісії, переможцем визнається той учасник конкурсу, який подав пропозицію, найближчу за розміром до пропозиції попереднього переможця конкурсу.

Учасник конкурсу, який став переможцем, але відмовився від підписання протоколу конкурсу, позбавляється права на подальшу участь у конкурсі, у тому числі у повторному конкурсі на цей об’єкт продажу.

Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який має містити такі відомості щодо кожного об’єкта продажу: реквізити об’єкта продажу; умови конкурсу; відомості про учасників конкурсу; розмір письмових пропозицій; розмір  пропозицій; розмір пропозиції переможця конкурсу; реквізити переможця конкурсу.

Переможець конкурсу підписує протокол одразу після закінчення конкурсу за відповідним об’єктом продажу.

Всі члени конкурсної комісії, присутні на засіданні, підписують протокол у день засідання, після закінчення конкурсів за всіма об’єктами продажу, що винесені на конкурс. Підписаний протокол у тижневий термін після засідання комісії подається на затвердження до виконавчого комітету міської ради.   Затверджений протокол засідання конкурсної комісії є підставою для укладання договору купівлі- продажу майна.

У разі відмови переможця конкурсу укласти договір купівлі — продажу майна результати конкурсу визнаються недійсними, а відповідний об’єкт продажу повторно виноситься на конкурс.

Право користування об’єктом продажу виникає після укладення договору купівлі -  продажу.

Результати конкурсу, а також усі рішення, дії або бездіяльність органу місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадян та юридичних осіб, пов’язані з проведенням конкурсу, можуть бути оскаржені в суді відповідно до чинного законодавства.

Незалежна експертна оцінка майна, яке пропонується до відчуження, проводиться суб’єктами оціночної діяльності , суб’єктами господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
Після проведення незалежної оцінки комунального майна, суб’єкту господарювання забороняється здійснювати будь-які дії щодо об’єкта відчуження, які можуть привести до зміни його вартості.
Замовником оцінки майна, що пропонується для відчуження, є виконавчий комітет міської ради.
При цьому, у разі відчуження майна, витрати, понесені балансоутримувачами майна по проведенню оцінки, відшкодовуються покупцем, що передбачається в умовах продажу об’єкта та у відповідному договорікупівлі-продажу. Голова комісії в межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях, дає доручення членам комісії, організовує підготовку матеріалів на розгляд.
Голова комісії ознайомлює членів комісії з функціями, правами і порядком роботи комісії та обов’язками її членів відповідно до цього Положення.
На першому засіданні комісії зі складу її членів призначається відповідальний секретар, який організовує підготовку матеріалів для розгляду комісією, забезпечує виконання доручень голови, інформує всіх членів комісії про дату, час і місце проведення її засідання (повідомлення можуть надсилатися поштою, факсом, електронною поштою), здійснює ведення, оформлення протоколів, в т.ч. подання на затвердження виконавчому комітету Вовчанської міської ради протоколу засідання комісії з продажу комунального майна.
Члени комісії не можуть перебувати у майнових та немайнових відносинах з учасниками конкурсу, не мають права самостійно вести переговори щодо умов конкурсу з його учасниками.
Члени комісії не мають права розголошувати інформацію про склад комісії, учасників конкурсу, їх кількість та зміст пропозицій, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
Конкурсна комісія розглядає заяви та пропозиції претендентів на участь у конкурсі, веде протокол засідання комісії та забезпечує конфіденційність зберігання поданих документів.
Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх членів комісії.
Голова конкурсної комісії має ухвальний голос у випадку, якщо при прийняті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.
Кошти, одержані внаслідок відчуження комунального майна, спрямовуються відповідно до вимог чинного законодавства України до місцевого бюджету .

 1. Відчуження об’єктів комунальної власності

.3.1. Продаж об’єктів комунальної власності за конкурсом, полягає у передачі права власності покупцю, який запропонував найкраще поєднання ціни придбання та умови подальшої експлуатації об’єкта або за рівних умов — найвищу ціну.
3.2. Пропозиції учасників конкурсу надаються до конкурсної комісії в запечатаних конвертах з написом «На конкурс». До дати проведення конкурсу пропозиції зберігаються у голови конкурсної комісії.
3.2.3 Конкурс проводиться в два етапи, перший етап- розгляд наданих до конкурсу документів, другий етап- розгляд конкурсних пропозицій.
3.2.4. У разі надходження однієї пропозиції конкурс не проводиться і комісія приймає протокольне рішення про визнання конкурсанта переможцем та винесення на розгляд  виконавчого комітету міської ради питання про продаж комунального майна. При цьому вартість майна не може бути меншою ніж вартість, визначена незалежною експертною оцінкою з врахуванням індексу інфляції на день проведення конкурсу.
3.2.5. Після закінчення засідання конкурсною комісією складається протокол, в якому зазначаються такі відомості:
-умови конкурсу;
-пропозиції учасників конкурсу;
-обгрунтування вибору переможця конкурсу;
-відомості про учасників конкурсу.
Протокол підписується всіма членами конкурсної комісії та в триденний строк з дня проведення конкурсу надається до виконавчого комітету Вовчанської міської ради.
Результати конкурсу затверджується на черговому засіданні виконавчого комітету Вовчанської міської ради.

4.Відчуження орендованого комунального майна
4.1. Відчуження орендованого комунального майна здійснюється:
- у разi прийняття рiшення орендодавцем про вiдчуження орендованого комунального майна;
- з ініціативи орендаря та з дозволу Вовчанської міської ради і за умови виконання в повному обсязі орендарем договору оренди (в т.ч. відсутності заборгованості із сплати орендної плати);

4.2. Якщо в результаті розгляду наданої документації, що підтверджує фактичну наявність невід’ємних поліпшень здійснених орендарем за відповідної згоди власника, Вовчанська міська рада  приймає рішення про продаж такого об’єкту на конкурсних (конкурентних) засадах і орендар не стане переможцем аукціону або конкурсу, фактична вартість поліпшень підлягає компенсації у грошовій формі згідно діючого на час здійснення такого відшкодування законодавства.
4.3. У разi якщо орендодавець звертається до орендаря з пропозицiєю щодо вiдчуження орендованого майна, а орендар протягом 30 календарних днів не погоджується на викуп такого майна, орендодавець може запропонувати зазначене майно для продажу на конкурсних (конкурентних) засадах.

 1. Відчуження житлових будинків, (частин будинків та квартир, житлових будинків (частин будинків) та квартир, що набули права комунальної власності за рішенням суду, при визнанні їх відумерлою спадщиною або безхазяйним майном,що є комунальною власністю.
  5.1.Відчуження житлових будинків (частин будинків та квартир , житлових будинків (частин будинків) та квартир, що набули права комунальної власності за рішенням суду, при визнанні їх відумерлою спадщиною або безхазяйним майном і не може бути наданим громадянам, які перебувають на квартирному обліку у виконавчому комітеті міської ради, у зв’язку з невідповідністю його житловим умовам, санітарним та технічним вимогам або потребують капітального ремонту, здійснюється з дозволу Вовчанської міської ради на конкурсних засадах.
  5.2. Оцінка та продаж житлових будинків (частин будинків) та квартир, житлових будинків (частин будинків) та квартир, що набули права комунальної власності за рішенням суду, при визнанні їх відумерлою спадщиною або безхазяйним майном здійснюється з урахуванням нормативно-правових актів з оцінки та відчуження майна.

5.3. Відчуження  майна, що перебуває на праві спільної часткової власності та визнано відумерлою спадщиною на підставі рішення суду.

         Згідно пункту 1 статті 362 Цивільного Кодексу України – у разі продажу частки у праві спільної часткової власності, співвласник має переважне право перед іншими особами на її купівлю за ціною, оголошеною для продажу.

В разі визнання судом  відумерлою спадщиною на частину житлового приміщення, та набуття на неї права власності територіальної громади  Вовчанської міської ради, а  власником іншої частки являється  фізична чи юридична особа,  то зазначені особи, які мають переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності відумерлого майна, що є комунальною власністю, подають до  міської ради заяву щодо продажу цієї частки.

Продавець   повідомляє іншого співвласника (при його наявності) письмово рекомендованим листом з повідомленням про вручення про намір продати свою частку, вказавши ціну та інші умови, на яких він її продає. Ціна продажу об’єкта відчуження визначається на підставі висновків незалежної експертної оцінки, яка проводиться незалежними експертами відповідно до чинного законодавства, в разі продажу частки  – пропорційно частці нерухомого майна, яка буде відчужуватися.
Особа, яка має переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності відумерлого майна, що є комунальною власністю, подає до виконавчого комітету Вовчанської міської ради такі документи:

-  Заяву (в довільній формі), в якій зазначає про намір купити частку;
- Копію документа, що посвідчує особу або її представника;
-  Копію правовстановлюючого документа, який засвідчує право власності зацікавленої особи на іншу сачтку;
-    Копію витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Надання згоди на продаж об’єкта відчуження прямим викупом вирішується виконавчим комітетом міської ради на підставі прийнятого ним рішення.
Право власності переходить до покупця з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі- продажу та його державної реєстрації. Договір купівлі-продажу укладається не пізніше як у десятиденний термін з дня прийняття виконавчим комітетом міської ради рішення про надання згоди на продаж нерухомого майна.
Договір купівлі-продажу об’єкта відчуження має відповідати загальним засадам укладення правочинів, визначених чинним законодавством України.
Договір купівлі-продажу є підставою для сплати коштів за придбане майно.
Покупець зобов’язаний внести зазначені платежі протягом десяти календарних днів (включаючи день оплати через банківську установу) з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі — продажу.
У випадку, якщо Покупець протягом тридцяти календарних днів з дня нотаріального посвідчення договору не розрахувався за об’єкт або відмовився його прийняти, договір може бути розірвано або визнано недійсним на вимогу продавця.
Продавець здійснює у встановленому порядку передачу майна покупцю тільки після повної сплати ним грошових коштів за придбане майно, шляхом оформлення акту приймання — передачі та підписання його уповноваженими представниками сторін за договором.
Одержані внаслідок відчуження житлових будинків (частин будинків) та квартир, житлових будинків (частин будинків) та квартир, що набули права комунальної власності за рішенням суду, при визнанні їх відумерлою спадщиною або безхазяйним майном кошти, зараховуються до місцевого бюджету.

5.4.Спори, що виникають у процесі відчуження комунального майна вирішуються згідно чинного законодавства.

 

Міський голова                                                                                                                    В.С. Шевченко

 

Аналіз впливу регуляторного акту: проекту рішення Вовчанської міської ради „Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду та відчуження комунального майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Вовчанська ”  

Проблема, яку передбачається розв’язати.

З метою доцільного, ефективного використання майна комунальної власності, впорядкування процедури передачі в оренду, відчуження майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Вовчанська в особі Вовчанської міської ради  та/або  закріплене за комунальними підприємствами, організаціями, установами на правах господарського відання, оперативного управління, або використовується на умовах оренди відповідно до п. 30 ст.26 , п.п.5, 6 ст. 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні",Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, розроблено Положення про порядок передачі в оренду та відчуження комунального майна, що є коммунальною власністю територіальної громади м. Вовчанська

 Даний регуляторний акт спрямований на досягнення чітко визначеної мети – удосконалення механізму вирішення питань, пов’язаних з передачею в оренду та відчуженням міського комунального майна.

  Цілі регулювання :

-       підвищення прозорості дій органів місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних з  передачею в оренду та відчуженням міського комунального майна;

-       забезпечення ефективного використання майна міської комунальної власності;

-       відкритість процедури розгляду питань, пов’язаних з міським комунальним майном;

-       забезпечення доступної інформації про порядок передачі в оренду відчуження майна міської комунальної власності.

 

Міський голова                                                                            В.С. Шевченко