Про Вовчанськ Галерея Звернення до головиКонтакти

Вовчанська міська рада

Офіційний сайт Вовчанської міської ради

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Проект рішення та аналіз регуляторного "Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності"

 

Шановні мешканці міста !

Просимо протягом місяця з дня оприлюднення аналізу регуляторного впливу до проекту рішення Вовчанської міської направити свої письмові пропозиції, зауваження до виконавчого комітету Вовчанської міської ради, на адресу м. Вовчанськ, Харківської області, вул. Леніна,92, тел. 4-21-70,4-22-18,4-21-05 або на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Усі зауваження та пропозиції щодо проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, будуть в обов’язковому порядку розглянуті та враховані.

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

_____________ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ

РІШЕННЯ

Від _____________2016 року                                                                 Проект

Про затвердження Положення про  конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності.

 З  метою доцільного, ефективного використання майна комунальної власності, впорядкування процедури оцінки майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Вовчанська в особі Вовчанської міської ради  та/або  закріплене за комунальними підприємствами, організаціями, установами на правах господарського відання, оперативного управління, або використовується на умовах оренди, на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України,               ст. 26, ст. 59, ст. 73, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вовчанська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити   Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності, що додається.

2. Рішення набирає чинності з моменту оприлюднення.
3. Секретарю міської ради вжити заходів для оприлюднення цього рішення  протягом 10 днів з моменту прийняття.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту та зв”язку (голова комісії Кулаков ІгорВалерійович).

 

Міський голова                                                                       Шевченко В.С.  

Затверджено рішенням  ____ сесії

Вовчанської міської ради  VІІ скликання

від   __________2016 року

 

 

Положення

про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності.

Загальні положення.

 

 1. Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання (далі - суб'єкти оціночної діяльності) виконавчим комітетом Вовчанської міської ради, якщо він виступає замовником незалежної оцінки майна або здійснює конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності у випадках, визначених законодавством.
 2. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

суб'єкти оціночної діяльності - зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач та які отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

претендент - суб'єкт оціночної діяльності, який виявив бажання взяти участь у конкурсі та подав до Вовчанської міської ради необхідні документи, передбачені умовами конкурсу.

учасник конкурсу - суб'єкт оціночної діяльності, документи якого відповідають умовам конкурсу і якого допущено до участі в конкурсі;

конкурсна документація - конкурсна пропозиція та підтвердні документи;

конкурсна пропозиція - пропозиція учасника конкурсу щодо вартості виконання робіт з оцінки;

підтвердні документи - документи, які визначають юридичний статус претендента, а також містять інформацію про склад оцінювачів, які будуть безпосередньо виконувати роботи з оцінки, їх практичний досвід та відповідні документи, що підтверджують право проведення робіт з оцінки майна, перелік яких визначений цим Положенням.

 1. Конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності здійснюється конкурсною комісією (далі - комісія), яка утворюється виконавчим комітетом Вовчанської міської ради.

Конкурсна комісія утворюється у складі до 7 осіб.

Конкурсна комісія утворюється з числа фахівців структурних підрозділів виконавчого комітету Вовчанської міської ради з одночасним наданням повноважень голові комісії, заступнику голови комісії, секретарю та відповідним членам комісії.

 1. Очолює комісію голова комісії. У разі його відсутності - заступник голови комісії.

Голова комісії у межах наданих повноважень:

- скликає засідання комісії, головує на засіданнях комісії;

- готує інформаційне повідомлення про оголошення конкурсу;

 1. Секретар комісії:

- готує матеріали для розгляду на засідання комісії;

- оформляє протоколи засідань комісії;

- організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд комісії ;

- оформляє повідомлення претендентам про недопущення до участі у конкурсі у зв'язку з порушеннями вимог цього Положення в частині відповідності, повноти та своєчасності подання конкурсної документації;

- організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд комісії про кожного претендента.

У довідці про кожного претендента зазначаються:

- наявність у претендента сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, яким передбачено практичну діяльність з оцінки майна за напрямами та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об'єкту оцінки;

- досвід роботи з оцінки подібного майна;

- кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу підготовлені (готуються) претендентом на виконання договорів про проведення оцінки майна.

До довідки про претендентів можуть додаватися висновки контролюючих органів та інших державних установ щодо практичної діяльності претендентів, а також результати моніторингу якості звітів про оцінку майна.

 1. На період довготривалої відсутності голови та (або) секретаря комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) їх повноваження надаються будь-якому члену комісії.
 2. До участі в конкурсі можуть бути допущені суб'єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", якими передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об'єкту оцінки.
 3. Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:

- відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об'єкта оцінки, що має

підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 19.12.2001 N 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за N 1092/6283;

- досвіду суб'єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема, подібного майна;

- переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;

- письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб'єктом оціночної діяльності, до виконання робіт з оцінки майна;

- у разі необхідності - спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаною з державною таємницею, виданого суб'єкту оціночної діяльності, або відповідних допусків у оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб'єктом оціночної діяльності.

 Підготовка до проведення конкурсу

 1. Інформація про проведення конкурсу має містити:

- дату, час і місце проведення конкурсу;

- відомості про об'єкт оцінки;

- кінцевий термін подання документів.

 1. Інформація про проведення конкурсу в обов’язковому порядку публікується в місцевій пресі ( також може бути розміщена в обласній пресі, у всеукраїнській пресі, в державних виданнях або в Інтернеті).
 2. Претенденти подають до Вовчанської міської ради конкурсну документацію.

До підтвердних документів належать:

- заява на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 1);

- копія установчого документа претендента;

- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;

- копія сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

 1. Конкурсну документацію слід подавати до Вовчанської міської ради не пізніше двох робочих днів до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє секретар комісії до оголошеної дати проведення конкурсу.

Конкурсні документи претендентів, яких не допущено до участі у конкурсі, повертаються  секретарем комісії за їх письмовою заявою після затвердження протоколу засідання комісії.

 1. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

Порядок проведення конкурсу.

 1. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менш як двох учасників.

15.У разі наявності одного учасника конкурсу комісія може прийняти рішення стосовно укладення з ним договору на проведення оцінки, про що зазначається у протоколі засідання комісії.

 1. На засіданні комісія аналізує підтвердні документи претендентів та розглядає довідку про кожного претендента. Конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.
 2. Під час вибору переможця конкурсу враховуються:

- кількість та кваліфікація оцінювачів, які перебувають у штатному складі учасника конкурсу, а також тих, що додатково ним залучаються для проведення оцінки майна;

- досвід учасника конкурсу з оцінки подібного майна;

- досвід учасника конкурсу з оцінки саме того об'єкта, оцінку якого планується здійснити за підсумками оголошеного конкурсу з відбору суб'єкта оціночної діяльності;

- запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт порівняно із

звичайною ціною;

- кількість конкурсів, у яких учасник конкурсу брав участь, та кількість перемог у цих конкурсах (враховується як критерій кожною комісією окремо);

- наявність зауважень з боку Фонду державного майна України, його регіональних відділень, управлінням економіки виконавчого комітету міської ради до звітів про оцінку майна, виконаних претендентом, за результатами їх рецензування.

 1. Рішення комісії приймається шляхом голосування .

Члени комісії повинні голосувати за кожного учасника конкурсу "за" чи "проти". Учасник конкурсу, пропозиції якого найбільш повно відповідають умовам конкурсу, а також є оптимальними з урахуванням якості виконуваних робіт з оцінки і їх вартості, та який отримав найбільшу кількість голосів "за" присутніх на засіданні членів комісії визнається його переможцем. Якщо за таких умов має місце однакова кількість голосів "за", отримана одночасно кількома учасниками конкурсу, або за результатами рейтингового голосування за більшості голосів членів комісії, присутніх на засіданні, переможцем конкурсу може бути не визнаний жоден з його учасників, то комісія може перенести прийняття рішення про визнання переможця конкурсу на наступне засідання та запропонувати усім учасникам конкурсу подати додаткові пропозиції щодо умов оплати робіт та додаткові відомості щодо досвіду з оцінки майна або призначити повторний конкурс.

Секретар комісії на засіданні комісії окремо веде відомість підсумків голосування за кожним об'єктом оцінки .

 1. Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість (відомості) підсумків голосування додаються до протоколу. Протокол підписують усі присутні на засіданні члени комісії .

Інші питання, пов'язані з конкурсом та його результатами

 1. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.
 2. У триденний строк після проведення конкурсу комісія інформує переможців конкурсу про рішення комісії.
 3. Вовчанська міська рада укладає договір з переможцем конкурсу.
 4. Інформація про результати конкурсу не публікується в пресі та не розміщується в Інтернеті.
 5. У разі потреби у повторному проведенні оцінки об'єкта, оцінку якого було здійснено із залученням суб'єкта оціночної діяльності, відібраного на конкурсних засадах, або виявлення суб'єктом оціночної діяльності під час виконання робіт факту значного збільшення обсягу робіт з оцінки майна, не передбаченого інформацією про проведення конкурсу, комісія розглядає ці питання на своєму засіданні. Комісією може бути прийнято рішення щодо оголошення повторного конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності

або залучення суб'єкта оціночної діяльності, який вже здійснював зазначені роботи з оцінки майна, та укладення з ним додаткового договору на умовах, запропонованих суб'єктом оціночної діяльності у разі згоди комісії із запропонованими умовами. При прийнятті рішення у цьому випадку комісія керується звичайною ціною послуг щодо подібних об'єктів оцінки на підставі узагальнення інформації щодо рівня цін на послуги за результатами конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності .

 

Додаток до « Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності»

 

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності

 

Заявник

__________________________________________________________________

(назва заявника)

Керівник

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові; посада)

 

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер (для фізичної особи)

_________________________________________________________________

Місцезнаходження

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору суб'єктів оціночної діяльності  на право проведення незалежної оцінки

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(повна назва об'єкта)

 

 

"___" ____________ 20_ р.                                                         ______________

(дата заповнення заяви)                                                                                                              (підпис керівника)

                                                                         М.П.

 

 

Аналіз впливу регуляторного акту: проекту рішення Вовчанської міської ради „ Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності ”

 

1.Проблема, яку передбачається розв’язати.

З метою доцільного, ефективного використання майна комунальної власності, впорядкування процедури оцінки майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Вовчанська в особі Вовчанської міської ради  та/або  закріплене за комунальними підприємствами, організаціями, установами на правах господарського відання, оперативного управління, або використовується на умовах оренди відповідно ст. 26 та  ст.60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, розроблено Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності .

 Даний регуляторний акт спрямований на досягнення чітко визначеної мети – удосконалення механізму вирішення питань, пов’язаних з оцінкою міського комунального майна.  

Цілі регулювання :

-       підвищення прозорості дій органів місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних з оцінкою міського комунального майна;

-       забезпечення ефективного використання майна міської комунальної власності;

-       відкритість процедури розгляду питань, пов’язаних з міським комунальним майном;

-       забезпечення доступної інформації про порядок оцінки майна міської комунальної власності.

 

Міський голова                                                                              В.С. Шевченко