Про Вовчанськ Галерея Звернення до головиКонтакти

Вовчанська міська рада

Офіційний сайт Вовчанської міської ради

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Проект розпорядження та аналіз регуляторного впливу від 19.01.2016 року

 

ПРОЕКТ 

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 від   _______________ 2016 р.                                                                  № ________                                                                                                                                        

Про створення міської  робочої групи з питань раціонального та ефективного використання земель, запобігання порушенням земельного законодавства.

      З метою забезпечення узгодженого здійснення заходів, своєчасного та ефективного вирішення питань щодо раціонального використання земельних ресурсів, забезпечення належного контролю за використанням та охороною земель, реалізації державної політики у сфері земельних відносин, забезпечення збільшення надходжень до бюджету плати за землю та запобігання порушенням земельного законодавства, на підставі статті 119 Конституції України, Земельного Кодексу України та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 1. Утворити міську робочу групу з питань раціонального та ефективного використання земель, запобігання порушенням земельного законодавства (далі – робоча група).

2.Затвердити  персональний склад робочої групи(додається).

3.Затвердити «Положення про міську робочу групу з питань  раціонального та ефективного використання земель, запобігання порушенням земельного законодавства»(додається).

 1. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження Вовчанського міського голови від 15.03.2011 р. №27/3 «Про створення комісії з проведення інвентаризації земель міської громади, з’ясування законності їх використання та повноти надходжень плати за землю».
 2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

   Міський голова                                                                В.С. Шевченко

 

Додаток до розпорядження                   

Вовчанського міського голови від______________ р. №_______

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про міську робочу групу з питань раціонального та
ефективного використання, земель, запобігання порушенням земельного
законодавства.

 1. Міська робоча група з питання раціонального та
  ефективного використання земель, запобігання порушенням земельного
  законодавства (далі  робоча група) створена відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» як допоміжний орган при
  Вовчанській міській раді.
 2. Міська робоча група у своїй діяльності керується Конституцією
  України та законами України, актами і дорученнями Президента України,
  актами Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади, а також цим Положенням.
 3. Основними завданнями міської робочої групи є:
 • забезпечення реалізації державної політики у сфері регулювання
  земельних відносин, раціонального використання та охорони земель, виявлення та усунення порушень законодавства у цій сфері;
 • виявлення проблемних питань, що виникають у сфері регулювання
  земельних відносин, раціонального використання та охорони земель;
 • здійснення заходів щодо проведення в установленому законом порядку перевірок стану додержання вимог законодавства у сфері регулювання земельних відносин, раціонального використання та охорони земель:
 • здійснення заходів, направлених на відшкодування збитків, заподіяних у результаті порушення вимог земельного законодавства, поновлення порушених прав землекористувачів.
 1. Міська робоча група для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1) одержувати від державних органів, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

 • заслуховувати на своїх засіданнях інформацію про стан додержання вимог законодавства у сфері регулювання земельних відносин, раціонального використання та охорони земель;
 • залучати до виконання окремих робіт і завдань, участі у вивченні окремих питань працівників державних органів, установ та організацій;
 • вносити до державних органів, установ та організацій пропозиції щодо заходів запобігання порушення законодавства у сфері регулювання земельних відносин, раціонального використання та охорони земель;
 1. Міська робоча група під час виконання покладених на неї завдань в установленому порядку взаємодіє з державними органами, підприємствами, установами та організаціями.
 2. Міська робоча група утворюється у складі голови, секретаря та членів районної робочої групи.

Міську робочу групу очолює заступник міського голови.

Склад  робочої групи затверджує міський голова.

Міський голова  має право вносити, у разі потреби, зміни до персонального складу міської робочої групи.

 1. Голова міської робочої групи здійснює керівництво діяльністю міської робочої групи та визначає порядок її роботи, головує на її засіданнях.
 2. Основною організаційною формою роботи районної робочої групи є

засідання, які проводяться в міру потреби.

 Засідання  робочої групи є правомочними якщо на ньому присутні не менше двох третин від її складу.

На засідання районної робочої групи в разі потреби, можуть запрошуватися представники центральних та місцевих органів виконавчої влади,  підприємств, установ, організацій.

 1. На своїх засіданнях робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

         Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів робочої групи.

Пропозиції та рекомендації робочої групи оформляються протоколом і підписується головою та секретарем  робочої групи.

 1. Пропозиції та рекомендації робочої групи є обов’язковими для розгляду органами, представленими в її складі.
 2. Пропозиції та рекомендації  робочої групи можуть бути реалізовані шляхом видання міським головою розпорядження, проект якого в установленому порядку вносить голова  робочої групи.
 3. Організаційне забезпечення діяльності робочої групи, підготовка матеріалів до її засідань, здійснюються Вовчанською міською радою.

 

Міський голова                                                         В.С. Шевченко

 

Додаток до розпорядження

Вовчанського міського голови від______________ р. №_______

 

СКЛАД

міської робочої групи з питань раціонального та ефективного використання земель, запобігання порушенням земельного законодавства.

1.Бондаренко Людмила Миколаївна

заступник Вовчанського міського голови, голова  робочої групи

 

2.Савостьянова Тетяна Миколаївна

 

спеціаліст І категорії Вовчанської міської ради, секретар робочої групи

 

3.Невмержицький  Сергій Анатолійович

 

4. Бородавка Павло Миколайович

 

 

5. представник сектору містобудування   та архітектури Вовчанської райдержадміністрації  (за згодою)

 

6.  представник відділу Держгеокадастру у Вовчанському районі Харківської області (за згодою)

 

7. представник Вовчанської ОДПІ ГУДФС у Харківській області (за згодою)

 

спеціаліст І категорії Вовчанської міської ради, член робочої групи

 

спеціаліст І категорії Вовчанської міської ради, член робочої групи

 

член робочої групи

 

 

 

 

член робочої групи

 

 

 

 

 

член робочої групи

 

 

 

 

Міський голова                                                               В.С. Шевченко

 

Аналіз регуляторного впливу

 

Даний документ направлений на забезпечення узгодженого здійснення заходів, своєчасного та ефективного вирішення питань щодо раціонального використання земельних ресурсів, забезпечення належного контролю за використанням та охороною земель, реалізації державної політики у сфері земельних відносин, забезпечення збільшення надходжень до бюджету плати за землю та запобігання порушенням земельного законодавства.

Свої зауваження та пропозиції до даного регуляторного акту Ви можете подати до Вовчанської міської ради до   19.02.2015 року.