Про Вовчанськ Галерея Звернення до головиКонтакти

Вовчанська міська рада

Офіційний сайт Вовчанської міської ради

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ «Про затвердження Положення про здійснення заходів з регулювання репродуктивної функції безпритульних та домашніх тварин за рахунок коштів міського бюджету»

Шановні мешканці міста!

Вовчанська міська рада оприлюднює проект регуляторного акту «Про затвердження Положення про здійснення заходів з регулювання репродуктивної функції безпритульних та домашніх тварин за рахунок коштів міського бюджету»

та аналіз регуляторного впливу до зазначеного проекту з метою одержання зауважень і пропозицій.

Цей регуляторний акт є частиною Програми поводження з безпритульними та домашніми тваринами в місті Вовчанську на 2016 – 2022 роки.

Положення визначає порядок здійснення заходів з регулювання репродуктивної функції безпритульних та домашніх тварин за рахунок коштів міського бюджету.

Дія цього Положення поширюється на заходи з регулювання репродуктивної функції шляхом позбавлення тварин здатності до відтворення потомства хірургічним методом (стерилізації) – безпритульних собак та домашніх собак і котів, які належать незаможним мешканцям міста.

Зауваження та пропозиції щодо цього регуляторного акту просимо протягом одного місяця надавати у письмовому вигляді за поштовою адресою: 62504, Харківська обл., м. Вовчанськ, вул. Соборна, 92, або за електронною адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Усі зауваження та пропозиції щодо проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, будуть розглянуті в обов’язковому порядку.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту рішення виконавчого комітету Вовчанської міської ради

«Про затвердження Положення про здійснення заходів з регулювання репродуктивної функції безпритульних та домашніх тварин за рахунок коштів міського бюджету»

 

І. Визначення проблеми

Необхідність та важливість розгляду питання затвердження Положення про здійснення заходів з регулювання репродуктивної функції безпритульних та домашніх тварин за рахунок коштів міського бюджету обумовлена перебуванням великої кількості безпритульних тварин на території міста, що у свою чергу призводить до погіршення його санітарно-епідеміологічного та екологічного стану, якості життя мешканців і гостей міста, загибелі тварин та жорстокого поводження з ними.

Чинним законодавством України передбачене гуманне ставлення до безпритульних і домашніх тварин та запобігання жорстокому поводженню з ними. Крім того, мешканці міста мають беззаперечне право не спостерігати за стражданнями, загибеллю тварин внаслідок жорстокого поводження з ними. Отже, обов’язком міської ради є піклування про безпеку життя і здоров’я мешканців міста з одночасним запобіганням знищенню та іншому жорстокому поводженню з безпритульними та домашніми тваринами.

Положення про здійснення заходів з регулювання репродуктивної функції безпритульних та домашніх тварин за рахунок коштів міського бюджету є частиною Програми поводження з безпритульними та домашніми тваринами в місті Вовчанську на 2016 – 2022 роки, яка спрямована на цивілізоване вирішення зазначених проблем шляхом зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами, а також донесення до суспільної свідомості населення стандартів гуманного поводження з тваринами.

Оскільки популяція безпритульних тварин поповнюється в тому числі і за рахунок тварин, які мали власника, але були загублені, викинуті на вулицю, покинуті в місцях несанкціонованого продажу тощо, а однією з основних причин появи безпритульних тварин на вулицях міста є низький рівень культури населення щодо поводження з домашніми тваринами, особливо це стосується поводження з небажаним потомством домашніх тварин та запобігання появі такого потомства, виховання гуманного і відповідального ставлення до домашніх тварин та визначення відносин органів місцевої влади, юридичних і фізичних осіб в цій сфері, їх прав і обов’язків щодо домашніх тварин, як найважливішого способу регулювання чисельності безпритульних тварин на вулицях міста, є багатопрофільною проблемою, що потребує вирішення шляхом прийняття зазначеного регуляторного акту.

Зазначена проблема стосується громадян, суб’єктів господарювання та державних органів управління – і з точки зору людяного ставлення мешканців міста до тварин, і з точки зору співіснування людей та тварин на одній території, і з точки зору впливу санітарно-епідеміологічного та екологічного стану на умови життя та господарської діяльності фізичних і юридичних осіб, і з точки зору залучення відповідних виконавчих органів міської ради, служб, установ, комунальних підприємств та громадських організацій до вирішення даної проблеми.

ІІ. Цілі державного регулювання

Основними цілями прийняття регуляторного акту є:

- скорочення чисельності безпритульних тварин на території міста Вовчанська шляхом регулювання репродуктивної функції безпритульних та домашніх тварин за рахунок коштів міського бюджету;

- забезпечення безпеки мешканців міста, в тому числі відповідно до Законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,  «Про захист населення від інфекційних хвороб»;

- захист тварин від жорстокого поводження з ними та жорстокого умертвіння.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Розробка та затвердження правил у сфері поводження з домашніми тваринами покладається на органи місцевого самоврядування відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», ст. 16 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб». Відповідно до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження Порядку проведення заходів, необхідних для скорочення чисельності тварин, які становлять небезпеку» від 28.09.2010 р. № 425 регулюванню чисельності підлягають тварини:

- які заподіюють шкоду компонентам природного середовища, життю, здоров’ю, майну громадян та юридичних осіб;

- завдають клопоту мешканцям населених пунктів;

- створюють загрозу чи перешкоджають транспортному руху;

- є носіями збудників хвороб, небезпечних для життя і здоров’я інших тварин і людей;

- чисельність яких загрожує санітарно-епідеміологічному благополуччю населення;

- створюють загрозу виникнення епізоотій.

Альтернативні способи досягнення цілей відсутні у зв’язку з необхідністю додержання вимог чинного законодавства у сфері поводження з безпритульними та домашніми тваринами і необхідністю регулювання ситуації в місті, що склалася в цій сфері.

  1. IV. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для досягнення поставлених цілей пропонується застосувати наступні механізми та заходи:

- виділення коштів на проведення заходів з регулювання репродуктивної функції безпритульних та домашніх тварин, таких як стерилізація, одноразова ветеринарно-санітарна обробка тварини, вакцинація, закріплення ідентифікатора, що свідчить про проведення з даною твариною зазначених процедур (чіпування, кліпсування тварини).

  1. V. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджається Вовчанська міська рада, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.

Виконання вимог зазначеного регуляторного акту потребує фінансування за рахунок коштів міського бюджету. 

Оскільки Положення про здійснення заходів з регулювання репродуктивної функції безпритульних та домашніх тварин за рахунок коштів міського бюджету є частиною Програми поводження з безпритульними та домашніми тваринами в місті Вовчанську на 2016 – 2022 роки, кошти, передбачені в міському бюджеті на виконання зазначеної Програми, можуть бути спрямовані на впровадження цього регуляторного акту.

Фінансування заходів, передбачених цим регуляторним актом, здійснюється в межах кошторисних призначень, передбачених у міському бюджеті на відповідний рік, за рахунок коштів загального фонду.

VІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії цього регуляторного акту – до внесення змін до діючих або прийняття інших нормативно-правових актів у цій сфері, в тому числі – до прийняття іншої Програми поводження з безпритульними та домашніми тваринами в місті Вовчанську, або до отримання пропозицій щодо внесення змін та доповнень з метою забезпечення дотримання державних, громадських та приватних інтересів, що не суперечать чинному законодавству України.

VІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показниками результативності дії зазначеного регуляторного акта є:

- поліпшення санітарно-епідеміологічного та екологічного стану в місті, в тому числі – зменшення засмічення довкілля продуктами життєдіяльності тварин;

- зменшення чисельності безпритульних тварин на території міста;

- підвищення рівня безпеки і комфортності середовища існування людини та інших тварин;

- забезпечення суспільного спокою, в тому числі – зменшення скарг від мешканців міста у сфері поводження з тваринами та додержання правил благоустрою території міста;

- зниження витрат на епідеміологічні заходи й лікування населення, в тому числі – на щеплення від сказу;

- підвищення рівня відповідальності у поводженні мешканців міста з небажаним потомством домашніх тварин та запобіганні появі такого потомства.

VІІІ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта пропонується проводити щороку станом на 1 липня, повторне відстеження – щороку станом на 31 грудня.

Методи відстеження результативності дії регуляторного акта –

1) статистичний:

- на підставі даних про кількість скарг від мешканців міста у сфері поводження з тваринами та додержання правил благоустрою території міста, що надійшли до Вовчанської міської ради;

- на підставі даних про кількість проведених комунальними закладами охорони здоров’я щеплень населення від сказу;

- на підставі даних про кількість проведених установами ветеринарної медицини протиепізоотичних заходів у місті;

- на підставі даних про чисельність бездоглядних і безпритульних тварин на території міста – за інформацією інспекторів Вовчанського відділу благоустрою міста та громадської організації захисту тварин «Подаруй життя»;

2) розрахунковий:

- на підставі даних про кількість проведених заходів з регулювання репродуктивної функції безпритульних та домашніх тварин.

 

Вовчанський міський голова                                                   В.С.Шевченко

 

Розробник проекту регуляторного акту                                       О.М.Аргунова

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від _________________ 2016 року                                                              №

Про затвердження Положення про здійснення заходів з регулювання репродуктивної функції безпритульних та домашніх тварин за рахунок коштів міського бюджету

На виконання рішення XVI сесії Вовчанської міської ради VII скликання від 28.10.2016 року № 3-VII «Про внесення доповнень та змін до Програми поводження з безпритульними тваринами в місті Вовчанську на 2016 – 2022 роки», керуючись наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження Порядку проведення заходів, необхідних для скорочення чисельності тварин, які становлять небезпеку» від 28.09.2010 р. № 425, Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження» від 21.02.2006 р. № 3447-IV, Законом України «Про ветеринарну медицину» від 25.06.1992 р. № 2498-XII, Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р. № 4004-XII, Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 р. № 1645-III, ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

 

  1. Затвердити Положення про здійснення заходів з регулювання репродуктивної функції безпритульних та домашніх тварин за рахунок коштів міського бюджету (Додаток 1).
  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови В.М.Шабельника.

 

 
Голова виконавчого комітету                                                    В.С.Шевченко

Секретар виконавчого комітету                                                А.С.Мурашко

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від _____________ 2016 р. № _____-VII

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про здійснення заходів з регулювання репродуктивної функції безпритульних та домашніх тварин за рахунок коштів міського бюджету

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Це Положення визначає порядок здійснення заходів з регулювання репродуктивної функції безпритульних та домашніх тварин за рахунок коштів міського бюджету.

1.2. Це Положення є частиною Програми поводження з безпритульними та домашніми тваринами в місті Вовчанську на 2016 – 2022 роки.

1.3. Дія цього Положення поширюється на власників тварин – громадян, зареєстрованих за місцем проживання у місті Вовчанську.

1.4. Дія цього Положення поширюється на заходи з регулювання репродуктивної функції шляхом позбавлення тварин здатності до відтворення потомства хірургічним методом (стерилізації):

- безпритульних собак;

- домашніх собак та котів, які належать незаможним мешканцям міста.

1.5. До заходів з регулювання репродуктивної функції безпритульних та домашніх тварин, які належать незаможним мешканцям міста, відносяться: стерилізація, одноразова ветеринарно-санітарна обробка тварини, вакцинація, закріплення ідентифікатора, що свідчить про проведення з даною твариною зазначених процедур (чіпування, кліпсування тварини) (далі – Заходи).

  1. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ

2.1. Фінансування Заходів здійснюється на підставі договору, укладеного Вовчанською міською радою з закладом ветеринарної медицини, незалежно від форми власності та підпорядкування, або фізичною особою – підприємцем, за умови наявності у них ліцензії на здійснення ветеринарної практики та на використання прекурсорів для проведення анестезії тварин.

2.2. Фінансування Заходів, передбачених цим Положенням, за рахунок коштів міського бюджету здійснюється у розмірі 100 % їх вартості:

- щодо безпритульних тварин – на підставі акту надання/приймання ветеринарних послуг;

- щодо домашніх тварин, які належать незаможним мешканцям міста – на підставі акту надання/приймання ветеринарних послуг, які надаються на підставі рішення виконавчого комітету Вовчанської міської ради за письмовим зверненням власників тварин, до якого додаються документи згідно з затвердженим цим Положенням переліком.

2.3. Фінансування Заходів за рахунок коштів міського бюджету здійснюється щодо домашніх тварин, які належать громадянам, середньомісячний дохід на кожного члена сім’ї яких не перевищує розміру прожиткового мінімуму, встановленого на момент звернення для відповідної категорії осіб, визначений з розрахунку доходів усіх членів сім’ї за три місяці, що передують зверненню.

2.4. Фінансування Заходів здійснюється за рахунок коштів загального фонду міського бюджету в межах видатків, передбачених на цю мету в поточному році, шляхом перерахування коштів на рахунок виконавця Заходів.

  1. ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

3.1. Для проведення передбачених цим Положенням Заходів щодо домашніх тварин власники тварин подають такі документи:

  - заяву на ім’я міського голови
  - копію паспорта заявника
  - копію картки платника податків заявника
  - довідку про склад сім’ї
  - довідки про доходи членів сім’ї за три місяці, що передують зверненню.

Членами сім’ї для умов цього Положення вважаються усі особи, зареєстровані за адресою заявника відповідно до домової книги.

Довідки про доходи членів сім’ї для умов цього Положення включають довідки про нараховану заробітну плату, пенсію, допомогу по безробіттю тощо. У разі, якщо один або декілька членів сім’ї є безробітними, замість довідки про доходи подаються довідка з Районного центру зайнятості про не перебування на обліку та копія першої та останньої сторінки трудової книжки такого члена сім’ї.

  1. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ РІШЕННЯ та ЙОГО ВИКОНАННЯ

 

4.1. Після розгляду міським головою, та з резолюцією міського голови, документи, зазначені в розділі 3 цього Положення, передаються до відділу бухгалтерського обліку і господарської діяльності для перевірки відповідності наданих документів затвердженому переліку та підготовки проекту рішення виконавчого комітету про здійснення Заходів, передбачених цим Положенням за рахунок коштів міського бюджету. Проект рішення разом з відповідними документами заявника передається на розгляд виконавчого комітету Вовчанської міської ради.

 

4.2. У разі подання документів, які не відповідають затвердженому переліку, або неподання деяких документів, зазначених в розділі 3 цього Положення, спеціалісти відділу бухгалтерського обліку і господарської діяльності повідомляють про це заявника. Надання додаткових документів здійснюється протягом одного місяця з дати звернення, якщо додаткові документи не будуть надані протягом цього терміну, питання знімається з контролю, про що письмово повідомляється заявнику.

 

4.3. Рішення, після його прийняття, надається заявнику для подальшого звернення до закладу ветеринарної медицини або фізичної особи – підприємця, з яким Вовчанська міська рада уклала договір на здійснення передбачених цим Положенням заходів з регулювання репродуктивної функції безпритульних та домашніх тварин за рахунок коштів міського бюджету.

 

  1. ОБЛІК ГРОМАДЯН, ЯКІ ОТРИМАЛИ МАТЕРІАЛЬНУ ДОПОМОГУ

 

5.1. Облік громадян, які отримали адресну матеріальну допомогу згідно з цим Положенням, веде відділ бухгалтерського обліку і господарської діяльності Вовчанської міської ради.

 

Міський голова                                                                          В.С.Шевченко