Про Вовчанськ Галерея Звернення до головиКонтакти

Вовчанська міська рада

Офіційний сайт Вовчанської міської ради

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Комісія з питань комунальної власності,ЖКГ, побутового, торгівельного лбслуговування, транспорту та звязку

Протокол №37 від 26.09.2018 року

П Р О Т О К О Л № 37           

                                                                           засідання постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту та зв’язку Вовчанської міської ради VII скликання

м. Вовчанськ                                         Вовчанська міська рада, кабінет міського голови

Від   26.09 18 року.

Усього членів комісії:  4

Присутні на засіданнічлени комісії   3-  Акімов О, Кулаков І.                                                                                                                       Кириченко С.Відсутні з поважних причин члени комісії:1- -  Куценко С

Присутні  на засіданні:

Аргунова О.- спеціаліст Вовчанської міської ради 

Глущенко Я.- спеціаліст Вовчанської міської ради

Дудка Л.- секретар Вовчанської міської ради,

Шевченко В.- міський голова

Головуючий – Кулаков І. - голова постійної комісії

Слухали: Про порядок денний  чергової ХLIII – ї сесії Вовчанської міської ради.

 Виступили:                                                                                                                                                                   Кулаков І.., який  повідомив, що 28  вересня  2018 року  відбудеться    чергова    ХLIII   сесія  міської ради та, що відповідно до розпорядження міського голови  до порядку   денного сесії    включено  11  питань,  але, в ході підготовки  до сесії виникла необхідність  включити до порядку денного , а саме:

- до питання №4 «Земельні питання»- питання з  №4.1 по  № 4. 36

- до  розділу «Різне» - питання з  № 11. 1  по 11.2, як  соціально - важливі та невідкладні.

Відкритимголосуваннямвстановлено:

ЗА проголосувало    3(три)

ПРОТИ проголосувало  0 (нуль)

Утрималисьвідголосування 0 (нуль)

Вирішили: Підтримати  пропозицію міської ради та включити до проекту порядку денного ХLIIIсесії, а саме:-

- до питання №4 «Земельні питання»- питання з  №4.1 по  № 4. 36

- до  розділу «Різне»- питання з  № 11. 1  по 11.2.

Слухали:1.Про звіт директора комунального підприємства «Вовчанськ» про  роботу підприємства  у І півріччі 2018  рокута  хід підготовки до роботи в осінньо–зимовий період.

Виступили:                                                                                                                                     Дедещенко Ю., який прозвітував депутатам про підсумки роботи підприємства за І півріччя 2018 року

 Кириченко С.зробив зауваження директору КП стосовно великої кількості помилок і  неточностей, допущених у наданому депутатам тексті звіту Кулаков І. уточнив, що планується директором КП щодо наведення порядку    у поводженні  з ТПВ, ремонті бульдозера, який обслуговує міський полігон ТПВ, наведенню порядку на полігоні ТПВ, також, Ігор Валерійович вимагав пояснень щодо причини порушення графіку поточного  ремонту доріг, зокрема по вул. Харківська та неякісного чищення доріг та тротуарів від снігу у зимовий період.

Директор КПДедещенкоЮ. та міський голова Шевченко В. надали депутату пояснення та відповіли на поставлені питання

Кулаков І. запропонував винести   на розгляд сесії   також,  проект  рішення: в якому пункт 2 викласти у наступній редакції:«2.Визнати  роботу КП  «Вовчанськ»  та його керівника за І півріччя 2018 року – незадовільною».

Відкритимголосуваннямвстановлено:

ЗА проголосувало   3(три)

ПРОТИ проголосувало  0 (нуль)

Утрималисьвідголосування 0 (нуль)

Вирішили:  Рекомендувати міському голові винести   на розгляд чергової ХLIII – ї сесії Вовчанської міської ради 2  проекти  рішення: підготовлений міською радою та запропонований Кулаковим І.в якому пункт 2 викласти у наступній редакції:«2.Визнати  роботу КП  «Вовчанськ»  та його керівника за І півріччя 2018 року – незадовільною».

Слухали:2.Про звіт директора комунального підприємства «Вовчанські очисні споруди»про  роботу підприємства у І півріччі 2018  року та  хід підготовки до роботи в осінньо–зимовий період.

Виступили:

Кириченко С., який ознайомив депутатів із підсумками роботи підприємства за І півріччя 2018 року

Кулаков І. уточнив, які роботи планується  виконати КП,  на виділені на будівництво КНС №2 кошти, у поточному році

Відкритимголосуваннямвстановлено:

ЗА проголосувало   3(три)

ПРОТИ проголосувало  0 (нуль)

Утрималисьвідголосування 0 (нуль)

Вирішили: Підтримати проект рішення з цього питання та рекомендувати міському голові винести  це питання  на розгляд чергової ХLIII – ї сесії Вовчанської міської ради.

Слухали: 3.Про звіт начальника Вовчанського відділу благоустрою містапро  роботу відділу  у І півріччі 2018  року та  хід підготовки до роботи в осінньо–зимовий період.

Виступили:

Назаренко В., яка  ознайомила депутатів  з підсумками відділу за І півріччя 2018 року.

Відкритимголосуваннямвстановлено:

ЗА проголосувало   3(три)

ПРОТИ проголосувало  0 (нуль)

Утрималисьвідголосування 0 (нуль)

Вирішили: Підтримати проект рішення з цього питання та рекомендувати міському голові винести  його на розгляд чергової ХLIII – ї сесії Вовчанської міської ради.

Слухали:4.1- 4.36 -  «Земельні питання»

Виступили:                                                                                                                                                      Бондаренко Л., яка  доповіла депутатам, що  міською радою пропонується винести на розгляд сесії  земельні питання з 4.1 по 1.36, ознайомила депутатів із змістом  земельних   питань  та відповіла на уточнюючі запитання депутатів.

Відкритимголосуваннямвстановлено:

ЗА проголосувало    3(три)

ПРОТИ проголосувало  0 (нуль)

Утрималисьвідголосування 0 (нуль)

Вирішили: Підтримати проекти рішень  з усіх  земельних питань, включених до проекту порядку денного сесії  та рекомендувати міському голові винести  їх   на розгляд   чергової – ї ХLIII  сесії  міської ради

Слухали: 5.Про внесення змін до  рішення ІІ (позачергової) сесії І пленарне засідання VІІ  скликання від 10.12.2015 року № 6.7-VІІ «Про закріплення депутатів Вовчанської міської ради УІІ скликання за  виборчими  округами».  

 Виступили:                                                                                                                                                       Дудка Л., яка ознайомила  депутатів із змістом змін, які пропонується внести до цього  рішення.

Відкритимголосуваннямвстановлено:

ЗА проголосувало   3(три)

ПРОТИ проголосувало  0 (нуль)

Утрималисьвідголосування 0 (нуль)

Вирішили: Підтримати проект рішення з цього питання та рекомендувати міському голові винести  його  на розгляд   чергової  ХLIII сесії  міської ради

Слухали: 6. Про внесення змін до    рішення ІІ (позачергової) сесії І пленерне засідання VІІ скликання  від 10.12.2015 року № 5-VІІ «Про затвердження    складу постійних депутатських комісій Вовчанської  міської  ради  VІІ скликання

Виступили:                                                                                                                                                            Дудка Л., яка ознайомила  депутатів із змістом  змін, які пропонується внести до цього  рішення  та проектом рішення з цього питання.

Відкритимголосуваннямвстановлено:

ЗА проголосувало    3(три)

ПРОТИ проголосувало  0 (нуль)

Утрималисьвідголосування 0 (нуль)

Вирішили: Підтримати проект рішення з цього питання та рекомендувати міському голові винести  його  на розгляд   чергової  – ї ХLIII сесії  міської ради

Слухали: 7. Про  затвердження     Протоколу № 40 постійної депутатської комісії з питань економічного і соціального розвитку міста, соціального захисту, медичного обслуговування населення, з гуманітарних питань, питань молодіжної політики та спорту, засобів масової інформації та зв’язків з громадськими організаціями Вовчанської міської ради VIІ  скликання.

Виступили:                                                                                                                                                                Дудка Л., яка ознайомила  депутатів із змістом Протоколу № 40  постійної комісії та ознайомила їх з проектом рішення з цього питання.

Відкритимголосуваннямвстановлено:

ЗА проголосувало    3(три)

ПРОТИ проголосувало  0 (нуль)

Утрималисьвідголосування 0 (нуль)

Вирішили: Підтримати проект рішення з цього питання та рекомендувати міському голові винести  його  на розгляд   чергової ХLIII сесії  міської ради

 

 

 

Слухали: 8.Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік.

Виступили:                                                                                                                                                                      Шевченко В., якаий ознайомив  депутатів із змістом проекту рішення з цього  питання  та доповів депутатам на які цілі пропонується виділити кошти.

Відкритимголосуваннямвстановлено:

ЗА проголосувало    3(три)

ПРОТИ проголосувало  0 (нуль)

Утрималисьвідголосування 0 (нуль)

Вирішили: Підтримати проект рішення з цього питання та рекомендувати міському голові винести  його  на розгляд   чергової  ХLIII сесії  міської ради

Слухали: 9.Про затвердження розпорядження  Вовчанського міського голови,    виданого  у міжсесійний період.

Виступили:                                                                                                                                                                      Шевченко В., який ознайомив  депутатів із змістом розпорядження та  сумами, які передбачено  на преміювання голови та його заступників.

Відкритимголосуваннямвстановлено:

ЗА проголосувало    3(три)

ПРОТИ проголосувало  0 (нуль)

Утрималисьвідголосування 0 (нуль)

Вирішили: Підтримати проект рішення з цього питання та рекомендувати міському голові винести  його  на розгляд   чергової ХLIII сесії  міської ради

Слухали: 10.Про затвердження звіту про оцінку комунального майна.

Виступили:                                                                                                                                                                        Шевченко В., який ознайомив   депутатів із  змістом даного питання та проектом   рішення з нього.

Відкритимголосуваннямвстановлено:

ЗА проголосувало    3(три)

ПРОТИ проголосувало  0 (нуль)

Утрималисьвідголосування 0 (нуль)

Вирішили: Підтримати проект рішення з цього питання та рекомендувати міському голові винести  його  на розгляд   чергової ХLIII сесії  міської ради

Слухали:11. Різне.

Слухали: 11.1.Про приєднання до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад.

Виступили: Дудка Л.., яка ознайомила депутатів із  змістом цього    питання, основними положеннями Європейської Хартії та проектом рішення з цього питання. 

Відкритимголосуваннямвстановлено:

ЗА проголосувало    3(три)

ПРОТИ проголосувало  0 (нуль)

Утрималисьвідголосування 0 (нуль)

Вирішили: Підтримати проект рішення з цього питання та рекомендувати міському голові винести  його  на розгляд   чергової  ХLII сесії  міської ради

 Слухали: 11.2.Про внесення змін до рішення ХХVI сесії Вовчанської міської ради VII скликання «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік» № 3-VII від 30.06.2017 року.

Виступили:Аргунова О., яка ознайомила депутатів із змістом змін,які пропонується внести до цього рішення міської ради та причину, яка передувала розгляду цього питання.

Шевченко В.ознайомив депутатів із змістом листа  директора ДП» Вовчанське лісове господарство» Пієва С. стосовно  надання пільги по оподаткуванню  земельним податком цього  підприємства.

Відкритимголосуваннямвстановлено:

ЗА проголосувало    3(три)

ПРОТИ проголосувало  0 (нуль)

Утрималисьвідголосування 0 (нуль)

Вирішили: Підтримати проект рішення з цього питання та рекомендувати міському голові винести  його  на розгляд   чергової ХLII сесії  міської ради

 

Після розгляду питань, включених до проекту порядку денного сесії міський голова ознайомив депутатів із змістом листів, які надійшли на адресу міської ради в міжсесійний період, стосовно виділення коштів із міського бюджету

 

 

Голова постійної  комісії                                             І. Кулаков

Секретар    постійної   комісії:                    О. Акімов