Про Вовчанськ Галерея Звернення до головиКонтакти

Вовчанська міська рада

Офіційний сайт Вовчанської міської ради

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Протокол №32 від 24.01.2018 року

П Р О Т О К О Л № 32

Засідання комісії з питань економічного і соціального розвитку міста, соціального захисту, медичного обслуговування населення, з гуманітарних питань,питань молодіжної політики та спорту, засобів масової інформації та зв’язків з громадськими організаціями     Вовчанської міської ради VII скликання

 м. Вовчанськ                                Від  24 січня 2018  року

Місце проведення: Вовчанська міська рада, кабінет міського голови

Усього членів комісії: 5 депутатів.

Присутні на засіданні члени комісії:  3  депутати-Черкас Н.В,Шаповалов Л.П, Грабар А.В.Відсутні:2 депутати - Зарубіна А.І., Шепеленко Н.В.

Присутні  на засіданні:Вовчанський міський голова – Шевченко В.С., секретар Вовчанської міської ради Дудка Л.І., заступник   Вовчанського міського голови - Бондаренко Л.М., начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності міської ради  Катасонова  Л.М, керуюча справами ( секретар) виконкому Мурашко А.С.,начальник відділу Бородавка П.А.  провідні  спеціалісти  Вовчанської міської ради    Глущенко Я.А.,Федутенко В.В. Хайло Н.А.                                                                                                                              Головуючий – Черкас Н.В.

Слухали:  Про порядок денний ХХХІІІ – ї сесії Вовчанської міської ради          Виступили:ЧеркасН.В.,яка повідомила, щовідповідно до розпорядження Вовчанського  міського голови      № 105 від  26.12.17 року  до порядку денного  33- ї  сесії   включено   5   питань,  але, в ході підготовки  до сесії виникла необхідність  включити до порядку денного, також, соціально - важливі та невідкладні питання, а саме:

  -до питання № 1 - «Земельні питання» з 1.1 по 1. 22                                                       

- до питання № 4 – « Про затвердження  розпоряджень  Вовчанського міського голови, виданих у міжсесійний період.»  питання з № 4.1 по 4.2 

- до  розділу «Різне» - питання з №5.1  по 5. 12  як  соціально – важливі та  невідкладні

Відкритим голосуванням встановлено:

ЗА проголосувало   3(три)

                       ПРОТИ проголосувало  0 (нуль )

                      Утримались від голосування 0 (нуль)

 Вирішили: Підтримати проект порядку денного ХХХІІІ сесії з запропонованими змінами та доповненнями. Рекомендувати міському голові  винести     його на  розгляд  XXХІІІ  сесії Вовчанськоїміської ради.

Слухали: 1. 1. Земельні питання

Виступили:  Черкас Н.В., яка   проінформувала    депутатів, що в порядку денному це питання з 1.1 по  1.22. і, що  з усіх питань доповідає Бондаренко Л.М.- заступник міського голови.

Бондаренко Л.М., яка  ознайомила  членів комісії   зі змістом   земельних   питань з 1.1 по 1.22    та відповіла на уточнюючі питання депутатів.

Відкритим голосуванням встановлено:

ЗА проголосувало 3  ( три)

                       ПРОТИ проголосувало  0 (нуль )

                      Утримались від голосування 0 (нуль)

 

Вирішили: Підтримати проектирішень  з  усіх земельних питань, включених до проекту порядку денного сесії тарекомендувати міському голові  винести     їх на  розгляд  XXХІІІ  сесії Вовчанської міської ради.

Слухали;2.Про затвердження переліку комунального майна Вовчанської територіальної громади станом на 01.01.2018 рок

Виступили: Федутенко А.В.- провідний спеціаліст міської ради, яка ознайомила депутатів із переліком комунального майна  територіальної громади та звернула увагу депутатів на зміни, які внесено у цей перелік у порівнянні з 2017 роком.

Відкритим голосуванням встановлено:

ЗА проголосувало 3  ( три)

                       ПРОТИ проголосувало  0 (нуль )

                      Утримались від голосування 0 (нуль)

 

Вирішили: Підтримати проект  рішення з даного питання. Рекомендувати міському голові  винести     його на  розгляд  XXХІІІ  сесії Вовчанської міської ради.

Слухали 3.Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік.

Виступили:Катасонова Л.М., яка   проінформувала  депутатів, які зміни пропонується внести до міського бюджету на 2018 рік.

ЗА проголосувало   3  (три)

                ПРОТИ проголосувало  0 (нуль )

                      Утримались від голосування 0 (нуль)

Шевченко В.С., який відповів на уточнюючі запитання депутатів.

Вирішили:Підтримати проект  рішення з даного питання. Рекомендувати міському голові  винести     його на  розгляд  XXХІІІ сесії Вовчанськоїміської ради.

 Слухали: 4.Про затвердження розпоряджень Вовчанського міського голови,  виданих у міжсесійний період.

Виступили: Григорян З.С., який звернув увагу депутатів на те, що у порядку денному це  питання 4.1 та 4.2. Доповідає питання Мурашко А.С.

Слухали:4.1.Про затвердження розпоряджень  Вовчанського міського голови про преміювання міського голови та  заступників   міського голови,  виданих  у міжсесійний період.

Виступили: Мурашко А.С., яка  ознайомила  депутатів зі змістом розпоряджень  Вовчанського міського голови,  виданих  у міжсесійний період і які потребують затвердження на сесії .

                  Відкритим голосуванням встановлено:

ЗА проголосувало 3 ( три)

                       ПРОТИ проголосувало  0 (нуль )

                      Утримались від голосування 0 (нуль)

 

Вирішили: Підтримати проект  рішення з даного питання. Рекомендувати міському голові  винести     його на  розгляд  XXХІІІ сесії Вовчанської міської ради

Слухали:4.2.Про затвердження розпоряджень Вовчанського міського голови про надання щорічних відпусток,   виданих у міжсесійний період

Виступили: Мурашко А.С., яка  ознайомила  депутатів зі змістом розпоряджень  Вовчанського міського головипро надання щорічних відпусток,  виданих  у міжсесійний період і які потребують затвердження на сесії .

                  Відкритим голосуванням встановлено:

ЗА проголосувало 3 ( три)

                       ПРОТИ проголосувало  0 (нуль )

                      Утримались від голосування 0 (нуль)

 

Вирішили: Підтримати проект  рішення з даного питання. Рекомендувати міському голові  винести     його на  розгляд  XXХІІІ сесії Вовчанської міської ради

Слухали:5. Різне.

Виступили: Григорян З.С., який проінформував депутатів, що  в порядку денному це питання з 5.1 по 5.12

Слухали: 5.1.  Про затвердження  рішення виконавчого комітету Вовчанської міської ради VІІ скликання, виданого у міжсесійний період.

Виступили: Мурашко А.С., яка  ознайомила  депутатів зі змістом  рішення виконавчого комітету  міської ради,  виданого   у міжсесійний період і яке потребує  затвердження на сесії .

                  Відкритим голосуванням встановлено:

ЗА проголосувало 3 ( три)

                       ПРОТИ проголосувало  0 (нуль )

                      Утримались від голосування 0 (нуль)

 

Вирішили: Підтримати проект  рішення з даного питання. Рекомендувати міському голові  винести     його на  розгляд  XXХІІІ сесії Вовчанської міської ради

Слухали:5.2.Про внесення змін до Положення про відділ державного архітектурно-будівельного контролю Вовчанської  міської ради.

Виступили:Бородавка П.М., який доповів  депутатам про необхідність розгляду даного питання  на сесії та ознайомила  з переліком змін до Положення, які пропонується внести.

Депутат Агеєнко В.В. поставив доповідачеві ряд уточнюючих запитань стосовно  змін,які пропонується внести та щодо роботи відділу.

                  Відкритим голосуванням встановлено:

ЗА проголосувало 3(три)

                       ПРОТИ проголосувало  0 (нуль )

                      Утримались від голосування 0 (нуль)

 

Вирішили: Підтримати проект  рішення з даного питання. Рекомендувати міському голові  винести     його на  розгляд  XXХІІІ  сесії Вовчанської міської ради.

 Слухали: 5.3.Про внесення змін  до Порядку розміщення зовнішньої реклами на території міста Вовчанська.

Виступили:Хайло Н.А., яка доповіла  депутатам про необхідність розгляду даного питання  на сесії та ознайомила  з  проектом рішення  з даного питання та  переліком змін, які міська рада пропонує внести  до цього Порядку.

 

                  Відкритим голосуванням встановлено:

ЗА проголосувало 3 (три)

                       ПРОТИ проголосувало  0 (нуль )

                      Утримались від голосування 0 (нуль)

 

Вирішили: Підтримати проект  рішення з даного питання. Рекомендувати міському голові  винести     його на  розгляд  XXХІІІ  сесії Вовчанської міської ради.

Слухали:5.4.Про передачу матеріальних цінностей КЗОЗ «Вовчанська ЦРЛ».

Виступили:Катасонова Л.М.,яка   ознайомила депутатів з  проектом рішення з цього питання та переліком матеріальних цінностей, які  пропонується передати до КЗОЗ.

                  Відкритим голосуванням встановлено:

ЗА проголосувало 3 (три)

                       ПРОТИ проголосувало  0 (нуль )

                      Утримались від голосування 0 (нуль)

 

Вирішили: Підтримати проект  рішення з даного питання. Рекомендувати міському голові  винести     його на  розгляд  XXХІІІ  сесії Вовчанської міської ради.

Слухали:5.5.Про присвоєння міському голові чергового рангупосадової особи органів місцевого самоврядування.

Виступили: Мурашко А.С., яка  ознайомила  депутатів зі змістом  проекту рішення та нормативними документами,згідно яких необхідно розглянути це питання на сесії.

                  Відкритим голосуванням встановлено:

ЗА проголосувало 3 ( три)

                       ПРОТИ проголосувало  0 (нуль )

                      Утримались від голосування 0 (нуль)

 

Вирішили: Підтримати проект  рішення з даного питання. Рекомендувати міському голові  винести     його на  розгляд  XXХІІІ сесії Вовчанської міської ради

Слухали:5.6.Про присвоєння керуючій справами (секретарю) виконкому чергового рангу посадової особи органів місцевого самоврядування.

 

Виступили: Мурашко А.С., яка  ознайомила  депутатів зі змістом  проекту рішення та нормативними документами, згідно яких необхідно розглянути це питання на сесії.

                  Відкритим голосуванням встановлено:

ЗА проголосувало 3 ( три)

                       ПРОТИ проголосувало  0 (нуль )

                      Утримались від голосування 0 (нуль)

 

Вирішили: Підтримати проект  рішення з даного питання. Рекомендувати міському голові  винести     його на  розгляд  XXХІІІ сесії Вовчанської міської ради.

Слухали:5.7.Про присвоєння заступнику міського голови чергового рангу посадової особи органів місцевого самоврядування.

Виступили: Мурашко А.С., яка  ознайомила  депутатів зі змістом  проекту рішення та нормативними документами, згідно яких необхідно розглянути це питання на сесії.

                  Відкритим голосуванням встановлено:

ЗА проголосувало 3 ( три)

                       ПРОТИ проголосувало  0 (нуль )

                      Утримались від голосування 0 (нуль)

 

Вирішили: Підтримати проект  рішення з даного питання. Рекомендувати міському голові  винести     його на  розгляд  XXХІІІ сесії Вовчанської міської ради

Слухали:5.8.Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального розвитку міста Вовчанська на 2016-2022 роки на 2018 рік.

Виступили:Катасонова Л.М.,яка   ознайомила депутатів з  проектом рішення з цього питання та  змінами та доповненнями, які пропонується внести до Програми.

                  Відкритим голосуванням встановлено:

ЗА проголосувало 3 (три)

                       ПРОТИ проголосувало  0 (нуль )

                      Утримались від голосування 0 (нуль)

 

Вирішили: Підтримати проект  рішення з даного питання. Рекомендувати міському голові  винести     його на  розгляд  XXХІІІ  сесії Вовчанської міської ради.

Слухали:5.9.Про внесення змін до  Програми соціального захисту та соціального забезпечення населення міста Вовчанська на 2018 рік.

Виступили:Катасонова Л.М.,яка   ознайомила депутатів з  проектом рішення з цього питання та  змінами та доповненнями, які пропонується внести  до цієї   Програми.

                  Відкритим голосуванням встановлено:

ЗА проголосувало 3 (три)

                       ПРОТИ проголосувало  0 (нуль )

                      Утримались від голосування 0 (нуль)

 

Вирішили: Підтримати проект  рішення з даного питання. Рекомендувати міському голові  винести     його на  розгляд  XXХІІІ  сесії Вовчанської міської ради.

Слухали:5.10.Про внесення змін до Природоохоронної програми на 2018 рік.

Виступили:Катасонова Л.М.,яка   ознайомила депутатів з  проектом рішення з цього питання та  змінами та доповненнями, які пропонується внести  до цієї   Програми.

                  Відкритим голосуванням встановлено:

ЗА проголосувало 3 (три)

                       ПРОТИ проголосувало  0 (нуль )

                      Утримались від голосування 0 (нуль)

 

Вирішили: Підтримати проект  рішення з даного питання. Рекомендувати міському голові  винести     його на  розгляд  XXХІІІ  сесії Вовчанської міської ради.

Слухали:5.11.Про скасування рішення Вовчанської міської ради.

Виступили:Катасонова Л.М.,яка   ознайомила депутатів з  проектом рішення з цього питання                  Відкритим голосуванням встановлено:

ЗА проголосувало 3 (три)

                       ПРОТИ проголосувало  0 (нуль )

                      Утримались від голосування 0 (нуль)

Вирішили:Підтримати проект  рішення з даного питання. Рекомендувати міському голові  винести     його на  розгляд  XXХІІІ  сесії Вовчанської міської ради.

Слухали:5.12.Про передачу майна на баланс комунальному підприємству «Вовчанськ».

Виступили:Катасонова Л.М.,яка   ознайомила депутатів з  проектом рішення з цього питання

 Відкритим голосуванням встановлено:

ЗА проголосувало 3 (три)

                       ПРОТИ проголосувало  0 (нуль )

                      Утримались від голосування 0 (нуль)

Вирішили: Підтримати проект  рішення з даного питання. Рекомендувати міському голові  винести     його на  розгляд  XXХІІІ  сесії Вовчанської міської ради.

 

Після розгляду питань, які включено до проекту  порядку денного, депутати поставили міському голові ряд питань, які стосуються житєзабезпечення міста, зокрема, стосовно своєчасної  розчистки снігу  по вулицях міста, роботи ритуальної служби КП та інш.

 

 

 

Голова комісії:                                                               А.І. Зарубіна

Секретар комісії                                                 Н.В.Черкас