Про Вовчанськ Галерея Звернення до головиКонтакти

Вовчанська міська рада

Офіційний сайт Вовчанської міської ради

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Протокол №28 від 15.11.2017 року

П Р О Т О К О Л № 28

спільного   засідання комісії з  питань бюджету   Вовчанської міської ради VII скликання

 

м. Вовчанськ                                                                    Зал засіданьВовчанської

                                                                                              районної  ради ( ІІІ поверх )

Від15 листопада2017 року

 

Усього членів комісії:  5 депутатів.

Присутні на засіданні члени комісії:  5 -  Козлова В.В.,Рожнов О.І., Донецький С.І.,  Кучеренко О.Ю.Василевич П.А.Відсутні : 0

 

Присутні на засіданні: Вовчанський міський голова – Шевченко В.С., секретар Вовчанської міської ради Дудка Л.І., заступник   Вовчанського міського голови - Бондаренко Л.М.,начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності міської ради  Катасонова  Л.М, Мурашко А.С.- керуюча справами                 ( секретар) виконкому, провідні спеціалісти  Вовчанської міської ради      Глущенко Я.А. та Хайло Н.А.

Засідання проводилося спільно з постійною  комісією з питань земельних відносин, охорони навколишнього середовища, природних  ресурсів та екології

Головуючий: Григорян З.С. – голова постійної комісіїз питань земельних відносин, охорони навколишнього середовища, природних  ресурсів та екологіїВовчанської міської ради VII скликання

Слухали:  Про порядок денний ХХХІ–ї сесії Вовчанської міської ради          Виступили: Григорян З.С.,  який повідомив, що чергова  31    сесія  міської ради відбудеться  17 листопада    2017 року.  Відповідно до розпорядження міського голови до порядку денного  31 - ї  сесії   включено   5   питань.  Але, в ході підготовки  до сесії виникла необхідність  включити до порядку денного , а саме:

- до питання №1-   «Земельні питання»   з 1.1 по 1.29

- до  розділу «Різне»- питання з  №5.1 по 5. 2,   як  соціально - важливі та невідкладні.

Відкритим голосуванням встановлено:

ЗА проголосувало  5 ( п’ять)

                       ПРОТИ проголосувало  0 (нуль )

                      Утримались від голосування 0 (нуль)

 

Вирішили:Підтримати проект порядку денного ХХХІ сесії з запропонованими змінами та доповненнями..Рекомендуватиміськомуголовівинести    його на розглядXXХІ сесіїВовчанськоїміської ради.

Слухали: 1. Земельні питання.

Виступили: Григорян З.С. який   проінформував депутатів, що в порядку денному це питання з 1.1 по  1.29 і, що питання  з 1.1.по 1.28 доповідає Бондаренко Л.М.- заступник міського голови, а питання 1.29 доповідає Хайло Н.А.Доповідачі  ознайомили депутатів із змістом кожного земельного питання, включеного до проекту порядку денного та  відповіли на уточнюючі запитання депутатів, зокрема  з питань1,4, 1,14,1.19 та з 1.20 по 1.26 та 1.29.

Відкритим голосуванням встановлено( за питання з 1.1 по 1.19 та з 1.27 по 1.28)ЗА проголосувало  5 ( п’ять )

                       ПРОТИ проголосувало  0 (нуль )

                      Утримались від голосування 0 (нуль)

 

Вирішили:Підтриматипроектирішень з питаньз 1.1 по 1.19 та з 1.27 по 1.28) тарекомендуватиміськомуголовівинести    його на розглядXXХІ сесіїВовчанськоїміської ради.

 Відкритим голосуванням встановлено     (з 1.20 по 1.26 та 1.29.)

ЗА проголосувало  4 ( чотири)

                       ПРОТИ проголосувало0 (нуль )

                      Утримались від голосування   1  (один)  Василевич П.А.Вирішили: Підтримати проекти рішень з усіх земельних питань. Рекомендуватиміськомуголовівинести  всі земельні питання на розгляд  XXХІ сесіїВовчанськоїміської ради.

 Слухали: 2. Про затвердження розпорядження  Вовчанського міського голови,     виданого  у міжсесійний період

Виступили: Мурашко А.С., яка  ознайомила  депутатів зі змістом розпорядження  Вовчанського міського голови,  виданого  у міжсесійний період і яке потребує затвердження на сесії .

ЗА проголосувало  5 ( п’ять)

                       ПРОТИ проголосувало  0 (нуль )

                      Утримались від голосування 0 (нуль)

 

Вирішили: Підтримати проект  рішення з даного питання.Рекомендувати міському голові  винести     його на  розгляд  XXХІ  сесії Вовчанськоїміської ради.

 

Слухали:3.Звіт Вовчанського міського голови про роботу міської ради її виконавчого комітету та здійснення державної регуляторної політики з жовтня 2016 по жовтень 2017 року.  

                                                                                                                                                  Виступили: Шевченко В.С., який  ознайомив депутатів із структурою таосновними положення звіту   та відповів на уточнюючі запитання депутатів.

Відкритим голосуванням встановлено:

ЗА проголосувало  5 ( п’ять)

                       ПРОТИ проголосувало  0 (нуль )

                      Утримались від голосування 0 (нуль)

 

Вирішили:Підтриматипроект  рішення з даного питання. Рекомендуватиміськомуголовівинести    його на розглядXXХІ сесіїВовчанськоїміської ради.

Слухали:4. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік.                     Виступили: Катасонова Л.М., яка доповіла  депутатам про необхідність розгляду даного питання  на сесії та ознайомила  з  проектом рішення та змінами, які пропонується внести до міського бюджету на 2017 рік.

                Відкритим голосуванням встановлено:

ЗА проголосувало  5 ( п’ять)

                       ПРОТИ проголосувало  0 (нуль )

                      Утримались від голосування 0 (нуль)

 

Вирішили:Підтриматипроект  рішення з даного питання. Рекомендувати міському голові  винести     його на  розгляд  XXХІ  сесії Вовчанської міської ради.

   Слухали: 5«Різне» 5.1.Про передачу майна на баланс  Вовчанському районному військовому комісаріату Харківської області.

Виступили: Катасонова Л.М., яка ознайомила депутатів   з  проектом рішення з даного питання та переліком майна, яке пропонується передати  на баланс   Вовчанському районному військовому комісаріату Харківської області.

Відкритим голосуванням встановлено:

ЗА проголосувало  5 ( п’ять)

                       ПРОТИ проголосувало  0 (нуль )

                      Утримались від голосування 0 (нуль)

 

Вирішили:Підтриматипроект  з даного питання. Рекомендуватиміськомуголовівинести    його на розглядXXХІ сесіїВовчанськоїміської ради.

 

Слухали:5.2. Про  проведення   звітів депутатів Вовчанської міської ради VІІ скликання перед виборцями за ІІ півріччя 2017 року.

Виступили: Дудка Л.І., яка ознайомила депутатів  з  проектом рішення  з даного питання та термінами проведення звітів.

                Відкритим голосуванням встановлено:

ЗА проголосувало  5 ( п’ять)

                       ПРОТИ проголосувало  0 (нуль )

                      Утримались від голосування 0 (нуль)

 

Вирішили:Підтриматипроект  з даного питання. Рекомендуватиміськомуголовівинести    його на розглядXXХІ сесіїВовчанськоїміської ради.

 

 

 

 

 

 

Голова   постійної   комісії                                                        В.В. Козлова