Про Вовчанськ Галерея Звернення до головиКонтакти

Вовчанська міська рада

Офіційний сайт Вовчанської міської ради

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Протокол №15 від 26.10.2016 року

П Р О Т О К О Л № 15

Засідання комісії з питань  засідання комісії з  питань бюджету   Вовчанської міської ради VII скликання

 

м. Вовчанськ                                                                  Зал засідань Вовчанської

                                                                                                          районної  ради

Від   26.10. 2016 року

 

Усього членів комісії: 5 депутатів.

Присутні на засіданні члени комісії:  3 – Козлова В.В., Василевич П.А., Донецький С.І.

 Відсутні : 2 – Рожнов О.І., Кучеренко О.Ю.

Запрошені на засідання:     –  Броневський Ю.Ф.- директор  ТОВ «ТЕХЕКС - ГАЗ»

                                                                                                                                              Присутні на засіданні: Шевченко В.С. -   Вовчанський  міський голова,  Дудка Л.І.- секретар  міської ради,  заступник міського голови Шабельник В.М.,  Катасонова Л.М.- завідуюча відділом бух. обліку та господарської діяльності міської ради  ,  спеціаліст Iкатегорії  Глущенко Я.А.

 Засідання проводилося спільно з постійними    комісіями  з питань   земельних відносин, охорони навколишнього середовища, природних  ресурсів  та з  питань законності , правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, місцевого самоврядування Вовчанської міської ради VII скликання

Головуючий:   Григорян З.С.-- голова постійної комісії з питань   земельних відносин, охорони навколишнього середовища, природних  ресурсів міської ради.

Слухали: Про порядок денний  XVІ  сесії   Вовчанської міської ради

 Виступили: Григорян З.С., який доповів депутатам, що до проекту порядку денного   включено  5 питань, але в ході підготовки до сесії виникла необхідність ще включити до порядку денного сесії,а саме:до питання № 2– «Земельні питання» питання з № 2.1 по 2.33,

  • до питання № 4 - «Про затвердження розпоряджень Вовчанського міського голови, виданих у міжсесійний період з 30 вересня 2016 року по 28 жовтня 2016 року»  питання  з 4.1 по4                                       - до розділу «Різне» питання з  № 5 1,  по  5. 9, як  соціально –важливі та невідкладні.            

                       Відкритим голосуванням встановлено:

            ЗА проголосувало 3(три)

            ПРОТИ проголосувало 0 (нуль)

            Утримались від голосування 0 (нуль)

            Вирішили: Підтримати проект порядку денного XVI сесії з запропонованими змінами та доповненнями  та рекомендувати міському  голові  винести дане питання на розгляд    чергової   сесії  Вовчанської  міської ради.

 Слухали: 1.Про внесення доповнень до Програми   поводження з безпритульними тваринами в місті  Вовчанську на 2016 – 2022 роки.

Виступили: Шабельник В.М., який доповів  членам комісії, що після прийняття Вовчанською міською радою Програми   поводження з безпритульними тваринами в місті  Вовчанську на 2016 – 2022 роки до міської ради звернулися  мешканці  міста та громадська організація «Товариство захисту тварин «Подаруй життя»  з пропозицією внести доповнення та зміни  до цієї Програми  з метою унеможливлення  у ході виконання Програми негуманного відношення до тварин.

                    Відкритим голосуванням встановлено:

                     ЗА проголосувало 3(три)

                       ПРОТИ проголосувало 0 (нуль)

                       Утримались від голосування 0 (нуль

                     

Вирішили:   Підтримати проект рішення з даного питання та рекомендувати міському голові  винести дане питання на розгляд   чергової сесії Вовчанської міської ради.

 

Слухали: 2.Земельні питання. В  проекті порядку денного це питання з 2.1 по 2.33

Виступили: Бондаренко Л.М., яка ознайомила  членів комісії   зі змістом кожного земельного питання окремо і голосування проводилося по кожному питанню окремо. Депутати підтримали всі проекти рішень.

                    Відкритим голосуванням встановлено:

                     ЗА проголосувало 3(три)

                       ПРОТИ проголосувало 0 (нуль)

                       Утримались від голосування 0 (нуль

                     

Вирішили:  Підтримати проекти  рішень  з даного питання та рекомендувати міському голові   винести  земельні   питання на розгляд   чергової   сесії Вовчанської міської ради.

 

 

Слухали: 3. Про затвердження  рішень виконавчого комітету Вовчанської міської ради VІІ скликання, виданих у міжсесійний період з 30 вересня 2016 року по 28 жовтня 2016 року.

Виступили:Мурашко А.С.., яка ознайомила  членів комісії   із  переліком та змістом рішень виконавчого комітету Вовчанської міської ради VІІ скликання, виданих у міжсесійний період з 30 вересня 2016 року по 28 жовтня 2016 року.

                  Відкритим голосуванням встановлено:

                     ЗА проголосувало 3(три)

                       ПРОТИ проголосувало 0 (нуль)

                       Утримались від голосування 0 (нуль

                     

Вирішили: Підтримати проект рішення з даного питання та рекомендувати міському голові  винести дане питання на   розгляд    сесії  міської ради.

                                                                                                                                               Слухали: 4.  Про затвердження розпоряджень Вовчанського міського голови,  виданих у міжсесійний період з    30 вересня 2016 року по28    жовтня  2016 року. В проекті порядку денного це питання з 4.1 по 4.4

Виступили: Мурашко А.С.., яка ознайомила  членів комісії   із  переліком та змістом розпоряджень Вовчанського міського голови,  виданих у міжсесійний період з    30 вересня 2016 року по 28    жовтня  2016 року за пропозицією депутатів їх розділено на  4  питання

Слухали: Питання 4.1 порядку денного сесії «Про затвердження розпоряджень  Вовчанського міського голови про надання щорічних відпусток,   виданих у міжсесійний період з 30 вересня 2016 року по 28 жовтня 2016 року.

Виступили: Мурашко А.С., яка ознайомила депутатів  із змістом розпоряджень Вовчанського міського голови про надання щорічних відпусток працівникам міської ради

                                                                                                                                                                Відкритим  голосуванням встановлено:

            ЗА проголосувало   3 (три )                                                                                   ПРОТИ проголосувало   0 (нуль)

            Утримались від голосування  0 (нуль)

Вирішили:   Підтримати проект рішення з даного питання  та рекомендувати міському голові  винести дане питання на розгляд  чергової  сесії Вовчанської міської ради

Слухали: Питання 4.2 порядку денного сесії «Про затвердження розпорядження Вовчанського міського голови про преміювання працівників Вовчанської міської ради,   виданого  у міжсесійний період з 30 вересня 2016 року по 28 жовтня 2016 року.»

Виступили:Мурашко А.С., яка ознайомила депутатів  із змістом розпорядження  Вовчанського міського голови про  преміювання  працівників  міської ради за жовтень 2016 року  та  розміром премій.

                                                                                                                                                                Відкритим  голосуванням встановлено:

            ЗА проголосувало   3 (три )                                                                                   ПРОТИ проголосувало   0 (нуль)

            Утримались від голосування  0 (нуль)

Вирішили:   Підтримати проект рішення з даного питання  та рекомендувати міському голові  винести дане питання на розгляд  чергової  сесії Вовчанської міської ради

Слухали: Питання 4.3.Про затвердження розпорядження Вовчанського міського голови про преміювання міського голови та заступників Вовчанського міського голови, виданого  у міжсесійний період з  30 вересня 2016 року по 28 жовтня 2016 року.

Виступили: Мурашко А.С., яка ознайомила депутатів  із змістом розпорядження  Вовчанського міського голови про  преміювання  міського голови та заступників Вовчанського міського голови за жовтень 2016 року та  розміром премій.

                                                                                                                                                              Відкритим  голосуванням встановлено:

            ЗА проголосувало   3 (три )                                                                                   ПРОТИ проголосувало   0 (нуль)

            Утримались від голосування  0 (нуль)

Вирішили:   Підтримати проект рішення з даного питання  та рекомендувати міському голові  винести дане питання на розгляд  чергової  сесії Вовчанської міської ради

Слухали: Питання 4.4.Про затвердження розпорядження Вовчанського міського голови про присвоєння  чергового рангу, виданого  у міжсесійний період з  30 вересня 2016 року по 28 жовтня 2016 року.

Виступили:  Мурашко А.С., яка ознайомила депутатів  із змістом розпорядження  Вовчанського міського голови про  присвоєння  чергового рангу спеціалісту І категорії міської ради    Федутенко А.В.

                                                                                                                                                           Відкритим  голосуванням встановлено:

            ЗА проголосувало   3 (три )                                                                                   ПРОТИ проголосувало   0 (нуль)

            Утримались від голосування  0 (нуль)

Вирішили:   Підтримати проект рішення з даного питання  та рекомендувати міському голові  винести дане питання на розгляд  чергової  сесії Вовчанської міської ради

Слухали: 5.1. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року.

 Виступили:Катасонова Л.М.,яка ознайомила членів комісії зі  звітом  про виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року, детально зупинившись на основних цифрах  доходів та видатків.

                    Відкритим голосуванням встановлено:

                     ЗА проголосувало 3(три)

                       ПРОТИ проголосувало 0 (нуль)

                       Утримались від голосування 0 (нуль

 Вирішили:   Підтримати проект рішення з даного питання та рекомендувати міському голові  винести дане питання на розгляд   чергової сесії Вовчанської міської ради.

Слухали: 5.2.Про затвердження угоди про передачу трансфертів між Вовчанською міською радою та Вовчанською районною радою на 2017 рік.

Виступили:Катасонова Л.М.,яка ознайомила членів комісії  зі змістом угоди на передачу трансфертів між Вовчанською міською радою та Вовчанською районною радою на 2017 рік на утримання  районного радіомовлення.

                    Відкритим голосуванням встановлено:

                     ЗА проголосувало 3(три)

                       ПРОТИ проголосувало 0 (нуль)

                       Утримались від голосування 0 (нуль

 Вирішили:   Підтримати проект рішення з даного питання та рекомендувати міському голові  винести дане питання на розгляд   чергової сесії Вовчанської міської ради.

 

 

Слухали: 5.3.Про затвердження Програми «Безпечне місто» на 2016-2022 роки.

Виступили: Вовчанський міський голова  Шевченко В.С., який доповів  членам комісії, що  на виконання рекомендацій   начальника  Вовчанського ВП ГУНП  в Харківській області ,  підполковника  поліції    Зіненка І.А, викладених в  аналітичній  довідці за №  8165\ 119\ 76\01\17  від  13. 10. 2016 року  та з метою  профілактики та запобігання крадіжок, хуліганства та грабежів виникла необхідність розробити  відповідну  міську Програму  якою передбачити  зокрема встановлення в  місцях масового перебування громадян  у місті Вовчанську, відео спостереження  та «тривожних кнопок» виклику  поліції та інш.

                    Відкритим голосуванням встановлено:

                     ЗА проголосувало 3(три)

                       ПРОТИ проголосувало 0 (нуль)

                       Утримались від голосування 0 (нуль

                     

Вирішили:   Підтримати проект рішення з даного питання та рекомендувати міському голові  винести дане питання на розгляд   чергової сесії Вовчанської міської ради.

Слухали: 5.4. Про зміну назви   комунального підприємства «Вовчанська водопровідна дільниця»та затвердження Статуту у новій редакції.

Виступили:  Шабельник В.М. заступник Вовчанського міського голови,який ознайомив членів комісії  із змістом проекту рішення з даного питання та основними змінами, які пропонується внести до нової редакції Статуту комунального підприємства

                    Відкритим голосуванням встановлено:

                     ЗА проголосувало 3(три)

                       ПРОТИ проголосувало 0 (нуль)

                       Утримались від голосування 0 (нуль

 Вирішили:   Підтримати проект рішення з даного питання та рекомендувати міському голові  винести дане питання на розгляд   чергової сесії Вовчанської міської ради.

 

Слухали: Питання  5.5.Про реорганізацію відділу благоустрою Вовчанської міської ради.

Виступили:  Шабельник В.М. заступник Вовчанського міського голови,який доповів членам  комісії  з якої причини виникла необхідність проведення цієї реорганізації, а  також, ознайомив  депутатів  з  механізмом  її проведення та очікуваним  результатом від реорганізації

                    Відкритим голосуванням встановлено:

                     ЗА проголосувало 3(три)

                       ПРОТИ проголосувало 0 (нуль)

                       Утримались від голосування 0 (нуль

 Вирішили:   Підтримати проект рішення з даного питання та рекомендувати міському голові  винести дане питання на розгляд   чергової сесії Вовчанської міської ради.

 

Слухали: Питання  5.6.Про прийняття із спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Вовчанського району нежитлових будівель (корпуси №№ 3,6,7), розташованих за адресою: вул.   Пушкіна, буд. 1,  м. Вовчанська Харківської області, у комунальну власність Вовчанської територіальної громади.

Виступили:  Шабельник В.М. заступник Вовчанського міського голови,який ознайомив членів  комісії  з рішеннями районної ради з даного питання та  доповів, як міська рада планує використовувати ці приміщення.

                    Відкритим голосуванням встановлено:

                     ЗА проголосувало 3(три)

                       ПРОТИ проголосувало 0 (нуль)

                       Утримались від голосування 0 (нуль

 Вирішили:   Підтримати проект рішення з даного питання та рекомендувати міському голові  винести дане питання на розгляд   чергової сесії Вовчанської міської ради.

 

Слухали: Питання  5.7. Про передачу на баланс комунальному підприємству «Вовчанськ»   будівлі Фізкультурно-оздоровчого комплексу, розташованого за адресою: вул. Соборна, 33-б, м. Вовчанськ, Харківська область.

Виступили:  Шабельник В.М. заступник Вовчанського міського голови,який ознайомив членів  комісії  з якою метою  необхідно прийняти таке рішення та  як міська рада планує використовувати це приміщення.

                    Відкритим голосуванням встановлено:

                     ЗА проголосувало 3(три)

                       ПРОТИ проголосувало 0 (нуль)

                       Утримались від голосування 0 (нуль

 Вирішили:   Підтримати проект рішення з даного питання та рекомендувати міському голові  винести дане питання на розгляд   чергової сесії Вовчанської міської ради.

 

Слухали: Питання  5.8.Про передачу на баланс комунальному підприємству «Вовчанськ»  нежитлової будівлі (колишній дитячий садок № 6), розташованої за адресою: вул. Гоголя, 53, м. Вовчанськ Харківської області, що знаходиться у комунальній власності Вовчанської територіальної громади.

Виступили:  Шабельник В.М. заступник Вовчанського міського голови,який ознайомив членів  комісії  з якою метою  необхідно прийняти таке рішення та  як міська рада планує використовувати це приміщення.

                    Відкритим голосуванням встановлено:

                     ЗА проголосувало 3(три)

                       ПРОТИ проголосувало 0 (нуль)

                       Утримались від голосування 0 (нуль

 Вирішили:   Підтримати проект рішення з даного питання та рекомендувати міському голові  винести дане питання на розгляд   чергової сесії Вовчанської міської ради.

Слухали: Питання 5.9. Про проведення звітів депутатів Вовчанської міської ради VIІ скликання перед виборцями

Виступили:  Дудка Л.І.,яка  ознайомила  членів  комісії  з термінами проведення звітів депутатів та термінами надання довідки про результати проведення  звіту та  зауваження і пропозиції,які надійшли від мешканців міста для узагальнення та передачі виконавцям.

                    Відкритим голосуванням встановлено:

                     ЗА проголосувало 3(три)

                       ПРОТИ проголосувало 0 (нуль)

                       Утримались від голосування 0 (нуль

 Вирішили:   Підтримати проект рішення з даного питання та рекомендувати міському голові  винести дане питання на розгляд   чергової сесії Вовчанської міської ради.

 

Голова   постійної   комісії                                                    В.В. Козлова

Секретар постійної комісії                                                   П.А. Василевич